AnnonsMiele

Ekonomi, juridik, försäkring

”IMD främjar rättvisa, ekonomi och miljömedvetenhet”

Individuell Mätning och Debitering (IMD) har visat sig vara en framgångsrik metod för att främja rättvisa, ekonomisk effektivitet och miljömedvetenhet, särskilt inom bostadsrättsföreningar. Sedan införandet av krav på IMD för […]

Vad kostade rörböjen – egentligen?

När ett hus byggs, byggs om eller renoveras är materialet en av de två stora kostnadsposterna, den andra är arbetskostnaden. Men hur vet en beställare att hen får bästa pris […]

En knuten näve i fickan gör ingen skillnad

Den höga inflationen har satt djupa spår i föreningarnas resultaträkningar. Kraftigt stigande räntekostnader och betydligt högre driftkostnader har tvingat många föreningar att höja årsavgifterna rejält. Höjningar på 20 procent eller […]

Konsumtionen stiger liksom lönerna

Den svenska BNP:en visar tecken på tröghet och förväntas öka endast med 0,1 procent under året. Den främsta faktorn som pressar tillväxten är nedgången i näringslivets investeringar. Efter en svag […]

Skatteverket hade fel

Alla samfälligheter avregistreras från moms. De tusentals föreningar som har registrerat sig för moms och redan deklarerat står inför förändringar efter Högsta Förvaltningsdomstolens (HFD) beslut. Pia Kjell på Skatteverket ger […]

Första hjälpen för blödande brf:er

Ett frivilligt kapitaltillskott kan vara ett alternativ till att låna pengar på banken till föreningens finansiering av till exempel underhåll eller amortering av skulder. I gengäld får de medlemmar som […]

Mer än 100 personer varje dag ansöker om skuldsanering

Förra året ökade ansökningarna om skuldsanering markant, enligt statistik från Kronofogden. Totalt 31 396 personer ansökte om skuldsanering, vilket representerar en ökning på 22 procent jämfört med det föregående året. […]
1

Medlar om allt – utom priset

Vilken funktion har Fjärrvärmenämnden egentligen? Den har tagit emot uppåt 1000 anmälningar från missnöjda kunder, inte minst bland Stockholms brf:er. Många vill ha medling, men problemet är att nämnden inte […]
2

Hej då papperskvitton!

Regeringen föreslår att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under viss tid tas bort enligt uppgifter på Regeringskansliets hemsida. Det innebär att räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas […]

Fjärrvärme – orimliga priser

Många fjärrvärmebolag har orimligt hög lönsamhet. Det visar en ny rapport från Fastighetsägarna, som granskat fjärrvärmebranschens avkastningsnivåer. I slutändan går det ut över kunderna, som betalar för höga avgifter. −Det […]
AnnonsElevate Stockholm AB
AnnonsPassera AB
AnnonsSehded Tresson
AnnonsEkerö Bygg
AnnonsDM TAK AB
AnnonsFriendly Power
AnnonsRöranalys i Sverige AB
AnnonsLumon - Balkonginglasning
AnnonsEcoclime Group AB
AnnonsCC Plåt
AnnonsSEB
AnnonsInduf AB
AnnonsSSG_Nordic
AnnonsAndrés Måleri
AnnonsJulius Berg
AnnonsRS Rörservice
AnnonsBrandkontoret
AnnonsMur & Putsföretagen
AnnonsILOQ
AnnonsSpirare
AnnonsBM Luftbehandling
AnnonsStorholmen Förvaltning
AnnonsSBR
AnnonsFrakka
AnnonsInCharge Vattenfall
AnnonsElectrolux Professional AB
AnnonsOlofssons Måleri & Fastighetsservice AB
AnnonsCLS Elektronik AB
AnnonsGW Asfalt
AnnonsSöderkyl
AnnonsPermoluft
AnnonsBolander