AnnonsMiele

Mallar och dokument

Premiummedlem, ladda ner Borätt Forums mallar och dokument.

Allmänna villkor mindre entreprenadarbeten

Ansvarsområde styrelsearbete brf

Ansökan medlemskap hyresgäst

Ansökan medlemskap brf

Ansökan medlemskap utträde brf

Ansökan uthyrning andrahand brf

Ansökan utträde hyresgäst

Ansökan utträde brf

Arbetsordning styrelsearbete brf

Avstämning insatser upplåtelseavgifter brf

Avsägelse bostadsrätt

Besked eget utträde styrelse brf

Besked medlemskap

Bokföringsorder brf

Bostadsrättsbevis

Ekonomisk plan

FAFF (Förenklat Avtal Fastighetsförvaltning) Ekonomisk förvaltning

Fastighetsskötselavtal felanmälan brf

Fastighetsskötselavtal service brf

Fastighetsskötselavtal städning brf

Fastighetsskötselavtal trädgårdsskötsel brf

Fastighetsskötselavtal brf

Fullmakt föreningsstämma

Förhandsavtal (ej förskott)

Förhandsavtal (förskott)

Godkännande ändring bostadsrätt begäran

Handpenningskvitto upplåtelse brf

Handpenningskvitto överlåtelse brf

Kallelse föreningsstämma stadgeändring (nr1) brf

Kallelse föreningsstämma stadgeändring (nr2) brf

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kassaredovisning kvitton brf

Kundfaktura brf

Kvittopapper brf

Likvid avräkning bostadsrättsupplåtelse brf

Likvid avräkning bostadsrättsöverlåtelse brf

Likviditetsbudget brf

Likviditetsbudget tvåårig brf

Likviditetsprognos brf

Meddelande socialnämnd obetald årsavgift brf

Omräkning relativa andelstal brf

Protokoll egenkontroll fastighetsservice brf

Protokoll egenkontroll städning brf

Protokoll föreningsstämma (ordinarie) brf

Protokoll föreningsstämma beslut förvärva fastighet

Protokoll föreningsstämma ang försäljning och likvidation

Protokoll föreningsstämma ang stadgeändring (Samtliga närvarande)

Protokoll föreningsstämma stadgeändring (nr1) brf

Protokoll föreningsstämma stadgeändring (nr2) brf

Protokoll konstituerande styrelsemöte brf

Protokoll konstituerande stämma brf

Protokoll ordinarie styrelsemöte brf

Protokoll ordinarie stämma ansamlad förlust brf

Protokoll ordinarie stämma disponibelt vinstmedel

Protokoll styrelsemöte antagande ekonomisk plan

Protokoll styrelsemöte antagande ny medlem

Protokoll styrelsemöte antagande av ny - utträde av tidigare medlem

Protokoll styrelsemöte upplåtelse bostadsrätt

Register (pärm) årsbokslut brf

Resultatbudget brf

Styrelsearvodesberäkning brf

Styrelseprotokoll konstituerande brf

Tillsägelse förvägrat tillträde brf

Tillsägelse olovlig andrahandsuthyrning

Tillsägelse otillåten andrahandsupplåtelse brf

Tillsägelse otillåten användning brf

Tillsägelse otillåten väsentlig förändring lägenhet 2

Tillsägelse störningar i boendet brf

Tillsägelse synnerligen viktig skyldighet brf

Tillsägelse vanvård brf

Underrättelse socialnämnd störningar brf

Upphandlingsföreskrifter (tjänster) brf

Upplåtelseavtal bostadsrätt

Uppsägning bostad obetald årsavgift brf

Uppsägning brottslig verksamhet brf

Uppsägning förvägrat tillträde brf

Uppsägning lokal avflyttning annan orsak brf

Uppsägning lokal avflyttning obetald hyra brf

Uppsägning lokal villkorsändring 1 brf

Uppsägning lokal villkorsändring 2 brf

Uppsägning obetald årsavgift lägenhet brf

Uppsägning otillåten andrahandsupplåtelse brf

Uppsägning otillåten användning brf

Uppsägning störningar i boendet

Uppsägning synnerligen viktig skyldighet

Uppsägning vanvård

Utläggsräkning brf

Överlåtelseavtal brf