AnnonsMiele

Du läste rätt, Borätt Forum Styrelsesupport svarar inom två timmar på ledamöters frågor gällande bostadsrättsföreningar.
Kontakta oss: 08-520 252 02 eller styrelsesupport@borattforum.se.

Borätt Forum Styrelsesupport

Borätt Forum Styrelsesupport är till för styrelsen och arbetar främst med frågor av juridisk karaktär.

Aktuellt

Hösten står för dörren och det är hög tid att säkerställa att ni tagit med er och arbetar med de beslutspunkter stämman fattade på årsstämman så att inte något råkar falla mellan stolarna.

Om nya ledamöter valts till styrelsen så rekommenderar vi att se över eventuellt utbildningsbehov så att de snabbt kan sättas in i arbetet och får den stöttning och verktyg som krävs för att kunna utvecklas i sina roller och bedriva ett effektivt styrelsearbete.

Om föreningen har hyresrätter i sitt bestånd vill vi även påminna om att förhandla hyrorna med Hyresgästföreningen för att kunna få till stånd en hyreshöjning från 1 januari 2023.

Kalender:

Oavsett vilka utmaningar er styrelse står inför kan det ibland vara skönt att ha ett bollplank eller kunna få rådgivning kring svårare frågor som gäller specifikt er förening. Vi hjälper styrelser runt om i Sverige dagligen och är väl insatta i alla frågor som rör styrelsearbetet – hör av er om ni undrar över något!

Utbildning:

Vi vill hjälpa er att göra styrelsens arbete effektivare och därför erbjuder vi också utbildningar för styrelsen. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler men självklart även digitalt.

 

Några av de frågor som Styrelsesupport kan hjälpa styrelsen med:

Föreningsfrågor:

Vi hjälper er med viktiga frågor både inom juridik, GDPR, frågor gällande medlemmar och föreningen och inför stämmor.

Försäkringsärenden & störningar:

Vi hjälper er med olika försäkringsskador och tillhörande kontakter mellan olika parter. Vi hjälper även till med störningsärenden.

Avtal & förhandlingar:

Vi hjälper er med viktiga frågor inom olika typer av avtalsfrågor både internt och externt och även med uppsägningar.

Kort sagt, Borätt Forum Styrelsesupport förstår styrelsearbetet, är regelbundet med i styrelsemöten och finns som stöd för er när ni behöver det.

  Kontakta Styrelsesupport  Kalender:

  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning