Välkommen att annonsera på Borätt Forum!

Borätt Forum är en ny webbplats med bättre funktioner, större tillgänglighet och mer användarnytta. Här finns bl a ett nytt branschsök med fler och bättre sökparametrar samt nya, flexibla annonseringsmöjligheter!

Borätt Forums roll handlar om kunskapsöverföring och affärer

Borätt Forum finns för att stödja styrelserna i bostadsrättsföreningarna. Borätt Forum når ut till i princip alla styrelsemedlemmar via ett antal kanaler. Dessa ser du nedan. Oavsett kanal så handlar det i grunden om kunskapsöverföring från dig som expert till styrelsemedlemmarna.

Via Borätt Forums förmånsklubb så har du tillgång till alla kanalerna med dina unika erbjudanden. Borätt Forums förmånsklubb är därför en perfekt plattform att verka ifrån. Styrelserna är vetgiriga och intresserade och söker konstant efter nya källor för att få kunskap och beslutsunderlag. Du har produkten eller tjänsten och Borätt Forum hjälper dig att träffa styrelserna på det sätt som passar dig och som är mest effektivt för din marknadsföring.

Borätt Forum är en del i DWOQ-gruppen. I gruppen finns även ett antal företag som arbetar med bostadsrättsföreningar, såsom Storholmen Förvaltning, Storholmen 2-2-2, Storholmen Projekt och Fixit!. De kunder som finns i dessa bolag är givetvis också intresserade av erbjudanden från dig och ditt bolag.

Väljer ditt bolag att bli partner till Borätt Forum så har ni exklusivitet inom ert område och ni når ut till styrelserna effektivt genom alla kanaler. Förmånsklubben ingår i partnerskapet såväl som presentatörsroll på Borättkvällarna. Borätt Forums nya nätverk är också en möjlig väg för partners till Borätt Forum att nå ut till styrelserna. Nätverket kommer att träffas 4-5 gånger per år och kommer initialt att bestå av de allra mest intresserade styrelse-medlemmarna i Stockholm. Efter hand kommer nätverket att etableras i Göteborg och Malmö.

Tidningen Borätt, den kanal som allt startade med för 35 år sedan, finns kvar. Det är verkligen så att tidningen lever och uppskattas. Målgruppen väljer i stor omfattning att ha kvar prenumerationen. Detta kan tyckas märkligt i den tid vi lever i när alla ser digitala medier som det enda alternativet, men det är ett faktum att Tidningen Borätt har en upplaga på 15000 ex och skaran av prenumeranter faktiskt ökar.

Borätt Forum är det ledande forumet för styrelserna i Sveriges bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder dig att vara med i forumet, nära kunderna, nära affärerna.

6 skäl att annonsera i Borätt

Väletablerat medium

Tidningen Borätt grundades 1984 och har sedan dess etablerat sig som en tung branschfaktor hos styrelser i bostadrättsföreningar. Upplaga 30 000 ex.

Når beslutsfattarna

En annons i tidningen Borätt når cirka 28 000 brf-styrelser.

Konjunktursäkert

När konjunkturen viker är bostadsrättssektorn särskilt intressant eftersom brf fonderar i reparationsfonder till kommande investeringar.

Lång exponeringstid

30 % av bostadsrättsföreningarna arkiverar tidningen och lika många sparar den ett år eller mer.

Hög trovärdighet

Tidningen Borätt är politiskt obunden och ekonomiskt oberoende, vilket skapar hög trovärdighet och hög redaktionell status.

Rätt redaktionell miljö

Med kvalificerade medarbetare upprätthåller tidningen Borätt en hög klass på redaktionellt innehåll och en exklusiv annonsmiljö som lockar välkända företag.

Högt läsvärde

53 % av tidningen Borätts läsare planerar att renovera eller investera i sina resp. bostadsrättsföreningar inom 1–3 år.
34 minuter är den genomsnittliga lästiden per nummer.
5–7 läsare per tidningsex. Det innebär att tidningen Borätt har drygt cirka 100.000 läsare.

Kontakta Borätt Forum för annonseringBoratt forum annonsblad 2020 Webb

Kontakta oss för information, prisförfrågan etc

Borätt utgivningsplan 2020

Tidningen Borätt ges ut fyra ordinarie nummer per plus två specialnummer, 

Borätt nr 1/2020 – Tema – Ekonomi
Sista materialdag skribenter 4/2 annons 13/2– Utgivning 24/2

Borätt nr 2/2020 – Tema – Framtidens Brf/Ny teknik
Sista materialdag skribenter 7/4 annons 16/4 – Utgivning 27/4

Borätt nr Special 1/2020 – Upphandling
Sista materialdag skribenter 19/5 annons 28/5 – Utgivning 9/6

Borätt nr 3/2020 – Tema – 112/Problemlösning i Brf
Sista materialdag skribenter 7/8 annons 17/8 – Utgivning 28/8

Borätt nr 4/2020 – Tema – Renovering
Sista materialdag skribenter 25/9 annons 8/10 – Utgivning 16/10

Borätt nr Special 2/2020 – Tema
Sista materialdag skribenter 13/11 annons 23/11 – Utgivning 4/12

Borätt nr 1/2021 – Tema
Sista materialdag skribenter14/1 annons 2/1 –Utgivning 4/2

AnnonsSwedsign
AnnonsFigo städ
AnnonsCheckithealthcare
AnnonsHisskonsulterna
AnnonsStorholmen Kvadrat
AnnonsMaries puts & städ
AnnonsGR-Avloppsrensning
AnnonsGW Asfalt
AnnonsTeamJG
AnnonsCleanfresh
AnnonsBolander
AnnonsAvloppsteknik
AnnonsSSG_Nordic
AnnonsSöderkyl
AnnonsGullikssons El