Borätt Forum Styrelsesupport

Borätt Forum Styrelsesupport är till för styrelsen och arbetar främst med frågor av juridisk karaktär.

Aktuellt

Vid årsskiftet kommer det att ske stora förändringar i Bostadsrättslagen vilket gör att alla föreningar behöver se över sina stadgar för att säkerställa att de följer gällande lagstiftning.

Lagändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2023 och avser flera delar. De ändringar som påverkar föreningen allra mest är utvidgade bestämmelser kring vilka ändringar i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd samt föreningens möjlighet att förverka nyttjanderätten till bostadsrätten.

En stadgeändring kräver ju som bekant beslut på två stämmor. Borätt Forum Styrelsesupport rekommenderar därför alla föreningar att ta tillfället i akt att inför nästkommande årsstämma göra de justeringar av stadgarna som krävs.

Vi på Styrelsesupport hjälper gärna till med att stämma av den nya lagtexten mot föreningens nuvarande stadgar och med arbetet att förändra stadgarna.

Vi erbjuder följande till en kostnad om 11 900 kr exkl. moms:
• Genomgång av föreningens nuvarande stadgar
• Utkast på nya stadgar, där ändringarna som är gjorda framgår
• Dokumentering av huvudsakliga ändringar i stadgarna
• Processbeskrivning för antagande av nya stadgar
• Ett uppföljningsmöte per telefon eller digitalt med styrelsen
• Ett reviderat utkast av stadgarna efter genomfört uppföljningsmöte

För att ta del av erbjudandet behöver beställning vara oss tillhanda senast 31 januari 2023. Kontakta oss via formuläret eller på styrelsesupport@borattforum.se

  Kontakta Styrelsesupport


  Detta erbjuder Styrelsesupport styrelsen hjälp med:

  Föreningsfrågor:

  Vi hjälper er med viktiga frågor både inom juridik, GDPR, frågor gällande medlemmar och föreningen och inför stämmor.

  Avtal & förhandlingar:

  Vi hjälper er med viktiga frågor inom olika typer av avtalsfrågor både internt och externt och även med uppsägningar.

  Försäkringsärenden & störningar:

  Vi hjälper er med olika försäkringsskador och tillhörande kontakter mellan olika parter. Vi hjälper även till med störningsärenden.

  Rätt utbildning för styrelsen:

  Vi vill hjälpa er att göra styrelsens arbete effektivare och därför erbjuder vi utbildningar för styrelsen. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler men självklart även digitalt.

  Kontakta oss via formuläret eller på styrelsesupport@borattforum.se

  Bästa tipsen för bra och tydliga motioner

  Så kan din förening ändra stadgarna

  Styrelsesupport: ”förändringar av stadgar vid årsskiftet”

  Vilka är Styrelsesupport?

  Så hanterar du vattenskadan rätt

  Vattenskador i föreningen leder ofta till mycket arbete och problem. När de inträffar står styrelse och medlemmar inför en rad akuta och svårlösta frågor av både praktisk, försäkringsteknisk och juridisk art.

  Läs mer här:

  Borätt Forum Rådgivning

  EED – Energy, Environment & Digitalisation

  EED – Energy, Environment & Digitalisation av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.

  Integritetsinställningscenter

  Funktionella cookies

  Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

  Läs mer om hur vi använder cookies här

  gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

  Advertising

  Analytics

  Other