Ekonomi, juridik, försäkring

Möjlighet att väcka tidigare processer till liv – oäkta blir äkta?

Ekonomi, juridik, försäkring 18 sep 2019 Efter att Skatteverket har ändrat uppfattning och inte längre reducerar bruksvärdet med tio procent, vid bedömningen av om en förening uppfyller kraven på att vara ett privatbostadsföretag, finns det möjlighet att väcka...

Centralbanker gynnar privat bostadsägande

Ekonomi, juridik, försäkring 18 sep 2019 En hög strukturell efterfrågan på boende i kombination med långsiktigt låga räntor och god börsutveckling överglänser en tillfällig överproduktion av nyproducerade bostadsrätter och införande av regleringar. Det är trots allt goda tider...

Medlemmar som trivs lika viktigt som god ekonomi

Ekonomi, juridik, försäkring 18 sep 2019 Att arbeta för en ökad trivsel och ett ökat engagemang i bostadsrätts- föreningen gör bland annat att trivseln och sammanhållningen ökar. Något som i sin tur gynnar ekonomin. AV ARTURO ARQUES Enligt...

”Bra att ha en juridisk kontakt att rådfråga”

Ekonomi, juridik, försäkring 18 sep 2019 Ibland stöter man som styrelse på problem när medlemmar inte sköter sig. Vad kan man som styrelse göra och när är det dags att koppla in en jurist? Borätt frågade Johanna Kern,...

Föreningsstämman – det praktiska genomförandet

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 En bostadsrättsförening ska hålla en ordinarie föreningsstämma en gång per år, senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Extra föreningsstämma ska hållas när det påkallas av styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av...

Riksbankens och bankernas marginaler i otakt

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 Bankerna har idag rekordhöga marginaler och många accepterar väl lätt en till synes låg ränta. Var medveten om din förenings kreditvärdighet, förhandla med banken och var inte för lojal. Det är uppenbart...

Dags att planera inför det nya året – tänk på det här

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 Redan nu kan det vara bra att börja förbereda årsredovisningen och boka in årsstämma som en punkt på nästa styrelsemöte. Här ger Arturo Arques flera värdefulla tips att tänka på nu i...

Gynnat privatbostads- företag eller en oäkta bostadsrättsförening?

Ekonomi, juridik, försäkring 29 jan 2019 Om en bostadsrättsförening klassificeras som privatbostadsföretag eller oäkta bostadsrättsförening har stor ekonomisk betydelse, inte bara för själva föreningen utan även för respektive bostadsrättsinnehavare. För att en förening ska kunna beskattas som ett...

Vad gäller vid störningar?

Ekonomi, juridik, försäkring 4 Dec 2018 Enligt bostadsrättslagen är styrelsen skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som skäligen inte ska behöva tålas. Det är viktigt för styrelsen att veta att medlemmar som utsätts för...
2

Håll koll på budget och nyckeltal

Ekonomi, juridik, försäkring 4 Dec 2018 Har ni koll på nästa års budget? Här kommer tips på vad som är bra att tänka på inför budgetarbetet. De flesta bostadsrättsföreningar har kalenderår som verksamhetsår. Det innebär att budgeten för...