AnnonsStyrelsesupport

Borätt Forum Styrelsesupport

Borätt Forum Styrelsesupport är till för styrelsen och arbetar främst med frågor av juridisk karaktär.

Några av de frågor som Styrelsesupport kan hjälpa styrelsen med:

 • Förhållandet mellan föreningen och medlemmarna
 • Svårare störningsärenden
 • Försäkringsskador som t ex vatten- och brandskador
 • Avtalsfrågor mellan föreningen, leverantörer och hyresgäster
 • Upprättande och uppsägning av lokalhyresavtal samt omförhandling av gällande hyresavtal för kommersiella lokaler
 • Omförhandling av hyra för hyreslägenheter och upprättande av hyresavtal
 • Upprätta avtal för parkeringsplatser och garage
 • Genomgång av stadgarna och stadgerevidering så att stadgarna följer lagen och att andra fördelaktiga skrivelser finns med
 • Extern stämmoordförande och sekreterare
 • Administrera digitala stämmor

Borätt Forum Styrelsesupport vill hjälpa er att göra styrelsens arbete effektivare och därför erbjuder vi också utbildningar för styrelsen. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler men självklart även digitalt.

Kort sagt, Borätt Forum Styrelsesupport förstår styrelsearbetet, är regelbundet med i styrelsemöten (digitalt) och finns som stöd för er när ni behöver det.

  Kontakta Styrelsesupport  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning

  Har ni drabbats av vattenskada i er förening?

  Vi hjälper er med försäkringsskador som till exempel vatten- och brandskador.