AnnonsElectrolux Professional AB

Borätt Forum erbjuder i samarbete med Storholmen Förvaltning Teknisk rådgivning för bostadsrättsföreningar

Vi skickar en offert inom 24 timmar

Rådgivning

Borätt Forum erbjuder teknisk rådgivning till bostadsrättsföreningar i samarbete med Storholmen Förvaltning. Rådgivningsteamet kan besvara frågor rörande teknisk drift samt underhållskaraktär av er fastighet t e.x.:

Vi erbjuder även utbildningar skräddarsydda efter er styrelse och bostadsrättsförenings behov.

Inom den tekniska rådgivningen så följer Storholmen Förvaltning några grundläggande ramar:

 • Snabb återkoppling, svarar på telefon inom 40 sekunder mellan kl 07-21 måndag–fredag och återkopplar inom 2 timmar på mail.
 • Arbetar utan påslag på underentreprenörers fakturor. 0%.
 • Tar ej heller s.k. ”kick-backs” från leverantörer som vi förmedlar till föreningen.
 • Har avtal med 3 månaders löpande uppsägningstid.

  Kontakta Rådgivning - fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er inom 24 timmar

  Organisationsnummer  EED – Energy, Environment & Digitalisation

  EED – Energy, Environment & Digitalisation av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.

  Följ med Borätt Forum och få information, råd, hjälp och stöd med de utmaningar ni står inför i er bostadsrättsförening.

  Underhållsplan

  FAFF- (Förenklat Avtal Fastighetsförvaltning)

  Borätt Forum Styrelsesupport

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning