Borätt forum Styrelsesupport

Borätt forum Styrelsesupport är till för styrelsen och arbetar främst med frågor av juridisk karaktär.

Aktuellt

Följer era stadgar lagstiftningen?
Det har varit lagändringar, både vid årsskiftet som var 2022/2023 och tidigare (bland annat 2018) som påverkar föreningens stadgar och förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar. Den senaste lagändringen innebär bland annat att förverkandegrunderna har utökats och att fler punkter tillkommit där medlemmen behöver styrelsens tillstånd för förändringar i lägenheten.

Stadgarna är ett av föreningens viktigaste dokument och stadgarna fungerar som ett verktyg för både medlemmen och styrelsen.

I vårt paket ingår följande:

 • Genomgång av föreningens nuvarande stadgar
 • Eventuell konvertering av befintliga stadgar från PDF/papper till Word
 • Förslag på nya stadgar, där ändringarna som är gjorda framgår
 • Beskrivning av processen för antagande av nya stadgar
 • Ett uppföljningsmöte per telefon eller digitalt
 • En justering av utkast av stadgarna efter uppföljningsmöte

För mer information kontakta oss via formuläret längre ned på sidan eller på styrelsesupport@borattforum.se alt 08-520 252 02.

Läsarfrågor
Sitter ni i styrelsen med frågor ni inte vet hur ni ska komma vidare kring – kontakta oss på Styrelsesupport!

Vi besvarar enklare läsarfrågor kostnadsfritt dagligen och om vi inte kan besvara dem så kan vi oftast hänvisa vidare till någon av Borätt Forums experter.

För mer information kontakta oss via formuläret längre ned på sidan eller på styrelsesupport@borattforum.se alt 08-520 252 02.

Utbildning
Det är många faktorer som påverkar en bostadsrättsförening och det kan vara svårt att täcka in alla kunskapsområden i styrelsen.

I och med att många nya ledamöter väljs in under stämmorna så kan de behöva hjälp och stöttning i sina nya roller.

Vi rekommenderar alla styrelser att gå en styrelseutbildning men lägger extra vikt vid de styrelser där många nya ledamöter valts in.

I vår styrelseutbildning, styrelsearbetets grunder, går vi igenom föreningens olika dokument och regelverk (stadgar, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar) samt vad som är viktigt att tänka på som styrelse för att förvalta föreningen på ett bra sätt.
Utbildningen skräddarsys för att passa er styrelse, hör av er till oss så kan vi berätta mer!

För mer information kontakta oss via formuläret längre ned på sidan eller på styrelsesupport@borattforum.se alt 08-520 252 02.

Styrelsearbetet är inte alltid så enkelt… Men vi hjälper dig!

  Kontakta Styrelsesupport


  Detta erbjuder Styrelsesupport styrelsen hjälp med:

  Föreningsfrågor:

  Vi hjälper er med viktiga frågor både inom juridik, GDPR, frågor gällande medlemmar och föreningen och inför stämmor.

  Avtal & förhandlingar:

  Vi hjälper er med viktiga frågor inom olika typer av avtalsfrågor både internt och externt och även med uppsägningar.

  Försäkringsärenden & störningar:

  Vi hjälper er med olika försäkringsskador och tillhörande kontakter mellan olika parter. Vi hjälper även till med störningsärenden.

  Rätt utbildning för styrelsen:

  Vi vill hjälpa er att göra styrelsens arbete effektivare och därför erbjuder vi utbildningar för styrelsen. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler men självklart även digitalt.

  Kontakta oss via formuläret eller på styrelsesupport@borattforum.se

  Hantera brandskador

  Har er brf hyresrätter?

  Därför ska föreningen uppdatera sina stadgar

  Så hanterar du vattenskadan rätt

  Vattenskador i föreningen leder ofta till mycket arbete och problem. När de inträffar står styrelse och medlemmar inför en rad akuta och svårlösta frågor av både praktisk, försäkringsteknisk och juridisk art.

  Läs mer här:

  Borätt Forum Rådgivning

  EED – Energy, Environment & Digitalisation

  EED – Energy, Environment & Digitalisation av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.