Borätt forum Juridik

Borätt forum Juridik är till för styrelsen och arbetar främst med frågor av juridisk karaktär.

Aktuellt

Årsstämman närmar sig med stormsteg

Inför årsstämman finns det flera punkter som styrelsen behöver ha koll på. Bland annat kallelsetider, hantering av motioner, att årsredovisningen är klar i tid, tid och lokal för att hålla stämman samt besluta om vem som ska vara stämmoordförande och protokollförare.

Detta kan lätt bli övermäktigt för en styrelse och därför är det viktigt att styrelsen får stöd av bland annat den ekonomiska förvaltaren. Samt att det finns en tydlig tidsplan som revisor och andra kan förhålla sig till så att arbetet med årsredovisningen blir klart i rätt tid.

Styrelsen kan anlita extern part för att få hjälp med alla delar kring årsstämman, bland annat att hålla koll på kallelsetider, ta emot och ge rådgivning kring motioner. Det är även en god idé att ta hjälp av en extern stämmoordförande och protokollförare då en stämmoordförande ska vara opartisk. Så se till att vara förberedd och ute i god tid inför stämman!

Borätt forum Juridik hjälper styrelsen med flera delar inför och på årsstämman.

Läs mer på: https://borattforum.se/ar-det-dags-for-din-bostadsrattsforenings-arsstamma/

Borätt forum Juridik hjälper styrelsen med:

Föreningsfrågor:

Vi hjälper er med viktiga frågor både inom juridik, GDPR, frågor gällande medlemmar och föreningen och inför stämmor.

Försäkringsärenden & störningar:

Vi hjälper er med olika försäkringsskador och tillhörande kontakter mellan olika parter. Vi hjälper även till med störningsärenden.

    Kontakta juridik


    Kontakta oss via formuläret eller på juridik@borattforum.se eller på 08 520 252 02

    loading