AnnonsStyrelsesupport

Mallar och dokument

Ladda ner Borätt Forums mallar och dokument.
För att kunna ladda ned våra mallar behöver ni vara Premiummedlemmar i Borätt Forum.
Ansök om Premiummedlemskap här!

Allmänna villkor mindre entreprenadarbeten

Ansvarsområde styrelsearbete brf

Ansökan medlemskap hyresgäst

Ansökan medlemskap brf

Ansökan medlemskap utträde brf

Ansökan uthyrning andrahand brf

Ansökan utträde hyresgäst

Ansökan utträde brf

Arbetsordning styrelsearbete brf

Avstämning insatser upplåtelseavgifter brf

Avsägelse bostadsrätt

Besked eget utträde styrelse brf

Besked medlemskap

Bokföringsorder brf

Bostadsrättsbevis

Ekonomisk plan

FAFF (Förenklat Avtal Fastighetsförvaltning) Ekonomisk förvaltning

Fastighetsskötselavtal felanmälan brf

Fastighetsskötselavtal service brf

Fastighetsskötselavtal städning brf

Fastighetsskötselavtal trädgårdsskötsel brf

Fastighetsskötselavtal brf

Fullmakt föreningsstämma

Förhandsavtal (ej förskott)

Förhandsavtal (förskott)

Godkännande ändring bostadsrätt begäran

Handpenningskvitto upplåtelse brf

Handpenningskvitto överlåtelse brf

Kallelse föreningsstämma stadgeändring (nr1) brf

Kallelse föreningsstämma stadgeändring (nr2) brf

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Kassaredovisning kvitton brf

Kundfaktura brf

Kvittopapper brf

Likvid avräkning bostadsrättsupplåtelse brf

Likvid avräkning bostadsrättsöverlåtelse brf

Likviditetsbudget brf

Likviditetsbudget tvåårig brf

Likviditetsprognos brf

Meddelande socialnämnd obetald årsavgift brf

Omräkning relativa andelstal brf

Protokoll egenkontroll fastighetsservice brf

Protokoll egenkontroll städning brf

Protokoll föreningsstämma (ordinarie) brf

Protokoll föreningsstämma beslut förvärva fastighet

Protokoll föreningsstämma ang försäljning och likvidation

Protokoll föreningsstämma ang stadgeändring (Samtliga närvarande)

Protokoll föreningsstämma stadgeändring (nr1) brf

Protokoll föreningsstämma stadgeändring (nr2) brf

Protokoll konstituerande styrelsemöte brf

Protokoll konstituerande stämma brf

Protokoll ordinarie styrelsemöte brf

Protokoll ordinarie stämma ansamlad förlust brf

Protokoll ordinarie stämma disponibelt vinstmedel

Protokoll styrelsemöte antagande ekonomisk plan

Protokoll styrelsemöte antagande ny medlem

Protokoll styrelsemöte antagande av ny - utträde av tidigare medlem

Protokoll styrelsemöte upplåtelse bostadsrätt

Register (pärm) årsbokslut brf

Resultatbudget brf

Stadgar brf

Styrelsearvodesberäkning brf

Styrelseprotokoll konstituerande brf

Tillsägelse förvägrat tillträde brf

Tillsägelse olovlig andrahandsuthyrning

Tillsägelse otillåten andrahandsupplåtelse brf

Tillsägelse otillåten användning brf

Tillsägelse otillåten väsentlig förändring lägenhet 2

Tillsägelse störningar i boendet brf

Tillsägelse synnerligen viktig skyldighet brf

Tillsägelse vanvård brf

Underrättelse socialnämnd störningar brf

Upphandlingsföreskrifter (tjänster) brf

Upplåtelseavtal bostadsrätt

Uppsägning bostad obetald årsavgift brf

Uppsägning brottslig verksamhet brf

Uppsägning förvägrat tillträde brf

Uppsägning lokal avflyttning annan orsak brf

Uppsägning lokal avflyttning obetald hyra brf

Uppsägning lokal villkorsändring 1 brf

Uppsägning lokal villkorsändring 2 brf

Uppsägning obetald årsavgift lägenhet brf

Uppsägning otillåten andrahandsupplåtelse brf

Uppsägning otillåten användning brf

Uppsägning störningar i boendet

Uppsägning synnerligen viktig skyldighet

Uppsägning vanvård

Utläggsräkning brf

Överlåtelseavtal brf

  Bli Premiummedlem

  Brf/FöretagPrivat


  Premium digital 3000:- exklusive moms/år och styrelsePremiummedlemskap 3500:- exklusive moms/år och styrelse


  Premiummedlemskapet inkluderar följande:

  Styrelseprenumeration av tidningen Borätt. sex utgåvor per år, ett ex till var styrelsemedlem (max sju exemplar).

  Styrelseinloggning till Borätt Forums hemsida där ni får tillgång till bl.a.

  • Arkivet, hämta kunskap och inspiration ur artikelarkivet.
  • Frågor och svar. Här får ni tillgång till Borätts forums alla experter som svarar på frågor inom juridik, försäkring, ekonomi, teknik och underhåll.
  • Mallar och dokumentAlla mallar och blanketter ni behöver i styrelsearbetet.
  • Utbildningskvällar efter årshjulet. Minst fyra utbildningstillfällen per år, där vi inför varje del av årshjulet går igenom med er styrelse vad ni ska tänka på inför kommande period.
  • Förmånsklubben. Erbjudanden från våra samarbetspartners till er i styrelsen och föreningens medlemmar.
  • Borättkvällar och föreläsningar. Ta del av alla Borätts föreläsningar och utbildningar digitalt. Ni kan följa dem live via Vimeo eller streama dem i efterhand i Borätt Forums arkiv. Vi anordnar även fysiska Borättkvällar runt om i landet när läget tillåter detta.
  • Medlemsforum för alla styrelsemedlemmar där ni enkelt kan dela med er och ta del av andra styrelsers erfarenheter och tips.

  Rabatter: Premiummedlemmar erhåller alltid ett rabatterat pris på Borätt Forums utbud av tjänster t ex.

  Utbildningar
  Underhållsplan och likviditetspronos
  Nätverk m.m.

  Pris: 3500:- exklusive moms/år och styrelse.

  Digitalt Premiummedlemskap

  För er som inte önskar prenumeration på Borätt tidning i pappersform har vi tagit fram ett digitalt medlemskap. I Premium digital får ni inloggning till Borätt Forum och tillgång till ”Frågor & Svar”, ”Mallar och dokument”, streamade föreläsningar etc.
  Tidningen Borätt finns tillgänglig i PDF format med alla utgåvor från 2019.
  Pris 3000:- exklusive moms/år och styrelse.

  AnnonsILOQ
  AnnonsHisskonsulterna
  AnnonsRS Rörservice
  AnnonsGerox
  AnnonsPartGroup
  AnnonsBrandkontoret
  AnnonsAvloppsteknik
  AnnonsVästerorts BMF
  AnnonsEleiko
  AnnonsDWOQ Project Management
  AnnonsStorholmen Kvadrat
  AnnonsHAGS AB Aneby
  AnnonsCupola
  AnnonsFixit!
  AnnonsBolander
  AnnonsGarageportexperten Sverige AB
  AnnonsAndrés Måleri
  AnnonsSSG_Nordic
  AnnonsMaries puts & städ
  AnnonsCC Plåt