AnnonsErbjudande

Frågor & svar

Du som är, eller har varit, engagerad i en brf-styrelse vet att det ständigt uppkommer frågor som måste besvaras. Vi på Borätt Forum hjälper dig att få svar på alla dina frågor kring bostadsrätter och bostadsrättsföreningar.

Vi gör tillvaron som styrelseledamot mindre betungande. I stället för att söka svar på dina frågor från olika håll och källor kan vi på Borätt Forum hjälpa dig med det mesta inom området bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. Du ställer frågorna och vi hämtar svaren ur vårt omfattande nätverk av sakkunniga. Frågorna och svaren publiceras här - till nytta för dig och övriga bostadsrättssverige.

Effektivare styrelsearbete

Att slippa fastna i svårbesvarade frågeställningar är ett utmärkt sätt att effektivisera styrelsearbetet. Ställ frågorna till Borätt Forum så får ni svar.

Borätt Effektivare styrelsearbete

Årets experter till Frågor & Svar

Storholmen Förvaltning

Svarar på frågor om underhållsplan kopplad till föreningens budget, lär känna ditt hus och frågor kring bostadasrättslagen och stadgefrågor

Bolander & Co

Försäkringsjurister
Svarar på allt om försäkring och skador i bostadsrätt. Hur gäller försäkringarna? Vem har ansvaret för skadan?

J.Gullikssons EL AB

Svarar på frågor om installation, service och underhåll inom el, tele, data, styr och larm.

Jurideko Fastighetspartner

Experter på juridik för bostadsrättsföreningar.

Pedersen Advokatbyrå

En nischad advokatbyrå med jurister specialiserade på entreprenadrätt, konsulträtt och fastighetsrätt.

SSG Nordic

Svarar på frågor gällande fukt och mögelskador, skadesanering och luktproblem samt klotter och fasadrengöring.

Avloppsteknik

Svarar på frågor om avloppssystems livslängder, när ett stambyte bör planeras, hur man som styrelse undviker de vanligaste fällorna, förbyggande underhåll och underhållsplaner för avloppen, reducera vattenskaderisker mm.

Cupola

Säkerställer och utvecklar brandsäkerhet, ger företag och myndigheter rätt förutsättningar att förebygga, upptäcka och övervaka brand- och säkerhetsrisker i sina fastigheter.

Hisskonsulterna

Opartisk och fristående hisskonsult.
Svarar på frågor gällande hissar.
Serviceavtal, utförs servicen korrekt, byta eller bygga om hissarna, vilka regler gäller?

 

CC Plåt

Svarar på alla frågor om ert tak. Hur underhåller man det på bästa sätt, hur vet man att vattenavrinning fungerar och har vårt tak säkerhetsutrustning som följer dagens förordningar etc.

PartGroup

Prefabricerade badrumsmoduler vid stamrenovering.

BM Luftbehandling

Svarar på frågor om installation och service av styr/regler/övervakningssystem för fastighetsinstallationer som t ex värmesystem, ventilationssystem mm.

Binab Nordic AB

Svarar på frågor om tätskikt på gårdar, bjälklag & parkeringsdäck.
Gjutasfaltarbeten och val av tätskikt samt totalentreprenader.

AnnonsBoappa
AnnonsAvloppsteknik
AnnonsPartGroup
AnnonsCleanfresh
AnnonsSSG_Nordic
AnnonsHisskonsulterna
AnnonsGullikssonsEl
AnnonsGW Asfalt
AnnonsMaries puts & städ
AnnonsStorholmen Kvadrat
AnnonsGR-Avloppsrensning
AnnonsSöderkyl
AnnonsTeamJG
AnnonsBolander
AnnonsRS Rörservice