Ekonomi, juridik, försäkring

Kaos i förutsättningarna för boende i tätorter

Ekonomi, juridik, försäkring 3 Nov 2019 Hushåll i tätorter möter ett kaos av boendeförutsättningar för de som har möjlighet att äga sitt boende möter krav på extremt höga kalkylräntor från bankerna och höga marginaler till följd av höga...

Större miljöhänsyn ger klirr i kassan

Ekonomi, juridik, försäkring 3 Nov 2019 Fler bostadsrättsföreningar upptäcker att det lönar sig att ta hänsyn till miljön Allt fler bostadsrättsföreningar väljer till exempel att installera bergvärme och solceller Det är två bra alternativ för miljön men i...

Dags för den där renoveringen?

Ekonomi, juridik, försäkring 3 Nov 2019 För alla bostadsrättsföreningar blir det förr eller senare dags för stambyte eller takrenovering och inte sällan kan slutnotan landa på miljoner kronor Om man inte arbetar med entreprenadrätt är det inte helt...
AnnonsGerox

SKADEFRÅGAN AV ERIC RUBENSON

Ekonomi, juridik, försäkring 23 okt 2019 Vår förening har länge funderat på att teckna bostadsrättsförsäkring som tillägg till fastighetsförsäkringen så att det skyddet gäller för alla medlemmar och ingår i avgiften. Vi har hört många andra föreningar som...

Möjlighet att väcka tidigare processer till liv – oäkta blir äkta?

Ekonomi, juridik, försäkring 18 sep 2019 Efter att Skatteverket har ändrat uppfattning och inte längre reducerar bruksvärdet med tio procent, vid bedömningen av om en förening uppfyller kraven på att vara ett privatbostadsföretag, finns det möjlighet att väcka...

Centralbanker gynnar privat bostadsägande

Ekonomi, juridik, försäkring 18 sep 2019 En hög strukturell efterfrågan på boende i kombination med långsiktigt låga räntor och god börsutveckling överglänser en tillfällig överproduktion av nyproducerade bostadsrätter och införande av regleringar. Det är trots allt goda tider...

Medlemmar som trivs lika viktigt som god ekonomi

Ekonomi, juridik, försäkring 18 sep 2019 Att arbeta för en ökad trivsel och ett ökat engagemang i bostadsrätts- föreningen gör bland annat att trivseln och sammanhållningen ökar. Något som i sin tur gynnar ekonomin. AV ARTURO ARQUES Enligt...

”Bra att ha en juridisk kontakt att rådfråga”

Ekonomi, juridik, försäkring 18 sep 2019 Ibland stöter man som styrelse på problem när medlemmar inte sköter sig. Vad kan man som styrelse göra och när är det dags att koppla in en jurist? Borätt frågade Johanna Kern,...

Föreningsstämman – det praktiska genomförandet

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 En bostadsrättsförening ska hålla en ordinarie föreningsstämma en gång per år, senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Extra föreningsstämma ska hållas när det påkallas av styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av...

Riksbankens och bankernas marginaler i otakt

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 Bankerna har idag rekordhöga marginaler och många accepterar väl lätt en till synes låg ränta. Var medveten om din förenings kreditvärdighet, förhandla med banken och var inte för lojal. Det är uppenbart...