AnnonsMiele

Förhållandet mellan föreningen och medlemmarna

Översikt
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Det finns olika parter som verkar i föreningen, såsom medlemmar, hyresgäster, styrelsen och leverantörer. En bostadsrättsförening är en demokratisk föreningsform där föreningens högst beslutande organ är stämman. Medlemmarna i föreningen kan göra sin röst hörd vid stämman där de även då väljer hur styrelsen tillsätts. Styrelsen ansvarar bland annat för föreningens ekonomi och det löpande och planerade underhållet av föreningens fastighet.

Viktiga dokument & likabehandlingsprincipen
En förening har ett antal viktiga dokument att förhålla sig till, till exempel den ekonomiska planen och stadgar. Det är viktigt för både styrelsen och den enskilda medlemmen att förhålla sig till föreningens stadgar där villkoren för föreningen i stor utsträckning regleras. Det är vanligt förekommande att frågeställningar mellan föreningen och medlemmens ansvar kan utredas genom konsultation av föreningens stadgar. Styrelsen har även att förhålla sig till likabehandlingsprincipen som är en praxis som gör gällande att styrelsen ska behandla lika fall lika i förhållande till medlemmarna.

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta Styrelsesupport


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning