Ekonomi, juridik, försäkring

Föreningsstämman – det praktiska genomförandet

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 En bostadsrättsförening ska hålla en ordinarie föreningsstämma en gång per år, senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Extra föreningsstämma ska hållas när det påkallas av styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av...

Riksbankens och bankernas marginaler i otakt

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 Bankerna har idag rekordhöga marginaler och många accepterar väl lätt en till synes låg ränta. Var medveten om din förenings kreditvärdighet, förhandla med banken och var inte för lojal. Det är uppenbart...

Dags att planera inför det nya året – tänk på det här

Ekonomi, juridik, försäkring 30 jan 2019 Redan nu kan det vara bra att börja förbereda årsredovisningen och boka in årsstämma som en punkt på nästa styrelsemöte. Här ger Arturo Arques flera värdefulla tips att tänka på nu i...

Gynnat privatbostads- företag eller en oäkta bostadsrättsförening?

Ekonomi, juridik, försäkring 29 jan 2019 Om en bostadsrättsförening klassificeras som privatbostadsföretag eller oäkta bostadsrättsförening har stor ekonomisk betydelse, inte bara för själva föreningen utan även för respektive bostadsrättsinnehavare. För att en förening ska kunna beskattas som ett...

Vad gäller vid störningar?

Ekonomi, juridik, försäkring 4 Dec 2018 Enligt bostadsrättslagen är styrelsen skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som skäligen inte ska behöva tålas. Det är viktigt för styrelsen att veta att medlemmar som utsätts för...

Håll koll på budget och nyckeltal

Ekonomi, juridik, försäkring 4 Dec 2018 Har ni koll på nästa års budget? Här kommer tips på vad som är bra att tänka på inför budgetarbetet. De flesta bostadsrättsföreningar har kalenderår som verksamhetsår. Det innebär att budgeten för...

Politiska beslut och räntor avgörande för brf-priser

Ekonomi, juridik, försäkring 4 Dec 2018 Inom kort genomför Riksbanken den första räntehöjningen på många år och fler kommer, men sannolikt i långsam takt. Detta kommer att ge högre räntekostnader och ökade avgifter i bostadsrättsföreningar. Stigande räntor kommer...

Engagemang skapar stabilare förening

Ekonomi, juridik, försäkring 4 Dec 2018 Att bo i en stabil förening vill nog de allra flesta. Men ibland sker det saker som inte bör ske. Då är det bra att ha koll på vad som gäller och...

Brf-köpare kan bryta förhandsavtal vid försening

Ekonomi, juridik, försäkring 23 okt 2018 När en ny- eller ombyggnadsproduktion drabbas av förseningar vill många missnöjda köpare hoppa av affären trots att ett förhandsavtal tecknats, ibland flera år innan planerad inflyttning. Bostadsrätter i ny- och ombyggnadsproduktioner har...

Nya spelregler på räntemarknaden och därmed för brf-avgifter

Ekonomi, juridik, försäkring 23 okt 2018 En ny tid är här i den bemärkelsen att Riksbanken varit mycket tydlig med att reporäntan höjs i antingen december eller februari. Vi kan alla spekulera i hur snabbt och kraftigt Riksbanken...