AnnonsElectrolux Professional AB

Frågor & svar

Du som är engagerad i en brf-styrelse vet att det ständigt uppkommer frågor som måste besvaras. Vi på Borätt forum hjälper dig att få svar på alla dina frågor kring bostadsrätter och bostadsrättsföreningar.

Vi gör tillvaron som styrelseledamot mindre betungande. I stället för att söka svar på dina frågor från olika håll och källor kan vi på Borätt forum hjälpa dig med det mesta inom området bostadsrätter och bostadsrätts-föreningar. Du ställer frågorna och vi hämtar svaren ur vårt omfattande nätverk av sakkunniga. Frågorna och svaren publiceras här - till nytta för dig och övriga bostadsrättssverige.

  Ställ en fråga


  Våra experter svarar endast på frågor gällande brf-styrelsens arbete, inte medlemsfrågor.


  Har medlemmar rätt till insyn i bokföring och avtal?

  Fråga av:

  Vi har en tvist med en medlem. Han har avtal på två parkeringsplatser men anser sig inte behöva betala för en av dem. De har två bilar. Eftersom andra använder gästplatser anser han att han också har rätt till det. Inga boende i föreningen får använda gästplatser annat än tillfälligt. De är avsedda för gäster.
  Tvisten är mer långtgående än så, men i detta fall har vi gått till Kronofogden för att kräva in 4.350 kr. Han har bestridit detta krav och vi har då gått vidare till tingsrätten. Han har skrivit ett yttrande på 35 sidor som handlar om allt möjligt som inte har med ärendet att göra. Tingsrätten vill nu ha mera bevis av honom. Då har han vänt sig till vår ekonomibyrå och vill ha kopior på parkeringsavtal föreningen har med andra boende. Han vill se vad boende har betalat för olika tjänster mm. Vi har sagt till hon som sköter vår ekonomi att hon inte kan överlämna något utan styrelsens godkännande.
  Min fråga är vad som gäller, har medlemmar rätt till insyn i bokföring och avtal?

  förbjuda rökning i lägenheten

  Fråga av:

  Kan vi som Brf Lillåstrand i Örebro utan juridiska problem införa
  rökförbud på våra balkonger?
  Går det att införa rökförbud i lägenheterna. Alternativt för nya
  medlemmar?

  Delad fullmakt till årsstämman

  Fråga av:

  Vi närmar oss vår årsstämma.
  Min fråga är;
  Ett par äger en en lägenhet tillsammans.
  Ena parten har rösträtt. Kan båda ha varsin fullmakt från andra
  boende?

  Styrelsens ansvar för elanläggningar

  Fråga av:

  Vi i styrelsen undrar vad som krävs av oss ang. elanläggningsansvaret som föreningen har. Föreningen ska ha rutiner för kontroll av anläggningen och som skall dokumenteras. Innebär det att en behörig elbesiktningsman skall göra besiktning på föreningens anläggning samt att vi får skriftligt besiktningsutlåtande? Och i så fall hur ofta ska anläggningen besiktas?

  Avflyttade har inte gjort adressändring, vad kan styrelsen göra?

  Fråga av:

  Vi i styrelsen har en fråga angående två före detta medlemmar som inte gjort en adressändring när de sålt sina lägenhet och flyttat här I från. En sålde sin lägenhet i December 2023 och har fortfarande inte gjort någon adressändring trots påtryckningar från styrelsen. Den andra sålde och flyttade I December 2022 han har ett företag som han inte har gjort en adressändring på. Min fråga är om styrelsen kan göra något så de inte är skrivna i vår förening.

  Motion om byte av fönster

  Fråga av:

  Vi har fått in en motion till stämman, där medlemmen vill att vi
  tidigarelägger byte av fönster till 2025. I underhållsplanen ligger
  fönsterbyte under 2032.
  Min fråga är om detta skall betraktas som en motion och tas upp på
  stämman eller om det ska ses som ett förslag till styrelsen.
  Det är väl ändå så att styrelsen är utsedd att förvalta föreningens
  fastigheter och det är styrelsen som bestämmer när renovering/underhåll
  skall ske. Ser det inte som en fråga för stämman att ta beslut om.

  Vilka beslut kräver omröstning i styrelsen?

  Fråga av:

  Jag undrar om ni kan säga något om vilka frågor som kräver omröstning i
  styrelsen och vilka som inte gör det. Jag upplever att styrelsearbetet
  blir tungrott, eftersom varje fråga stort som smått, måste gå igenom
  hela styrelsen innan något kan göras. T ex, om ansvarig för el i
  styrelsen bedömer att en viss åtgärd är lämplig för att justera
  säkringar i föreningen, måste då alla i styrelsen ge sin åsikt innan det
  kan hanteras? Finns någon riktlinje om vilka frågor som kan hanteras
  självständigt av resp ledamöter.

  andrahandsuthyrning – vad gäller?

  Fråga av:

  Vi skulle vilja veta vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning. Ska det beviljas av styrelsen vem som får bo och hur länge? Om den boende inte gjort det, vad kan det ge för konsekvenser?

  Ersätta fönster med altandörr

  Fråga av:

  En boende önskar ersätta ett av fönsterna i sitt vardagsrum med en altandörr. Idag är det 2 fönster och under det sitter lägenhets största element. Rummet är på 28 kvm. Vad bör vi tänka på innan vi ev. beviljar denna ombyggnad?

  avgift för nedskräpning?

  Fråga av:

  Kan man debitera bostadsägare för bortforsling av stora kartonger om dem lämnar dem utanför sopsug eftersom det finns ingenstans o kasta dem i närheten!

  Vad för reparationer etc. får medlemmen beställa själv?

  Fråga av:

  I vår BRF har vi ju egna leverantörer (de flesta via avtal) som hjälper oss med diverse; elektriker, plåtslagare, ventilationsföretag osv. Vad händer om en av medlemmar på eget bevåg beställer en reparation utan att tillfråga styrelsen? När det gäller föreningens åtagande måste väl all sådan reparation gå via styrelsen, eller hur? Kan hen beställa från vilket företag som helst?

  Knarrande golv – störande?

  Fråga av:

  Jag har nyligen blivit ordförande i vår styrelse och fick idag ett mail
  från en boende i vår fastighet att det knakar väldigt i taket från
  grannen ovanför. De har gemensamt gjort några tester och det knakar bara
  nere hos henne men inte hos honom. Han har tydligen lagt nytt golv för
  några månader sedan ovanpå det gamla golvet och det var då knakningarna
  började. Vad kan jag som ordförande göra här? Enligt henne mår hon
  väldigt dåligt och störs mycket av ljuden. Hur tycker ni att jag ska gå
  vidare?

  Vem har tillgång till protokoll från stämman

  Fråga av:

  Efter vår senaste årsstämma, vilken avhölls i juni -23, valde styrelsen att digitalt fördela protokoll från stämman till samtliga Brf-innehavare i vår föreningen. Nu har en av dessa medlemmar hört av sig och påtalat att man inte ska sprida protokollet på detta sätt, det kan missbrukas. Vad är rätt i detta ärende?

  Vattenskada – medlemmars rättigheter att se rapporter

  Fråga av:

  Vi upptäckte en vattenläcka i vår brf under sommaren där 4 lägenheter är berörda. Vi tog kontakt med vårt försäkringsbolag och skickade ut en firma för att inspektera skadorna och skapa en rapport. Arbetet med att åtgärda skadorna är nu påbörjat. Nu ber en av medlemmarna (från vars lägenhet vattenskadan uppstod) att vi ska delge dem rapporten, vilket vi helst inte vill göra av olika anledningar. Är vi skyldiga att ge dem rapporten?

  skada på balkong

  Fråga av:

  Igår så blåste en del utav taket på en balkong i vår förening sönder och jag undrar om det är ägaren till lägenheten eller föreningen som ska stå för kostnaden att det laga eller hur funkar det?

  ekonomi – vad behöver styrelsen informera om?

  Fråga av:

  En medlem begär att få se föreningens nuvarande ekonomiska ställning,
  balans och resultaträkning samt budget, gör styrelsen rätt när detta
  förvägras medlemmen med hänvisning till normal sekretess?

  avgift för andrahandsuthyrning

  Fråga av:

  Kan föreningen ta ut en avgift för de som hyr ut i andrahand?

  kapitaltillskott till brf:en

  Fråga av:

  Vi ska göra kapitaltillskott i vår bostadsrättsförening. Vilken typ av dokumentation/intyg behöver vi upprätta för lägenhetshavarna?

  Sanering silverfiskar- vems ansvar

  Fråga av:

  Styrelse fick nyligen en fråga ang. problem med silverfiskar i en lgh. Då vi inte fått in några flera klagomål så bedömde vi att detta inte var ett utbrett problem utan begränsat till en lgh. Vi rådde lägenhetsinnehavaren att själv ansvara för sanering i samråd med sitt försäkringsbolag. Vi fick sedan höra att det kan vara bostadsrättsföreningens ansvar med sanering av ohyra. Vems än ansvaret i detta fall? Lägenhetsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen?

  kan styrelsen kräva att en viss installatör ska installera laddstolpe till en medlem?

  Fråga av:

  Kan vi som styrelse tvinga en medlem att använda sig av en elinstallatörsfirma för att installera en laddbox? Medlemmen betalar själv.

  Individuell kontra gemensam bostadsrättsförsäkring

  Fråga av:

  Hej,
  Hade det varit någon skillnad om man hade en individuell bostadsrättsförsäkring dvs inte gemensam med föreningen? Hade kostnaden fördelats på ett annat sätt? Eller hade det inte spelat någon roll i sammanhanget?

  avfallhantering

  Fråga av:

  Vi har nyligen stängt ner sopnedkastet och byggt moloker. Vi har nu problem för att folk klarar inte av att sortera sopporna hemma och lägga i molokerna där det är klart skyltat. Vad ska vi göra?

  skadeståndsansvar vattenläcka

  Fråga av:

  Ett vattenläckage observerades i vår källare, som kunde spåras till ett avlopp till en disklåda på tredje våningen. Vattnet hade sedan runnit efter en vägg och på vägen sugits upp av inredningen i två underliggande kök med stora skador som följd. Skadan åtgärdades av ett VVS-företag efter att en besiktningsman konstaterat anledningen till läckaget och skadornas omfattning. Besiktningsmannen och VVS-företaget konstaterade att två rör i avloppet inte varit hopskruvade, vilket lämnade en glipa mellan rören där vattnet läckte ut. Medlemmen hade innan läckaget uppstod haft en annan hantverkare inne för att rensa ett stopp i nämnda avlopp, så troligen har läckaget uppstått i samband med detta arbete.
  Föreningen står nu med självrisken för hela skadan. Vi undrar på vilket sätt vi kan få ersättning för självrisken och vem och hur vi kan resa krav mot: medlemmen som indirekt orsakat skadan eller den hantverkare som medlemmen anlitat?

  frivilligt kapitaltillskott

  Fråga av:

  Om en medlem (i en mindre förening) önskar att lösa sin del, enligt
  andelstalet, av föreningens lån hur gör man formellt? Övriga
  medlemmar vill inte lösa in lånet.
  Hur görs hyreskompensationen framledes? Övriga betalar räntan enligt
  sin andel och den "skuldfria" betalar lika tidigare utom den separata
  kostnaden för sin del av lånet?
  Vilka krav ställs på ett avtal?

  Likhetsprincipen

  Fråga av:

  Jag sitter i styrelsen för en bostadsrättförening som består av av 8 byggnader och 76 lägenheter totalt. 5 stycken höghus med 54 lägenheter, kallad Rosa byn, två stycken radhuslängor med 22 lägenheter, kallad Röda byn. Den Röda byn betalar idag sin värme individuellt och den Rosa byn betalar centralt varvid kostanden fördelas via andelstal.
  Vi funderar nu på att effektivisera energianvändningen, som blir ungefär lika för alla, med att Röda byn får luftvärmepumpar, preliminär uppskattad kostnad 40 000kr/lägenhet och Rosa byn bergvärme som uppskattas kosta det dubbla per lägenhet. Skulle detta vara i strid med likhetsprincipen?

  uppsägning vid utebliven avgift

  Fråga av:

  Om en brf-medlem underlåter att betala månadsavgifterna och har en skuld på 3 månaders avgift. Hur ser processen ut som brf kan följa steg för steg vid en "uppsägning"? Finns det checklistor så att olika steg och aktiviteter som tas görs i rätt ordning ur ett juridiskt perspektiv.

  Kan BRF utfärda parkeringsavgift?

  Fråga av:

  Vi har problem med parkerade bilar på innergården. Jag ville fråga om föreningen har rätt att sätta böter på parkerade bilar. Vi äger marken.

  Ersättning vid närvaro vid rättegång

  Fråga av:

  Vår brf är i tvist med en entreprenör. En av våra styrelsemedlemmar samt en tidigare styrelsemedlem har blivit kallade som vittnen till rättegången. De ska även ha en genomgång med våra jurister inför rättegången. Min fråga är: kan styrelsen ersätta medlemmarna för förlorad ersättning, då det äger rum på kontorstid?

  hyreshöjning lokalhyra

  Fråga av:

  Vi är har tre lokaler för uthyrning i våra hus som vi inte höjt hyran för på flera år, kanske 5-7 år. Vi har nu tänkt att höja hyrorna och undrar om ni har något tips/förslag på hur mycket vi borde höja. Finns det några index som vi kan gå efter?

  Nedskräpning i trapphus

  Fråga av:

  Kan jag skicka en bot till en boende i vår brf som inte städat i trapphuset? han hade fest i helgen och de ligger flaskor och fimpar i trappan och korridoren. Vad säger lagen? Vi har rökförbud i våra trapphus och allmänna utrymmen.

  Hur beslutas om avgiftshöjning?

  Fråga av:

  Vi har nyligen i styrelsen beslutat att genomföra en väsentlig höjning av avgifterna, framför allt till följd av ökade energi- och underhållskostnader (material och arbete). En medlem har hört av sig och mer eller mindre hotar med att Hyresnämnden ska granska avgiftshöjningen och att föreningen då måste lämna ut allt material som ligger till grund för höjningen. Jag hittar ingenting som stödjer vare sig att Hyresnämnden ska granska avgiftshöjningar i BRF:er eller att styrelsen/föreningen är skyldig att lämna ut någon information. Kan vi avfärda denne medlem eller finns det någon grund för utomstående granskning av avgiftshöjningar i BRF:er?

  Vem ansvarar för energideklarationen?

  Fråga av:

  Har en fråga gällande energideklaration:
  Är inte detta en handling som byggaren måste fixa innan köparna i en ny bostadsrättsförening flyttar in?

  Skyldighet att tillhandahålla p-plats för handikappade?

  Fråga av:

  Vi är en bostadsrättsförening som hyr 25st p-platser i ett kallgarage på motsatt sida av gatan. En av p-platserna vi hyr är uppmärkt som hcp-plats. Garaget har 7 våningar, varav de 2 nedersta är för allmän parkering, tillgång till övriga plan sker med en tagg. På varje våningsplan finns hcp-platser, och min fråga är nu om vi som brf. MÅSTE kunna tillhandahålla våra medlemmar en hcp-plats, eller om vi exempelvis skulle kunna hyra ut den till en medlem som mot lite högre avgift önskar en familjeparkering? Om ja, kan du ge mig vägledning var jag hittar lagstödet?

  Svårt att rekrytera nya medlemmar till styrelsen – vad kan vi göra?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag som ordförande i vår Brf och sekreteraren vill sluta våra poster. Vi har suttit sen slutet på 80-talet. Vi får inga att nappa på dessa poster, hur gör vi för att få några att ta dessa poster? om ingen frivilligt anmäler sig, hur gör vi då?

  Vem ansvarar för att gården återställs och hur är det med garantitid?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi flyttade in i en ny iordningställd brf. (var tidigare en fabrik i ), nu har byggherren försummat skötseln av gården så all växtlighet har dött. De har lagt ut (avtalat bort sen dag 1) förvaltningen till entreprenör som inte heller gjort nåt åt växtligheten. Vi har nu fått en faktura på 100.000kr från som vi bestridit och krävt att gården återställs. Vem ansvarar för att gården återställs och hur är det med garantitid?

  Vad finns det för tillvägagångssätt när grannarna stör genom att banka på väggar till som tätt?

  Fråga av: Styrelsen

  Vad finns det för tillvägagångssätt när grannarna stör genom att banka på väggar till som tätt? Mest kvällstid efter 21.00 men även nattetid.

  De har blivit tillsagda men blånekar. Det är ett par i 70-års ålder och den ena kan inte sova nattetid (hans egen utsago…)

  De bor i en marklägenhet (bostadsrätt) med grannar på båda sidor. Grannarna på båda sidor har samma klagomål.

  Krav som finns på antal handikapplatser

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en fråga angående vilka krav som finns på antal handikapplatser på föreningens parkering på tomtmark. Våra hus har byggår 2013.

  I föreningens stadgar står det att medlem får ta med högst ett biträde på stämman

  Fråga av: Styrelsen

  I föreningens stadgar står det att medlem får ta med högst ett biträde på stämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem, medlemmens maka/ make, sambo, förälder, syskon eller barn får vara biträde.
  Detta betyder väl att man inte måste vara medlem för att få tillträde till stämman?

  Utebliven trappstädning

  Fråga av: Styrelsen

  I vår brf utförs trappstädning av medlemmarna. Om medlem vid flertal tillfällen inte utför detta trots påminnelser, har vi som förening rätt att ta ut/införa straffavgift då?

  Offerten borde gälla, eller har jag fel?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi anlitade en firma som påbörjade delar av uppdraget att renovera vår gård men hann inte slutföra jobbet med asfalteringen.
  Nu idag har de skickat ett mail om att de måste höja offerten p.g.a världsläget. Är det korrekt då vi har antagit deras offert som de skickade oss i oktober 2021. De har inte slutfört jobbet i tid och kan väl inte kräva att vi ska betala en högre summa.
  Offerten borde gälla, eller har jag fel?

  Vem skall betala reparation eller byte av dörr och karm?

  Fråga av: Styrelsen

  Föreningen hade för någon månad sedan en medlem som avled i sin lägenhet. Hen levde ensam och enda anhörig (son) bor ca 35 mil härifrån. När sonen inte fick kontakt med medlemmen sökte han styrelsen men fick då ingen kontakt varför han ringde polisen som åkte till lägenheten, bröt sig in och hittade medlemmen avliden. Det blev skador på dörr och karm och nu är frågan vem skall betala reparation eller byte av dörr och karm. Föreningen har bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Bostadsrätten (lägenheten) skall nu säljas.

  Hur kan vi ta reda på vem som ”äger” källaren i detta hus?

  Fråga av:

  I vår brf finns en bostadsrätt i form av en "villa" i flera plan med källare. I samband med en vattenskada i källaren (som är föreningens ansvar pga inträngning av vatten utifrån) har det uppstått fråga om vem som ansvarar för återställning av ytskikt och utrustning i källaren.
  I källaren står också en bergvärmepump för huset, som föreningen installerat.

  En central fråga för detta är vem som äger källaren (föreningen äger såklart hela fastigheten, men vem som äger dispositionsrätt av källaren). För samtliga källare i andra hus (flerbostadshus) har varje lägenhet ett förråd att disponera. I detta fall har ägaren av bostadsrätten i "villan" hela källaren att disponera.

  Det framstår för mig som orimligt att föreningen har allt ansvar för källaren medan innehavaren äger rätt över källaren på samma sätt som lägenheter eller andra plan i villan, där det är bostadsrättsinnehavaren och inte föreningen som ansvarar för underhåll med mera.

  Hur kan vi ta reda på vem som "äger" källaren i detta hus?
  Frågan är också relevant med hänsyn till underhåll och åtkomst t.ex. till bergvärmepumpen, om nu föreningen ansvarar för källaren.

  Vi har bytt revisor på extrastämma?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi i min bostadsrättsförening har bytt revisor på en extrastämma och ska nu lämna in våran årsredovisning och revisionsberättelse. Den nya revisorn har upprättat revisionsberättelsen i årsredovisningen. Visst är det så att det då bara är den nya revisorn som ska skriva under revisionsberättelsen?

  Hur länge ska man spara handlingar?

  Fråga av: Styrelsen

  Hur länge måste man spara alla underliggande handlingar i samband med att en lägenhet säljs? Köpebrev, pantsättningar, kreditupplysning mm.

  En medlem har frågat om hon får hyra lokalen under en period?

  Fråga av: Styrelsen

  Vår förening har ett mycket litet hus på vår mark. Huset använd för styrelsearbete och verkstad. En medlem har frågat om hon får hyra lokalen under en period för sitt nystartade företag där hon ska träffa klienter för rådgivning.
  Vad bör vi tänka på i denna situation?

  Måste vi genomföra en röstning om detta med alla medlemmar i föreningen?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi är en liten förening på 18 lägenheter. Vi är några stycken som vill söka bygglov för att glasa in våra balkonger.
  Jag är delvis med i styrelsen och undrar ifall vi MÅSTE genomföra en röstning om detta med alla medlemmar i föreningen.

  Eller kan vi som styrelse ansökanden bygglov för alla lägenheter ändå? Med tanke på att inglasningen är frivillig för de som är intresserade utav att glasa in.

  Har medlemmarna rätt att kräva röstning om motionen?

  Fråga av: Styrelsen

  Om medlemmarna lämnat in en motion i rätt tid och den finns med i årsredovisning men styrelsen anser att inte godkänna den.
  Men min fråga är om medlemmarna har rätt att kräva röstning om motionen? Även om styrelsen önskar avslå motionen, vem har sista ordet?

  Minskar kapitaltillskottet med motsvarande upplåning fördelat på medlemmarna?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har under flera år amorterat våra lån och för noga alla förändringar i kapitaltillskott för våra medlemmar.
  Nu ska vi sätta upp solpaneler på taken och har därför tagit upp ett nytt lån.
  Min fråga är: minskar kapitaltillskottet med motsvarande upplåning fördelat på medlemmarna?

  Två nya medlemmar måste väljas in till vår styrelse

  Fråga av: Styrelsen

  Vid nästa års stämma måste två nya medlemmar väljas in till vår styrelse. Valberedningen får uppdraget att sondera för att finna lämpliga kandidater.
  Måste valberedningen fråga alla brf-medlemmar om de kan tänka sig styrelseuppdrag, eller kan de välja ut vissa, som de anser vara lämpliga?
  Om de hittar kandidater bland dem de valt ut att fråga, kan ju en annan medlem hävda att även hen kan tänka sig styrelseuppdrag och ställa sig frågan: varför har inte jag tillfrågats.
  Hur ska vi formulera uppdraget till valberedningen. Vi är en tämligen ny förening och vi har aldrig tidigare ställts inför denna frågeställning.

  Har vi som BRF rätt att avhysa personer från mark?

  Fråga av: Styrelsen

  Har vi som BRF rätt att avhysa personer från den mark som vi arrenderar av kommunen och ha skyltar som exempelvis markerar området som privat eller förbjuder rastning av hundar eller nyttjande av våra trädgårdsmöbler?

  Enligt Naturvårdsverket gäller allemansrätten överallt där det inte är hemfridszon och enligt lantmäteriet kan bara enbostadshus ha hemfridszon. Innebär det då att vem som helst får uppehålla sig på vår BRFs tomt utan några inskränkningar?

  "En byggnad som uppförts för annat ändamål än enbostadshus eller fritidshus, som komplementbebyggelse eller för ett ändamål som inte utgör bostad, saknar hemfridszon."

  https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/handbocker/handbok-fbl.pdf
  https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/platser/hemfridzon/

  Vilka punkter är obligatoriska i dagordningen för konstituerande styrelsemöte?

  Fråga av: Styrelsen

  1. Vilka punkter är obligatoriska i dagordningen för konstituerande styrelsemöte (hela styrelsen är utbytt mot en ny)?

  2. Vad ska/bör ett utdrag av mötesprotokollet ovan till externa intressenter innehålla?

  Nedsättning av månadsavgift vid hissbyte?

  Fråga av: Styrelsen

  Vår förening skall byta ut en hiss i en fastighet 8 våningar hög. Hissen kommer att vara avstängd under en månad. Bör eller skall det göras en kompensation på månadsavgiften för de boende. Skall kompensationen i så fall vara olika stor beroende hur högt upp man bor. Flera av de boende främst äldre löser problemet med att bo hos vänner eller i sin sommarstuga.

  Kollektivt bredband – vem har ansvaret vid felanmälning kring bredbandet?

  Fråga av: Styrelsen

  I vår förening har vi ett kollektivt bredband genom Telia, kostnaderna för detta avtal tas ut via avgiften varje månad. Det har uppstått en massa åsikter vem som har ansvaret vid felanmälning kring bredbandet.

  Telia säger att det är bostadsrättsinnehavaren i berörd lägenhet som skall ringa in och legitimera sig med mobilt Bank ID för att få full support.
  Ringer jag som ordförande kan Telia bara skicka en reparatör med upp till 5 arbetsdagars väntan, allt enligt Telia.

  Bostadsrättsinnehavaren tycker att det är ordförandes uppgift att sköta kontakten med Telia när problem uppstått.

  Så här står det i våra stadgar:
  Bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenheten omfattar bl.a:

  Ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet, ventilation och informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättsinnehavarens lägenhet,
  Till de delar dessa är synliga i lägenheten.
  Säkringsskåp, strömbrytare, eluttag samt anordningar för informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättsinnehavarens lägenhet,
  Till de delar dessa är synliga i lägenheten.

  Vi har också en förklaring kring ansvaret i vår bopärm, så här står det:
  Uppstår problem ringer du själv Telia för att få hjälp Tänk på att Telias ansvar är fram till och med routern och inget längre. Skulle det vara fel
  Efter routern på ditt nätverk när Telia kommer och lagar problemet kan det kosta dig pengar.

  Ser fram mot lite klargörande svar kring frågan var ansvaret ligger.

  Närvara på årsstämma och vara där för att bli omvald?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, vi undrar om en styrelsemedlem måste närvara på årsstämma och vara där för att bli omvald.

  Hantera förändringen av reglerna av balkongskydd i vår brf?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag undrar om ni skulle kunna ge oss råd när det gäller hur vi bäst bör hantera förändringen av reglerna av balkongskydd i vår brf? Vi har sedan huset byggdes haft vitt/brunrandigt tyg (1943). Vi tycker inte att det är så snyggt nu när det kommer många fler färger på tyg men blir osäker hur vi ska hantera regeländringen. Skall var och en få bekosta sitt eget och kräva dom som inte köper in det nya tyget, eller ska Brf köpa in till alla. Har ni något exempel på förening som har genomfört denna typ av förändring?

  Medlem som utan vår vetskap och utan vårt medgivande installerade ett vattenburet system för golvvärme i ett badrum

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en fråga angående en medlem som utan vår vetskap och utan vårt medgivande installerade ett vattenburet system för golvvärme i ett badrum.
  Medlemmen flyttade in i vår brf för många år sedan och gjorde under de första åren stora renoveringar utan styrelsens vetskap. En del av dessa renoveringar kunde vi stoppa men en del har vi senare fått vetskap om och då inte kunnat agera på.
  Anledningen till att vi nu tar upp ärendet igen är att lägenhetsinnehavaren tänker sälja sin lägenhet och att vi nu vill att en ny ägare inte kan räkna med att få använda golvvärmen i badrummet utan att styrelsen kräver att golvvärmen stängs av. Det finns ingen annan i huset som har vattenburen golvvärme och i våra stadgar framgår att en sådan installationskulle kräva ett godkännande av brf styrelse. Risken för vattenskada är alltför stor och därför godkännes inga rördragningar i trossbotten.
  Eftersom lägenheten ännu inte kommit ut till försäljning så tycker styrelsen att det är lämpligt att klarlägga frågan innan en ny medlem beviljas medlemskap i vår brf.
  Vi hade tänkt att tillskriva den nuvarande ägaren till lägenheten och upplysa henne om vår syn på saken. Golvvärmen kan stängas av utan att detta får några större nackdelar.

  Vi har genomfört en OVK. Två medlemmar fick anmärkningen

  Fråga av: Styrelsen

  Jag är ordförande i en bostadsrättsförening i Finspång. Vi har genomfört en OVK. Två medlemmar fick anmärkningen "Inmonterade fläktar i systemet". Anmärkningarna är motiverade med att vi har centralfläktar i våra fastigheter. Föreningen har skrivit brev till de två olika medlemmarna i två omgångar där vi redogör för ärendet, frågar om de har åtgärdat felet och ber dem att återkoppla. De har inte återkopplat. Vi tror inte att medlemmarna har åtgärdat felet. Kommunens Bygg- och miljönämnd vill nu besikta på nytt. Min fråga är vad vi kan göra i det här läget. Kan vi till exempel hota med att utesluta respektive medlem från föreningen om inte felet åtgärdas?

  Måste det finnas en valberedning eller kan vi i styrelsen välja nya namn?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, Vi ska byta styrelseposter i våran Brf, vi är endast 8 lägenheter, alla medlemmar har någon post. Måste det finnas en valberedning eller kan vi i styrelsen välja nya namn? de som slutar är ordförande och sekreterare.

  Medlem i BRF:n måste ansvara för snöskottning i en vecka?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan/får styrelsen (enligt lag) bestämma att man som medlem i BRF:n måste ansvara för snöskottning i en vecka (alla medlemmar får en vecka)? Och måste man enligt lag acceptera att utföra arbetet på order från styrelsen?

  Vi har några hyresgäster i föreningen och frågan ang hyres reducering har dykt upp?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, vår föreningen har påbörjat ett stambyte. Vi har några hyresgäster i föreningen och frågan ang hyres reducering har dykt upp. Hur ställer vi oss till detta? Toaletter och duschar finns tillgängligt. Vatten och avlopp i trapphuset. Tvättstugan flyttas temporärt och är tillgänglig hela byggtiden. Kökets vatten och avlopp ska vara åter igång fredag vecka 2.
  Kan våra hyresgäster kräva reducerad hyra och vad är i så fall skäligt?

  Vill vi göra det obligatoriskt för nya medlemmar att gå med i det här avtalet

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, jag sitter som ledamot i en Brf och har följande fråga: styrelsen har tecknat et gruppavtal angående bredband, vi uppnådde dom krävda 20 ut av 26 medlemmar. Nu vill vi göra det obligatoriskt för nya medlemmar att gå med i det här avtalet, är det nödvändigt att ändra/göra ett tillägg till stadgarna om detta?

  Vi ville inte tvinga igenom det här avtalet då vi har några äldre medlemmar som i nuläget inte har bredband. Vi vill däremot göra avtalet obligatorisk för nya medlemmar når dom äldre säljer sin bostadsrätt.

  Skada vållats av ägaren borde väl den bekosta åtgärder?

  Fråga av: Styrelsen

  En nyinflyttad i vår förening har renoverat sitt badrum. I samband med renoveringen skadades taket hos de som bodde under. Ventilen i deras tak lossnade och det droppar vatten från hålet av och till. Hantverkaren som orsakade skadan menade att föreningen skulle kontakta sitt försäkringsbolag, men har skadan vållats av ägaren borde väl den bekosta åtgärder?

  Vems ansvar är detta egentligen?

  Bygga balkonger – påslag på årsavgiften för underhåll?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi ska under 2022 bygga balkonger I vår fastighet. I samband med det ser vi att göra ett påslag på årsavgiften för underhåll. Så undrar vad som är vanligast att man gör? Lägger man på en x% av prisbasbelopp?

  Gemensamhetslokal/övernattningslägenhet till Ukrainska flyktingar?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en fråga som gäller vår gemensamhetslokal/övernattningslägenhet till Ukrainska flyktingar?. Kan vi i styrelsen bestämma om vi vill låna ut den, eller ska samtliga medlemmar rösta om detta? Vem ansvar för driftskostnader och slitage?

  Medlem till egen kostnad får installera solceller på (föreningens) tak?

  Fråga av: Styrelsen

  Vår BRF består av tre enplans radhuslängor. Är det något hinder (utöver ev kommunala regler eller förordningar) för årsstämman att godkänna att medlem till egen kostnad får installera solceller på (föreningens) tak?

  Styrelsesuppleant är gift med revisorn, kan det bli en fråga om jäv?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi är en liten brf med 8 hushåll och egen styrelse. En fråga kom upp från en medlem : en styrelsesuppleant är gift med revisorn, kan det bli en fråga om jäv?

  Störningar från firma i källarlokal?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi hyr ut en källarlokal till en firma som ägnar sig åt att reparera klätterskor.
  Ovanför lokalen bor en av våra lägenhetsägare. Han hör firmans slipmaskin och upplever sig lite störd av ljudet, och är bl.a. rädd för hur det ska gå för honom att sälja sin lägenhet vidare.
  Jag och en kollega i styrelsen har varit och provlyssnat. I början hör man inget, men när man fokuserar så kan man höra ett vinande jud, som förstås kan vara störande när man väl har fastnat för ljudet.

  Redan i höstas köpte vi in takplattor som skulle kunna dämpa ljudet som vår hyresgäst satte upp. Därefter har vår hyresgäst på vår uppmaning satt in mer ljuddämpande material på väggar och golv.

  Och ändå hörs förstås ljudet, enligt ovan.

  Vad kan vara rimliga åtgärder i detta läge ?
  Vi vill förstås vår medlems bästa, men inte i onödan belasta vår hyresgäst heller.
  Hur mycket är det rimligt att säga att vår medlem får stå ut med ?
  Och vad är vi i styrelsen skyldiga att göra ?
  Eller vår hyresgäst ?

  Åtgärder när en boende följer inte regler angående att arbeta med störande ljud på helger och kvällar?

  Fråga av: Styrelsen

  Vad kan föreningen ta till åtgärder när en boende följer inte regler angående att arbeta med störande ljud på helger och kvällar?
  Man har delat information om detta till alla boende. En boende struntar detta hela tiden. Deras lägenhet har nu renoverats under 2 års tid. Oljudet är störande till alla grannar.

  Hur länge är det ett giltigt skäl att hyra ut sin lägenhet i andra hand när det gäller att provbo med sin sambo?

  Fråga av: Styrelsen

  Hur länge är det ett giltigt skäl att hyra ut sin lägenhet i andra hand när det gäller att provbo med sin sambo?

  Och har vi i styrelsen ansvar att skicka ut information till medlemmen som hyr ut i andra hand och som bor på annan adress? T.ex när OVK- skall genomföras så anslås det i hissar och i medlemmarnas brevlådor. Men är vi skyldiga att även skicka den informationen till medlemmen som hyr ut i andra hand eller är det dennes ansvar att ta reda på den informationen själv genom sina hyresgäster?

  Solceller, måste ett beslut hänskjutas till föreningens årsstämma?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi i styrelsen tänker oss att installera solpaneler på vårt tak. Frågan är: Kan styrelsen ta beslut om detta eller måste ett beslut hänskjutas till föreningens årsstämma?

  Får andra än styrelseledamöter delta i styrelsemöten?

  Fråga av: Styrelsen

  Får andra än styrelseledamöter delta i styrelsemöten (alltså lyssna och eventuellt göra inlägg, men inte delta i omröstningar)?

  Kan vi i styrelsen bestämma vad familjer får ha och inte ha i sin lilla trädgård?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan vi i styrelsen bestämma vad familjer får ha och inte ha i sin lilla trädgård och höjder på detta? Då menar jag typ bersåtält, parasoller, insynsskydd, staket mm

  Vilken moms är avdragsgill?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag undrar vad som gäller ang moms då man har IMD. Vilken moms är avdragsgill?

  Den boende vill ha ersättning för skada som åsamkats av inträngande vatten genom taket

  Fråga av: Styrelsen

  Den boende vill ha ersättning för skada som åsamkats av inträngande vatten genom taket. Föreningen har åtgärdat den yttre skadan.
  Ni har i en gammal artikel tagit upp att det inte är föreningens eller försäkringsbolagets skyldighet att åtgärda den boendes inre skador.
  Bl.a. 2/2015, 3/2015
  Vad grundas detta på. Finns det rättsfall?
  Bostadsrättslagen? Paragraf?
  Det nämndes (2/2015) att ett försäkringsbolag tog sådana skador men tyvärr angavs inte vilket företag det var.
  Vi har Länsförsäkringar och IF och dessa täcker det inte.

  Får styrelsen själva ta ett beslut om att höja hyrorna

  Fråga av: Styrelsen

  Får styrelsen själva ta ett beslut om att höja hyrorna 2-3 % eller måste medlemmarna rösta ?

  Ska föreningens försäkring alltid nyttjas vid vattenskador i en bostadsrättslägenhet??

  Fråga av: Styrelsen

  Ska föreningens försäkring alltid nyttjas vid vattenskador i en bostadsrättslägenhet??
  Om skadan fuktat t ex cementgolvet under golvets ytskikt och avfuktning måste göras - innebär det då att avfuktning, skadat golv, skåp etc ska ersättas med föreningens försäkring. Därefter är det upp till föreningen att bevisa att den boende varit försumlig och begära ersättning för självrisken?
  Vad har bostadsrättstilläggsförsäkringen för funktion vid vattenskador?

  Vi undrar över vem som ska stå för besiktningsmannen i denna fråga

  Fråga av: Styrelsen

  En medlem har informerat styrelsen i föreningen att han har fått skador i kaklet i badrumet och är osäker om ytskiktet skulle vara skadat. Han tror att skadan är orsakad av vibrationer från en granne som renoverar.

  Personen har även bett styrelsen ta dit en besiktningsman som ska titta på om ytskiktet är skadat.

  Frågan
  Vi undrar över vem som ska stå för besiktningsmannen i denna fråga.

  I föreningens stadgar är medlemmarna själva ansvariga för ytskiktet i badrumet och därefter är det föreningen.

  Har ni någon bra råd för hur vi ska hantera detta rätt?
  Våra tankar går kring att be medlemmen att kontakta sin egen försäkring (då det gäller skador på hans badrum). Men just gällande om det är vi eller han som ska hitta oh betala för en besiktningsman är vi osäkra över.

  Vi har en fin gammal hiss från 40-talet som kanske har lite att önska vad gäller säkerheten

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en fin gammal hiss från 40-talet som kanske har lite att önska vad gäller säkerheten.
  Hissen är godkänd av KIWA och även vår hissfirma har gått igenom den och säger att den visserligen inte skulle få byggas såhär idag, men de ser inga ”röda skynken”.
  Styrelsen har trots det, på eget bevåg åtgärdat en sak som för oss var uppenbar risk (det var ett mellanrum mellan hisskorg och schaktet på kanske 30-40 cm men där ett litet barn skulle kunna trycka sig igenom och ramla ner).
  Nu till min fråga; vilket är styrelsens ansvar om något skulle hända? Om någon t ex låter barn leka i hissen och de öppnar hissgrinden ngt under färd och sticker ut en arm (det går att öppna kanske 10 cm innan nissen stannar).
  Det finns självklart en skylt i hissen att ”minderåriga inte får begagna hissen utan vuxens sällskap” men vem bryr sig om det?

  Vid en stadgeändring om vi alla är överens i frågan

  Fråga av: Styrelsen

  Vid en stadgeändring om vi alla är överens i frågan och har undertecknad ett godkännande för detta måste vi då ha en extrastämma efter den ordinarie?
  Det står inget i våra stadgar om detta.

  Kan föreningen ta ut en avgift för Kabel-TV och bredband

  Fråga av: Styrelsen

  Kan föreningen ta ut en avgift för Kabel-TV och bredband så kallat bredbandstillägg som styrelsen kallar obligatoriska tillägg och man ej kan välja bort dessa. Kabel-TV finns att nyttja med hjälp av antennkabel i lägenheten om intresse finns Fiberkostnaden är tänkt att finansiera den tidigare indragningskostnaden och inte driftbaserad.

  Finns det en fastställd ordning för att kunna höja en hyra

  Fråga av: Styrelsen

  Finns det en fastställd ordning för att kunna höja en hyra (dvs utöver årlig höjning) baserad på en sk lyx-renovering.
  Tänker att Hyresgästföreningen blir inblandad i processen?

  Vilka åtagande kring brandskydd är lagstadgade för brf-föreningen?

  Fråga av: Styrelsen

  Vilka åtagande kring brandskydd är lagstadgade för brf-föreningen? D v s vad ska styrelsen tillse? Skyltning nödutgång? Brandvarnare i lgh? Handlingsplan?

  Genomföra en värdeöverföring till en enskild medlem i för utebliven inkomst vid försäljning av andel i föreningen?

  Fråga av: Styrelsen

  Får en styrelse, förutsatt att stadgarna tillåter detta, genomföra en värdeöverföring till en enskild medlem i för utebliven inkomst vid försäljning av andel i föreningen?
  Medlem har fått ett anbud från kommunen vid en försäljning. Styrelsen ser gärna att en andel i föreningen inte ägs av kommunen. Kan styrelsen kompensera enskild enskild medlem i form av att betala mellanskillnaden mellan kommunens högsta bud och det näst högsta bud vilket har getts av en privatperson, som styrelsen finner mer lämpad att äga en andel i föreningen?

  En mamma har köpt en lägenhet och låter sin dotter bo i lägenheten

  Fråga av: Styrelsen

  En mamma har köpt en lägenhet och låter sin dotter bo i lägenheten, då mamman aldrig har bott i den så undrar vi om man kan ta ut avgift för andrahandsuthyrning och i så fall hur länge vi kan ta ut avgiften. Den förra styrelsen har godkänt köpet men det var innan detta med andrahandsuthyrning fans på tal.

  Det står i stadgarna att man måste bosätta sig i en lägenhet vid köp

  Fråga av: Styrelsen

  Har en fråga ang övertagande av lägenhet.
  Det står i stadgarna att man måste bosätta sig i en lägenhet vid köp. Kan då styrelsen neka köp av lägenhet då dom bara tänker köpa den för en övernattnings lägenhet då dom är i Skåne och hälsar på. Alltså dom tänker ej bosätta sig i lägenheten.

  Vi har vissa lgh som har inomhus temperatur under 19 grader

  Fråga av: Styrelsen

  Jag sitter i styrelsen i vår bostadsrätt.
  Vi har vissa lgh som har inomhus temperatur under 19 grader, vissa rum ner till 16 grader. Det gäller dock inte alla, utom vissa.

  Kan föreningen bli skadeståndsskyldig ifall inte detta åtgärdas.
  Värmen ingår i hyran.

  Personen vill nu att Brf och boende delar på självriskkostnaden

  Fråga av: Styrelsen

  En boende, genom en olycka, tar sönder en ruta i en innerdörr som är en gemensam dörr i Brf.
  Personen tar skadan på sin hemförsäkring som har en lägre självrisk än Brf försäkring. Personen vill nu att Brf och boende delar på självriskkostnaden som är på ca 2000kr. Vad gäller?

  Vi har nyligen installerat kameraövervakning i vårt soprum

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har nyligen installerat kameraövervakning i vårt soprum och i gemensamma utrymmen för att förebygga nedskräpning och skadegörelse. Men nu är frågan vad vi som styrelse egentligen får använda kameraövervakningen till? Får vi höra av oss till medlem och t.ex kräva ersättning vid nedskräpning i soprummet? Eller vid skadegörelse i våra gemensamma utrymmen? Vad är juridiskt försvarbart?

  Vad gäller vid fukt genom yttervägg?

  Fråga av: Styrelsen

  Vad gäller vid fukt genom yttervägg? Har bostadsrätts medlemmen ansvar för ytskiktet då också?

  Några av våra medlemmar vill gärna öppna upp till taknocken och/eller inreda vindar

  Fråga av: Styrelsen

  Jag sitter i styrelse för en brf bestående av par- och radhus. Några av våra medlemmar vill gärna öppna upp till taknocken och/eller inreda vindar.
  Vi vet att om att det krävs stämmobeslut för att ändra boyta, men gäller det i det här fallet? Vad räknas som boytan? Höjd på utrymmet? Vad utrymmet kommer att användas till?
  Kan vi säga nej till sådana förfrågningar? Och vad behövs för att sägas ja till det? Som jag själv förstår det det är endast bygglov som krävs, styrelsen här ingen anledning att neka detta. Det blir ju som vilken ombyggnation som helst. Eller?

  En lokalhyresgäst har en del av sin elförsörjning via föreningens elnät?

  Fråga av: Styrelsen

  En lokalhyresgäst har en del av sin elförsörjning via föreningens elnät vilket löses så att lokalhyresgästen faktureras för beräknad andel av debiteringarna från el-leverantören Då föreningen inte är moms-registrerad så blir faktureringen till lokalhyresgästen utan moms, vilket förstås är fördyrande för dem Fråga: Kan föreningen på något vis ”ange” momsen i den del som vidarefaktureras till lokalhyresgästen på ett sådant sätt att den kan ingå i deras redovisning?

  Förändringen av reglerna av balkongskydd

  Fråga av: Styrelsen

  Jag undrar om ni skulle kunna ge oss råd när det gäller hur vi bäst bör hantera förändringen av reglerna av balkongskydd i vår brf? Vi har sedan huset byggdes haft vitt/brunrandigt tyg (1943). Vi tycker inte att det är så snyggt nu när det kommer många fler färger på tyg men blir osäker hur vi ska hantera regeländringen. Skall var och en få bekosta sitt eget och kräva dom som inte köper in det nya tyget, eller ska Brf köpa in till alla. Har ni något exempel på förening som har genomfört denna typ av förändring?

  Utan vårt medgivande installerade ett vattenburet system för golvvärme i ett badrum.

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en fråga angående en medlem som utan vår vetskap och utan vårt medgivande installerade ett vattenburet system för golvvärme i ett badrum.
  Medlemmen flyttade in i vår brf för många år sedan och gjorde under de första åren stora renoveringar utan styrelsens vetskap. En del av dessa renoveringar kunde vi stoppa men en del har vi senare fått vetskap om och då inte kunnat agera på.
  Anledningen till att vi nu tar upp ärendet igen är att lägenhetsinnehavaren tänker sälja sin lägenhet och att vi nu vill att en ny ägare inte kan räkna med att få använda golvvärmen i badrummet utan att styrelsen kräver att golvvärmen stängs av. Det finns ingen annan i huset som har vattenburen golvvärme och i våra stadgar framgår att en sådan installationskulle kräva ett godkännande av brf styrelse. Risken för vattenskada är alltför stor och därför godkännes inga rördragningar i trossbotten.
  Eftersom lägenheten ännu inte kommit ut till försäljning så tycker styrelsen att det är lämpligt att klarlägga frågan innan en ny medlem beviljas medlemskap i vår brf.
  Vi hade tänkt att tillskriva den nuvarande ägaren till lägenheten och upplysa henne om vår syn på saken. Golvvärmen kan stängas av utan att detta får några större nackdelar.

  Måste det finnas en valberedning

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, vi ska byta styrelseposter i våran Bfr, vi är endast 8 lägenheter, alla medlemmar har någon post. Måste det finnas en valberedning, (vi har ingen) eller kan vi i styrelsen välja nya namn? de som slutar är ordförande och sekreterare.

  Kan våra hyresgäster kräva reducerad hyra och vad är i så fall skäligt?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, vår föreningen har påbörjat ett stambyte. Vi har några hyresgäster i föreningen och frågan ang hyres reducering har dykt upp. Hur ställer vi oss till detta? Toaletter och duschar finns tillgängligt. Vatten och avlopp i trapphuset. Tvättstugan flyttas temporärt och är tillgänglig hela byggtiden. Kökets vatten och avlopp ska vara åter igång fredag vecka 2.
  Kan våra hyresgäster kräva reducerad hyra och vad är i så fall skäligt?

  Gruppavtal bredband

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, jag sitter som ledamot i en Brf och har följande fråga: styrelsen har tecknat et gruppavtal angående bredband, vi uppnådde dom krävda 20 ut av 26 medlemmar. Nu vill vi göra det obligatoriskt för nya medlemmar att gå med i det här avtalet, är det nödvändigt att ändra/göra ett tillägg till stadgarna om detta?

  Vi ville inte tvinga igenom det här avtalet då vi har några äldre medlemmar som i nuläget inte har bredband. Vi vill däremot göra avtalet obligatorisk för nya medlemmar når dom äldre säljer sin bostadsrätt.

  Tillfälliga stämmolagen från 1 mars 2022 är den klubbad

  Fråga av: Styrelsen

  Tillfälliga stämmolagen från 1 mars 2022 är den klubbad?
  Hur länge?

  Kan man hoppa av en styrelse?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, om man på årsmötet tackar ja till att bli ordförande om man höjer arvodet men det visar sig att det inte kommer höjas. Kan man då dra sig ur att bli ordförande? Inget är påskrivet.
  Kan man hoppa av en styrelse om man efter 1 år är som sittande sekreterare?

  Kan övriga ledamöter kalla till styrelsemöte?

  Fråga av: Styrelsen

  Styrelsen med 3/4 majoritet anser att den inte har svarat ordentligt på inkomna motioner.
  Tre ledamöter begär extra styrelsemöte men ordf svarar att han inte orkar
  Kan övriga ledamöter kalla till styrelsemöte?
  Då kan en suppleant träda in i ordf ledamotroll??
  Något särskilt att beakta i en sådan här knivig situation?
  Vi har löst att ordf är skyldig att kalla till styrelsemöte om minst en ledamot påkallar det.
  Vad kan konsekvenserna bli?

  Har bostadsrättsinnehavaren rätt till att ta bort radiatorerna?

  Fråga av: Styrelsen

  Har bostadsrättsinnehavaren rätt till att ta bort radiatorerna i lägenheten och har dom rätt till att kapa bort rören till radiatorn?
  I våra stadgar står det att radiatorerna tillhör föreningen. Då kan man tvinga lägenhetsinnehavaren att sätta upp radiatorn igen. Vad kan följden bli om innehavaren vägrar att sätta tillbaka radiatorn. Kan vi i styrelsen göra något?

  Kan jag fortsättningsvis vara medlem i brf utan ägande?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag är hälftenägare till brf-lägenhet och planerar att ge min del i gåva till min hustru. Jag bor fortfarande kvar i lägenheten. Kan jag fortsättningsvis vara medlem i brf utan ägande. Jag sitter för närvarande också i styrelsen.

  Föreningen betalar självrisken?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag sitter i en styrelse där styrelse medlemmarna suttit länge och skapat sig egna lagar utan att dom finns på print... Nu har jag som ledamot i styrelsen och med hjälp från mbf lovat ett par medlemmar som hyr garage av föreningen och som fått ett gammalt lysrör nedrasat från taket på sin bil som förstörde både framrutan och motorhuven.. Vi kom då överens att dom tar det på sin försäkring och vi i föreningen betalar Självrisken för deras räkning så att säga...
  Men sen har en annan ledamot i styrelsen gått och sagt till dessa medlemmar att dom får stå för kostnaden själv.. Jag letar nu efter vad lagen säger eftersom vi hyr ut garaget, då är det väl vårat ansvar??
  Eller har jag fel??

  Frågor gällande protokoll från årsstämman

  Fråga av: Styrelsen

  Frågor gällande protokoll från årsstämman:
  1. Kan det signeras digitalt?
  2. När ett protokoll väl är signerat och justerat samt utskickat till alla medlemmar och en medlem nu återkommer och har hittat ett litet men ack så viktigt fel där ”inte” saknas, det som står i protokollet är alltså helt motsatt mot vad som faktiskt beslutats. Hur löser man det? Kan man helt enkelt justera protokollet och skicka ut för signering igen eller behöver man göra ett tillägg till protokollet?

  Kan en bostadsrättsförening neka till att installera batteriladdare i garaget?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan en bostadsrättsförening neka till att installera batteriladdare i garaget om någon boende i fastigheten yrkar på detta p.g.a inköp av elbil??
  Garageplats tillhör lägenheten.

  Fönster?

  Fråga av: Styrelsen

  Under vårt senaste styrelsemöte diskuterade vi vem som skulle bekosta några fönster som blivit ”dimmiga” pga läckage av gasen mellan rutor och att det då därigenom kunde tränga in fukt som gjorde att det blev på det här viset. Jag företräder den åsikten att det är medlemmens ansvar men har funderat ytterligare. Treglasfönstren består ju av både yttre och inre material och är väl att betecknas som en enhet. En kassett liksom?

  Dödsbo?

  Fråga av: Styrelsen

  Dotter(ordf i brf) köper bostadsrätt 2005. Låter hennes far bo där till 2013 då det uppdagas den felaktiga andrahandsuthyrning. Då upprättas ett köpeavtal 2013-12-01 dotter äger 99%fader1%. Det finns i Lägenhetsförteckningen. Fadern avlider 2020-11-16 då gör dottern en dödsboanmälan på adress där fadern bodde några månader före sin död. Gjorde även ändring/överlåtelse hos vår förvaltare. Enligt dödshandläggare så dödsboanmälan nu ogiltig för dottern lämnat fel uppgifter. Det finns 3 st dödsboarvingar. Ska det inte då göras en bouppteckning? Arvskifteshandling? Dottern har haft en auktionsfirma 6 gånger och tömt den avlidnes tillgångar i fastigheten. Allt bohag har den avlidne disponerar sedan 2005.Vi i styrelsen har återkallat det som togs bort 2021-04-19 i vår lägenhetsföteckning.

  Får styrelsen själva ta ett beslut om att höja hyrorna 2-3 % eller måste medlemmarna rösta ?

  Fråga av: Styrelsen

  Får styrelsen själva ta ett beslut om att höja hyrorna 2-3 % eller måste medlemmarna rösta ?

  Ska föreningens försäkring alltid nyttjas vid vattenskador i en bostadsrättslägenhet??

  Fråga av: Styrelsen

  Otydligt inlägg som skapar frågor.
  Ska föreningens försäkring alltid nyttjas vid vattenskador i en bostadsrättslägenhet??
  Om skadan fuktat t ex cementgolvet under golvets ytskikt och avfuktning måste göras - innebär det då att avfuktning, skadat golv, skåp etc ska ersättas med föreningens försäkring. Därefter är det upp till föreningen att bevisa att den boende varit försumlig och begära ersättning för självrisken?
  Vad har bostadsrättstilläggsförsäkringen för funktion vid vattenskador?

  Behöver stadgarna göras om?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi hoppas att vi kan få svar på följande.

  Vår förening har tre typer av uteplatser, markplan med betongplattor, balkong med cementgolv och terrass med trall.

  Enligt våra stadgar, urklipp nedan, är det bara balkonggolvets ytskikt som nämns. Behöver stadgarna göras om för att täcka de tre olika underlagen eller går det att se dem som likvärdiga ur underhållssynpunkt trots att det inte står i klartext?

  28 § Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

  Balkong, altan, takterrass

  Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vidare svarar bostadsrättshavaren för balkonggolvens ytskikt och insidan av sidopartier, fronter samt tak.

  Kan styrelsen ta beslut att installera laddboxarna? Eller måste samtliga lägenhetsinnehavare säga ja?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi är en liten brf på sju lägenheter och har haft en diskussion om att installera laddboxar till våra garageplatser. Kan styrelsen ta beslut att installera laddboxarna? Eller måste samtliga lägenhetsinnehavare säga ja? Samtliga har informerats om förutsättningarna och kostnader.
  Eftersom alla lägenhetsinnehavare inte är intresserade i nuläget så är min fundering - krävs det att alla styrelsemedlemmar är med på genomförandet eller gäller majoritetsbeslut?
  Vi kommer naturligtvis inte att driva igenom detta i styrelsen om det i slutänden visar sig att vi inte får med alla på båten, men frågan är principiellt intressant.

  Fråga gällande besiktning och vem som tar kostnaden.

  Fråga av: Styrelsen

  Jag har en fråga gällande besiktning och vem som tar kostnaden.

  Lite bakgrund
  En medlem har informerat styrelsen i föreningen att han har fått skador i kaklet i badrumet och är osäker om ytskiktet skulle vara skadat. Han tror att skadan är orsakad av vibrationer från en granne som renoverar.

  Personen har även bett styrelsen ta dit en besiktningsman som ska titta på om ytskiktet är skadat.

  Frågan
  Vi undrar över vem som ska stå för besiktningsmannen i denna fråga.

  I föreningens stadgar är medlemmarna själva ansvariga för ytskiktet i badrummet och därefter är det föreningen.

  Har ni någon bra råd för hur vi ska hantera detta rätt?
  Våra tankar går kring att be medlemmen att kontakta sin egen försäkring (då det gäller skador på hans badrum). Men just gällande om det är vi eller han som ska hitta oh betala för en besiktningsman är vi osäkra över.

  Gammal hiss från 40-talet som kanske har lite att önska vad gäller säkerheten

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en fin gammal hiss från 40-talet som kanske har lite att önska vad gäller säkerheten.
  Hissen är godkänd av KIWA och även vår hissfirma har gått igenom den och säger att den visserligen inte skulle få byggas såhär idag, men de ser inga ”röda skynken”.
  Styrelsen har trots det, på eget bevåg åtgärdat en sak som för oss var uppenbar risk (det var ett mellanrum mellan hisskorg och schaktet på kanske 30-40 cm men där ett litet barn skulle kunna trycka sig igenom och ramla ner).
  Nu till min fråga; vilket är styrelsens ansvar om något skulle hända? Om någon t ex låter barn leka i hissen och de öppnar hissgrinden ngt under färd och sticker ut en arm (det går att öppna kanske 10 cm innan nissen stannar).
  Det finns självklart en skylt i hissen att ”minderåriga inte får begagna hissen utan vuxens sällskap” men vem bryr sig om det?

  Moms vid IMD?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej!
  Jag undrar vad som gäller ang moms då man har IMD. Vilken moms är avdragsgill?

  Hur är brf:ens ansvar gällande säkerhet etc. i ett gym ser ut?

  Fråga av: Styrelsen

  Hur är brf:ens ansvar gällande säkerhet etc. i ett gym ser ut?
  Vem bär ansvaret om någon skadar sig på ett löpband eller annat. Vilka lagar/regler som gäller? Dock ligger väl huvudansvaret hos individen?

  Tre ledamöter begär extra styrelsemöte men ordf svarar att han inte orkar

  Fråga av: Styrelsen

  Styrelsen med 3/4 majoritet anser att den inte har svarat ordentligt på inkomna motioner.
  Tre ledamöter begär extra styrelsemöte men ordf svarar att han inte orkar
  Kan övriga ledamöter kalla till styrelsemöte?
  Då kan en suppleant träda in i ordf ledamotroll??
  Något särskilt att beakta i en sådan här knivig situation?
  Vi har löst att ordf är skyldig att kalla till styrelsemöte om minst en ledamot påkallar det.
  Vad kan konsekvenserna bli?

  OVK besiktning

  Fråga av: Styrelsen

  Föreningen har inte gjort OVK besiktning skulle gjorts för 2 år sedan..
  Finns det någon risk för böter skadestånd?

  Trycka upp och distribuera en medlemsförteckning i alla medlemmars brevlådor?

  Fråga av: Styrelsen

  Anser ni att man kan trycka upp och distribuera en medlemsförteckning i alla medlemmars brevlådor? Eller skall man bara ha förteckningen tillgänglig för medlemmar vid behov?

  Styrelsen avslog begäran till kommunen som dock tog ett beslut om godkännande.

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en medlem som flyttade till vår brf 2019. Vi har ett generellt bygglov på baksidan av våra bfr-radhus och hon byggde enl detta en takad veranda. Under 2020 har hon nu sökt bygglov för ett uterum hos kommunen. Styrelsen avslog begäran till kommunen som dock tog ett beslut om godkännande. Enl kommunen påstod hon att det tidigare bygget har rivits vilket är en ren lögn. Enl kommunen ska markägaren- föreningen-godkänna ansökan före slutgodkännande men trots att vi äger marken har vi inte beretts möjlighet till detta.
  Kommunens handläggare vägrar att diskutera ärendet!!
  Vad kan vi göra för att förhindra att hon nu uppför en tillbyggnad som hon kallar uterum men som i praktiken kan ses som et större utbyggnad av lägenheten??

  Har man rätt att kräva att just det beslutet bordläggs på stämman?

  Fråga av: Styrelsen

  Vår förening planerar göra en större ombyggnad. Beslut om detta ska tas på stämma med poströstning, flera medlemmar vill skjuta upp beslutet till en fysisk stämma kan hållas. Har man rätt att kräva att just det beslutet bordläggs på stämman? Hur går man i så fall till väga?

  Kan det stämma att försäkringsbolaget kan säga att föreningen ska betala 80% av kostnaden?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan det stämma att försäkringsbolaget kan säga att föreningen ska betala 80% av kostnaden på ett vardagsrum där en tryckvattenledning har gott sönder i väggen till hygienutrymmet. Då får man fråga varför man har försäkring.
  Reperation av vardagsrum skulle kosta 48400kr och bostadsföreningen ska betala 38720kr och försäkringen 9680kr samt att vi ska betala 32500kr i självrisk till reperation av badrummet.

  Inte tekniskt möjligt i dagsläget att sätta upp en laddstolpe på varje p-plats

  Fråga av: Styrelsen

  I vår bostadsrättsförening med 38 lägenheter har det blivit aktuellt med laddstolpar. Det är inte tekniskt möjligt i dagsläget att sätta upp en laddstolpe på varje p-plats. I stadgarna står inskrivet om likhetsprincipen. Gör styrelsen fel som ordnar laddstolpar bara på några p-platser. Kan man tvinga någon att flytta sin bil till en annan p-plats?

  Köpa sin lägenhet efter det har gått 11 år sedan ombildningen

  Fråga av: Styrelsen

  Sitter i en Brf styrelse och undrar om en hyresgäst vill köpa sin lägenhet efter det har gått 11 år sedan ombildningen, kan vi ta ut marknadspris eller skall vi ge en viss procent i rabatt då hyresgästen har hyrt lägenheten under dessa 11 år.

  Några medlemmar tycker att vi ska bygga nya lägenheter på vårt platta tak

  Fråga av: Styrelsen

  Några medlemmar tycker att vi ska bygga nya lägenheter på vårt platta tak. Eller åtminstone utreda frågan.
  Jag är mycket tveksam och behöver veta mer.
  Vilket underlag kräver kommunen för att ge ett preliminärt bygglov?
  För- och nackdelar med att sälja råytan/byggrätten?

  Var kan jag hitta relevant information om dessa frågor?

  Behövs stämmobeslut för att byta fönster i trapphuset?

  Fråga av: Styrelsen

  Behövs stämmobeslut för att byta fönster i trapphuset?
  De nya även de i trä men med aluminiumskydd på utsidan.

  Kan styrelsen besluta om uppsättning av ladduttag till några p-platser utan att kalla till extrastämma.

  Fråga av: Styrelsen

  Hej. Detta med laddstolpar har blivit en aktuell fråga. Vad jag undrar över om vi i styrelsen kan besluta om uppsättning av ladduttag till några p-platser utan att kalla till extrastämma.
  I stadgarna står inget om ett sådant förfarande men jag har läst i en artikel att vid större kostnadsutgifter bör detta beslutas vid en stämma. Till saken hör att föreningen har ekonomi att utföra detta arbete utan avgiftshöjning. Föreningen har många äldre bland boende så en klar majoritet kommer aldrig att köpa laddningsbar bil.

  Kan vi tillämpa att endast en person från respektive lägenhet kan närvara vid stämman om den har fullmakt från sin partner?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi är en liten bostadsrättsförening med 32 medlemmar i 16 lägenheter och skall hålla en årsstämma den 17maj!
  Kan vi tillämpa att endast en person från respektive lägenhet kan närvara vid stämman om den har fullmakt från sin partner?
  Får vi hålla en stämma om vi har minst 10 kvadratmeter per person närvarande, och vi kan nog kunna ha mycket mer än nämnda 10 kvadratmeter per person om det så krävs!
  Vi är gamla personer i föreningen mellan 55-86 år så en digital stämma är vi inte så bekväm med!
  Var skaffar jag tillstånd för det!

  Kan de fortfarande vara medlemmar?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en bostadsrätt som ägs av 3 personer. Nu verkar 2 ha flyttat ut och bor på annan ort. Kan de fortfarande vara medlemmar?

  Rösta mot ansvarsfrihet?

  Fråga av: Styrelsen

  Hur många procent av stämman måste rösta mot ansvarsfrihet för delar eller hela styrelsen för att det ska vara giltigt? Var kan man läsa om detta?

  Beslut om införande av IMD

  Fråga av: Styrelsen

  Det är kallat till extra stämma i min brf ang beslut om införande av IMD av el i samband med investering /montering av solceller, styrelsen har tänkt ta beslut på IMD vid ett tillfälle/stämma.
  En medlemmen hävdar nu att för att ta beslut om införande om IMD krävs två stämmor?
  Det är väl bara vid stadgeändring som två stämmor behövs?
  Behövs det också tas separat beslut på stämma om investeringen av solcellerna eller kan ta styrelsen själva ta det?

  Fråga ang årsmöte

  Kan två medlemmar sitta i samma styrelser från en lägenhet?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan två medlemmar sitta i samma styrelser från en lägenhet?

  En restaurant som leier lokaler i vår bostadsrättsförening har ønskemål om å etablere en uteservering

  Fråga av: Styrelsen

  Kan man som styrelse i så fall kreve at en kommende kontrakt mellom foreningen og restauranten skrives for et år om gangen som noen form for prøveordning og at denne deretter fornyes år for år? Dette for at man ikke skal være tvunget til å binde seg til en kontrakt uten oppsigelsestid, med tanke på de negative konsekvenser en uteservering kan få for de som bor i direkte anslutning til en slik virksomhet

  Vi har en lokal som idag är uthyrd och vill sälja verksamheten?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en lokal som idag är uthyrd till kafeverksamhet enligt hyreskontraktet. Verksamheten drivs som AB och har nu annonserat ut och vill sälja verksamheten.
  Följer hyreskontraktet automatiskt med i försäljningen av ett AB?
  Får ett AB ändra verksamhet från kafe till t ex sushibar utan föreningens medgivande?

  Tvingande kapitaltillskott

  Fråga av: Undrar

  Min brf planerar att genomföra en renovering av bostadens fasad. Föreningen vill nu att medlemmarna betalar en del av kostanden genom kapitaltillskott. Jag har förstått att föreningen kan besluta om tvingande kapitaltillskott om 2/3 av föreningens medlemmar röstar ja till förslaget.
  Min fråga är om jag kan bli betalningsansvarig om jag säljer min bostad efter att ha röstat nej till förslaget?

  Kortfristig eller långfristig skuld?

  Fråga av: Styrelsen

  Min brf har ett lån i SBAB och c:a 19 milj kr och en amortering på 0,5 milj per år. SBAB anser att vårt lån är långfristigt. Innevarande villkorsperiod löper ut i september 2021 då villkorsändring sker.
  I årsredovisningen har vi enligt BFNAR 16:10 klassat grundkapitalet som långfristigt och amorteringen som kortfristig kredit. Enligt BoRevision ska hela beloppet klassas som kortfristigt på grund av en formulering i RedR 1, 5.8.d "företaget inte har en ovillkorad rätt att senarelägga skuldens reglering i minst 12 månader efter balansdagen".
  Tar man det bokstavligt så är ju alla krediter kortfristiga eftersom krediter alltid är villkorade. Kan man alls tillämpa den punkten på ett fastighetslån med bästa rätt i fastigheten?
  Vad är rätt?

  Protokoll?

  Fråga av: Styrelsen

  Nu är det nytt år. Ska protokollet numreras med nummer 1 för detta år eller ska den fortlöpande numreringen ske från föregående år? Alltså sista numret för 2020 var protokoll nr 20. Ska årets första protokoll vara nr 21 elller 1?
  Tacksam för svar idag om möjligt.

  Bostadsrättsstyrelsen har beslutat renovera en restaurang i fastigheten för åtta till tio miljoner.

  Fråga av: Undrar

  Bostadsrättsstyrelsen har beslutat renovera en restaurang i fastigheten för åtta till tio miljoner. Jag och några andra bostadsinnehavare har inte blivit informerade av styrelsen.
  Jag undrar härmed, kan verkligen styrelsen ta sådana beslut. Jag och några andra har inte fått någon form av enkät hur vi ställer oss till sådana kostnader.

  Söker på Eniro på hennes bostadsadress så återfinns det 6 personer registrerade

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en medlem som står som ensam medlem i sin 2:a på 54 kvm. Nu har det via tips visat sig att om man söker på Eniro på hennes bostadsadress så återfinns det 6 personer registrerade, hon själv med en liten dotter men dessutom ytterligare 4 personer som har dubbla adresser men "vår" adress står överst.
  Vi har talat med polisen som tror det handlar om bidragsfusk men eftersom medlemmen inte återfinns i belastningsregistret så kan de inget göra!
  Det går inte att kommunicera med denna person då hon vrålar och skriker att hon har rättigheter, vi är rasister etc. Finns det något vi kan göra för att sätta stopp för detta!!

  Varför får inte suppleanter ha rösträtt?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, varför får inte suppleanter ha rösträtt…..bortsett vad som står i stadgarna. Suppleanten skall ju kunna ”hoppa” in i styrelsen vid någons bortovaro. Våra styrelsemedlemmar har fullt arvode, för att ”veta” vad vi håller på med och det funkar bra.

  Finns det något byggansvar?

  Fråga av: Styrelsen

  I vår förening, byggd 2007 har vi haft en vattenläcka i en kulvert och i samband med detta har vi varit tvungna att gräva utefter en husvägg. Då kan vi se att några dräneringsrör aldrig blivit ditlagda.
  Garantin är ute, 10-årigt ansvar finns inte kvar. Men frågan jag har är om det inte ändå finns något byggansvar. Eftersom dräneringsrör aldrig blivit ditlagda har heller inte byggherren levererat en produkt som enligt byggritningar skall finnas och boende betalat för.

  Digitala styrelsemöten, är de beslut och åtgärder vi bestämmer på ett dylikt möte giltigt?

  Fråga av: Styrelsen

  Årets första styrelsemöte var också det första digitala vi hade via Team. Teknisk sett gick det jättebra. Vi såg och hörde varandra jättebra. En fråga som vi penetrerade var, är de beslut och åtgärder vi bestämmer på ett dylikt möte giltigt? Kan någon i efterhand som bor i fastigheten anse att så inte var fallet eftersom mötet var digitalt?

  Behövs stämmobeslut för att ändra låsbart mopedrum till cykelverkstad?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har ett utrymme innanför vårt cykelförråd som är avsett att vara mopedrum, men har inte använts till detta de senaste 5-6 åren. Utrymmet är låst och man behöver kvittera ut nyckel för att få tillgång till det. 1 familj har gjort detta. Lägenheterna är från början sålda med informationen om att det finns ett mopedförråd i huset. Vi har hört att om vi ska ändra någon verksamhet i föreningen måste beslut om detta tas på ett årsmöte. Anses det som att ändra verksamhet om man tar bort möjligheten att låsa in en moped i detta utrymme och i detta fallet använder det som serviceplats, och behöver vi i så fall ha ett årsmötesbeslut på det?

  En av våra medlemmar har byggt en trall/veranda i anslutning till sin uteplats

  Fråga av: Styrelsen

  Hej
  Sitter i en BRF styrelse och har fått i uppdrag av styrelsen att driva ett ärende . Saken är den att en av våra medlemmar har byggt en trall/veranda i anslutning till sin uteplats, byggnationen är av ansenlig storlek ca. 60 m2 och inkräktar väsentligt på föreningens allmänna yta som utgörs av gemensam gräsmatta mellan våra två huskroppar. Dessutom har han ej färdigställdensamma och det ser därför även anskrämligt ut .
  Denna medlem hävdar att han har ett beslut från en gammal styrelse som medgivit denna utbyggnation. Han vägrar däremot att visa upp detta styrelsebeslut som även som vi ser det skulle vara ogiltigt då en sådant omfattande beslut skall tas på en årsstämma .
  Vi har uppmanat honom att riva sin trall, detta skrattar han åt och tänker inte på något sätt gå föreningen till mötes i denna fråga ..

  Hur kan vi gå vidare ?
  Polisanmälan om egenmäktighet ?

  Kan medlem kräva att få se alla årsberättelser sen föreningen bildades?

  Fråga av: Styrelsen

  Skulle vilja veta om en medlem i vår Brf. Kan kräva att få se alla årsberättelser sen föreningen bildades vilket är 17 år sedan. Personen i fråga har bott i vår brf. I två år.
  Givetvis lämnar vi alltid ut årsberättelser till samtliga i god tid före stämman och går igenom densamma på stämman.

  Vi undersöker att investera i bergvärme?

  Fråga av: Styrelsen

  Vår brf består av 75 lgh fördelade på 5 hus (A) med 53 lgh och en radhuslänga (B) med 22 lgh A värms med vattenburen el. Kostnaden debiteras ägarna separat från årsavgiften
  B värms med direktverkande el Debiteras per lgh.
  Vi undersöker nu att investera i bergvärme för A. Denna investering liksom kommande års kostnadsminskning berör endast ägare i A. Det naturligaste torde därför vara att särredovisa en sådan investering som är i samma storleksordning som en årskostnad (2mkr) för hela föreningen. Torde även kräva beslut av föreningsstämman.
  Stadgarna säger ingenting om särredovisning av kostnader utöver andelstalen.
  Behöver stadgarna ändras?
  Krävs en eller två stämmor i så fall

  Lokalhyresgäst som vill förvärva sin lokal från föreningen så att den blir en bostadsrättslokal?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag vänder mig till er med min fråga angående föreningens lokalhyresgäst som vill förvärva sin lokal från föreningen så att den blir en bostadsrättslokal.
  Kan styrelsen ensam besluta och genomföra det ovan nämnda förvärvet?
  Är inte förvärvet i den storleken att det skall vara en stämmofråga?

  Måste man hålla en extra stämma under corona tider

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har fått en begäran att hålla en extrastämma med rätt antal underskrifter.
  Måste man hålla en extra stämma under corona tider eller kan man skjuta upp den till sommaren?

  Vem som har ansvaret för våra värmepumpar?

  Fråga av: brf Skäran 1

  Vi brf Skäran 1 undrar vem som har ansvaret för våra värmepumpar.
  Föreningen består av 16 lgh, fördelade på 8 lgh 3 1/2 rk och 8 st lgh 4 rk, i 4 st identiska hus . Lägenheterna är uppvärmda med golvvärme från frånluftsvärmepumpar, 1 st/lgh.
  Finns det någon tvekan om att pumpen inte hör till utrustningen i respektive lgh, i samma utsträckning som exvis kyl, frys, tvättmaskin etc gör?

  Byggherrens befogenheter som ordförande?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej vad har byggherren för befogenheter som ordförande innan han lämnat över BRF till oss medlemmar. Kan han ta beslut som påverkar ekonomin utan att fråga oss medlemmar?

  Störningar

  Fråga av: Styrelsen

  Upprepade störningar från granne som består i skrik och stampande i golvet som pågår flera timmar fram till ca 2400. Vi har haft samtal med mannen i familjen vid 2 tillfällen.men ingen förändring har skett .Dessa hårda sttampningar hörs till grannporten..Hur går vi vidare?

  Kan man ”hyra” in proffs som jobbar i styrelsen?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag har därför en fråga till er som jag skulle vilja ha svar på. Kan man "hyra" in proffs som jobbar i styrelsen? Vi har renoveringsbehov som kommer kräva lite jobbiga beslut och jag ser inte att någon amatör av oss medlemmar här kan ta de rätta besluten. Hur går man tillväga? Mycket tacksam för svar.

  Kan man med hjälp av stadgar tvinga en medlem att bo i sin lägenhet?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan man med hjälp av stadgar tvinga en medlem att bo i sin lägenhet?

  Återbetalning till medlem?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan en medlem kräva betalning i efterhand(5 år senare) för exempelvis element när andra medlemmar fått ersättning för läckande element i "nutid". Enligt stadgar ska brf stå för element. Styrelsen ej enig och vissa medlemmar bodde inte i fastigheten för 5 år sedan.

  I vår styrelse tog vi ett beslut som jag dagen efter kommit fram till är felaktigt

  Fråga av: Styrelsen

  I vår styrelse tog vi ett beslut som jag dagen efter kommit fram till är felaktigt. Jag ångrar mig alltså. Kan man reservera sig i efterskott? Protokollet är inte justerat och jag är en av justerarna. Ärendet gäller en uppsägning av fastighetstjänst, där det förekommit muntliga klagomål till styrelsen, ca 10 personer av 140 medlemmar. Vi tog beslutet att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Jag menar nu efter att ha tänkt efter, att man inte kan göra så, man måste först göra en anmodan om rättelse innan det kan bli tal om uppsägning,

  Behöver stadgarna ändras?

  Fråga av: Styrelsen

  Vår brf består av 75 lgh fördelade på 5 hus (A) med 53 lgh och en radhuslänga (B) med 22 lgh A värms med vattenburen el. Kostnaden debiteras ägarna separat från årsavgiften B värms med direktverkande el Debiteras per lgh.
  Vi undersöker nu att investera i bergvärme för A. Denna investering liksom kommande års kostnadsminskning berör endast ägare i A. Det naturligaste torde därför vara att särredovisa en sådan investering som är i samma storleksordning som en årskostnad (2mkr) för hela föreningen. Torde även kräva beslut av föreningsstämman.
  Stadgarna säger ingenting om särredovisning av kostnader utöver andelstalen.
  Behöver stadgarna ändras?
  Krävs en eller två stämmor i så fall .

  Hur länge får man vårda nära anhörig i dennes bostad och hyra ut sin i andra hand?

  Fråga av: Styrelsen

  Hur länge får man vårda nära anhörig i dennes bostad och hyra ut sin i andra hand? Nu har det pågått i snart 4 år.

  Vilka regler gäller för information till styrelsen och hur många olika själ kan man ha efter varandra?

  Fråga av: Styrelsen

  Vilka regler gäller för information till styrelsen om andrahandsuthyrning, och hur många olika själ kan man ha efter varandra?

  Kan man först skriva att man ska provbo med en person?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan man först skriva att man ska provbo med en person ( ingen angiven person och adress vart man ska bo är bara postadress ingen gatuadress) och sedan komma in med ny ansökan för ytterligare ett år för att jobba på annan ort största delen av tiden, och under det året bo hos sin syster när man kommer till Stockholm.
  Ingen information om vart personen jobbar mer än en stad angiven.

  Vad gäller hos en BRF när ombyggnad kräver bygglov?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har två st frågor som gäller bygglov.

  Vad gäller hos en BRF när en medlem vill göra en ombyggnad som kräver bygglov? Är det medlemmen som söker bygglovet, eller föreningen/styrelsen?

  Vår BRF är även medlem i en Samfällighet som har två lokaler som hyrs ut. Vad gäller i detta fall när en ombyggnad kräver bygglov? Är det hyresgästen eller styrelsen som söker bygglov?

  Vi har en medlem som byggt om sin lägenhet med ett extra pentry och dusch som syftar till att kunna hyra ut två av sina rum i en femrummare

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en medlem som byggt om sin lägenhet med ett extra pentry och dusch som syftar till att kunna hyra ut två av sina rum i en femrummare.
  Medlemmen bor i lägenheten som är uppdelad nu (en trea som medlemmen bor i och två rum som hyrs ut) och hävdar att det är inneboende.
  Vi har bevis att uthyrningen sker bla via R&B och att inneboende hyr till höra hyror och att de inte har någon annan relation till medlemmen än att de hyr ett rum.

  Vad har en styrelse för möjlighet att stoppa denna typ av uthyrningar ?

  Vi har en styrelseledamot som flyttat och lämnat föreningen och ytterligare en ledamot som kommer att lämna före nästa årsmöte.

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en styrelseledamot som flyttat och lämnat föreningen och ytterligare en ledamot som kommer att lämna före nästa årsmöte.
  Vi upplever att information kring hur detta ska hanteras är svårtolkad och behöver er hjälp i att vägleda oss hur vi ska agera. Helst vill vi undvika extra stämmor och fyllnadsval fram till nästa ordinarie stämma om vi som förening tillåts göra så. Styrelsen består idag av fem ledamöter (inklusive den som lämnat) och tre suppleanter.

  Summa som styrelsen i en BFR bör ha i sitt försäkrings skydd.

  Fråga av: Styrelsen

  I förra veckans digitala Borättkväll som man kunde deltaga i nämnde Eric Rubenson från Bolanders en summa som styrelsen i en BFR bör ha i sitt försäkrings skydd. Tyvärr uppfattade jag inte riktigt denna summa. Vår Borättkväll för styrelsen är 2000000:- Är denna summa tillräcklig? Föreningen är liten (28 lägenheter) men dessa har ett högt andrahands värde. Mellan 3000000 – 6000000:- Skr.

  Inte längre är tillåtet med vattenburen golvvärme i flerfamiljshus, utan det skall vara elvärme, stämmer det?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag är vicevärd i Brf Utsikten på Lidingö och i samband med en ombyggnad av en av våra lägenheter, så önskar bostadsrättsinnehavaren ha golvvärme i en stor del av lägenheten. Fastigheterna är byggda 1998 och i några lägenheter lades det in vattenburen golvvärme i samband med byggandet.
  Nu har jag hört att det inte längre är tillåtet med vattenburen golvvärme i flerfamiljshus, utan det skall vara elvärme, stämmer det?
  Tilläggas bör att vi har enrörssystem till radiatorerna

  Vissa styrelsemedlemmar röstar MOT det förslag som styrelsen lagt vid röstningen?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag sitter med i en styrelse som vice ordf. Och har en fråga jag funderat mycket på.
  Om styrelsen går ut med ett yttrande i en fråga och medlemmarna skall rösta, är det då ok. Att vissa styrelsemedlemmar röstar MOT det förslag som styrelsen lagt vid röstningen? Styrelsemedlemmarna har inte sagt något om att detta under flera månader och flera styrelsemöte då vi har pratat och berett ärendet, utan detta upptäckte undertecknad när jag kontrollräknade rösterna. Ärendet skulle varit uppe på stämman men på grund av pandemin hade vi poströstning.

  Inför 2020 beslutade regeringen om en tillfällig lagstiftning

  Fråga av: Styrelsen

  Inför 2020 beslutade regeringen om en tillfällig lagstiftning som möjliggjorde att en föreningsstämma för 2019 skull kunna genomföras digitalt byggt på covid19 pandemin. Covid19 pandemin fortsätter och kommer inte att klinga av under första halvåret 2021.
  Täcker förra årets lagstiftning även föreningsstämman avseende 2020 som skall genomföras 2021 eller finns ny lagstiftning för 2021?

  Skall styrelseprotokollen finnas åtkomliga för husets medlemmar?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, här några frågor.
  Skall styrelseprotokollen finnas åtkomliga för husets medlemmar? Typ på hemsidan?

  Vad är normalt gällande arvoden för en förening som har 53 små lägenheter? Vi upplever att det är mycket som styrelsen skall hantera och vi får ställa upp väldigt mycket och då ej få betalt som vi anser det. Svårt få några att delta.

  Renovering av hus: Fasad, tak, balkonger, fönster. Måste man ha en stämma som skall
  godkänna?

  Vi håller på att måla om våra parhus

  Fråga av: Styrelsen

  Hej Vi håller på att måla om våra parhus och har tagit beslutet att de som har gjort ett uthus får stå för kostnadaden att måla det yttre på uthuset. Detta har vi i styrelsen informerat alla boende om att i god tid innan arbetet på börjades. Har ni varit med om något liknande fall ? nu hottar han med att bestrida nästa hyres avi ? Han som är ansvarig för detta projekt har varit i kontakt med likvärdiga bostadsrättsförening i landet. Hus byggdes av Kärnhem 2007 skälbygård Västerås . Får eran tidning och är väldigt nöjd med innehållet och att Ni tar upp väldigt viktiga områden.

  Vi är en radhus-brf som vill kunna erbjuda våra medlemmar möjlighet att ladda elbil.

  Fråga av: Styrelsen

  Vi är en radhus-brf som vill kunna erbjuda våra medlemmar möjlighet att ladda elbil.
  Vi planerar att köpa in laddboxar, dvs föreningen äger dessa. Vill man sim boende ha en laddbox får man skriva ett avtal där man dels hyr boxen med en fast månadsavgift.

  Problemet är betalning för förbrukning. Vi kan få ut exakta förbruknjngsuppgifter per laddbox. Föreningen har elabonnemanget för carportar.

  Hur kan man ta betalt för faktisk förbrukning utan att behöva börja redovisa moms?

  Medlemmar i en förening vill bekosta/investera i egna ladd stationer för bilen

  Fråga av: Styrelsen

  Vi i styrelsen har en fråga om hur ni ser på om medlemmar i en förening vill bekosta/investera i egna ladd stationer för bilen, eller förse sin uteplats med t.ex ett Sedumtak.
  Finns där några juridiska rättigheter som man kan åberopa om man vill göra något dylikt?

  Vi har en medlem som vill byta ett fönster.

  Fråga av: Styrelsen

  Vi är en BRF i Östersund. Vi har en medlem som vill byta ett fönster. Fönstret öppnas inåt och på grund av detta så går det inte att samtidigt ha solskydd och vädra samtidigt. Fönster har persienn och vi har även monterat extra ventilation i fönstret. Det är på andra våning och att sätta markis blir för dyrt tycker medlemmen. Det blir väldigt varmt i rummet det kan jag hålla med om men kan medlemmen kräva att vi skall bytas? I övrigt så är det inget fel på fönstret som fodrar att det byts.

  Vi har även en hyresrätt i föreningen som vi i styrelsen har bestämt att vi skall sälja och införliva i föreningen. Vi har just nu hyresgäster i den som hyr på kortidskontrakt och de är medvetna om våra planer redan när de skrev på kontraktet. Hur skall vi göra rent konkret för att kunna "göra" om den från hyresrätt till en BRF lägenhet. Tillstånd? Skicka in dokument till myndighet ? Osv...

  Familj som med sina barn på 14 och 15 år vill ta över städningen i våra 10 trappuppgångar

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en akut fråga om en familj som med sina barn på 14 och 15 år vill ta över städningen i våra 10 trappuppgångar.
  Dessa barn verkar ju lite väl unga (“älde barn” enligt AFS 2012). Trappstäd är väl också att betrakta som ett upprepat, relativt tungt arbete...
  Försäkringsfrågan om något skulle “hända” barnen, måste vi ju ta i.

  Kan vi få ett råd?!

  Skälig ersättning är för en extern ordf

  Fråga av: Styrelsen

  Brf med 47 lägenheter. Vi saknar styrelseordförande och frågan är hur stor skälig ersättning är för en extern ordf.

  Döv granne som inte förstår att han stör när han sitter och pratar i sitt uterum

  Fråga av: Styrelsen

  Tänkte jag skulle fråga er om ni har ett tips till oss, med en döv granne som inte förstår att han stör när han sitter och pratar i sitt uterum.
  Har försökt att skriva till honom och förklarat, men det blir inte något av det.
  Jag vill inte bli anklagad för diskriminering men som ordförande måste jag också se till att alla mår bra.
  Har ni något tips var jag vänder mig?

  Regler/tillstånd som gäller för att installera sensorkameror

  Fråga av: Styrelsen

  Vi i Brf har en fråga vilka regler/tillstånd som gäller för att installera sensorkameror som startar vid rörelse på följande platser? Inomhus i trapphusen med översikt av entrédörrar, inne i soprum och utomhus över en entrédörr som leder in i fastigheten. Entré till denna dörr gör man via en innergård vars mark tillhör fastigheten och som därför inte är något allmänt område.

  Nya ägaren kom hem och köksgolvet är fullt med vatten.

  Fråga av: Styrelsen

  I januari såldes en lägenhet, efter att ha renoverats av förra ägaren. Han anlitade en kille som skulle göra detta. Jag som ordf. påminde ägaren om vikten av att anlita auktoriserade hantverkare. Han så att han kunde det mesta.
  Nu kom nya ägaren hem och köksgolvet är fullt med vatten. Nu misstänker jag att den där hantv. har gjort något fel.
  Vad kan ägaren/vi göra om det är så? Blir förra ägaren skadeståndsskyldig?

  Påverka att sälja vid otillåten andrahandsuthyrning?

  Fråga av: Styrelsen

  Hejsan vi har en person i vår förening som inte bott i sin lägenhet på flera år men som fortfarande har den som sin mantalsskrivnings adress kan vi som förening påverka honom till att flytta sälja sin lägenhet alternativt se till att de som bor där bokförs som andrahandshyresgäster, då får iaf föreningen in litet extra pengar.

  Det har aldrig varit problem med att fin avgifter eller liknande men det har varit många olika personer som bor i lägenheten.

  Gäller tillträde till lgh för besiktning, underhåll och liknande som ingår obligatoriskt i en brf.

  Fråga av: Undrar

  Jag har en fråga som gäller tillträde till lgh för besiktning, underhåll och liknande som ingår obligatoriskt i en brf.
  Vad är skälig tid för styrelsen att föravisera innehavarna om planerade såna? Det råder delade meningar i vår förening om vad som anses skäligt. 2veckor? 3veckor? Eller ännu längre? Finns inget exakt svar i lag eller stadgar.
  Kan styrelsen debitera mig för extrakostnader om jag av någon anledning inte erhållit informationen i rimlig tid p.g.a resa, sjukhusvistelse mm. Vilket väl kan anses som giltigt skäl?
  Det finns inget stämmobeslut kring denna hantering sedan tidigare. Och nu "hotar" man med det i en skrivning som svar på en motion.
  Tack på förhand!

  Skillnad på att åtgärda och avhjälpa entreprenörsfel?

  Fråga av: Styrelsen

  Frågan avser fel som påtalats vid en besiktning och som av besiktningsman bedömts vara entreprenörens ansvar.
  Rent juridiskt förefaller det vara skillnad på att "avhjälpa" ett fel (rättelse som innebär att att den felande komponenten byts ut eller repareras för att fungera som ursprungligen avsett) och att "åtgärda" ett fel (rättelse som innebär att konsekvenserna av felet på ett eller annat sätt minimeras eller inte upplevs). Stämmer detta?

  Vad är maxbeloppet för styrelsen inköp?

  Fråga av: Undrar

  Har tittat i stadgarna och hittar ingen info eller vägledning på hur stora utlägg för t.ex inköp av en dator en styrelse får hantera på eget bevåg, har läst någonstans att 5 000 kr är ett belopp som styrelsen utan årsstämmans godkännande får hantera.

  Fel som påtalats vid en besiktning och som av besiktningsman bedömts vara entreprenörens ansvar.

  Fråga av: Styrelsen

  Frågan avser fel som påtalats vid en besiktning och som av besiktningsman bedömts vara entreprenörens ansvar.

  Rent juridiskt förefaller det vara skillnad på att "avhjälpa" ett fel (rättelse som innebär att att den felande komponenten byts ut eller repareras för att fungera som ursprungligen avsett) och att "åtgärda" ett fel (rättelse som innebär att konsekvenserna av felet på ett eller annat sätt minimeras eller inte upplevs). Stämmer detta?

  Missnöje offert

  Fråga av: Styrelsen

  Vi är väldigt missnöjda med utgången av ett uppdrag i vår Brf, i 200 000-kronors-klassen. Man hävdar avsteg från offerten ( ett muntligt löfte om exakt utförande fanns uppgivet i offerten, men utan exakt uppgift om omfattning ) med ökade kostnader, av "ökad virkesåtgång" på 20.000 kr, för ett utförande vi tydligt kommit överens om, muntligt.
  Kan/bör man varna lite för företaget och i så fall hur?

  Stadgar, info eller vägledning för stora utlägg?

  Fråga av: Undrar

  Har tittat i stadgarna och hittar ingen info eller vägledning på hur stora utlägg för t.ex inköp av en dator en styrelse får hantera på eget bevåg, har läst någonstans att 5 000 kr är ett belopp som styrelsen utan årsstämmans godkännande får hantera.

  Försäkring personskada, gräsklippning?

  Fråga av: Styrelsen

  På vår förening har vi en sk. Klipplista. Den som vill får klippa gemensamma gräsytor med föreningen gräsklippare samt vanliga gräsklippare. De dom klipper får ersättning, alltså lön för det. Om ngn skulle skada sig då, vilken försäkring gäller?

  Vid poströstning: Personen är nominerad samtidigt till ordf, ledamot och till valberedning

  Fråga av: Styrelsen

  Kan en medlem vid Föreningsstämma i en bostadsrättsförening nomineras till tre olika poster samtidigt.
  exempel: en och samma person är nominerad till Ordförande i styrelsen , till ledamot i styrelsen och nominerad till valberedningen.
  Detta gäller till en Föreningsstämma med poströstning p g a coronaviruset

  Felaktigt våtrumsrenovering

  Fråga av: Styrelsen

  En tviste fråga, i stadgarna står det att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för inre ytskikt i lägenheten såsom tätskikt och ytskikt och bostadsrättsföreningen för yttre ytskikt.
  2004 beställde Bostadsrättsföreningen ett stambyte med våtrumsrenovering dvs BRFen tog över ansvaret för inre underhåll.
  Vid en läckande toalett nu 2019 så visar det sig att badrummet saknar tätskikt och hemförsäkringen som bostadsrätt innehavaren har täcker inte.

  Vem ska betala? Bostadsrättsinnehavaren eller BRFen ?

  Servitutförfrågan, underhåll?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har servitut på en grusad väg som nu har stora hål och det finns risk för att någon bil kan få skador eller ännu värre att någon person som passerar på vägen ska ramla och slå sig.
  På vägen går det många från allmänheten då det ligger centralt och man genar via vägen.
  Dessutom hyr ägaren ut flera lägenheter som även de nyttjar vägen.
  I en av de lägenheterna bor en som regelbundet får hemtjänsthjälp.
  Det är alltså flera som brukar vägen

  Kan föreningen kräva att vi ska byta värmerör?

  Fråga av: Undrar

  Vi renoverar vår bostadsrätt och har bilat upp golvet för att få ett jämt underlag. Nu hävdar föreningen att vi måste byta ut samtliga värmerör och radioatorer då de är gamla och inte skulle klara av att ligga i EPS-betong som vi tänkt att använda. Föreningen hävdar även att vi ska stå för kostnaden av nya rör.
  Vår rörmokare å andra sidan anser inte att rören behöver bytas utan att det räcker med att isolera rören.
  Min fråga: Kan föreningen kräva att vi lägger in nya rör och bekostar dem själva?

  Till historien hör också att vi glömde att anmäla att vi skulle bila bort golven, å andra sidan har vi inte rört någon bärande konstruktion, det har enbart påverkat fastigheten genom att det lät mycket den dagen vi bilade bort golvet.
  Min andra fråga: Kan föreningen använda detta emot oss?

  Vi har nu haft stora bekymmer med en styrelsemedlem i nästan ett års tid

  Fråga av: Styrelsen

  Jag är Ordförande i en brf förening i Rättvik.
  Vi har nu haft stora bekymmer med en styrelsemedlem i nästan ett års tid. Personen ifråga går ut till vissa medlemmar och begär extramöten på rent lögnaktiga besked och får till ett extramöte som i sin tur generar ytterligare extramöte. Nu vägrar personen att skriva under årsredovisningen, personen i fråga vill gå över från K2 till K3 vilket vår förvaltare och revisor starkt motsätter sig, personen ifråga har fått förklarat att det skulle innebära stora kostnader. Personen sms och mejlbombar mig och förvaltaren. Det har pågått under lång tid. Nu fortsätter gatloppet mot mig som ordförande och mot vår förvaltning, Nu har det gått så lång att att personen börjar skicka mejl där hon kränker oss. Vi har stått ut med detta för att det snart är årsmöte och att vi där kanske kan få hen avsatt, hen har ett år kvar på sitt mandat. Vad kan jag göra för att få ett slut på detta, måste jag ta in en jurist? Vi behöver råd. Snart uppgiven ordförande.

  Vem av oss skall betala gränsdragning

  Fråga av: Undrar

  VI har fått en ny granne, han har köpt en del av vår tomt. Jag undrar vem av oss skall betala gränsdragning i form av staket eller häck eller gärdesgård.

  Klagomål om att det stinker från deras grannes lägenhet.

  Fråga av: Brf Åsa

  Hej,
  Sitter med i styrelsen för Brf Åsa, där vi många gånger fått klagomål om att det stinker från deras grannes lägenhet. Vi har försökt prata med bostadsrättsinnehavaren, som inte verkar fungera så bra, om att ta in en städfirma, be om hjälp på olika sätt. Men inget händer. Vaktmästaren har för flera år sedan varit där och fått "gräva" bort avföring från halva toalettstolen. Har kontaktat socialen utan framgång. Hur ska vi agera för att komma tillrätta med problemet?

  Kan vice kalla ”vissa utvalda” till ett möte utan ordförandes kännedom?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag undrar om ni kan hjälpa mig med några funderingar.
  Kan vice kalla "vissa utvalda" till ett möte utan ordförandes kännedom?
  Vid detta möte tidigarelägga min begäran om entledigande?

  Bakgrund:
  När det kom till min kännedom att några i föreningens styrelse ägnar sig åt bland annat nepotism, jäv och urkundsförfalskning agerade jag på följande sätt:
  1. Förklarade detta är fullständigt oacceptabelt och måste åtgärdas. Blev bemött med arrogant nonchalans.
  2. Kontaktade vår lekmanna revisor, som tyvärr har nära relation med flera av de ovan nämnda. Fick inte hjälp från denne.
  3. Lämnade in begäran om entledigande, där jag preciserat att det ska ske vid ordinarie styrelsemöte 19 maj.

  Idag onsdag 13 maj får jag medlemsbrev i brevlådan, där det står att jag lämnade styrelsen igår.
  Uppenbarligen hade några i styrelsen möte igår kväll där de i hemlighet beslutade att jag då lämnade styrelsen.

  Hyresrabatt för lokaler med upplåtelseavtal?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej!
  I vårt hus finns 7 lägenheter och 3 lokaler.
  ALLA med upplåtelseavtal.
  Föreningen äger alltså inte lokalerna, det gör ett fastighetsbolag som köpt de 3 lokalerna med upplåtelseavtal och det fastighetsbolaget betalar årsavgift till föreningen likt alla andra.
  Fastighetsbolaget har tecknade hyresavtal med sina hyresgäster och hyresgästerna betalar sin hyra till fastighetsbolaget, föreningen är alltså inte hyresvärd till verksamheterna i lokalerna.

  Min fråga är då, om dessa hyresgäster vill ha sänkt hyra eller uppskov med hyra, så har de ju kontaktat fastighetsbolaget och det är upp till fastighetsbolaget om de vill vara tillmötesgående eller inte.
  MEN när det sen ska ansökas om bidrag från staten för hyresbortfall, är det då fastighetsbolaget som ska söka det eller är det vår bostadsrättsförening?

  Styrelserepresentant rätt att närvara med besiktningsman för OVK-kontroll?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, har styrelserepresentant rätt att närvara (komma in i lgh) med besiktningsman för OVK-kontroll?

  Balkong skall renoveras och bytas ut plankor etc. Skall den endast bekosta insidan av målning eller också hälften av plankorna?

  Fråga av: Styrelsen

  Balkong skall renoveras och bytas ut plankor etc. Vad gäller för bostadsrättsinnehavaren? Skall den endast bekosta insidan av målning eller också hälften av plankorna? Styrelsen har tidigare sagt att innehavaren skall bekosta hälften själv.

  Förråd, har styrelsen rätt att gå in och tömma förrådet och ordna med borttransport och magasinering och fakturera medlemmen?

  Fråga av: Styrelsen

  Sommaren 2018 råkade vi ut för en vattenskada i källaren i ett av våra hus då vatten forsade in i samband med ett skyfall. Nu står vi i begrepp att slutföra renoveringen av källaren och har anlitat ett byggföretag som ska slipa och impregnera golvet. För att de ska kunna utföra arbetet måste alla medlemmar tömma sina förråd och vi har gått ut och informerat medlemmarna om detta. Vi ska gå ut med ytterligare information i god tid när vi närmar oss renoveringsstart och ange en deadline för när förråden senast skav vara tömda. Frågan har uppkommit i styrelsen vad vi gör om det ändå kommer att finnas förråd som inte är tömda inför renoveringsstart. Har styrelsen rätt att gå in och tömma förrådet och ordna med borttransport och magasinering och fakturera medlemmen?

  Hur ska PANTBREV som gått ”genom styrelsens händer” förvaras?

  Fråga av: Styrelsen

  * Får någon i Brf-styrelsen:ordf-ledamot el suppl utses till att justera protokoll typ årsmöte, x-a föreningsstämma el dyl tillställningar?

  *Hur ska PANTBREV som gått "genom styrelsens händer" förvaras?

  *Hur länge ska dokument sparas vad gäller Brf?

  Neka en medlem att lämna in en skrivelse?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan man som styrelse neka en medlem att lämna in en skrivelse om önskad åtgärd eller vägra svara på skrivelse?

  Hur gamla fakturor är en bostadsrättsförening skyldig att betala?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej,hur gamla fakturor är en bostadsrättsförening skyldig att betala?

  Jag undrar hur lång tid före ett extra styrelsemöte ledamöterna måste tagit del av handlingar/fullständigt beslutsunderlag?

  Fråga av: Undrar

  Jag undrar hur lång tid före ett extra styrelsemöte ledamöterna måste tagit del av handlingar/fullständigt beslutsunderlag?

  Undrar även hur jag ska hantera att skicka inkomna anbud till riksbyggens represent som sitter i vår styrelse, då även de fått möjlighet att lämna anbud.

  Kan man begära en skriftlig försäkran av hela styrelsen att iakta den tystnadsplikt som gäller i vår styrelse ?

  Fråga av: Undrar

  Vi har en styrelsemedlem som i efterhand kritiserat ett styrelsebeslut och informerat detta till en närstående som erbjudit sig om fortsatt hjälp, Han har även informerat en boende i huset som tydligt vet vad som sker i styrelsearbetet Detta är bara ett exempel på vad vi anser spridning av information . Kan man begära en skriftlig försäkran av hela styrelsen att iakta den tystnadsplikt som gäller i vår styrelse?

  Min fråga är då, när kan man förvänta sig avdrag på avgiften

  Fråga av: Undrar

  Hej, jag äger bostadsrätt i Skarpnäck. I juni 2019 informerade föreningen att det förelåg rasrisk på min balkong (samt en granne ovanför). Vi fick utegångsförbud, fick inte under några omständigheter använda balkongen sa de. Sedan gick hela sommaren utan att något gjordes. I oktober 2019 fick vi information via föreningsbrevet att balkongerna skulle byggas/renoveras innan sommaren 2020. Fortfarande ingenting. Jag kontaktade HSB direkt, som upplyser att det ligger på förvaltaren, och att man fortfarande väntar på att få bygglov.

  Min fråga är då, när kan man förvänta sig avdrag på avgiften? Jag har köpt en BR med balkong, betalar avgift för även nyttjande av balkong.
  Finns det något jag kan göra/åberopa?

  Kan en samfällighet ha poströstning och begära beslut i förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse?

  Fråga av: Undrar

  Kan en samfällighet ha poströstning och begära beslut i förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse. Godkänna Revisorernas berättelse.Beslut om ansvarsfrihet.Styrelsens förslag till budget 2020.Faställande av denbiteringsöängd gör 2020
  Jag se problem med stämmans intention till medlemmens inflytande och påverkan
  Vad anser ni skall medlemmarna fråntas möjligheten till inflytande och påverkan?

  Placera pengar i fonder?

  Fråga av: Undrar

  Hejsan kan man som förening placera pengar i fonder eller anses detta som ett spel med medlemmars pengar

  Att flytta kök ovanför sovrum

  Fråga av: Undrar

  Att flytta kök ovanför sovrum har i fastigheten visat sig ge matlukt i ovanliggande lgh.
  Kan jag förhindra sådana ombyggnader?

  Rösträtt vid sammanslagna lägenheter

  Fråga av: Undrar

  Fru Medlem äger en lägenhet ensam. Samtidigt äger hon en andra lägenhet med Herr Medlem. Antaget att föreningen har "standardstadgar" (Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt så har de dock tillsammans en röst.) så borde Fru Medlem få en röst för sin lägenhet och Herr Medlem och Fru Medlem en delad röst de kan samsas om för deras gemensamma lägenhet. Vad händer om lägenheterna slås ihop? Om det är en juridisk sammanslagning så torde det vara uppenbart - det blir bara en röst för att en lägenhet ägs gemensamt. Men om det bara rör sig om en fysisk sammanslagning så borde totala antalet röster fortfarande vara två. Eller vad gäller egentligen?

  Det finns ingen regel om hur lång tid innan ledamöterna behöver få del av beslutsunderlag och handlingar inför ett styrelsemöte.

  Fråga av: Styrelsen

  Jag undrar hur lång tid före ett extra styrelsemöte ledamöterna måste tagit del av handlingar/fullständigt beslutsunderlag?

  Undrar även hur jag ska hantera att skicka inkomna anbud till riksbyggens represent som sitter i vår styrelse, då även de fått möjlighet att lämna anbud

  Kan en medlem ta emot mer än en fullmakt till årsstämman att användas vid ev votering.

  Fråga av: Styrelsen

  Kan en medlem ta emot mer än en fullmakt till årsstämman att användas vid ev votering.
  Om det är 2 medlemmar i en lägenhet tex äkta makar, får båda vara bärare av fullmakter från andra medlemmar?

  Hyresrätt som ombildadadas till bostadsrätt röstas om på en årsstämma?

  Fråga av: Styrelsen

  Måste en hyresrätt som ombildadadas till bostadsrätt röstas om på en årsstämma?

  Kan sittande styrelse till årsstämman föreslå andra och färre ledamöter än vad valberedningen föreslagit?

  Fråga av: Styrelsen

  Kan sittande styrelse till årsstämman föreslå andra och färre ledamöter än vad valberedningen föreslagit?

  Rätt till ersättning vid renovering av lokal?

  Fråga av: Carina

  Hyr sedan 2018 en affärslokal i en Brf. Huset är helt nytt från 2018. Nu har ett fel upptäckts i avlopsstammen för toaletten. Byggherren ska nu inom garantin åtgärda felet. Hela badrummet ska rivas, det ska bilas och renoveras i ca 4-6 veckor. Vi anser att vi har svårt att utföra vårt arbete och ha kunder där, varför vi undrar om vi kan ha rätt till ersättning. Vi ser att vi kommer ha svårt att hålla samma intäkter under renoveringstiden.
  I vårt avtal har vi inte rätt till hyresnedsättning pga sedvanligt underhåll. Detta känns lite större än sedvanligt underhåll.

  Möjligheten till hyresrabatter till hyresgäster som aviserats av regeringen.

  Fråga av: Brf Mallen

  Jag har fått i uppdrag att ta reda på mer om möjligheten till hyresrabatter till hyresgäster som aviserats av regeringen.

  1. Är det beslutat än?

  2. Som jag förstått det kan vi ge en reduktion med 50% i april, maj och juni. Och sedan få tillbaka hälften av det från staten.

  3. Är det några krav som ställs på företagen? AB, Enskild firma, HB? Att de har en ren bokföring? Inga skatteskulder? Kriminella i bolaget? Andra anmärkningar?

  4. Vad händer om vi ger 50% rabatt men ändå inte får in halva hyran? Får vi kompensation från staten ändå?

  5. Ska vi skriva ett kontrakt? Hur ska det se ut?

  Vad krävs när man installerar en trinett i en bostadsrätt?

  Fråga av: Undrar

  Vad krävs när man installerar en trinett i en bostadsrätt. Vatten, avlopp och el finns. Behöver man göra något annat för att upptäcka eventuella läckage? I så fall vad?

  Medlem önskar att vi skall ha en punkt övriga frågor på årsstämman. Är det möjligt?

  Fråga av: Styrelsen

  Medlem önskar att vi skall ha en punkt övriga frågor på årsstämman. Är det möjligt?

  Hur ska styrelsen kunna genomföra en poströstning rent praktiskt vid föreningsstämman.

  Fråga av: Styrelsen

  Hur ska styrelsen kunna genomföra en poströstning rent praktiskt vid föreningsstämman.
  Hur informera medlemmarna.

  Har idag tagit del av den tillfälliga lag (2020:198)

  Fråga av: BRF Slören 2

  Har idag tagit del av den tillfälliga lag (2020:198) som fastställts med anledning av de regler som Folkhälsomyndigheten ställt upp när det gäller myndighetens föreskrifter och råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 mm. (2020:12).

  I vårt tidigare mail uppgav vi att vi hade 18 medlemmar som uppnått en ålder av 80 år. Då Folkhälsomyndighetens föreskrifter nu även gäller för medlemmar som är 70+ innebär det att det är 50% av medlemmarna som skall begränsa sina sociala kontakter och som en följd av detta inte kan/skall närvara vid Årsstämman.

  Den nya tillfälliga lagen erbjuder då en möjlighet att vi kan hålla Årsstämman utan 70+ arna som då genom att lämna fullmakter ändå kan delta i de beslut i de ärenden som vanligtvis avhandlas på stämman.

  För att undvika den här proceduren med fullmakter är det styrelsens tidigare beslut om att senarelägga dagen för stämman till ett tillfälle när alla medlemmar kan närvara, som gäller.

  Vad kan påföljden bli om vi väljer att senarelägga stämman ? Är det någon myndighet som kan klandra oss för vårt beslut ?

  Vill göra en fuktutredning, vem står för notan?

  Fråga av: Läsare

  Jag kommer renovera köket i min bostadsrätt men vill göra en fuktutredning innan bygget påbörjas. Vet ni vem som står för notan (ca 3500:-) innehavaren eller föreningen?

  Vi har en medlem som inte betalat avgift för mars

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en medlem som inte betalat avgift för mars. Ingen respons på påminnelsen heller. Ärendet har gått till inkasso.
  Frågan är nu hur vi gör om han inte svarar på inkassokravet heller.

  Kräva kompensation om mindre förråd

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, kan en medlem kräva kompensation om denne har fått ett mindre förråd tilldelat än övriga medlemmar med samma storlek på lägenhet?

  Min balkong har invaderats av gräsflugor

  Fråga av: Lina

  Min balkong har invaderats av gräsflugor. Vem bär ansvar för sanering?

  Har en medlem rätt till återbetalning?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi är en förening som utöver avgiften även fakturerar bredband, gas, och tv separat specificerad på en och samma månadsfaktura.
  Om en medlem upplyser förening om att denna har haft elspis i flera år och ej upplyst förening detta men fortsatt betala för gaskostnaden.
  Har en medlem rätt till återbetalning ifrån föreningen då medlemen ej själv har upplyst föreningen om att gasen är plomberad.

  Enligt stadgarna skall årsstämman hållas senast den 30 juni

  Fråga av: Fredrik Larsson

  Enligt stadgarna skall årsstämman hållas senast den 30 juni. Då 40 % av våra medlemmar är över 70 år vill vi flytta stämman till i höst. Vad krävs för att vi skall kunna göra detta?

  Om det inte går vad skulle vara er rekommendation i rådande läge?

  Ordentlig avloppslukt

  Fråga av: Carina

  Brf. byggt 1948. Inget stambyten gjords. Har påtalat till styrelsen att jag har ordentlig avloppslukt från toalett, handfat och duschen, samt från diskhon i köket. Har gjorts en filmning och man såg en svacka under huset, annars inget särskilt. Nu kommer det när som helst och oftare att vattnet är svagt brunt. Vilket ställer till vid matlagning, disk o dusch m.m Har frågat styrelsen flera ggr om stambyten, men ingen tar tag i det. Vi är medlem hos Fastighetsägarna Örebro. Nu är jag trött på detta efter många år av tjat och att ingen tar det på allvar. Vad ska jag göra? Och har jag rätt till hyressänkningar i väntan? Min hyra är 4607:- som alla i brf. har.

  Min granne vill bygga ut sin uteplats vid mitt sovrumsfönster.

  Fråga av: Fråga

  Hej, min granne vill bygga ut sin uteplats. Problemet är att mitt hus och hans står i vinkel till varandra. Mitt sovrum vätter åt hans uteplats och kanten på hans nuvarande altan går kant i kant med mitt sovrumsfönster. Bygger han ut går däcket han vill bygga förbi mitt fönster. Det har alltid tidigare varit en bred rabatt utanför hans uteplats som gjort det omöjligt att stå och titta in i mitt fönster, den rabatten har grannen gjort om till gräsmatta. Ordförande hävdar att likabehandlingsprincipen gör att han får bygga ut altanen för att andra boende fått bygga ut sina altaner. Ingen av de andra utbyggda altanerna påverkar dock någon annans sovrum.
  Hjälp, får styrelsen verkligen göra så här?

  I vår förening har vi en stor restauranglokal som idag hyrs ut till en ganska nystartad verksamhet.

  Fråga av: Emma

  Hej!

  I vår förening har vi en stor restauranglokal som idag hyrs ut till en ganska nystartad verksamhet. De hade de tufft redan innan corona-tiderna och har nu därför efterfrågat en reducering utav hyran.
  Vi i föreningen förstår att det kan bli både dyrt och ta lång tid att kräva in hyra, och att eventuellt behöva hitta en ny hyresgäst, och vill därför gärna hjälpa dem. Har ni några exempel på hur vi kan möta deras förfrågan ?

  Med vänlig hälsning, Emma

  Bokat lokal för att avhålla årsstämman för 2020 i föreningen.

  Fråga av: Brf Slören 23

  Den 28 maj har vi bokat lokal för att avhålla årsstämman för 2020 i föreningen.

  Vår förening består av 59 lägenheter. Av dessa är 18 st ägda av personer som är över 80 år. Med anledning av det nu pågående Coronautbrottet finns det ju
  rekommendationer att man inte skall vistas i större sällskap när man tillhör den här åldersgruppen.

  Enligt våra stadgar skall en årsstämma avhållas senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång, I vårt fall innebär det 30 juni.
  Eftersom vi i dagsläget ej kan överblicka den fortsatta utvecklingen av Coronautbrottet kan det sannolikt innebära att de 18 bostadsrättsägarna inte bör/kan närvara på stämman.

  Finns det möjlighet att vi senarelägger stämman till dess att utbrottet avtar och att restriktionerna faller bort som ett resultat av detta ?

  Tacksam för en vägledning i denna fråga.

  Styrelsen har en ide om att i kallelsen upplysa att det finns ett ja eller nej svar i dagordningen

  Fråga av: Styrelsen

  Styrelsen har en ide om att i kallelsen upplysa att det finns ett ja eller nej svar i dagordningen med bifogade bilagor att kryssa i för medlem och signera, sedan lämna ikryssad dagordning i föreningens brevlåda dagarna innan tänkt årsstämma.
  En grupp nyckelpersoner med vald stämmoordförande håller en “sluten” årsstämma med en sammanställning av kryssalternativen som underlag. Det finns inga motioner eller frågor inlämnade till styrelsen. Vet inte ännu vad juridiken säger om detta förfarande att få en godkänd årstämma.

  Kostnad yttre vattenskada

  Fråga av: Styrelsen

  Sänder en fråga gällande en bostadsrätt, vid en yttre vattenskada som uppstått från en yttervägg varpå grannens underliggande lägenheten har upptäckt en vattenskada på taket, min vän har inga synliga vattenskador, nu behövs det göra en åtgärd via parkettgolv för att spåra vattenskadan, vi har hört gällande kostnad och ersättning vid återställning av ytskick/parkettgolv åligger den kostnaden på boenden, hur kan detta komma sig?

  Brf förening ska byta badrumsstam

  Fråga av: Styrelsen

  Vår Brf förening ska byta badrumsstam som berör 6 st badrum. Det är 3våningshus där stammen från A ingången till höger är samma som B ingångens till vänster.Från 3e våningens badrum i A ingången har det blivit en vattenläcka som också påverkat 2a våningens badrum, så de två blir en försäkringssak. Nu tänker vi passa på att byta stammen ner när de ändå håller på det är i stort behov. Nu undrar vi om vi kan låta de 4 övriga bostadsrättsägarna själva betala för material såsom kakel eller matta samt arbetet med det.

  I våra stadgar står att Bostadsrättshavaren ansvarar för rummens väggar ,golv o tak. Inredning i kök badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten. Föreningen står för urrivning,uppbyggnad av väggarna (putsning m m) samt primer och naturligtvis stambytet.

  Hjälpa lokalhyresgäster genom att låta dem lösa upp garanti?

  Fråga av: Styrelsen

  Våra lokalhyresgäster har i sitt kontrakt skrivet att de måste betala en bestämd summa som en garanti för föreningen.
  Den ska finnas hos föreningen till den dag lokalhyresgästen lämnar lokalen.
  Skulle man kunna hjälpa lokalhyresgäster genom att låta dem lösa upp dessa pengar, för att vid bättre tider, betala in dem igen?

  Vi har en barnfamilj som genom höga ljud, hopp och spring stör sin granne i lägenheten under.

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en barnfamilj som genom höga ljud, hopp och spring stör sin granne i lägenheten under. Även grannarna intill störs. Det har upprättats en störningsjournal och vicevärden har tillsammans med en ur styrelsen pratat med paret och förklarat att man ska visa hänsyn till övriga boende. Detta har inte hjälpt, störningarna fortsätter som tidigare. Vad kan man göra?

  Frågan för oss är om en juridisk hälp skulle hjälpa oss i en kommande förhandling i Mark- och miljödomstolen.

  Fråga av: Styrelsen

  Frågan för oss är om en juridisk hälp skulle hjälpa oss i en kommande förhandling i Mark och- miljödomstolen.
  Vi har ett ärende om bygglov för balkonger som avslagits av byggnadsnämnden i Göteborg. Ärendet har klättrat hela vägen till högsta domstolen som efter överklagande återförvisat ärendet.
  Vi har fixat allt underlag hittills, ganska omfattande med många infallsvinklar.
  Vår fråga är om ni, eventuellt en jurist kan tillföra något mer eller om vi ska driva det själva.
  Kommunen hänvisar delvis till gällande planer, vi hävdar bla att andra fått ändra trots regler och att vårt hus är i periferin. Ändringen kan istället kopplas till ett nybygge mitt emot.
  Vi hävdar att liknande balkonger är byggda trots samma stadsplan. Vi säger att ett felaktigt beslut i och för sig inte rättfärdigar ett till. Men att våra små lägenheter behöver utökas vilket inglasade balkonger gör.
  Så hur går vi vidare?

  Vi har redan nu fått propåer angående problem med att klara av hyreskostnader av lokal innehavare

  Fråga av: Stefan

  Hej sitter i styrelsen för en brf . Vi har redan nu fått propåer angående problem med att klara av hyreskostnader av lokal innehavare . Samma sak / frågeställning angående boende i vår brf . Vad att ta hänsyn till och hur tacklar vi dessa problem . Tacksam för vägledning
  Med vänlig hälsning
  Stefan

  Vi har 11 hyreslokaler, där minst en har hört av sig och bett oss dra in dess hyra.

  Fråga av: Brf Killingen 43

  Vi har 11 hyreslokaler, där minst en har hört av sig och bett oss dra in dess hyra. Hur ska vi tänka kring detta? Bör vi dra in? Bör vi ge dispens och låta dem betala vid ett senare tillfälle?

  Vi har precis godkänt ett antal offerter för renovering och underhållsarbete av fastigheten, kan man ångra offerter?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har precis godkänt ett antal offerter för renovering och underhållsarbete av fastigheten, vilket beslutades innan detta med corona var i farten. Det känns ju lite riskabelt nu då det handlar om stora summor pengar. Hur bör vi agera kring det? Jag läser på er hemsida att föreningar antagligen kommer få det knapert ekonomiskt och därav känns det dumt att dra igång dyra renoveringar. Kan man ångra offerter?

  Renovering av fasaden, som nu stannat upp helt.

  Fråga av: Styrelsen

  Hej Borättforum! En fråga som uppstått i min föreningen (boende i Sthlm). Vi håller på och renoverar fasaden, som nu stannat upp helt. Vår styrelse gör allt de kan för att göra situationen så bra som möjligt (så ingen kritik där), men vi är just nu inplastade och har byggställning runt huset. Hur kan vi göra för att få en bättre boendemiljö tills projektet kommer igång igen? Bör vi stå ut eller föreslå åtgärder för att exempelvis plocka bort plasten?

  Gruppavtal vad gäller internet?

  Fråga av: BRF Södersol

  Jag sitter som ordförande i BRF Södersol på Södermalm i Stockholm.

  Vi har anslutit oss till ett gruppavtal vad gäller internet. Vi är ett Comhem-hus vilket gör att man i teorin inte kan använda sig av någon annan internetleverantör.

  Min fråga är då, kan jag lägga till i Avgiftsavin att det tillkommer 150kr som en extra rad.

  T.ex.
  Fakturan avser aprilmånad

  Avgift 2000kr
  Internet gruppavtal 150kr

  Vad bör vi kräva för underlag inför ett eventuellt beslut om uppskov?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej, vi har fått fråga om hyresuppskov från fyra av sex lokalhyresgäster som tappat typ 90 procent av omsättningen. Butiker och restauranger.

  Vad bör vi kräva för underlag inför ett eventuellt beslut om uppskov? (T ex månadens bokföring och likviditeten i bolaget? Skriftliga svar från ordinarie bansystem om att lån nekas?)

  Vad kan en rimlig avbetalningstid vara för en månadshyra i termer av den normala omsättningen?

  Arvodena som pensionsförsäkring istf vanligt arvode

  Fråga av: Styrelsen

  Kan styrelsen välja att betala ut arvodena som pensionsförsäkring istf vanligt arvode?

  Städning hissknappar, handtag mm,viruset kan överleva i tre (!) dygn ?

  Fråga av: Bostadsrättsföreningen

  I vår förening har vi fått frågan om vi bör tänka på att städa mer frekvent i trapphusen och framförallt, torka alla ”döda ytor” som hissknappar, handtag mm. Har förstått att viruset kan överleva i tre (!) dygn på bl a sådana platser. Vad säger experten inom städ om detta, hur bör vi agera?

  Vi har fått en förfrågan från enhyresgäst som driver ett solarium och nu mist 90% av sina kunder sista veckan.

  Fråga av: Mia Brager

  Hej! Vi har ett 15-tal butiker i vår förening. Vi har fått en förfrågan från en av dem som driver ett solarium och nu mist 90% av sina kunder sista veckan. De flaggar nu för att de kan komma att gå i konkurs om krisen drar ut på tiden. Bör vi, ska vi hjälpa dem med nedsättning av hyran för en tid? Hur kan man göra på ett bra sätt? Hur ska vi förhålla oss? Med vänlig hälsning,

  Genomföra årsmöte per capsulam

  Fråga av: Brf Ringvägen i Saltsjöbaden

  En god vän sa häromdagen att hans förening kommer genomföra sitt årsmöte per capsulam. Går det att göra så ?

  Vad gör man om årsstämman inte kan genomföras pga smittorisk?

  Fråga av: Brf Fornkullen

  Hej!
  Vi ska ha vår årliga stämma i början av maj. Vår undran är följande:

  Vad gör man om årsstämman inte kan genomföras pga smittorisk?

  Hur gör man om det inte kommer tillräckligt med medlemmar på årsmötet?

  Fråga av: Erik Månsson

  Hur gör man om det inte kommer tillräckligt med medlemmar på årsmötet? Blir årsmötet inte giltigt då?
  Vi kan ju inte tvinga medlemmar att gå när man inte bör vara mer än högst 10 personer på en och samma plats. Högst.
  Klaras med fullmakter? Men Hur ska man ordna med ev fullmakt , när vi gamlingar ska undvika sociala kontakter, dvs Får inte träffa folk?
  Med vänlig hälsning,

  Fråga gällande elbilar.

  Fråga av: Brf Liljekungen

  Styrelsen i bostadsrättsföreningen Lilljekungen har en fråga gällande elbilar.
  Vi har 42 hus i föreningen där garageplatserna har vanliga jordade kontakter där elen ingår i hyran med en schablonsumma. Nu har några hushåll skaffat elbilar och flera följer antagligen.
  Hur ska vi ställa oss till den nya situationen. Kan ni ge oss ett råd.

  Hjälp med tolkning av stämmobeslut

  Fråga av:

  Hej
  Vi håller på att rusta upp våra lekplatser i området enligt stämmobeslut 2019. Ett förslag har kommit upp om att göra om en av lekplatserna, som nu är för små barn, till en mindre plan för bollspel.
  Frågan är nu om vi kan göra det utifrån hur stämmobeslutet är formulerat.
  Beslutet lyder: Att behålla och rusta upp samtliga 8 lekplatser samt att styrelsen beslutar inom vilken kostnadsbudget.

  Kan detta tolkas som att en av lekplatserna kan göras om till något annat eller bör vi behålla lekplatsens ungefärliga innehåll?

  Tack på förhand!

  Handikappanpassning för 200 000 kr

  Fråga av:

  Hej!
  Som styrelseledamot i BRF Dragörkajen i Limhamn har jag en fråga angående ev ekonomiskt tak för hur mycket en styrelse får besluta angående ombyggnad/förbättringsarbete. När ska frågan prövas vid årsstämman? Vi behöver handikappanpassa vissa grusgångar utomhus och den kostnaden kan bli runt 200 000 kr. Kan styrelsen ta detta beslut eller inte?
  Tack på förhand

  Höjning av månadsavgift

  Fråga av: Styrelsen

  För några år sedan byggdes nya balkonger i vår förening. Det blev då ett tillägg på månadsavgiften med 400 kr per balkong. Från början redovisades den avgiften separat på hyresavierna men har sedan lagts ihop med månadsavgiften. Är det fel, för den avgiften följer ju inte andelstalen eller kan man föra anteckning vid sidan om vad månadsavgiften består av. När vi nu ev skall göra en hyreshöjning skall den då göras på bara den vanliga månadsavgiften utan balkongbeloppet eller på totalen inkl balkongen. Om den görs på totalen så får man väl ta hänsyn till detta på de ev sidoordnade anteckningar över balkongavgiften.

  En lägenhetsinnehavare har bytt lås i sin ytterdörr på eget bevåg utan att rådfråga styrelsen i förväg.

  Fråga av: Styrelsen

  Så här ligger det till: En lägenhetsinnehavare har bytt lås i sin ytterdörr på eget bevåg utan att rådfråga styrelsen i förväg.
  Nu vill han ge oss "brickor" som vi ska förvara eftersom huvudnyckeln inte kommer att fungera på hans dörrlås. Vi har också hört att en annan lägenhetsinnehavare går i samma tankar men vi bad honom avvakta tills vi vet hur vi ska hantera detta.
  Bara en fundering efter att ha läst våra stadgar: Det står att man ansvarar för
  "lägenhetens ytter- och innerdörrar samt karm".

  Det står inte att jag INTE får byta dörr eller LÅS. Är det ok för medlemmar att byta ytterdörr!
  Vi kan i värsta fall få
  olika ytterdörrar med olika låsanordningar!

  Kan styrelsen göra något alls för att hindra lås- eller dörrbyten med den vaga formulering som finns i stadgarna?
  Helst vill vi att han byter tillbaka orginallåset och att ingen får byta, men kan vi kräva det?
  Kan vi neka att förvara "brickorna"?

  Styrelsen

  Vår styrelse vill att någon expert för underhållsfrågor hjälper oss att ge en vägledning i ett underhållsärende som kommit upp på agendan.

  Fråga av: Styrelsen

  Vår styrelse vill att någon expert för underhållsfrågor hjälper oss att ge en vägledning i ett underhållsärende som kommit upp på agendan.

  Frågeställningen gäller vem som bär underhållsansvaret för en fläkt som sitter monterad på taket på en av föreningens byggnader.
  Fläkten är ansluten till en rökgång som är ansluten till en braskamin som är installerad i en etagelägenhet på översta våningen i byggnaden.

  Braskaminen installerades av den förste ägaren till lägenheten i samband med att byggnaderna i vår förening färdigställdes för inflyttning hösten 1998.
  Den förste ägaren avyttrade lägenheten efter några år och familjen som bor där idag är den som köpte lägenheten av den förste ägaren.

  Föreningen har under alla år bekostat underhållet av fläkten. Till stöd för detta ställningstagande ligger dels vad som är fastställt i de ursprungliga stadgarna (§ 28) -från 1996- (bil 1)
  samt den ”Vägledning av underhållsansvaret” (bil 2-3) som upprättades 2004. Stadgarna har sedan ändrats 2014 (bil 4) samt 2018 (bil 5-6) bl a under § 32 där frågan om vem som bär underhållsansvaret för rökgångar och ventilationskanaler.

  Med denna information hoppas vi att någon expert kan ge oss ett besked om vem som bär underhållsansvaret för fläkten

  En medlem i föreningen har begärt en extra stämma för att få ordföranden avsatt.

  Fråga av: Styrelsen

  En medlem i föreningen har begärt en extra stämma för att få ordföranden avsatt. Styrelsen består av tre ordinarie medlemmar samt en suppleant
  Om stämman bifaller medlemmens yrkande, vems ansvar blir det då att få en ny ordförande.
  Skall valberedningen aktiveras
  Vad händer om övriga ledamöter hoppar av?

  VI har en lokal i vår förening som vi saknar köpekontrakt på

  Fråga av: Styrelsen

  vi har en lokal i vår förening som vi saknar köpekontrakt på (bostadsrätt som hyrs ut i andra hand till en förskola av kommunen.).
  Vid flera tillfällen har kommunen som äger lokalen kontaktats för att få in ett, men de har inte lyckats frambringa något.
  Vad säger ni, skall man i tid och evighet kunna presentera ett köpeavtal, eller finns det någon slags dead-line på hur länge man skall spara det?

  Med vänlig hälsning,
  Styrelsen

  Undertecknad sitter som ordförande I en mindre brf (10 lgh) och undrar över om det finns någon generell praxis när det gäller termostater tillhörande elementen I lägenheterna.

  Fråga av: Styrelsen

  Undertecknad sitter som ordförande I en mindre brf (10 lgh) och undrar över om det finns någon generell praxis när det gäller termostater tillhörande elementen I lägenheterna.

  Då en termostat gått sönder hos en medlem anses då termostaten tillhöra radiatorn som fast installation och bör därför betalas av föreningen eller anses den som en förbrukningskomponent och bör betalas av bostadsrättsinnehavaren?

  Vår & 21 BOSTADSRÄTTSINNEHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.
  Bostadsrättsinnehavarens ansvar för utrustning/funktioner I lägenheten omfattar bl.a. följande:

  ¤ Radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättsinnehavaren endast för målning).

  I paragrafen finns inte ordet termostat nämnt, då visa anser att det är en förbrukningsvara och andra anser att den tillhör radiatorerna. Då det är delade meningar I denna fråga vorde jag tacksam för en kommentar från er sida hur ni ser på saken.

  Är vår paragraph för luddig, den kanske måste förtydligas åt ena eller andra hållet. Jag har lyssnat med några brf och även med några rörmokare hur dom ser på det hela. Det var blandade svar, somliga säger att föreningen ska betala och andra att lägenhetsinnehavaren får betala för en ny termostat.

  Vore tacksam för er kommentar.

  /Styrelsen

  En medlem i föreningen har begärt en extra stämma för att få ordföranden avsatt?

  Fråga av: Styrelsen

  Hej.
  En medlem i föreningen har begärt en extra stämma för att få ordföranden avsatt. Styrelsen består av tre ordinarie medlemmar samt en suppleant
  Om stämman bifaller medlemmens yrkande, vems ansvar blir det då att få en ny ordförande.
  Skall valberedningen aktiveras
  Vad händer om övriga ledamöter hoppar av

  Vi har en lokal i vår förening som vi saknar köpekontrakt på?

  Fråga av: Styrelsen

  vi har en lokal i vår förening som vi saknar köpekontrakt på.
  Vid flera tillfällen har kommunen som äger lokalen kontaktats för att få in ett, men de har inte lyckats frambringa något.
  Vad säger ni, skall man i tid och evighet kunna presentera ett köpeavtal, eller finns det någon slags dead-line på hur länge man skall spara det?

  VEM ANSVARAR FÖR FLÄKTAGGREGAT OCH YTTERDÖRR?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag undrar om det är föreningen eller bostadsrättsinnehavaren som äger fläktaggregatet som sitter i köket? Vad händer med aggregatet vid byte på grund av renovering? Sedan undrar jag även om man får byta ytterdörr och välja en annan färg än den som övriga innehavare har?
  Tack på förhand.

  VAD FÅR JAG TA UT I HYRA?

  Fråga av: Ordföranden i styrelsen

  Jag pratade med er för någon vecka sedan för att jag behövde lite rådgivning kring andrahandsuthyrning. Jag funderade på vad man kan ta för hyra av en andrahandshy- resgäst och tycker det är svårt att hitta information för bo- stadsrättsinnehavare. Reglerna för vanliga hyresrätter är ju tydligt formulerade, liksom eventuell straffpåföljd om man tillämpar ocker eller olovlig andrahandsuthyrning.
  Frågan är alltså: Vad kan jag ta för påslag på min avgift och förhållandet kring lån vid andrahandsuthyrning av tom lägenhet alternativt möblerad lägenhet? Är det något annat som är viktigt att känna till? Kunskap är bra och eftersom det är jag som dessutom är ordförande i min förening så skulle jag gärna vilja veta detta, både för egen
  del samt andra medlemmars.

  VI HAR FÅTT EN STOR VATTENSKADA FRÅN KÖKSSTAMMEN

  Fråga av: Styrelsen

  Vi bor i en bostadsrätt, på den första av fyra våningar. I maj sa jag till fastighetsskötaren att det hördes
  ett ”konstigt” ljud från diskhon och slasken i köket.
  De kollade upp detta och sa: ”Det rinner bra här så det är inget fel”.
  Eftersom ljudet inte försvann sa jag till fastighetsskötaren igen. Han svarade att han skulle titta i rensluckan som finns i källaren. Men när vi kom hem från Spanien, där vi hade varit i en månad, hade det blivit översvämning av avloppsvatten. Vattnet hade trängt upp via stammen till vår slask och diskho varje gång som någon som bor över oss släppte ut vatten i köksstammen. Troligtvis hände detta under sista veckan som vi var borta. Köket, hallen, gästrummet, vardagsrummet och matrummet blev vattenskadat. Vårt sovrum, gästtoaletten och badrummet klarade sig. Köket är nu utrivet och likaså samtliga golv. Via försäkringsbolaget får vi bo i en stugby i ungefär tre–fyra månader.
  Fastighetsförvaltaren dammsög upp vattnet, Spolbilsjouren spolade stammen och berättade att den var helt igentäppt i källaren. Vi har hemförsäkring och kollektiv bostadsrättsförsäkring. Min fråga är om det är fastighetsförvaltaren som är ansvarig för hela skadan eftersom någon rensning uppenbarligen inte gjordes då jag påtalade oljudet?
  Vi har från försäkringsbolaget fått veta att vår hemförsäkring och den kollektiva bostadsrättsförsäkringen skall träda i kraft. Ska vi betala självrisk på vår hemförsäkring 3000 kronor samt åldersavdraget genom den kollektiva bostadsrättsförsäkringen på 10 000 kronor?
  Orsaken till denna vattenskada var stopp i köksstammen i källaren (rensluckan). Är vi ansvariga för köksstammen som försörjer fyra våningar?

  VEM BEKOSTAR ÅTERSTÄLLANDET?

  Fråga av: Styrelsen

  Jag har läst en text författad av Eric Rubensson. I den står det att om en bostadsrättsinnehavare orsakar en vattenledningsskada ska han med hjälp av sin bostadsrättsförsäkring stå för återställande av ytskikt hos sig själv och grannar. Har jag förstått det rätt att jag som granne är skyldig att själv bekosta återställande av ytskiktet i min lägenhet om handlar om en vattenskada, oavsett om jag har orsakat vattenskadan själv eller inte?

  VEM SKA BETALA SJÄLVRISKEN?

  Fråga av: Styrelsen

  Vi har en vattenskada som uppkommit genom en spricka i en svetsskarv till ytskiktet i duschen. Fastigheten är byggd 1988 och ytskiktet är från den tiden. Det finns en yta på mattan som är lagad för cirka åtta till tio år sedan på en cirka 0,5 kvadratmeter stor yta i duschen. Det är i en sådan skarv som vattenskadan har skett.
  Vi har bostadsrättsförsäkring för allalägenheter inbakad i fastighetsförsäk- ringen, och vi får en grundsjälvrisk på 9300 kronor samt en förhöjd självrisk på 46 500 kronor i och med att vatten- skadan uppkommit genom bristfällig våtisolering eller åldersförändringar.
  Minfrågaäromvikantautden förhöjda självrisken av lägenhetsinne- havaren med motiveringen att under- hållet inte är gjort i tid så att gott skick av lägenheten upprätthålls?
  I våra stadgar står följande:
  ”33 § Bostadsrättshavaren ska
  på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Till lägenheten räknas:
  • lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.”

  FÅR VI NEKA MEDLEMMEN ATT FLYTTA PÅ BADRUM OCH KÖK?

  Fråga av: Styrelsen

  En medlem vill flytta köket till bad- rummet, utöka toalett till badrum samt bygga en ny toalett i vardagsrummet. Styrelsen har inte godkänt denna reno- vering med hänvisning till ventilation och ljud då köket hamnar ovanför sovrummet. Vad har vi för stöd för att inte godkänna detta?

  Underhållsplan i ny Brf?

  Fråga av: Ordförande

  Ny Brf som togs i bruk 2017, fråga om byggaren skall ha en u-plan el. underlag för denna när vi tog över? När bör man göra u-plan efter inflytt? Vi har avsatt i u-fond 30 kr/m2 första året och andra 50 kr/m2, men skall ju ev justeras vid u-plan. Känns detta ok?

  Kostnad av reparation bakom radiator?

  Fråga av: Brf kranen

  Hos en medlem har en stor bit av putsen bakom radiatorn ramlat bort. Så min fråga är om det är föreningen eller medlemmen som tar kostnaden för reparationen.

  Restaurang i föreningen som för oljud..

  Fråga av: Brf Eriksberg

  Vi har i vår förening restauranger som är medlemmar. Från deras kyl och frysar kommer ljud som stör grannar på nätterna.

  Miljökontoret har varit och ljudmätt i lägenheterna men kan bara konstatera att ljudnivån ligger under gränsvärdet.

  hur ska vi agera?
  tacksam för svar

  Ordförande vill beträda taket – Finns det några förhållningsregler?

  Fråga av: Ordförande på taket

  Hej

  Tack för klargörandet kring ansvar vid trappstädning.

  Nu har jag en fråga om taket. Får jag gå upp och inspektera vårt tak, ta bort fågelbon (fram till den 1/4), montera bort en fågelskrämma?
  Måste jag ha en utbildning, eller räcker det med fallutrustning?

  Vänliga hälsningar
  XXX XXX Ordförande i BRF

  Medlemsavgift för balkong?

  Fråga av: BRF Flaggan 5

  Hej. Vår brf Flaggan 5 har på femte våningen en lång kungsbalkong indragen som löper utmed gatsidan lägenheterna ( 3 st.), i anslutning till dem har nyttjanderätt till dem. Vi undrar om det är lagligt att ta ut en avgift eller engångskostnad för dem för att bekosta underhåll. Vad jag förstår efter att ha läst många sidor om detta är det möjligt. Det skulle gälla yta och tätskikt på golvet.

  Balkonger per se tillhör fasaden men det här är gamla balkonger/altan byggår 1929 och kräver underhåll då det är en sk. balustrad På gårds sidan är det två stycken men av enklare typ med metallräcke

  Tacksam för svar mvh Mr. XXX XXX styrelsemedlem

  Olycka i trapphuset

  Fråga av: Brf Lokföraren

  Vem har ansvaret vid olycka i samband med trappstädning? Medlemmarna i vår förening städar trapporna enligt schema. Om det skulle ske en olycka vid städning är det den som städar trappen, den som går i trappen eller styrelsen som har ansvaret?

  Vårdslös med vägglöss?

  Fråga av: Bostadsrättsföreningen Varvsholmen

  Hej! Jag är ordförande i Bostadsrättsföreningen Varvsholmen
  i Kalmar och har följande fråga.

  Enligt 7 kap. 5 § bostadsrättslagen gäller följande: "Finns det ohyra i
  lägenheten till men för bostadsrättshavaren gäller 2 § i tillämpliga
  delar. Har ohyran kommit efter det att lägenheten tillträtts, gäller dock
  inte vad som sagts nu, om det skett genom vårdslöshet eller försummelse
  av bostadsrättshavaren eller någon som han eller hon svarar för enligt 12
  § tredje stycket 2."

  Jag undrar om en bostadsrättshavare gjort sig skyldig till vårdslöshet
  eller försummelse om denne fått med sig vägglöss hem i resväskan efter
  en utlandsresa och lössen kommit in i lägenheten..

  Vattenskada

  Fråga av: brf Näktergalen 25

  Hej!
  Det vanligaste är väl just vatteläckor. Vi har ett hus som är byggt 1922 o ch succesivt bytt alla stammar. Numera vill alla som flyttar in bygga om vilket vi ger tillstånd till efter en detaljerad anmälan och i förekommande fall bygganmälan till kommunen. Ofta innebär det att köket flyttas. Det innebär att man drar om såväl avlopp som trycksatta vatteledningar. Vi skriver in i godkännandet att det inte innebär att man friskriver från ansvar om det händer något. Vi hat också uppdaterat våra stadgar så att det tydligt framgår att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Föreningen får vid vattenläckage ta hand om kostnaden för fukt i stommen men hur är det med ansvarsfrågan när de trycksatta ledningarna börjar läcka som installerats av bostadsrättsinnehavaren och vem ansvarar för kostnaden att reparera ledningarna.
  Bästa hälsningar
  Per André

  Vad ska föreningen ersätta vid denna typ av vattenskada?

  Fråga av: Brf Björkudden 2

  Vore tacksam om vi kan få råd när det gäller nedanstående händelse.

  EN BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE (A) renoverade sitt förråd där varmvattenberedaren står och utan styrelsen medgivande, byggdes varmvattenberedaren in och skvallerledningen pluggades igen.
  BOSTADSRÄTTEN SÅLDES TILL (B) och efter några månader mer eller mindre exploderade varmvattenberedaren. Rivning av gipsvägg, ny dragning av skvallerledning och ny varmvattenberedare samt vattenskada.

  BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE (B) har betalt rivning av gipsvägg, ny dragning av skvallerledning och ny varmvattenberedare. I normala fall så står föreningen för ny varmvattenberedare, enligt våra stadgar. FÖRENINGEN har betalt sanering och fuktmätning. Nästa steg är att återställa ursprungliga innerväggar.

  Nu undrar vi vad föreningen ska ersätta:
  Sanering och fuktmätningar.
  Återställande av förrådets innerväggar.

  Vilka möjligheter finns för FÖRENINGEN samt BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE (B) att erhålla ersättning från BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE (A).
  Borde inbyggnaden av varmvattenberedaren redan ha påpekats och åtgärdats vid köptillfället?
  Vi har genom XXXXX, styrelseledamot, varit i kontakt med er i
  detta ärende men vore tacksam om ett skriftligt svar som kan presenteras för övriga ledamöter.

  Med vänlig hälsning
  Styrelsen

  Silverfiskar

  Fråga av: Musetten1

  HEJ.
  Jag är ordförande i Brf:Musetten Göteborg.
  Vi i styrelsen har fått ett problem som vi inte vet hur vi ska hantera.
  En medlem har problem med långsprötade silverfiskar. Tydligen ett vanligt
  Problem i nybyggda fastigheter. Detta har pågått i 7 år och nu kan vi inte
  Göra något mer. Styrelsen har agerat från dag 1. Vi har haft samarbete med
  Anticimex och en byggfirma under alla år. Anticimex rekommenderade oss att
  Riva upp alla golv (parkett) i hela lägenheten (en fyra). Anticimex gjorde vad
  Dom ansåg vara bra. Byggfirman tätade. För att kompensera vår medlem så
  Betalade vi ett helt nytt parkettgolv som var av bättre kvalitet än det befintliga.
  Vi tog även kostnaden för återställande av golven. Vår medlem är fortfarande inte
  Nöjd. Han hittar silverfiskar fortfarnde. Under dessa 7 år har både Anticimex
  Och byggfirman varit hos honom. Fram till nu så har föreningen lagt ut över
  300.000 kr. Anticimex säger att nu kan vi inte göra mer. Byggfirman säger att
  Nu kan vi inte täta mer. Nu kommer vår medlem med ett krav via en anlitad
  Advokat att han vill ha sänkning av årsavgiften med 85.000 och ersättning av
  Förlorad arbetsinkomst. Detta motsätter vi oss. Styrelsen har inte på något vis
  Varit försumlig. Vi har agerat hela tiden.
  Är vi skyldiga att ersätta vår medlem ?
  Hur går vi vidare ?

  M.v.h
  Lennart Ammilon
  Ordförande i Brf:Musetten
  Brattåskärrsväggen
  Göteborg

  Ansvar inglasade balkonger

  Fråga av: Carina Holst Norrlén för Biets räkning

  Föreningen har investerat i nya inglasade balkonger. Föreningen stod även för själva inglasningen. Ej persienner o dyl. I samband med det gjordes en hyreshöjning.
  Nu i somras var det några kraftiga regnväder då bostadsrättsinnehavare klagade på att det kom in vatten mellan rutorna i inglasningen och längs en skarv mot väggen. Sånt måste man väl som hg ta. Det kan ju inte vara alldeles tätt. I samband med detta uppkom frågan om vem som svarar för om det blir något fel på de inglasade fönstren eller om de går sönder. Är det föreningen eller bostadsrättsinnehavaren som svarar för ev åtgärd. Har det någon betydelse att föreningen stod för inglasningen och att hyran höjdes i samband med detta.

  Fördelning av årsavgifter

  Fråga av: Kurt

  Tidningen Borätt.
  Efter att ha läst en artikel under ”Frågor och svar” som avser fördelning av årsavgifter har jag lite frågor som har samma tema om än lite större omfattning.
  Jag flyttade in i min bostadsrätt för drygt fyra år sedan och efter ett tag upptäckte jag att styrelsen hade fattat beslut om att ändra fördelningstalen till förmån för de större bostäderna och till nackdel för de mindre. Spannet på storleken på bostäderna är 41 – 114 m², ca, eller 1001 kr./m² för liten lägenhet och 797 kr. för den stora. De olika andra storlekarna på lägenheter faller in med kostnader enligt samma mönster.
  Detta förhållande är enligt mig djupt orättvist och jag kan inte förstå att man låtit sig duperas på detta vis. Vissa i de mindre lägenheterna har givetvis flyttat men ganska många bidrar idag med rejäla subventioner till de stora lägenheterna. Beslutet är fattat på ordinarie stämma.
  Nu är min fråga, hur löser man denna fråga utan att riva upp alldeles för stora känslor? Frågan måste givetvis behandlas om någon lämnar in en motion till nästa föreningsstämma.
  Det skulle vara roligt att se hur era experter ser på denna fråga.
  Vänligen
  Kurt

  vattenutkastare

  Fråga av: Leif Persson BRF Stadsvillan 070 5151068

  Hej En av våra Brf innehavar som bor på markplan med terrass har monterat en vattenutkastare från vattenledning i kök ut genom yttervägg (borrat genom yttervägg) Har ett utekök på terassen Hur hanterar vi detta i styrelsen

  Rensa bland cyklar – Har vi lagen på vår sida?

  Fråga av: Brf:Musetten

  Jag har en fråga angående cyklar. Vi har 5 st uppställningsplatser för medlemmarnas
  cyklar. Med åren (11) har det blivit väldigt många cyklar som inte används. Dessa vill
  vi ha bort. Nya cyklar tillkommer. Vi har skickat ut information om att alla som vill
  kännas vid sin cykel ska märka upp den. Detta har vi gjort i 2 omgångar, och även talat
  om att omärkta cyklar kommer att förbrukas. Alla har haft 2 månader på sig att agera.
  Den 1 april tog vi vara på 15 omärkta cyklar. Vi har ställt undan dom i ett förråd.
  Om ingen har hört av sig den 1 juni kan vi då göra vad vi vill med dessa 15 cyklar ?
  Vad säger lagen.

  Neka medlemsskap i föreningen?

  Fråga av: Brf Björkudden 2

  Vi är en bostadsrättsförening bestående av 70 lägenheter fördelade i radhuslängor med lekplats och grönområden. Medlemmarna har möjlighet att bygga altan, plantera buskar och blommor i anslutning till sin lägenhet och i vissa fall inhängna ett område runt lägenheten.

  Januari 2016 köpes en lägenhet av mor 85% dotter 15%. Dottern skulle stadigvarande bo i lägenheten med två stora hundar (chäferstorlek) och bad att få inhängna utanför sin lägenhet, vilket styrelsen godkände, under förutsättning att staketet var av trä.

  Problem började snart efter inflyttning med att hundarna rastades på våra grönområden, vi påpekade att det ej var tillåtet att rasta hundar inom området utan att plocka upp efter dom. Det hörsammades ej. Vi har nu inskaffat en skylt med upplysning om förbud att rasta hundar då problemet kvarstår. Vi har även fått påpeka att
  dygnsparkering utanför ytterdörren ej är tillåten då vi har garageplatser till alla medlemmar.

  Nu efter snösmältning har det uppdagas att hundarna, nu tre efter att pojkvännen har flyttat in med sin hund, har rastats på det inhägnade området, se bilder, dom har även hoppat över staketet och gjort sina behov hos närmsta grannen. De närmst drabbade grannarna, som har tre barn, är mycket upprörda då den stank som uppkommer efter all avföring gör att de ej kan vistas på sin uteplats, de får dessutom på sitt område plocka upp efter hundarna så att inte avföring fastnar på barnens skor och kläder.

  Vi har andra hundägare i området där det inte varit några problem, så vi har inte något förbud om husdjur.

  Dottern har nu beslutat att sälja sin andel i bostadsrätten till sin bror (22år). Broderns medlemskap har ännu ej blivit godkänt på ett ordinarie styrelsemöte.

  Föräldrarna har lovar sanera det inhängande området. Med anledning av tidigare ohörsamhet ställer vi oss skeptiska till viljan om sanering.

  Vi skulle vara tacksamma att få era råd:

  Kan medlemskap hävas för mor och dotter p.g.a sanitära olägenheter och att ej hörsammat stadgarna i vår förening?

  Kan medlemskap nekas brodern?

  Kan medlemskap till brodern nekas till dess område runt tomten samt åverkan på grannens tomt sanerats?

  Bör vi sanera och kräva mor och dotter på kostnaden?

  Vi är som ni förstår i stort behov av hjälp och det går inte att samtala med mor och dotter, då vi begär att dom ska följa gällande stadgar anser de det vara trakasserier.

  Med vänlig hälsning
  Brf Björkudden 2

  Protokollformulär för fastighetsgenomgång?

  Fråga av: Brf Höjden

  Var kan vi hitta ett protokollformulär för en inspektion av brandvarnare, golvbrunnar etc. i vår fastighet?
  Per, BRF: ”Höjden” i Gustavsberg.

  Fördelning av årsavgifter

  Fråga av: Ann Eckernäs

  Hej ,

  Jag är sekreterare i en Brf i Uppsala sedan 7 år. Läser alltid din spalt med intresse.
  Nü har ett problem uppstått i vår förening.:
  Vår ordförande upptäckte att att fördelningen av årsavgifter för medlemmarna inte överensstämde med de andelstal som var medlem innehar.
  De flesta differenser är av mindre karaktär , och är enligt Visma beroende på ackumulerande öresavrundningar vid årsavgiftshöjningar resulterande i diffar på + /- 20 kr /månad. En del diffar har dock större diiferans , nämligen min samt ordförandens avgift på 61 resp 104 kr för mycket samt en medlem (vicevärden) som har betalat 53 kr för lite/månad. Detta har efter flera års additiv effekt resulterat i att jag har betalat in 7.500 kr för mycket, Ordföranden har betalat in 13.300 kr för mycket samt vicevärden (som äger 2 lgh) har betslat in ca 7000 kr för lite. Det är också han som motsäger sig att vi ska åtgärda detta på något sätt ( han är ju vinnaren). Tilläggas kan att även han sitter med i styrelsen, och är lite av envåldshärskare i föreningen.
  Sedan vi tog upp det på styrelsemötet har det runnit ut i sanden, inte ens revisorerna känner till detta.

  Min fråga är: Visst kan vi som gått med förlust kräva rättvisa? Och visst bör vicevärden betal in den summa han har betalat för lite? Hur ska vi gå tillväga? Skriva en motion till årsmötet o låta medlemmarna få ta del??
  Mycket tacksam för ett snabbt svar.

  Med vänlig hälsning

  Ann Eckernäs
  Brf Garm i Uppsala

  Inglasning enskild balkong. Ombyggnad av lägenhet?

  Fråga av: Jörgen Gistö

  Har styrelsen rätt att neka inglasning av enskild balkong.
  Nya balkonger för 2 år sedan. En förfrågan ställdes då till samtliga bostadsrättsinnehavare om önskemål om inglasning endast 3 st önskade inglasning. Bostadsrättsinnehavaren ovan betalar inglasningen själv. En bostadsrättsinnehavare har byggt om lägenheten. Nytt kök ok från styrelsen . Han har även tagit bort väggar i lägenheten utan att kontakta styrelsen. Är detta ok. Har bostadsrättsinnehavaren skyldighet att återställa lägenheten vid eventuell flytt?

  Stadgeändringar

  Fråga av: Sommarro 1

  Hej!

  Ska stadgeändringarna var beslutade av två på varandra stämmor innan 30/6-18? (sid 14 nr 1 tidn Borätt 2018)

  Får olika budskap.

  Justering av protokoll

  Fråga av: brf Sirius 3

  Jag har förut läst att det är sekreteraren som skriver protokoll och också avgör vad som skall stå i protokollet. Vid justering kan justerare och ordförande notera avvikande mening gällande en eller flera frågor men det blir då bara som en anmärkning/not.
  I senaste numret av Borätt står det dock att justerare kan kräva att protokollet ändras men bara om alla, justerare, sekreterare o ordförande, är överens.
  Vilket är riktigt?

  Att byta leverantör – styrelsebeslut eller årsstämma?

  Fråga av: BRF Spåret

  Jag är ordförande i styrelsen för BRF Spåret i Åkersberga. Vi håller
  på att byta kabel-TV leverantör från ett företag som tar
  584,000 kr/år, till bredbandsbolaget som tar 326,300 kr. Detta anser vi oss
  kunna göra utan att höra årsmötet. Samtidigt har vi erbjudits
  bredband (250/250) och fast telefoni för 388,500 från samma bolag.

  Vi känner oss osäkra på om vi har mandat att besluta om bredband och
  telefoni utan att höra årsmötet. Om båda erbjudandena accepteras kommer
  föreningens kostnader att öka med ca 40 kr/månad och lägenhet, men de
  flesta i föreningen (de med bredband) kommer att få ca 300 kr lägre
  månadskostnad då de kan säga upp sin privata anslutning.

  Har styrelsen rätt att fatta beslut om båda avtalen?”

  Stadgeändring

  Fråga av: Bertil Strömvall

  I oktober 2017 genomfördes ordinarie årsstämma, då tog vi inte upp stadgeändring. Nu måste vi justera i våra stadgar. Kan vi ha två extrastämmor på varandra eller hur gör vi ?

  Skadefrågan, vem bär ansvaret?

  Fråga av: Tore J.

  Hej,
  För ca 6 – 8 år sedan tecknade vår brf som ett komplement till fastighetsförsäkringen, ett bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget ersätter bl. a. skador från läckande tätskikt och läckande rörledningar i lägenheterna.

  Föreningens vattenskador har varit många och omfattande. Fastighetsförsäkringens premie fördubblades ganska omgående. Därefter sade försäkringsbolaget upp bostadsrättstillägget. Ansvaret för vattenskadorna överfördes till bostadsrättinnehavarna.

  Jag känner inte i detalj till alla skador. Men så gott som alla skador har haft likartat förlopp. Bostadsrättsinnehavarna har beställt, av någon entreprenör, ombyggnad om sina kök och/eller badrum med tillhörande rördragning. Rörledningarna har sedan börjat läcka på grund av undermånligt utfört arbete, med omfattande vattenskador som följd.
  Konsulter har undersökt och skrivit rapporter till försäkringsbolaget om de uppkomna skadan/skadorna. Försäkringsbolaget har sedan ersatt vår förening för de många och omfattande skadorna. Följden har till slut blivit att tilläggsförsäkringen har återtagits.

  För mig är det uppenbart att den som utfört det felaktiga arbetet ska, enligt konsumenttjänstlagen, bekosta skadorna fullt ut. I de här fallen den aktuella (rör)entreprenören. De inträffade skadorna borde inte ha påverkat vår försäkringspremie.

  Jag är inte längre medlem föreningens styrelse, men önskar trots detta er kommentar till mitt resonemang och kanske varför försäkringsbolaget har en annan uppfattning. Tack på förhand.

  Inneboende och allmänna utrymmen

  Fråga av: Kadetten 12

  Kan ni svara på om det finns några regler eller praxis som gäller när en medlem hyr ut en del av sin lägenhet till en inneboende?
  Lägenheten är en fyrarumslägenhet där innehavaren/medlemmen delat av ett av rummen med en mellanvägg. Det avdelade rummet har ett trinettkök, toalett/handfat och egen ingång. Medlemmen hyr alltså ut detta rum till en person som inte är medlem i vår Brf.
  I fastigheten finns medlemmar vars lägenheter består av endast ett rum med tillhörande toalett och handfat. Med anledning av avsaknad dusch i dessa medlemmars lägenheter iordningställdes en dusch i källaren när fastigheten uppfördes år 1953. Under senare år har även en bastu byggts till i detta utrymme. Duschen och bastun nyttjas av alla medlemmar i vår Brf.

  Min fråga är nu:

  Är Brf skyldig att upplåta sådana gemensamma utrymmen som dusch, bastu och tvättstuga till inneboende som inte betalar någon hyra eller avgift till Brf?
  Hyresintäkten går direkt till lägenhetsinnehavaren vilken inte ersätter Brf för merkostnaden som belastar Brf såsom el, vatten, värme, slitage och underhåll.
  Vore tacksam om ni kunde ge mig tips som kan hjälpa oss reda ut denna problematik då medlemmarnas åsikter går isär om vad som borde vara tillåtet eller ej.

  Uppdelning av lägenhet

  Fråga av: Brf Fäladsgården

  Vi är en privat bostadsrättsförening som har stött på ett, för oss, problem ang att en medlem vill dela sin lgh till två (2) lgh. Det ser vi inget problem med. Det var två lgh från början men han slog ihop dem till en, vid ungefär samma tid som föreningen installerade säkerhetsdörrar 1998. Medlemmen påstår att han blev utsatt för "påtryckning/övertalad" av den dåvarande kassören och styrelsen att slå ihop lgh, då skulle föreningen "slippa" montera in en säkerhetsdörr. Det finns inget skrivet i något protokoll om det, förutom att han fick tillstånd att slå ihop dem. Nu har han bestämt att han vill sälja en av dem, pga ekonomisk knipa, Styrelsen har beviljat delningen och han har fått bygglov till att mura igen "hålet" och dela dem i två. Vid beviljandet så skrev styrelsen att dem går med på delningen om det görs fackmannamässigt och en säkerhetsdörr installeras av säljaren. Nu vill medlemmen att föreningen ska stå för införskaffande av säkerhetsdörr, porttelefon, internetuttag, låscylinder med tillhörande nycklar och tvättstugetagg. Vi har gått med på att förse dörren med låscylinder, nycklar och "taggen" men resten får han stå för. Föreningen har gjort installationer s.s porttelefon och internetuttag flera år efter hans sammanslagning av lgh men säkerhetsdörren gjordes strax efter hans sammanslagning. Vad gäller egentligen?

  Vattenskada

  Fråga av: Brf Björkudden 2

  Det har uppstått en vattenskada i boendes lägenhet som en hantverkare som boende anlitat har orsakat genom att spika hål i ett vattenrör. Försäkringsbolaget menar att föreningen står för alla kostnader för att sedan få det regresset från försäkringsbolaget. Föreningen ställer sig frågande till varför de ska ligga ute med pengarna då skadan skett i en BR-lägenhet och det var hantverkaren som vållade skadan?

  Tomma lägenheter

  Fråga av: Brf Byerum

  Hej! Brf Byerum Strandbad är en liten förening på Öland. En byggfirma köpte en restaurang tillhörande föreningen för flera år sedan och byggde om till lägenheter, det har nu gått 4-5 år och de har inte sålt dessa lägenheter ännu och de står tomma. Nu undrar föreningen om det finns något de kan göra rent rättsligt? Byggfirman äger lägenheterna men kan föreningen göra något för att påverka, så de säljs. De känner att det inte känns rätt med att lägenheterna står tomma så länge.

  Skadedjur i min BRF

  Fråga av: Inger

  Vad har vi som bostadsföreningen för skyldighet när det
  gäller silverfisk eller annat skadedjur?

  Avgiftshöjning vid stambyte

  Fråga av: Magnus Källqvist

  Hej
  Vi är en brf med endast 11st lgh allt från 55m2 till 83m2, vi tänker utföra stambyte och kapitalet för detta tar vi från Banken. Vilket är det mest rättvisaste sättet att höja avgiften på, är det via andelstalet(kr/m2) eller en lika höjning på de 11st lgh.?

  Fråga om stämmobeslut krävs

  Fråga av: Tord Rönnqvist

  Hej

  En fråga gällande stämmobeslut.
  Vi har tänkt kompletera vår bergvärmeanläggning med frånluftåtervinning för en kostnad på
  ca 3,1 milj kr är detta något som vi kan besluta i styrelsen eller måste det upp på en stämma ?

  Tacksam för svar
  Med hälsning Tord

  Renoveringar i Kök

  Fråga av: Sven

  Hej, vi har i vår BRF flera medlemmar som genomför renoveringar i kök
  och badrum. I våra stadgar samt i Lag om BRF är det tydligt att:

  7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten
  utföra åtgärd som innefattar
  1. .....
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  ...

  I styrelsen är vi lite oense om vad som avses med ändring av befintlig
  ledning. En hävdar att t ex byte av blandare utan att befintliga
  vattenledningar flyttas är OK, men att om man t ex flyttar tvättstället
  några meter och därför måste komplettera/flytta vatten- och
  avloppsledningar så kräver detta tillstånd.

  En annan ledamot tycker att så länge man håller sig till de ledningar
  som finns inom lägenhetens väggar och som kan stängas av med
  ballofixventiler (där ledningarna kommer ut från gemensamma stammar/schakt)
  så kan man utan tillstånd göra om som man vill.

  Alla är överens om att alla jobb måste utföras av behörig VVS-tekniker.

  Hur är det?

  En kompletterande fråga är hur försäkringsbolagen ställer sig om en
  skada uppkommer på de delar som medlemmen ändrat. Normalt gäller ju bara
  begränsat ansvar för medlemmen vid vattenskada men det ansvaret torde ha
  flyttats tillbaka till medlemmen i beskrivet fall. Faller man då mellan
  stolarna, föreningens försäkring borde inte gälla och det är ju tveksamt
  om medlemmens bostadsrättstillägg griper in.

  Vänliga hälsningar

  Sven

  Revisionsberättelse

  Fråga av: Revisionsberättelse

  Undrar vad man gör när revisorn inte lämnat sin revisionsberättelse i tid? Ska vi ställa in årsmötet? Undrar också hur man hanterar revisorns försening rent juridiskt.

  Hälsningar
  Ewa

  Kallelse till årsstämma

  Fråga av: Anna

  Hej,
  I er tidning nr 1/2017 på sidan 21 finns en checklista med vad man ska tänka på inför årsstämman. Där står klart och tydligt att man ska skicka kallelsen senast 4 veckor innan årsstämman då bostadsrättslagen ändrats från och med i år. När jag tog upp detta med ordföranden i vår förening så hävdar han att det inte alls stämmer och att han kan skicka ut kallelsen två veckor innan om han så önskar.
  Kan ni vara snälla och förklara för mig vad som gäller?

  Tack på förhand

  Ny lägenhetsinnehavare

  Fråga av: Leif Persson

  En av våra lägenheter är försåld Pris 2.575.000 :_ Vid UC kontroll fick jag idag uppgifter på taxerad inkomst 2015, denna var 182.900 :- samt på sambon 15.800 :- .Vi tycker att inkomsterna är låga. Hur kan vi som styrelse agera i denna fråga

  Fördelning av investeringskostnader

  Fråga av: Stig Drevemo

  Vår förening består av 2:or, 3:or och 4:or där storleken av avgiften bestäms av andelstalen.
  Styrelsen planerar en investering med solceller och betala denna med eget kapital alt. med att uppta ett nytt lån på beloppet.
  Hur hanteras investeringskostnader med avseende på andelstal i en förening?
  Samma fråga kan ställas avseende t.ex. ett för föreningen gemensamt TV-abonnemang eller löpande kostnader för underhåll.

  MO-chef på Riksbyggen

  Fråga av: ps1

  Är det okej att Mo-chefen för en del av Sverige på Riksbyggen att ljuga för en bostadsrättsinnehavare om föreningens styrelse och stämmoprotokoll som hon skrivit på men enligt han/hon aldrig har sett? Det finns fyra olika stämmoprotokoll och inget stämmer ännu.

  Radon

  Fråga av: Christer N

  Om det förekommer förhöjda radonvärden över rekommenderat värde i lägenheten på grund av blåbetong i innerväggar, vem då skyldig att sanera eller vidtaga andra lämpliga åtgärder.

  Badrum

  Fråga av: Christer N

  Hej. Föreningen har renoverat mitt badrum efter vattenskada som
  orsakades av fastighetens trycksatta vattenledning i slits. Renoveringen har
  inte blivit som man önska. Allt sitter snett och vint och allmänt klantigt
  gjort utan finess. Vart skall jag vända mig för att få rätsida på alla
  fel som är gjorda. Tacksam för svar. Mvh
  Christer Nord

  Betr Bostadsrättsföreningar ingående i Samfällighet

  Fråga av: Stig Drevemo

  Hej
  Jag är ordförande i Brf Seglet, Järfälla. Seglet ingår sedan 1/1 2016 i en nybildad Bolinder Strand Samfällighetsförening, vars ändamål är att förvalta en anrik Äppelträdgård från början av 1900-talet.
  Enligt anläggningsbeslutet ingår 6 Brfs med varierande antal andelstal och 9 enskilda fastighetsägare totalt 306 andelstal.

  Jag är tacksam att få svar på följande frågor:

  1. Vilka skall behörigen kallas till en årsstämma? Varje Brf och enskild fastighetsägare. Eller måste samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningarna kallas?

  2. Hur bör representationen vara vid årsstämman. En per Brf/Enskild fastighetsägare? Frågan är densamma betr. närvarorätt vid stämman.

  3. Räknas antal röster vid en ev omröstning i förhållande till andelstalen för respektive Brf/Enskild fastighetsägare?
  MVH
  Stig Drevemo

  Pantsättning

  Fråga av: Melvin

  Hej o tack för en bra tidning.
  I tidningen BoRätt nr 6. 2016 så tar ni upp frågan om pantsättning av föreningarnas borätter.
  Är det så att enskilda bostadsrättsinnehavare kan pantsätta sina borätter? Kan detta i så fall ske utan bostadsrättsföreningens godkännande? Om borätterna kan pantsättas har vi två frågor:
  1) Kan det på något sätt påverka bostadsrättsföreningen i sin helhet?
  2) Hur kan man ta reda på om några av våra borätter är pantsatta?
  M

  Garage

  Fråga av: Linda

  Hej!
  I vår bostadsrättsförening har vi ett kösystem gällande garage eller carport. Jag blev för nån månad sen informerad av vår ordförande att det var min tur att få garage nu när en lägenhet skulle säljas, jag skulle få tillträde någon gång under våren. Men så den 23/12-16, så träffar jag ordföranden och då säger han att han har lovat bort mitt garage till en annan som redan har garage men som inte är nöjd med sin plats. Jag ifrågasätter kösystemet men han hävdar att han har lovat honom innan mig trots att det är min tur. När jag pratar om det med några i styrelsen, så har de fått mejl den 21/12-16, där det står att jag ska få garaget. Jag har frågat dem om de har varit med och tagit beslutet om att den andra ska få gå före mig i kön men det har de inte. Kan verkligen en ordförande ta beslut utan att ta det med styrelsen? Till saken hör att jag inte kan ta den andres garage då det är för trångt för mig att komma in där. Har det här verkligen skötts som det ska?

  Balkongräcken

  Fråga av: Lars Borgnäs

  Hej,
  Jag sitter i styrelsen för vår Brf och skulle vilja ställa följande fråga till Borätt Forums Frågor och svar.

  "Flera av våra medlemmar har på egen hand, och utan att informera styrelsen, i samband med inglasning låtit göra om sina balkongräcken till en smalare variant som inte skymmer så mycket av utsikten. Följden av detta har blivit att räckenas överkant är lägre, ungefär 100 cm över balkonggolvet istället för de 110 cm som var den ursprungliga höjden och som stipuleras av Boverket.
  Hur ska styrelsen hantera detta? Bör vi kräva att räckena återställs? Med vilken motivering kan vi i så fall kräva detta?"

  Vatttenskadad

  Fråga av: Inger

  Hej Eric,

  I samband med ombyggnad till två bostadsrättslägenheter av en lokal i bottenplanet av vårt gårdshus upptäcktes en vattenskada i två av ytterväggarna.
  Den hade orsakats av dålig dränering av rabatter intill ytterväggarna. Fastigheten byggdes 1933 och rabatterna var sedan gammalt försedda med en hög betongkant som försvårade avrinningen.

  Föreningens styrelse har föranstaltat om en rejäl omdränering av fastighetens gård inkl. borttagande av rabatter och installation av mycket bättre brunnar m.m. Därmed tillförs det inte någon ny fukt inne i lägenheterna varför fukten i väggarna successivt kommer att försvinna.

  Min fråga är:

  vem är ansvarig för att bekosta reparationen av de fuktskadade väggarna inne i de två lägenheterna?

  Vi har hört av en jurist att det inte alls behöver vara föreningens kostnadsansvar.
  Utan att det blir lägenhetsinnehavaren som får stå för renoveringen av lägenheten i ett fall som beskrivs ovan.

  Har du skrivit om en sådan situation under rubriken Skadefrågan i BoRätts-tidningen?

  så fall, i vilket nummer?

  Tacksam för tips och gärna en kommentar från din sida.

  Med vänlig hälsning

  Inger Bergendahl

  PS. I våra stadgar står följande om bostadsrättshavarens skyldigheter och rättigheter:

  35 § Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. …

  Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:

  ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt

  I 37 § om Brand-. och vattenledningsskador står det att bostadsrätthavarens ansvarar endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

  Vattenskadorna i den aktuella situationen hos oss är ju inte någon vattenledningsskada.

  Vilande Bostadsrättsförening

  Fråga av: Margareta

  Vi har en vilande brf - deklarerar varje år. Vi har inga möten eller är aktiva i övrigt. Om vår hyresvärd skulle vilja sälja fastigheten, är det tillräckligt att ha en vilande bostadsrättsförening för att ha möjlighet till förtur att köpa fastigheten? Vad är den väsentligaste skillnaden mellan en vilande och aktiv bostadsrättsförening?
  Vad bör vi som hyresgäster göra för att ha möjlighet att lägga ett bud före alla andra?

  Brandvarnare

  Fråga av: Jörgen Gistö

  Är det bostadsrättsföreningens skyldighet att installera brandvarnare i lägenheterna eller är det bostadsrättsinnehavarens skyldighet?

  Tacksam för svar eftersom frågan blivit aktuell i vår förening.

  Brandvarnare

  Fråga av: Brandvarnare

  Är det bostadsrättsföreningens skyldighet att installera brandvarnare i lägenheterna eller är det bostadsrättsinnehavarens skyldighet?
  Tacksam för svar eftersom frågan blivit aktuell i vår förening.

  Med vänlig hälsning

  Jörgen

  Omval

  Fråga av: Ingegerd

  Hej,
  Vi har årsstämma i mars 2017. Några av ledamöterna är valda på ett år. Kan vi redan nu efterhöra deras intresse för omval?
  Kan en suppleant, som är vald på ett år, väljas till ledamot vid kommande stämma?
  Tacksam för svar.

  Gränsdragning

  Fråga av: I Roos

  Ansvaret för rör i lägenheter förefaller ngt oklart. Om det är så att det i lgh finns avstängningar för varmt och kallt vatten är det då så att ansvaret för ett ev läckage efter ventilerna faller på lägenhetsinnehavaren och dennes försäkring?

  Ordningsföreskrifter

  Fråga av: Leif Persson

  Våra ordningsföreskrifter är sedan 1997, vi vill uppdatera dessa till dags datum samt ändra vissa och ta bort andra. Får vi göra detta och gå igång direkt eller måste det tas beslut på årsmötet .

  Skäl att neka hyresgäst direktbyte

  Fråga av: Kungen 8

  Vi har en hyresgäst som provbor på annan ort, men som bestämt sig för att bo kvar där. Dels är hon väldigt påstridig och otrevlig mot oss. Vi är skeptiska till den potentiella nya hyresgästen, utifrån UC mm. Nu har hon sett till att vi är kallade till Hyresnämnden i ärendet och att hon inte fått besked av oss under sommaren, när hon inkom med ansökan. Hur skall vi gå tillväga? Vad har vi för rättigheter att agera som styrelse? De alternativ som vi skulle önska är 1) Vi nekar byte, hon får flytta tillbaka. 2) Hon säger upp lägenheten, som då går till försäljning.

  Parkerings-avgifter

  Fråga av: Micke

  Vi vill införa avgifter för parkering.
  Vi har alltid haft gratis parkering för gäster med p-skiva.
  P g a missbruk då medlemmar och gäster har missbrukat förtroendet med att använda parkeringstider, så byter vi övervakning och inför p-avgift.
  Måste vi har medlems- eller stämmobeslut?
  Eller räcker det med ett styrelsebeslut?

  Besiktning av lägenhet

  Fråga av: Helene Fendell

  Vi är en stor brf men har även några lägenheter. Vi vill besikta lägenheterna för att få en status på dessa och vad som vi som förening bör åtgärda. Finns det några särskilda krav på en besiktning, eller kan vi som styrelse gå in och göra egna bedömningar?

  Avloppsproblem i ny fastighet

  Fråga av: Lennart Danielsson

  Hej!
  Vi bor i ett av BoKlok byggd bostadsrätts hus och har problem med avloppet. Inflyttning var i november 2011 och redan efter 2 år fick den första av medlemmarna problem med igensatt avloppsledning. Vi är 24 lägenheter och mer än hälften har haft problem som inte gått att lösa med annat än att rörfirma har tillkallats. Stoppet sitter c:a 5-10 m ut från köksavlopp. Vi har påtalat problemet för BoKlok som hävdar att det är normalt med stopp i avlopp, det kan vi hålla med om, men flera gånger efter bara 4 år, känns väl mycket. Vi har informerat medlemmar om att inte diska ur stekpannan med kvarvarande fett, eller på annat sätt använda slasken som avloppskvarn.
  Hur kan vi juridiskt gå vidare med detta? Tacksam för förslag.
  Hälsningar
  Lennart sekreterare.

  Rökförbud

  Fråga av: Birgitta

  Hej,
  Vi i styrelsen vill till årsmötet motionera för att vi ska ha ett rökfritt hus. Det blir ju för kommande som flyttar in som detta kommer gälla är vi medvetna om. Frågan är dock - hur formulerar man detta så det blir juridiskt korrekt? Vad får man lov att skriva i stadgarna (för en stadgeändring behövs väl, dvs två stämmor?)? Var drar man rimligen gränsen - rökförbud inne och på balkong men okej på uteplatsen, inte vid entrédörrarna dock? Eller rökfritt inne och på balkong generellt men ok på balkong vid tillfälliga besök? Vi behöver råd helt enkelt. Vet att det skrivs in i för vissa hyresrätter idag, hur formulerar de sig?
  Med vänlig hälsning
  Brf Daltorparen

  Felinstallerad Ytterdörr

  Fråga av: Eva-Marie Stegeby

  Hej,
  Jag heter Eva-Marie Stegeby och har köpt en Bostadsrätt av Järntorget. Den 28 April 2016 blir det 10 år sedan jag köpte bostadsrätten. Det är en fristående bostadsrätt och vårt förråd sitter ihop med grannens bostad, men själva bostadsrätten är en fristående "mini-villa" på 90 m2 och i 2 plan.

  Sedan jag flyttade in har jag haft problem med att det dragit i huset, men det var inte förrän i år och det var så kallt ute i vintras som jag började undersöka varifrån detta drag kom. Jag har känt att det kommit från ytterdörren och sedan att det kommer uppifrån andra våningen där det bland annat finns en Fransk Balkongdörr i hallen. När jag började undersöka dörren så ser jag att dels sitter inte gånggärnen ordentligt i de utfasade hålen för gångjärnen i dörrkarmen och dels sitter inte ens dörren ordentligt ner i gångjärnen. Det har gjort att hela dörren är sne vilket bilderna visar.

  Jag har fotat dörren så att ni ser vart gliporna sitter. Jag har också fotat alla tre gångjärn och de tre utfasningarna. Jag har pratat med en snickarkunning person och en lokal snickare som både säger att dörren är felinstallerad.

  Jag skickar också med informationen om vart dörren kommer ifrån samt informationen från vår pärm som innehåller lite garanti information om dören. Och sist så skickar jag också med en kopia på Överlåtelseavtalet som visar att jag då köpte huset av Byggherren (det var visningshuset) om jag förstått saken rätt.

  Jag har varit i kontakt med Konsumentombudsmannen i Vantör (där jag bor) och fått lite information och sedan hittade jag er på internet när jag försökte hitta information. Jag har pratat med en i styrelsen och bara nämnt att det drog från dörren och han jag pratade med hade också samma problem, men sa att de brukade lätta en matta på golvet för att hålla kylan ute. Sedan har jag kollat i 2 andra hus, ett har gångjärnen rätt installerade och ett har 2 gångjärn korrekt installerade men den 3:e sitter snett (som på mitt hus).

  Så det är huvudproblemet.

  Sedan har jag 2 problem till:
  Under kyl och frys (vi har 2 fullstora kyl och frys som ingick när vi köpte bostaden) så är dels inte golvet lagt hela vägen och när vi bytte ut dem såg vi att träet är blött under (mörka fläckar och golvplankorna har släppt bland annat.) Så det har varit vatten/konstens under dem fast det har aldrig läckt från dem och det har aldrig runnit ut vatten från droppskyddet under dem.

  Uppe finns det också något som drar. Vet ej om det är från den Franska Balkongdörren. Men i mitt sovrum så hade jag en vinter problem med att kondens på insidan av fönstret frös till is på insidan av fönstret och det ska det väl inte kunna göra om det är ordentligt täta. Jag har barn och jag ställde för en bokhylla på det fönstret för att det drog så mycket därifrån och jag upplevde att det var ett drag i sovrummet med.

  Tacksam för all hjälp då jag förbereder mig för att gå till Byggherren (Järntorget) med detta ärende.

  Med vänliga hälsningar,
  Eva-Marie Stegeby
  0737266299

  Byggproblem

  Fråga av: Diana

  Hej Borätt!

  vi har nyligen köpt bostadsrätt efter flera år i hus av en välrenommerad byggare. Nu visar det sig att det finns "byggproblem", bl.a . fukt i lägenheterna. Vi har försökt få till en dialog men får inte ta del av efterfrågade underlag. Än så länge är vi en förening i byggande dvs med interimistisk styrelse och utan att entreprenad/byggavtal har avslutat och brf formellt övertagit hela byggnaden. Vi behöver hjälp med att förstå var i processen vi befinner oss och vilka verktyg vi kan använda av någon som är väl bevandrad med hur dessa överföringar regleras och var vi ev. kan sätta in stöten. Har ni någon expert som kan hjälpa oss?

  D

  Läckande badrum

  Fråga av: Tobias

  Meddelande: Hejsan,
  Jag har köpt en bostadsrätt för knappt tre år sedan. Badrummet var
  renoverat 2007 men nu visade det sig att det läckte från badrummet och vi
  rev ut allt för att se hur illa det var. Ocab har gjort en besiktning som
  säger att man inte har bytt brunn, man har inget fuktskydd under kaklet och
  man har gjort lite andra mindre fel. Inga kvitton finns såklart. Allt pekar
  på att vi får bita i det sura och betala själva för ägaren betalar
  inget förrän han är skyldig. Om vi inte kan visa på att tidigare ägaren
  har handlat grovt vårdslöst som det står i lagen. Vad säger ni? Finns
  det några fall där folk dragit det till tingsrätten?

  MVH
  Tobias

  Avgift

  Fråga av: Håkan Westerlund

  Vi har vår- och höststädning i vår brf. Senaste åren har det blivit ett ökat antal som inte ställer upp och som undrar om de kan "köpa" sig fria. Vi i styrelsen undrar om vi har rätt att ta ut "straff"-avgift på de som smiter undan? Finns lagligt utrymme för det på något sätt?

  Rökning på balkong

  Fråga av: Bo Pantzar Ordförande

  Vi har byggt ut och glasat in balkongerna, i varje balkong finns ventilation. När grannen under röker på balkongen så blir balkongen ovanför inpyrd av röklukt som biter sig fast i bla balkonggolvsmattan samt att det ej går att ha balkongdörren öppen in mot lägenheten för det kommer in röklukt i lägenheten. Vad kan man GÖRA ?? förbjuda rökning på balkongerna? BRF Trädgårdsmästaren

  Vattenskada – Styrelsens ansvar

  Fråga av: Elin Larsson

  Hej,

  Tack för tidigare svar gällande vattenskadan.

  Jag undrar om en medlem skickar mail till styrelseordförande gällande vattenskada men får inget svar. Ska det anses som att styrelsen fått vetskap om skadan eller inte? Vår granne skickade in samma typ av skada till styrelseordförande som dock inte svarat på mailet. Sittande styrelse har talat med vår granne som bekräftar att de haft samma typ av vattenskada. Styrelsen påstår ändå att man inte känt till detta trots att vi skickat mailet som vår granne skickade in till styrelseordförande. Dåvarande styrelseordförande använde dock privat mail och skötte mycket på egenhand, nu när han tyvärr gått bort är det lite svårt för sittande styrelse att se vad som gjorts. Detta tycker jag inte ska drabba medlemmarna om styrelsen inte hanterat skadeärenden på ett korrekt sätt.

  Sedan undrar jag om styrelsen eller HSB anlitar någon internt eller externa för att utreda en vattenskada, måste det då inte finnas något protokoll från denna besiktning? Vi anser inte att vår förening/styrelse eller har gjort en utförlig utredning då vi inte fått några besiktningsprotokoll av något slag förutom att vi haft en som konstaterat vattenskadan men det har inget att göra med själva ursprungsproblemet. Även en fiskmås kan ju se att det uppstått en vattenskada. Man har inte tagit reda på hur detta uppkommit, alltså om det föreligger fel i installation eller montering. Man har heller inte vidtagit några förebyggande åtgärder efter ett halvår från det att skadan skedde. Vad kan vi kräva att föreningen gör, då vi anser att de inte gjort en utredning till uppkomsten av vattenskadan?

  Vänliga hälsningar,

  Elin Larsson

  Normalstadgar

  Fråga av: Kristina

  Hej!
  VI ska i vår förening anta sk normalstadgar, med n´vissa justeringar. En fråga osm jag funderar på är om det är brukligt att i stadgarna ange om juridisk perosn kan eller inte kan bli medlem? Jag antar att kommun och landsting betraktas som juridiska personer.
  Tacksam för svar

  Vattenskada

  Fråga av: Elin Larsson

  Hej Borätter,

  Jag tar kontakt med er pga. att styrelsen i vår bostadsrättsförening inte hjälper oss att driva en utredning i ett skadeärende.

  Händelseförlopp:

  Vattenskadan upptäcktes söndag förmiddag 6/9-2015, dock hade det kommit in vatten under natten 5/9-2015. Det har alltså trängt in vatten via ytterväggsventilen, som i sin tur orsakat en vatten-/fuktskada.

  Vi tar kontakt med styrelsen redan samma dag för att få hjälp att dels avhjälpa felet då vattnet fortsatte komma in under söndagen och avtog senare mot kvällen, då det slutat regna.

  Under kommande vecka kommer både styrelseordförande samt någon från HSB och tittar på vad som hänt och kan snabbt konstatera en fuktskada. Styrelsen eller HSB anlitar därför en fuktutredare som konstaterat skadan och vart ifrån vattnet har trängt in, via ytterväggsventilen. Dock har ingen gjort någon utredning på orsaken till skadan, alltså om det föreligger något fel i byggkonstruktionen eller om man felmonterat ventilen.

  Styrelsen anlitar i sin tur ett företag som skall åtgärda fuktskadan, genom att riva ut golvet och torka betongen. Sedan lägger samma företag även golvet. Vi har inte gjort beställningen av detta arbete och har även talat med styrelseordförande om att vi vill använda ett annat företag som utför arbetet. Det motsatte sig styrelseordförande och därför lät vi samma företag även lägga om vårt golv. Vi har även upplyst både ordförande och företaget om att vi inte kommer stå för några kostnader, då detta har hänt tidigare hos vår granne på samma våning.

  När vi senare ändå får fakturan från företaget (kallat företag X) som lagt nytt golv meddelar vi på nytt att vi inte ska stå för detta arbete pga. att man i föreningen känt till problemet sedan tidigare samt att vi tror att det föreligger fel i konstruktionen eller installationen av ventilen och vi bestrider därför fakturan.

  Nedan text skickades till styrelsen efter att ordförande hänvisade oss att titta på stadgarna och betala fakturan.

  Mail till Styrelsen: daterad 2015-12-15

  Hej styrelsen,

  Föreningens styrelse måste läsa på bättre när det gäller vetskapen om vilken försäkring som ska täcka skador som orsakas av bostadsrättshavaren och/eller som i detta fall orsakats på grund av åsidosatta reparationsskyldigheter. Både styrelsen och HSB Bostad har varit medvetna om konstruktionsfelen i byggnaden. Att anta att bostadsrättshavarens hemförsäkring ska täcka denna kostnad utan att egentligen ta reda på vad som gäller, är att lägga allt ansvar på bostadsrättshavaren.

  Vi har pratat med vårt försäkringsbolag som klart och tydligt meddelar att de inte kommer stå för detta då bostadsrättsföreningens försäkring bör omfattas av denna typ av skador.

  Bostadsrättsföreningen samt HSB Bostäder har agerat vårdslöst och försumligt då man tidigare vetat om detta problem. Vi är inte de första som har drabbats av att vatten trängt in genom luftintaget och orsakat vatten-/fuktskador, ändå har man avsiktligen valt att inte vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.

  Vi har pratat med vår granne som varit med om samma problem för ett par år sedan, samt att vi pratat med fastighetsskötaren som också har påtalat detta men ändå har ni (bostadsrätts-föreningen/HSB Bostad) valt att inte åtgärda problemet. Det är upprörande att styrelsen med vetskap om detta sedan tidigare ändå anser att bostadsrättshavaren ska stå som ansvarig för ett byggnationsfel som är väl känt hos både bostadsrättsföreningen och HSB Bostad. Här ligger en stor del av ansvaret på bostadsrättsföreningens styrelse att se till att HSB Bostad åtgärdar problemet i alla lägenheter för att samma problem inte ska uppkomma igen. Det har man klart och tydligt inte gjort.

  Bostadsrättsföreningen uppvisar på nytt sin försumlighet när man nu väljer att inte lösa problemet, då styrelsen fortfarande inte åtgärdat orsaken till vattenskadan. Med tanke på att det både regnar och blåser samtidigt på våra breddgrader, förstår alla mycket väl att samma problem kommer hända igen, frågan är bara när.

  När samma problem uppstår igen, att vatten tränger in i luftuttaget och orsakar vattenskador på nytt kommer vi som bostadsrättshavare att gå vidare med en stämningsansökan mot bostadsrättsföreningen samt HSB Bostad, eftersom ansvaret ligger hos er att åtgärda uppkomsten till detta problem, att inte åtgärda problemet som tidigare varit känt hos föreningen och HSB Bostad verkar ha satts i system.

  Det är även oansvarigt gentemot era externa partners. Där nu företag X inte får betalt för sitt arbete på grund av att ni inte kan lösa problemet på ett professionellt sätt samt i enlighet med era egna föreskrifter gällande reparationsansvar. Varken han eller vi ska behöva drabbas ekonomiskt för att ni inte kan sköta ert uppdrag. Detta tyder på bristande kompetens, engagemang och ansvar.

  Vi kommer även gå ut med information till medlemmarna i föreningen om detta så alla vet vad som gäller i fortsättningen. Vi ser ett visst problem när vår egen styrelse i föreningen inte klarar av att lösa problem som kan bli kostsamma för föreningens medlemmar.

  Ordförande,

  1. Du har gjort beställningen av åtgärderna, där du sade vid flertal tillfällen att vi (bostadsrättshavaren) endast kommer betala en självrisk om 2000 SEK. Redan här ska du vetat vad som gäller avseende föreningens försäkringar och hur ärendet skall åtgärdas, både gällande ansvarsfördelning och kostnader.

  2. Efter din okulärbesiktning hos oss har du även träffat våra grannar som informerade dig att liknande vattenskada har skett hos dem.

  3. Som ordförande ligger det på ditt ansvar att ta reda på information gällande tidigare åtgärder samt problem med fastigheten och kommer med rätt information.

  3. Sedan har styrelsen ett ansvar att ge rätt information om vad som gäller när det skett en skada i bostaden. Här ska det tydligt framgå om föreningen varit i kontakt med sitt försäkringsbolag för att anmäla skada och informera om vad som gäller för att bostadsrättshavaren ska ha möjlighet att själv på ett lämpligt sätt vidta åtgärder. I detta fall har vi blivit felinformerade om vad bostadsrättsföreningen tar på sig gällande ansvar samt kostnader.

  5. Det finns även en bestämmelse i bostadsrättslagen som bland annat innebär att bostadsrättsföreningen kan stå med det slutliga betalningsansvaret om föreningen åsidosatt sin reparationsskyldighet. Vilket är extremt tydligt i detta fall, läs text ovan.

  Vi hänvisar dig därför till föreningens/HSBs försäkringsbolag för vidare diskussion i denna fråga, då vi inte kommer betala för något som tidigare varit känt och borde vara åtgärdat av bostadsrättsföreningen/HSB Bostad

  slut på mailet

  Jag vill även poängtera att varken styrelsen eller HSB har anlitat en sakkunnig besiktningsman som gjort en utredning för att ta reda på orsaken till skadan.

  Vår ordförande skulle efter detta mail ta upp detta med styrelsen vid nästa styrelsemöte den 11/1. De kom då fram till att anlita någon form av rådgivare på HSB (se mail från ordförande) för att få hjälp i ärendet. Vilket vi finner är lite märkligt med tanke på att HSB inte är opartiska på något vis. Vi som medlemmar/bostadsrättsinnehavare har själva fått söka information och driva detta ärende.

  Jag skickade mail till styrelsen den 14/1-2016 gällande återkoppling på vårt tidigare mail den 10/12-2015.

  Mail från styrelsen, daterat 2016-01-16

  Hej,

  Styrelsen har valt att ta hjälp av HSB Förvaltning gällande de ärenden som gäller er lägenhet. Förvaltare MW kommer kontakta er för att sköta fortsatt ärendehantering gentemot styrelsen och föreningen.

  slut på mailet

  HSB har då varit i kontakt med oss under v. 4 och försökt samla in information från alla parter för att sedan ta detta med styrelsen som då ska fatta något beslut. Vad de ska fatta för beslut framgår dock inte. MW på HSB påstår då att styrelsen inte känt till att detta har hänt tidigare. Vi har varit i kontakt med vår granne som även mailat sitt skadeärende till tidigare ordförande under 2012 och har också skickat samma mail till sittande styrelse och de har även haft kontakt med grannen som också förklarat att de haft samma problem. Grannarna kan dock inte hitta något protokoll från besiktningstillfället eller om vilka åtgärder som vidtagits.

  Efter diskussion med MW bad jag att få besiktningsprotokoll från besiktningstillfället för att läsa hur de kan utesluta konstruktionsfel eller installationsfel.

  Nedan text är mailkonversationen mellan mig och MW från HSB.

  Mail till MW HSB: ½-2016

  Hej MW,

  Ville skicka en påminnelse gällande protokoll efter HSB´s besök angående luftintaget /vattenskadan. Tror inte du fick min mailadress sist vi pratades vid, så det är bara att återkoppla via detta mail.

  Svar från MW: ½-2016

  Hej Elin!

  Här kommer svaret från RO (röd text nedan) gällande er förfrågan runt protokollet.

  ”Hej.

  Det finns inget protokoll på besöket av vår entreprenör. Det är Dry-its utredning som är vår utredning.

  Byggentreprenören kunde bara se att ventilen inte hade några brister eller att den va felmonterad.

  Någon annan utredning har inte gjorts från HSB Bostads sida.

  Trevlig Kväll!”

  Mail till MW: ½ -2016

  Hej MW,

  Tack för snabb återkoppling.

  Jag har läst rapporten från Dry-its utredning. Det framgår ingenstans att luftventilen varken är korrekt- eller felmonterad. Det enda som framgår är att Dry-it har lokaliserat vart vattnet kommer ifrån. Det som står i rapporten är endast att "ventillådan har delvisdemonterats och besiktats okulärt". Med andra ord har man inte gjort en utredning på om den är felmonterad eller felinstallerad. För att kunna utesluta felinstallation/felmontering måste en utförlig utredning genomföras. Det räcker inte att ta en bild på grannen längre ner.

  HSB har brustit i sin undersökningsplikt samt sina åtaganden gällande detta ärende

  Svar från MW: 3/2-2016

  Hej Elin!

  Vid det första besöket kunde man okulärt konstatera att varken konstruktionsfel eller monteringsfel var fallet.

  Däremot att man behövde ta in en fuktutredare för att säkerställa ifall området var fuktskadat.

  Utredningen som du efterfrågar är gjord fast finns ej i skriftligt format då man tog ärendet vidare med fuktutredning efter platsbesök och okulär besiktning.

  Slut på mail konversationen

  Jag har ännu inte svarat på hans senare mail då jag behöver mer information. Jag har även varit i kontakt med en byggnadsingenjör, som arbetat med skadehantering i snart 40 år. Vi har då skickat in bilder och berättat vad som hänt. Han konstaterar ganska omgående att något är fel och att en grundligare undersökning måste genomföras. Han anser även att skadehanteringen skötts väldigt dåligt av både styrelsen och HSB, då det inte genomförts en besiktning/skadeutredning av en sakkunnig besiktningsman med tillhörande protokoll.

  Vi kommer därför att kräva att föreningen eller HSB anlitar en opartisk besiktningsman för att ta reda på orsaken till problemet. Vi vill få svar på om det är fel i byggkonstruktionen alternativt fel i installerat.

  Vi har även pratat med ordföranden om varför vi ska driva detta ärende då vi inte äger fastigheten samt att de får betalt för att hjälpa oss medlemmar. Hon hänvisar mig hela tiden till MW på HSB som ska få all information och tar sedan ärendet visare till Styrelsen.

  - Vad kan vi göra om HSB eller föreningen väljer att säga nej till en besiktningsman?

  - Vem har som ansvar för att göra en utredning?

  - Finns det någon lagtext som kräver att föreningen eller HSB alltid ska ge ett skriftligt protokoll till bostadsrättshavaren när det skett en skada och någon varit och gjort en ”besiktning”? De kan ju påstå vad som helst utan att det egentligen finns grund för det eller något som styrker deras påstående.

  - Vad har vi för möjligheter till juridisk hjälp via föreningen då de finns avsatt kapital för sådana ärenden?

  - Vilka rättigheter har vi som bostadsrättsinnehavare? För just nu känns det som att varken föreningen eller HSB bryr sig om att lösa detta.

  Tack på förhand!

  Vänliga hälsningar
  Elin Larsson

  Styrelsemedlem?

  Fråga av: Sonny Andersson

  I vår förening har vi en lägenhet som bebos av bostadsrättsinnehavarens son och hans sambo, kan någon av dessa boende väljas i i styrelsen?

  Kan jag anlita vem jag vill för att repa badrummet om det görs enligt de våtrumsregler som finns

  Fråga av: Ralf Eriksson

  Kan en Brf-förening skriva i stadgarna att endast certifierade får utföra
  arbeten i våtrum i föreningens lägenheter. Vänligen Ralf

  Krav på styrelsemöten?

  Fråga av: Astrid

  Har precis blivit invald i liten brf:ens styrelse. Min pappa har tidigare varit styrelsemedlem men är mycket sjuk och inte arbetsför längre. Som delägare i hans bostadsrätt har jag varit tvungen att kliva in i styrelsen för att de ska vara fulltaliga. Jag har precis fått veta att det aldrig hålls styrelsemöten (föreningen är liten) och att de beslut som tas vad gäller förvaltning och ekonomi tas av ordföranden själv. Finns det inget krav på att ha styrelsesammanträden? eller protokoll på beslut som tas? som jag som styrelsemedlem styrelsen kan ta del av?
  Blir jag som styrelsemedlem ansvarig för de beslut ordföranden tar eftersom det inte hålls möten där man kan protokollföra reservationer? till saken hör att revisorn i föreningen är gift med ordföranden vilket innebär jäv från granskarens sida
  De enda möten som hålls är årsmöten men protokollen skickas inte till alla medlemmar.För mig låter det uppåt väggarna. Vad kan man göra och vart ska man vända sig för att få ändring på detta?

  Relining – ansvarsfråga

  Fråga av: Dan Sellberg

  I samband med en förestående relining i vår förening så har det kommit upp en frågeställning huruvida föreningen kan friskriva sig från betalningsansvar i händelse av att enskilda medlemmar ej följer de regler/uppmaningar som entreprenören har vid själva reliningen. T.ex så får toalett och kök ej användas under tiden som härdning pågår. Slarvar den enskilde medlemmen med detta så kommer entreprenören fakturera föreningen den merkostnad som uppstår. Min fråga är således: Vad bör föreningen göra för att säkerställa att föreningen ej får ta denna merkostnad utan istället den enskilde medlemmen som slarvat. Vad är lämpligast ur ett juridiskt perspektiv?

  Förslag från valberedning till årsstämman

  Fråga av: Anne-Marie Hedengren

  Hej, Finns det någon regel för när valberedningens förslag ska lämnas? Givetvis senast vid årsstämman.
  Vi från valberedningen i vår brf tänkte lämna vårt förslag ett par dagar innan stämman alternativt vid stämman.Är det OK?

  Valberedningen

  Fråga av: Anne-Marie Hedengren

  Kan vi från valberedningen begära att få vara med på något styrelsemöte för att känna av stämningen mellan styrelsemedlemmarna. Framför allt se hur de nya medlemmarna har mottagits. Vi ska bara ha öron på mötet och inte delta om något konfidentiellt avhandlas. Hur ställer vi frågan till styrelsen?

  Bråk med grannar

  Fråga av: Claes-Göran Dahlqvist

  Hej,

  Angående bråk mellan grannar:

  Bråket har pågått flera år mellan en kvinna (föreningens förste ordf) och en manlig sambo i grannlägenheten. I våras tog jag som ordf och en styrelsemedlem kontakt med båda och förklarade att skulle deras bråk störa övriga grannar så riskerar de uppsägning i slutänden. De lovade då var och en att ignorera den andre och det har varit lugnt intill för ett par veckor sedan, då den verbala ordkastningen startade på nytt, men mannen har även skällt ut en annan granne.

  Samme man misstänker vi utfört sabotage(punktering) på såväl två cyklar som en bil samt gick kvinnans rullator sönder vid ett tillfälle så hon ramlade och slog sig.

  Sabotagen har dock inte kunnat ledas i bevis varför styrelsen uppmanat de drabbade att göra polisanmälan.

  Jag ser inte att styrelsen kan vidta mer åtgärder så länge ingen annan klagar. Jag tänker därför ta ett nytt samtal med var o en enskilt men med styrelserepr närvarande.

  Mannen är för övrigt sambo med en lägenhetsinnehavare och har inte mer knytning till föreningen än att han hyr ett garage.

  Irma är vice ordf och har själv råkat ut för mannen p g a sin finska brytning.

  Kan vi göra något mer????

  Tacksam för snabbt svar

  Med vänliga hälsningar

  Claes-Göran Dahlqvist, ordf

  Gamla vägen 103 A

  290 34 Fjälkinge

  Pantsätning

  Fråga av: Kalle

  om medlemmen tar 2 lån vid samma tillfälle, ska det vara 2 pantsättningsavgifter det blir ju 2% även om det i stadgarna står att avgiften högst får uppgå till 1% vid tidpunkten för underrättelse

  Vattenfyllda radiatorer

  Fråga av: Sågverket

  Hej
  Om det står i stadgarna bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter att för vattenfyllda radiatorer endast målning, ligger då ansvaret för byte av termostaterna på föreningens kostnad ?

  Montera in takfönster

  Fråga av: Stefan

  Hej,

  Jag funderar på att montera in takfönster i min etagelägenhet.
  Alla kostnader i och med detta kommer jag själv stå för.

  Min första fråga: Kan föreningen höja min avgift pga detta och isf hur mycket är rimligt?
  Enligt våra stadgar är det lägenhetsinnehavaren som "äger" både inner och ytterruta. Det står däremot inget om själva karmen.

  Min andra fråga: Föreningen vill att jag gör en besiktning av bygget, kan de kräva det då dessa är ganska kostsamma (ca: 7-8000:-)

  Tacksam för svar! :))

  Ersättning för utfört arbete

  Fråga av: Viktor

  Hej
  Om jag som sitter i en brf-styrelse behöver ta ledigt från jobbet pga föreningsverksamhet undrar jag om jag har rätt till ersättning.
  Om jag gör arbetsuppgifter å min brf:s vägnar som ligger utanför mitt uppdrag såsom mindre reparationer, städning eller annat som inte är under arbetstid undrar jag även där ifall jag har rätt till ersättning och hur jag går tillväga för att få den.

  Juridisk person med panträtt skyldigheter

  Fråga av: Bengt Gran

  Ett AB ägt av fadern till f d bostadsrättsinnehavarens köper lägenheten genom tvångsförsäljning. Lägenheten hade använts till otillåten andrahandsuthyrning. Bolaget åberopar handling vari bolaget uppges ha pant i lägenheten dock utan att något belopp angivits. Om panträtt föreligger får bolaget utöva bostadsrätten i 3 år enligt våra stadgar. Har föreningen möjlighet att kräva information om de personer som i andra hand kommer att bo permanent i lägenheten?

  Soliditet/likviditet

  Fråga av: Ulla-Britt Andersson

  Hur läser jag ut föreningens soliditet resp. likviditet ur balansräkningen

  Giltig panträtt?

  Fråga av: Bengt Gran

  Från vilken tidpunkt är en panträtt giltig? Gäller pantbrevets datering, tidpunkt då bostadsrättsföreningen delgivits eller annan tidpunkt?

  Vem ska stå för vilka kostnader vid vattenledningsskada?

  Fråga av: Petter

  Hej
  Vi har drabbats av en mögelskada i vårt kök och nu när skadan är åtgärdad så är vi inte överens med brf styrelse om vem som ska stå för vilka kostnader.
  Vi känner oss helt överkörda och våra försök till att hitta en lösning har bara mötts av att styrelsen står fast vid sitt beslut.
  Beslutet innebär att föreningen endast tänker stå för halva kostnaden för arbetet med att riva och bygga upp själva rummet samt kostnaden för undersökning av Polygon.
  I sin motivering anger de att vi har varit vårdslösa och rivit mer än nödvändigt samt att vi skulle kunnat ha satt tillbaka alla köksskåp igen.
  Styrelsen har också valt att inte blanda in sitt försäkringsbolag, med hänvisning till att självrisken är högre än de kostnader som de vill stå för. Detta medför att de vill pressa kostnaden så mycket de kan och då måste vi stå för större delen.
  Det finns flera omständigheter kring detta, t ex kökssnickerierna och väggar revs av entreprenören och kunde inte monteras tillbaka, vårt försäkringsbolag gav klartecken till rivningen och snickeriinköp, skadeorsaken var inte känd förrän allt var rivet, entreprenören engagerades av styrelsens ordförande och han utförde arbetet som han tyckte var lämpligt.
  Min fråga är då om styrelsen kan, i mina ögon, smita från deras ansvar och lägga över större delen av kostnaden på oss?Dessutom har de lämnat över ansvaret på oss att sköta kontakten med deras försäkringsbolag och med entreprenören och sen när räkningen ska betalas så påstår de att vi har brustit i ansvar.

  Avlopp – relining

  Fråga av: Henrik Nerman

  Det finns ett antal företag som levererar, ex Repipe, Puls, Tubus, Proline m fl - något speciellt vi bör tänka på vid offertutvärdering?någon som är bättre än andra? någon som vi bör undvika?

  Skada i grannens lägenhet efter renovering

  Fråga av: Pontus

  Hej,

  Vi har tagit ner en vägg i badrummet i vår bostadsrätt.
  När detta gjordes så skapades vibrationer (mest troligen) som gick genom golvet ner till grannen och som rörde några rör som låg i grannen tak (vårt golv).
  De har flyttat sitt badrum (som tidigare låg under vårt) och i samband med det så kapades några rör som gick till badrummet. Dessa spacklades och målades över och nu när vi rev väggen så rörde sig dessa rör och orsakade att en 5 cm stor bit från taket trillade ner.

  Vem är skyldig att ersätta detta?

  Jag, styrelsen eller håltagarna (snickarna)? Styrelsen har godkänt badrumsrenoveringen i styrelseprotokollet.

  Fråga om ersättning vid åtgärder av garantibesiktning

  Fråga av: Thomas

  Hej,
  vi bor i en nyköpt bostadsrätt och i samband med garantibesiktning framkom det att golvet i hela lägenheten behöver läggas om pga felläggning.
  Det betyder nu att vi behöver flytta alla våra möbler och ev inte kunna bo i lägenheten, slutstäda m.m. och ev förvara möblerna i container.

  Vi vill nu fråga er hur liknande saker ofta brukar hanteras vad gäller vems ansvar de utökade kostnaderna faller på. Är det enbart medlemmarna som ska stå för kostnaderna eller entreprenören eller styrelsen/föreningen? Vi har stämt av mot vår hemförsäkring men då det inte är en skada utan ett fel så faller det utanför hemförsäkringen.

  Hoppas verkligen att ni har ngt klokt svar på detta eller kan hänvisa var vi kan vända oss.

  Vänliga hälsningar,
  Thomas och Kristin

  Styrelse

  Fråga av: Kerstin

  Hej. I somras hade Borätt-tidningen ett stort reportage om nya i styrelsen. Där säger man bl.a "alla i styrelsen är ansvariga för ett beslut som träffas - oavsett om man röstar ja eller nej" . Man kan alltså inte reservera sig - i och för sig kan man skriva in i protokollet att en ledamot reserverar sig - men man är ändå ansvarig. Märkligt tycker vi i vår styrelsen. Stämmer detta verkligen. Kan jag få ett snabbt svar med hänvisning till förordning. I FL 1987:667 8 par. Sägs att man kan ha en avvikande mening och det ska tas in i protokollet. Snälla kan ni reda ut detta gärna i morgon fredag 25 september. Med vänlig hälsning, Kerstin
  Hej
  Ska förtydliga frågan. "Alla i en styrelse måste känna till huvudprinciperna i lagen och stadgarna, annars kan det gå illa. Styrelsen är solidariskt ansvarig för alla beslut".
  Borätt nr 3/2015 sid 20 av Andreas Lindberg.

  Vilka lagar förordningar hänvisar ni till?

  Kan jag få ett snabbt svar - vi diskuterar detta i styrelsen.

  Stambyte/ Trasiga vitvaror efter stambyte

  Fråga av: Lina Ryde

  Vi har haft stambyte i vår förening nyss och dom är heller inte klara i alla radhus ännu. Det har efter inkoppling av vitvaror visat sig att minst 3 st vitvaror har gått sönder i 3 olika hushåll. 2 tvättmaskiner och en diskmaskin. Jag är en av de drabbade då min diskmaskin funkade klockrent innan stambytet drog igång. Jag hade en dyr Diskmaskin från Siemens. Det blir ju väldigt svårt för mig att bevisa att detta är deras fel. Det här är svaret jag fick från stambytesföretaget, se nedan.

  Kan ni förklara vad som gäller vid fall som detta och kanske tipsa mig om vad jag ska göra?

  Svar från stambytesföretaget: Jag pratade med Gunnar idag om din diskmaskin. När sådant händer (alltid lika tråkigt) är arbetsgången enligt följande:
  Vi kan ta dit servicetekniker från tillverkaren, kostar 899 kr + moms. På plats kan teknikern sedan ge pris på vad det kostar att åtgärda felet. OM servicetekniker bedömer att vi varit orsaken till att diskmaskinen slutat att fungera så står vi för besök och reparationskostnaderna, men om serviceteknikern bedömer att det är ”vanligt” slitage/fel så får stå alla kostnaderna. Diskmaskinen är tillverkad i september 2009, dvs 6 år gammal. Det finns därför troligen inga garantier kvar om det är maskinfel.

  Medlemsmöten?

  Fråga av: Lena Tjernström

  Måste en brf ha medlemsmöten? Är det styrelsen som kallar? Vi vill ha medlemsmöte och styrelsen kallar till informationsmöte med agenda. Där finns ingen plats för övriga frågor så vi medlemmar har ingen chans att ställa våra frågor. Det känns som om styrelsen undviker medlemmarnas ifrågasättande och berättigade kritik. Det räcker inte med ett informationsmöte tycker vi utan vi vill ha dialog med styrelsen som tydligen vill undvika oss så mycket de kan. Kan vi tvinga till oss ett medlemsmöte?

  Vem betalar

  Fråga av: Leif Persson

  En av våra brf innehavare har bytt sin utsugsfläckt som sitter ovanför spisen,detta gjordes för att ljudet var mycket störande.Skall Bostadsinnehavaren betala detta eller föreningen. Samma fråga sändes till Er för c:a 1 mån sedan.

  Lägenhetsförteckning – syfte

  Fråga av: Kerstin

  Vad har lägenhetsförteckningen för syfte?

  Lägenhetsförteckning

  Fråga av: Kerstin

  " Frågan gäller lägenhetsförteckning enl bostadsrättslagen 9 kap 8 och 10 par.
  * ska man kunna följa hur en lägenhet i en brf byter ägare?
  * ska man då också arkivera en förteckning - och ej gallra?
  * ska inköpspriset framgå?
  Vi i vår brf ska ta fram rutiner för hur ägarbyte ska gå till. Vi vill förstås göra rätt från början.

  Sammanslagning av lägenheter

  Fråga av: inger

  I vår förening finns sedan länge flera sammanslagna lägenheter. Vi har inte kunnat se att det varit stämmobeslut om det men lägenheterna är registrerade som en enhet och har ett andelstal. Frågan om ytterligare en sammanslagning har blivit aktuell. Den information vi nu fått säger att det antingen ska vara stämmobeslut, en ganska omfattande process, för att lägenheterna ska bli en enhet med ett andelstal. Eller så är det styrelsebeslut och då kvarstår lägenheterna som två enheter med två andelstal. Om det gjorts fel tidigare ska vi då låta det vara så? Och vilket sätt är klokast att göra det på nu? Är det upp till medlemmen att välja det? Vilka handlingar ska lämnas till styrelsen?

  Vad gäller vid upprensning i gemensamma förråd?

  Fråga av: Helene Heinerö

  Hej,
  Jag sitter som suppleant i vår sedan 1 år nybildade brf.
  Vi vill börja rensa och städa upp i vårt gemensamma cykelförråd och behöver veta vad som gäller.
  I förrådet i dag finns det gamla bildäck, kälke, barnvagnar och gamla cyklar samt trasiga delar. 5% av det som står i förrådet (cyklar) används av boende resterande 95% är gammalt trasigt kvarlämnat.
  Om vi går ut i god tid och aviserar att alla märker upp sina cyklar som skall sparas samt att boende innan ett visst datum tillfälligt tar bort sina cyklar för att vi ska komma åt och slänga det som inte hämtats upp.
  Sen informerar vi att alla är välkomna att parkera sina cyklar i förrådet men att de ska vara märkta med lgh nr ex.
  Har vi rätt som styrelse att göra så, slänga det som inte hämtas upp osv.
  Eller finns det fasta regler som gäller när man vill kasta bort andras kvarlämnade saker?
  Jag har som uppgift till kommande styrelsemöte i augusti redovisa för vad sm gäller och hur vi kan göra.
  Kom gärna med förslag om ni har bättre idéer som är korrekta.

  Stort tack!

  Med vänlig hälsning
  Helene Heinerö

  Garageplats.

  Fråga av: Göran Olsson

  Jag bor i en förening som via medlemskap i en SAMF-förening disponerar lika antal platser som lägenheter. Stadgarna innehåller ej något som berör garagen,det finns inget regelverk om hur platserna skall disponeras/fördelas. Vid nyinflytt för 22 år sedan delade då styrelse ut en plats per lägenhet utan något avtal "först till kvarn fick bästa platsen" man kan säga att boende lånar platsen av föreningen. Jag önskar nu byta plats i samband med att en annan boende skall sälja sin lägenhet eftersom denna platsen är bredare skulle det underlätta inlast av min rullstol. Jag anmälde önskemålet till styrelsen som tog beslut om att när lägenheten såldes skulle platsbyte ske av garageplats. Jag är själv 1 av 5 styrelseledamöter. Säljaren har för några månader sedan muntligt upplysts om att mitt önskemål inlämnats till styrelsen för beslut. Nu när det återstår 5 dag till överlåtelsen av lägenheten motsätter sig säljaren beslutet med följande argument: har ej kommunicerats med berörda parter, anser det finns jäv eftersom jag själv är styrelseledamot, ifrågasätter om styrelsen kan fatta ett beslut om tilldeln av platser i avsaknad av regelverk, att den nya köparen borde ha tillfrågats om dennes önskemål samt att om styrelsen vidmakthåller beslutet hänskjuta till Tingsrätt för avgörande i frågan. Jag själv anser säljaren ej blir drabbad eller lider skada då platsbytet sker i samband med utträde som medlem, att den nye köparen ej har rättighet ställa krav på särskild plats. Jag önskar ett utlåtande från er hur ni tror en rättslig prövning skulle utfalla.
  Mvh Göran

  styrelse

  Fråga av: leif Mattisson

  Vår styrelse skall avgå den 31/7 och vi skall ha en extrastämma den 7/7, frågan är. Vem leder styrelsen till denna stämma?

  Balkong

  Fråga av: Sören

  Hej!
  Vi har nyligen flyttat in i en bostadsrätt i ett 35-årigt hus på övre plan, där balkonger saknas, medan övriga lägenheter har balkong. Alla lägenhetsinnehavare betalar trots detta samma kvm-pris (avgiften). Underhållskostnaderna för balkongerna betalas av föreningen, d.v.s. med de medel som alla betalar fastän vi inte har tillgång till balkong. Här uppkommer den första frågan huruvida nuvarande system är rätt eller inte.

  Att våra lägenheter betingar ett lägre inköpspris än om det funnits balkong - som anförts - är riktigt, men har på samma sätt ett lägre försäljningspris. Men detta fakta har inte med grundfrågan att göra, enligt vår uppfattning.

  Vi har planer på att bygga balkong, vilket tidigare ägare och övriga på övre plan diskuterat. En grovkalkyl togs fram i föreningen för ca 15 år sedan, ca 225 000 kr för fyra balkonger. Då sas det att innehavarna skulle betala balkongerna själva och föreningen hade intet att erinra eftersom "... det inte påverkar övriga lägenhetsinnehavare kostnadsmässigt". Härav följer nästa fråga. Är det rimligt att vi ska betala balkongerna med egna medel eller bör investeringen läggas på föreningen och avgiften för alla räknas om (såsom skedde när fastigheten var ny)? Om vi själva ska betala investeringen höjer vi rejält våra egna avgifter p.g.a. ränta och amortering, men betalar i princip alltjämt för andras balkonger.

  Vad säger juristen om dessa frågor? Om något är oklart i framställningen kompletterar vi gärna.

  Mvh Sören Westerlund

  Avsättning till underhåll

  Fråga av: M72

  Vi har en ganska nybyggd fastighet (2013) och funderar på det här med underhållskostnader. Enligt den ekonomiska planen som byggherren gjort ska 25 kr/m2/år sättas av till underhåll men det finns ingen direkt fakta bakom denna siffra, det är bara någon slags schablon. Vågar vi utgå ifrån den?

  stadgar

  Fråga av: Göran Olsson

  Hej vi har ett seniorboende +55 fordras för medlemskap enl stadgar.. Om vi önskar anta en som är 50 år som medlem kan vi bevilja dispens i detta fallet men ändå fortsatt behålla reglerna/stadgarna.
  Vad fordras isåfall? Räcker det med extra stämma där alla medlemmar godkänner antag av medlem trots att åldern ej uppnåtts.
  MVH
  Göran Olsson

  Bostadsrättsinnehavaren ansvar

  Fråga av: Klas Andersson

  Vi är en bostadsrättsförening med 14 medlemmar. För några år sedan tecknade vi ett trygghetsavtal med Anticimex. De gjorde då en besiktning av hela huset inklusive lägenheterna. Varje bostadsrättsinnehavare fick sitt respektive besiktningsprotokoll.
  I ett av dessa står beträffande våtrum:
  Förhöjd dörrtröskel med anslutet tätskikt saknas. Risk finns att vatten kan söka sig ut i angränsande rum. Kontakta fackman för åtgärd.

  Vems är ansvaret att åtgärda detta och vem ska stå för kostnaderna?

  För just den här lägenheten hände följande: Innehavaren fick tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand i väntan på att köparen (skandinav) skulle få alla svenska handlingar i ordning, personnr, bankförbindelser etc. Sommaren 2014 var varm så ett småbarn fick leka i våtrummet och plaska efter behag. Det fick till följd att vattnet nådde fram till tröskeln och trängde under densamma och ut i angränsande rum.

  Försäkringsbolaget betalar inte reparationskostnaderna som uppgår till totalt 23.300 kr eftersom dessa är mindre än föreningens självrisk.
  Kan föreningen kräva lägenhetsinnehavaren på hela eller delar av denna summa?

  Markyta mellan altan och häck ut till gatan.

  Fråga av: Eva Fogelberg

  Brf Djäknen, Uppsala (org nr 716401-2952) består av 30 radhus, 6 höghus och 7 flerfamiljshus (med 10 lgh i varje).
  Radhusen vill själva äga och klippa gräs på plätten mellan altan och häcken (marken är brf:s) Hur ska detta bemötas?
  Styrelsen består av 5 ledamöter - 2 radhusägare, 1 höghuslgh och 2 i småhusen m 10 lgh - + tidigare ordf är numera suppleant och radhusägare. Dessa tre radhusägare i styrelsen för nu upp frågan att de vill äga den marken och själv klippa gräset. Vi har föreningsstämma redan imorgon 28/5 och de vill ta upp frågan, men hur ska man bemöta dem?

  Avgift vid andrahandsuthyrning

  Fråga av: Linnea B.

  Hej!
  Jag läste i tidningen Borätt att bostadsrättsföreningar nu kan ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning för att "ersätta föreningen för de merkostnader som en upplåtelse i andra hand kan medföra". Min fråga gäller om den avgiften kan tas ut även om inga sådana merkostnader föreligger och om föreningen behöver styrka att de har merkostnader för att få ta ut avgiften.

  Tack på förhand!

  Bygga trädäck.

  Fråga av: Ingrid Lidberg

  Vi är endast 8 medlemmar i vår förening varav vi är 5 i styrelsen, där vi på ett styrelsemöte beslöt om att bygga trädäck på fram o baksida av huset nu till sommaren, men så va det en av medlemmarna som opponerade sig om att det får inte styrelsen bestämma utan det ska upp på en årsstämma så att alla får vara med och tycka och tänka om det. Stämmer det eller?? Är inte det en styrelse är vald till att besluta om bla?? Mvh Ingrid

  uthyrning

  Fråga av: Martin Stener

  Vi har ett företag som har hyrt en lokal i vår förening de senaste 5 åren och allt har fungerat utmärkt. Nu vill företaget lämna men samtidigt tjäna pengar på lokalen. Vi i föreningen har tackat nej till flera tilltänkta hyresgäster, däribland en muslimsk förening som vill utöva religös aktivitet i lokalen. Av en händelse fick jag veta att bostadsrättsföreningens ordförande fick information av att de nuvarande hyresgästerna (som driver en teknisk verkstad) ville ha 150 000 kr av en eventuell ny verksamhet för att att ta över kontraktet i lokalen. Min fråga är: Kan en näringsidkare tjäna pengar enligt ovan? Kan vår förening agera på något sätt?

  Ekonomisk redovisning

  Fråga av: Etinta

  Hur många år ska en brf spara verifikationer, ekonomiska redovisningen?

  Redovisning i ÅR av frivilliga kapitaltillskott

  Fråga av: Mats

  Det blir fler och fler föreningar där lägenheterna har olika andel i föreningens låneskuld. Vissa har betalt in hela sin del av föreningens skuld andra inget
  Alltsedan vi införde frivilligt kapitaltillskott i vår förening har vi haft en tydlig redovisning av varje lägenhets andel i skulden.Finns inte en sådan redovisning blir nyckeltal som Fastighetslån/kvm och Fastighetens belåningsgrad helt missvisande.
  Några lagregler finns inte hur redovisningen skall göras i ÅR. Är det någon utredning på gång som skall ge rekommendationer hur redovisningen i ÅR skall utformas

  Motion till stämma

  Fråga av: Lena Petersson

  Jag är medlem och styrelsemedlem i en mycket liten förening där alla medlemmar sitter i styrelsen. Så vi har bara oss själva att företräda då vi har möten. Och när vi röstar om beslut så räcker det med att en person håller med ordförande för att hon ska få igenom sina beslut. Nu är det så att vi ska ha föreningsstämma 27 maj. Kallelse har gått ut. Men vi verkar tyvärr ha missat att besluta om sista datum för motioner till stämman. Ordförande säger att en motion kommit in men att den är hemlig och inte innehåller något förslag. Hon vill inte låta övriga styrelsen ta del av motionen fören på ett styrelsemöte 20 minuter innan stämman då hon säger att vi " gemensamt ska besvara motionaren ". Jag undrar om någon av oss andra i styrelsen t ex jag kan kräva att motionen åtminstone på något vis kommuniceras med oss övriga före denna tidpunkt? Tacksam for svar. Vanl. hälsn. Lena Petersson

  korrupt styrelse !

  Fråga av: Eva Jansson

  En medlem har fått inreda 18 kvm vind som extra rum till lägenhet .betalning till Brf har ej utgått ej heller förhöjdhyra fastän medlem varit positiv till det. Ingen ändring av lägenhets storlek ändå tror medlem att hon kan sälja med ny bostads yta.Vad gäller ???ordföranden och medlem är gamla kompisar mm

  Vice ordförande

  Fråga av: Claes Konradsson

  Vem är valbar att utses som vice ordförande i en styrelse?
  Kan ex en suppleant utses som vice ordförande eller ska det vara en ledamot?

  Trädfällning

  Fråga av: Lennart Blom

  En medlem har självsvåldigt huggit ned ett träd som stör hans utsikt. Är detta tillåtet, om ej hur agerar vi från styrelsen? Polisanmäler eller annan åtgärd t.ex uteslutning?

  Otillåten andrahandsuthyrning

  Fråga av: Nornan

  Hej!

  Vi avslog en ansökan om upplåtelse i andra hand på grund av ett antal omständigheter. Kortfattat pga spekulativa skäl. Historian gick inte ihop och det fanns egentligen ingen anledning att hyra ut förutom att de skulle ta en oskäligt hög hyra vilket innebar en avkastning på 12% på lägenheten. Lägenheten köptes och innan personen flyttade in ville de hyra ut i andra hand där personen skulle bo på annan adress i samma stad.

  Nu verkar det som att personen trots allt hyrt ut lägenheten då det är en annan person än köparen som befinner sig i lägenheten och vi har inte sett köparen gå eller komma till lägenheten.

  Jag har ringt och frågat och personen som säger att det är hennes partner och att de två bor där. Enligt källor bor hon med sin man och barn där de är skrivna på en tredje adress och delar ägarskap på fastigheten med mannen på den adressen.

  Med det som bakgrund:

  Hur kan vi bekräfta att personen som verkar bo i lägenheten och inte öppnar dörren när vi plingar på inte är hennes partner?

  Vad kan vi göra? Måste hon av misstag försäga sig eller är det något vi kan göra? Det måste finnas något sätt att reda ut om det är en otillåten uthyrning annars finns det väl inget skydd för bostadsrätter mot det?

  Tack på förhand.

  Obetald hyra

  Fråga av: Leif Perrsson

  Vid upprepade tillfällen då hyran ej är betald kan man då utöver hyran lägga på en summa för administrativt arbete samt ränta på hyran?

  Överlåtelse av Brf

  Fråga av: Leif Persson

  Hur lång tid kan ett dödsbo få behålla Brf lägenheten innan överlåtelse till ny ägare skall ske.

  Mönsterstadgar

  Fråga av: Bengt Witting

  Hej,
  Med anledning av att brf nu kan debitera extra årsavgift för medlem som har lägenhet uthyrd i andra hand, så skulle jag vilja veta om ni tagit fram förslag till skrivning i stadgarna? Jag är kassör i Brf Kejsarkronan 11, som är medlem.

  Mvh
  Bengt

  Hög musik dagtid

  Fråga av: Malin Rosenqvist

  Hej,
  Vi har funderingar kring det här med störning dagtid. En medlem klagar ofta på sin granne (båda äger sina lgh) för att hon spelar hög musik (dagtid och tidig kväll). Har framfört grannens klagomål, men den musikspelande grannen hävdar att hon inte spelar så högt, dock är det lyhört i huset.
  De är nu ovänner och kan inte prata på ett civiliserat sätt med varandra...
  Hur går vi tillväga? Våra riktlinjer är ju att man inte ska spela hög musik och störa efter 22 på kvällen. Det finns ju regler kring att man ska "stå ut med" normalt familjeliv i ett flerfamiljshus, men också att man inte får störa sina grannar.

  Vi är rådvilla och vet inte vad vi ska göra. Vem och hur avgöra vad som är störande hög musik???

  --
  Med Vänliga Hälsningar,
  Malin Rosenqvist - Brf Gamlestadstorget

  obetald hyra brf

  Fråga av: Leif Persson BRF Stadsvillan

  Har skickat ett varningbrev till innehavaren för 10 dagar sedan där vi ombad personen att betala hyran, detta brev har även sänts till banken samt Soc. Hyran har ännu inte kommit in. Nästa steg vad jag förstår är att sända en uppsägning. Vad skall stå i denna och hur förfar man, finns det färdiga avtal mm? Detta är tredje ggr hyran inte är betalad i tid.

  NY EL-leverantör?

  Fråga av: Carin Morganson

  Jag bor i brf. geijersgården o här finns 2-3 st som ivrar för att vi ska byta el-lev. fr Vattenfall, som vi har idag. Och vi i föreningen måste ta på oss ett lån ca 6-7 tusen. Några boende är gamla, en del är unga o fören. består av 19 st endast. Alla vill naturligtvis ha billigare el, men inte till vilket pris som helst. Ingen av oss boende har uttalat att vi ska byta, men förslaget har kommit upp av 2 eller 3 st i styrelsen. Hur går vi tillväga för att det inte ska bli för kännbart för oss bostadsrättsinnehavare.
  Vitsen måste vara att vi märker reduceringen på elräkningen direkt. Men ska vi betala lån som kanske läggs på hyran, så blir det ju inget billigare, kanske om 5-10 år. Och så långt fram kan man ju inte se. Hur tacklar vi nu detta??

  Placering

  Fråga av: Kastanjehusen

  Får föreningen placera i lågriskfonder för att få bättre avkastning på kapital?

  Störande grannar

  Fråga av: Malin

  Hej!
  Vi är en Brf i Hägersten som har fått ett problem med en boende.
  Han mår psykiskt dåligt(krigstraumatiserad) och har nu anklagat och påstår att han anmält vissa i styrelsen för hot, våld! Polisanmälan har vi ej sett/fått. Vid OVK inspektion puttade han ut en styrelsemedlem och vägrade släppa in en medlem. Han har nu mailat och skrivit att han ska anmäla till Eu domstol för olaga hot och våld! Vad gör vi i detta läge? Vi är desperata efter hjälp!

  försäöljning av del av brfs mark

  Fråga av: sten lennblad

  vi har gjort en värdering av marken ca100x100 m till mellan 1,2 - 1.5 milj. kronor . vilka krav bör man ställa på ett säljbrev? avstyckningskostnader, lagfartskostnader. Vem kan/bör göra ett säljbrev? Om dom som köper gör i konkurs? .... etc??

  Extrastämma

  Fråga av: Lennart Gehrke

  Om styrelsen kallar till en extrastämma, borde inte det protokollet tillställas medlemmarna inom rimlig tid, framförallt för att de som inte kunde närvara som skall få en möjlighet att veta vad som beslutades. Detta handlar om fönsterbyte i storleksordningen 10-12 miljoner kronor.

  Störning

  Fråga av: Britt Widell

  Vi har en medlem som är mycket störande. Jag har fått i uppgift att skriva ett brev till vederbörande. Jag har bl.a. Refererat till en paragraf i våra stadgar, den avser förverkande. I den paragrafen refereras till föreningens ordningsregler. Jag har citerat en punkt som handlar om störningar- att man ska visa hänsyn och inte föra oväsen- speciellt efter klockan 22.00. Jag undrar nu om detta är korrekt - att hänvisa till stadgarna och ordningsreglerna? / tacksam för svar/ Britt widell

  respektlösa störningar

  Fråga av: Winberg

  Hej, vi har problem med våra grannar ovanför i tid och otid med störningar i form av hårda stegljud och stampade barn och dragljud av möbler, vi har pratat med dem fem ggr och med styrelsen i bostadsrättföreningen utan resultat eller förbättringar, hur går vi vidare?

  Mvh
  Winberg

  Besiktning hyresgarage

  Fråga av: Mikael Lundin

  Kan styrelsen bara ge sig själva tillträde till garaget utan att meddela personen som har hyreskontraktet i förväg att det är en besiktning som styrelsen vill göra?

  Skattefri arvode!

  Fråga av: Grönmiljö

  Hej!
  Är arvode på 950:- per/år till en ledamot i en BRF skattefri?
  Så här står det på Skatteverket:
  "Ersättning under 1 000 kronorBetalar du ut högst 999 kronor under ett år till en privatperson behöver du inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Du behöver heller inte lämna någon kontrolluppgift. Mottagaren ska själv deklarera beloppet i sin årliga inkomstdeklaration."
  Mvh

  Underhåll av förråd utomhus

  Fråga av: Stockholmsförening

  Några av våra bostadsrättshavare har sina lägenhetsförråd i form av ett litet hus i sin trädgård. Det är nu dags att måla utsidan på dessa förråd. Är det föreningen eller bostadsrättshavaren som ska bekosta målningen? Stadgarna ger ingen ledtråd.

  Underhåll för trädäck

  Fråga av: Stockholmsförening

  Lägenheterna på översta våningen i vårt hus har stora terasser som har trädäck. Trädäcken fanns där redan vid upplåtelsen. Vems är underhållsansvarig för dessa trädäck? Föreningen eller bostadsrättshavaren?

  avgfit andrahandsuthyrning

  Fråga av: kristina myrander

  hur ska man kunna formulera det i stadgarna, att en avgift ska tas ut?

  Torkvinda på föreningens mark utanför sin uteplats

  Fråga av: Leif Persson

  Vi är 4 st hus med 5 lägenheter i varje varav 8 st har egen uteplats som är avgränsad mot lägenhet. Får en av dessa sätta upp en torkvinda på den allmänna gräsmattan utanför sin altan.

  Gåva

  Fråga av: anna

  Hej,jag bor i en liten brf endast 6 lägenheter. Nu är det så att en br innehavare planerar att ge lägenheten till sin 19 årige son och vill att vi genast antar honom i styrelsen¨. Jag antar att det är pga ekonomiska problem. Vad ska vi tänka på i styrelsen innan vi godtar honom? Övertar sonen i så fall skulderna på lägenheten också. Eller kan man ge bort lägenheten som förälder och ha kvar lånen? Det är en familj med fyra barn och alla ska bo kvar efter överlåtelsen.Kan dom på något vis tvinga oss acceptera detta?

  Intern revisor

  Fråga av: Lasse

  Hur det går till. och vad det finns för kurser

  Besiktning av inglasning.

  Fråga av: Jan Jonsson

  I en av två taklägenheter önskade två medlemmar göra en inglasning (då fanns inget intresse från övriga medlemmar för inglasning av deras balkonger och uteplatser). Styrelsen kontaktade kommunen och de ställde sig positiva om medlemmarna själva skickade in en bygganmälan. Styrelsen tyckte att detta förfarande var OK (ingen annan medlem hakade ju på).
  Styrelsen ansåg också att om kommunen gav OK då skulle styrelsen gå på samma linje, vilket också blev fallet i verkligheten. Styrelsen informerade medlemmarna att de fick driva ärendet själva, vilket det accepterade.
  Kommunen godkände medlemmen som byggansvarig. Allt gick bra tills slutbesiktning skulle göras 2009-10-21 (samma dag godkändes entreprenaden), då upptäcktes "Läckage i tak vid övre höger hörn, sett utifrån, åtgärdas.
  Närvarande Besiktningsman, beställaren=medlemmen, styrelsemedlem, glasentreprenör och plåtentreprenör.

  Plåtentreprenör har gjort besök och försökt att täta med sprutskum utan att lyckas. Jag har stött på dem flera gånger men åren går utan något engagemang. När jag nu i höst tar kontakt med VD och de gör ett besök, då är det plötsligt inte deras bekymmer. De anser att glasentreprenören inte gjort rätt.
  Jag kontaktar dem och belyser detta men har ännu inte fått någon respons.
  Till dags datum har jag ringt besiktningsman och entreprenörer och stött på om åtgärd av läckaget men inget händer.

  Medlemmen har betalat för besiktning och slutbesiktning men eftersom läckaget inte är åtgärdat är den inte utförd (2009-11-03). Garantitid för entreprenaden gäller tom 2014-10-21 (fem år) och särskild produktgaranti på plasttaket tom 2019-10-21 (tio år).

  Det är ju egentligen medlemmen som ska stöta på entreprenaderna och besiktningsmannen men jag som ordförande måste också bevaka övriga medlemmars intressen att det inte får förekomma läckage i fastigheten som kan drabba dem. Dessutom undrar jag över de satta datumen ang garanti. Vad gäller när INTE slutbesiktning är utförd.
  Vilken juridik gäller när en medlemmen är byggherre för inglasning på föreninges fastighet? Kan detta vara ett tänkbart scenario? Vid försäljning, vill inte ny medlem ha denna inglasning och då måste säljande medlem plocka bort inglasningen, Stämmer detta?

  Tacksam om jag kan få Era råd i detta ärende.
  Ni får gärna ta kontakt med mig på tel 070-617 57 56.

  Tack på förhand.

  Medlemsproblem

  Fråga av: Brfhjälp

  Hej!
  Vi har en medlem som äger ett AB, restaurangverksamhet, servering, catering, leverans till skolkök dagligen m.m. allt som ingår i en sådan verksamhet. Medlemmen har haft denna verksamhet i godkänd lokal på annan ort. Allt har varit frid och fröjd fram tills nu då medlemen har helt plötsligt utan styrelsens godkännande fört över firman till bostadsrätten och har produktionen därifrån utan tillstånd, vilket innebär att AB driver hela sitt företag på föreningens kostnad gällande el, (spis och ugn går varma samt stora frys samt kyl som medlemmen tagit hit), vatten, mängder av sopor så att alla soptunnor blir fulla. Det finns för övrigt ingen fettavskiljare i kök, godkända rökgångar, detta medför stinkande matos in till närliggande lägenheter, ej heller någon godkänd lokal att hantera matvaror i bostadsrättlägenheten. Livsmedelsverket har ej godkänt denna aktivitet hos oss. Nu har vi kallat till möte och bett medlemen att omdelbart sluta med att driva sitt företag i Bostadsrättsföreningen bostad då det står i våra stadgar att vi har endast bostäder som medlemen skall bo och vistas i s.k. permanentboende. Nu har medlemmen kommit med hot om att denne skall stämma föreningen och börjat uppträda oartigt mot grannarna. Hur skall vi gå vidare med denne medlem för att denne skall förstå att man inte får driva en produktion på detta vis i en bostadsrättsförening. Helt enkelt totalt omdömeslös agerande från denna medlem, hur ska vi gå vidare?

  Vattenskada

  Fråga av: Oscar

  Hej!
  För en tid sedan upptäckte jag en vattenskada i golvet i vardagsrummet i min lägenhet, värt att tillägga är att jag bor på bottenvåningen. Jag anmälde detta till föreningen som i sin tur kallade dit en fuktmätningsfirma. När mätningen var klar så stod det klart att dräneringen i grunden av fastigheten var dålig varpå rika mängder vatten rinner in i mitt vardagsrumsgolv. Skadan sprider sig nu ca 5-10cm/vecka då det pga det kalla vädret inte (enligt uppgift) går att åtgärda felet med dräneringen nu. Föreningen har nu meddelat mig att de ska stå för åtgärdandet av dränering, rivning samt torkning av min lägenhet, men de säger att de inte tänker täcka mina ytskikt(!). Jag har ju absolut inte kunnat påverka underhållet av dräneringen/grunden till fastigheten, dock betalar vi som borättsinnehavare en avgift för t.ex. just sådana saker. Visst måste det väl vara som så att föreningen får stå för återbyggnade av mina ytskikt som är totalförstörda?

  Obetald hyra

  Fråga av: Leif Persson

  Hur förfar man om en hyresgäst inte betalar hyran? Vi har en som ligger efter 1 mån. Vi får ingen kontakt med henne. Telefon samt brev är skickade. Hon öppnar inte dörren då vi knackar på, trots att vi vet att hon är hemma. Hur göra?

  Effektivare styrelsearbete

  Att slippa fastna i svårbesvarade frågeställningar är ett utmärkt sätt att effektivisera styrelsearbetet. Ställ frågorna till Borätt Forum så får ni svar.

  Borätt Forums experter Frågor & Svar

  Andrés Måleri

  Svarar på frågor om fönstermålning, fönsterrenovering, fasadmålning, lägenhetsmålning och trapphusmålning

  BM Luftbehandling

  Svarar på frågor om installation och service av styr/regler/övervakningssystem för fastighetsinstallationer som t ex värmesystem, ventilationssystem mm.

  Bolander & Co

  Försäkringsförmedlare och skadespecialister
  Svarar på allt om försäkring och skador i bostadsrätt. Hur gäller försäkringarna? Vem har ansvaret för skadan?

  Brandkontoret

  Vi arbetar för att ge dig Stockholms bästa fastighetsförsäkring.

  CC Plåt

  Svarar på alla frågor om ert tak. Hur underhåller man det på bästa sätt, hur vet man att vattenavrinning fungerar och har vårt tak säkerhetsutrustning som följer dagens förordningar etc.

  Cleanfresh

  Städning av trapphus, bortforsling, garagestädning.

  DM TAK AB

  Vi finns här oavsett vilket takarbete du är i behov av!

  Ekerö Bygg AB

  Svarar på frågor om vattenskador, ombyggnad, renovering, bygg, lokalanpassningar och fastighetsfrågor.

  Electrolux Professional AB

  Vi hjälper er med utrustning till tvättstugan. I vått och torrt.

  EVERY AB

  Helhetsleverantör inom skadehantering och byggproduktion.

  Fastigo – fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation

  Fastigo är experter på fastighetsbranschens förutsättningar. Vi svarar på allt som du behöver veta i din roll som arbetsgivare.

  Frakka AB

  Frakka hjälper Brf:er och fastighetsägare med frågor gällande stambyten och andra renoveringar t.ex. fasad-, tak-, fönster-, och balkongrenoveringar.

  iLOQ

  Svarar på frågor om digitala låssystem och hur du säkert och smidigt hanterar alla behörigheter till bostadsfastigheter.

  LEDenergy Nordic AB

  Svensk tillverkare av LED-belysning med fokus på kvalitet, hållbarhet och miljön.

  Lumon – Balkonginglasning

  Har du funderingar kring balkonginglasningar i BRF?

  Olofssons Måleri & Fastighetsservice AB

  Svarar på frågor om trapphusmålning/renovering, fönsterrenoveringar och fasadrenoveringar.

  Pedersen Advokatbyrå

  En nischad advokatbyrå med jurister specialiserade på entreprenadrätt och  konsulträtt.

  Permoluft

  Permoluft arbetar med OVK, injustering och anpassning i brf:er och lokaler.

  Presto

  Säkerställer och utvecklar brandsäkerhet, ger företag och myndigheter rätt förutsättningar att förebygga, upptäcka och övervaka brand- och säkerhetsrisker i sina fastigheter.

  Röranalys i Sverige AB

  Röranalys i Sverige strävar efter kvalité i varje utförd tjänst – liten som stor – och kunden ska alltid känna trygghet med oss. Vi har ett brett tjänsteutbud för underhåll och renovering av fastigheter.

  SBR Byggingenjörerna

  Yrkesorganisationen för ingenjörer inom bygg- och fastighet. Våra medlemmar svarar på frågor gällande besiktning, kontrollansvar och utredningar.

  SEB

  SEB erbjuder finansiell rådgivning till Brf, gröna lån, betallösningar och hjälp med placeringar.

  Storholmen Förvaltning

  Svarar på frågor om underhållsplan kopplad till föreningens budget, lär känna ditt hus och frågor kring bostadasrättslagen och stadgefrågor

  Storholmen Projekt

  Svarar på frågor om byggentreprenad.

  Storstadens Bygg

  Svarar på frågor om byggentreprenad.

  Svenska Servicestyrkan AB

  Allt som rör avfallshantering, från hämtning till optimerad logistik.

  Tullinge Elektriska AB

  Allt inom el-installation. Energieffektivisering, laddboxar & belysning.

  Vattenfall E-Mobility AB

  Svarar på allt vad gäller elbilsladdning för din bostadsrättsförening eller fastighet.

  AnnonsEkerö Bygg
  AnnonsMur & Putsföretagen
  AnnonsCC Plåt
  AnnonsLilla Slottet AB
  AnnonsBolander
  AnnonsGW Asfalt
  AnnonsSEB
  AnnonsStorholmen Förvaltning
  AnnonsEVERY AB
  AnnonsRöranalys i Sverige AB
  AnnonsElectrolux Professional AB
  AnnonsLumon - Balkonginglasning
  AnnonsTullinge El
  AnnonsDahl Sverige AB
  AnnonsRS Rörservice
  AnnonsInCharge Vattenfall
  AnnonsILOQ
  AnnonsATI's El & Energiteknik
  AnnonsFrakka
  AnnonsSBR
  AnnonsBM Luftbehandling
  AnnonsEcoclime Group AB
  AnnonsSöderkyl
  AnnonsSpirare
  AnnonsBrandkontoret
  AnnonsPermoluft
  AnnonsOlofssons Måleri & Fastighetsservice AB
  AnnonsSehded Tresson