AnnonsTrygg-plåt

Välkommen att annonsera på Borätt Forum!

Borätt Forum är platsen där de som vill veta får möta de som vet!
Vi har uppdaterat vår webbsida och fokuserat användarnytta och information. Här finns bl a Leverantörslistan med fler och bättre sökparametrar samt nya, flexibla annonseringsmöjligheter!

Borätt Forums roll handlar om kunskapsöverföring och affärer

Borätt Forum grundades 1970 och verkar för att stödja styrelserna i bostadsrättsföreningarna i deras arbete. Vi når ut till alla brf-styrelser i Sverige via våra olika kanaler.

Oavsett kanal så handlar det i grunden om kunskapsöverföring från dig som expert till styrelsemedlemmarna.

Vi på Borätt Forum jobbar främst med annonsering via partnerskap med de företag som vill nå ut med sina tjänster och produkter via oss.

Att bli partner i Borätt Forum innebär att ni får tillgång till vårt marknadsföringspaket, som storpartner kan ni även få exlusivitet inom er bransch och upptagningsområde.

Borätt Forums kanaler

 • Tidningen Borätt
  Ges ut till alla Sveriges brf-styrelser, upplaga 28 000 ex.
 • Borätt Forum
  Borätts hemsida
 • Borätt Forum Förmånsklubb
  Ge ett erbjudande till Borätt Forums medlemmar
 • Borättkvällar/Borättwebinar
  Föreläsningar fysisk och digitalt.
 • Borätt Forum möter
  Intervju med er som vi spelar in.
 • Borätt Forums nätverk

Borätt Forum är en del i DWOQ-gruppen där även Storholmen Förvaltning, Storholmen 2-2-2, DWOQ Project Management, Stockholm 647, DWOQ Europe och Fixit! ingår.
De kunder som finns i dessa bolag har du även möjlighet att nå via Borätt Forum.

6 skäl att annonsera i Borätt

Väletablerat medium

Tidningen Borätt grundades 1984 och har sedan dess etablerat sig som en tung branschfaktor hos styrelser i bostadrättsföreningar.
Upplaga 30 000 ex.

Når beslutsfattarna

En annons i tidningen Borätt når cirka 28 000 brf-styrelser.

Konjunktursäkert

När konjunkturen viker är bostadsrättssektorn särskilt intressant eftersom brf fonderar i reparationsfonder till kommande investeringar.

Lång exponeringstid

30 % av bostadsrättsföreningarna arkiverar tidningen och lika många sparar den ett år eller mer.

Hög trovärdighet

Tidningen Borätt är politiskt obunden och ekonomiskt oberoende, vilket skapar hög trovärdighet och hög redaktionell status.

Rätt redaktionell miljö

Med kvalificerade medarbetare upprätthåller tidningen Borätt en hög klass på redaktionellt innehåll och en exklusiv annonsmiljö som lockar välkända företag.

Högt läsvärde

53 % av tidningen Borätts läsare planerar att renovera eller investera i sina resp. bostadsrättsföreningar inom 1–3 år.
34 minuter är den genomsnittliga lästiden per nummer.
5–7 läsare per tidningsex. Det innebär att tidningen Borätt har drygt cirka 100.000 läsare.

Kontakta Borätt Forum för annonseringBorätt Forum annonsblad 2021

Tidningen Borätt utgivningsplan
2021

Tidningen Borätt ges ut 6 gånger per år, . 

Borätt nr 1/2021 – Tema – Nu & Då
Sista materialdag annons 28/1 – Utgivning 8/2

Borätt nr 2/2021 – Tema – Lag & rätt
Sista materialdag annons 18/3 – Utgivning 29/3

Borätt nr 3/2021 – Tema – Den hållbara bostadsrättsföreningen
Sista materialdag annons 27/5 – Utgivning 7/6

Borätt nr 4/2021 – Tema – Framtidens brf
Sista materialdag annons 2/9 – Utgivning 13/9

Borätt nr 5/2021 – Tema – Säkerhet
Sista materialdag annons 14/10Utgivning 25/10

Borätt nr 6/2021 – Tema – Engagemang
Sista materialdag annons 25/11 – Utgivning 6/12

AnnonsGarageportexperten Sverige AB
AnnonsBrandkontoret
AnnonsSSG_Nordic
AnnonsPartGroup
AnnonsCertego
AnnonsAvloppsteknik
AnnonsHAGS AB Aneby
AnnonsHisskonsulterna
AnnonsCupola
AnnonsGerox
AnnonsInCharge Vattenfall
AnnonsBolander
AnnonsILOQ
AnnonsCC Plåt
AnnonsPercap
AnnonsRS Rörservice
AnnonsGullikssonsEl
AnnonsStorholmen Kvadrat
AnnonsSecor
AnnonsMaries puts & städ