AnnonsMiele

Borätt Forum Rådgivning

Rådgivning

Borätt Forum Rådgivning hjälper till vid projekt och större investeringar i föreningen. Rådgivningsteamet kan besvara frågor rörande teknisk drift samt underhållskaraktär av er fastighet t e.x.:

Vi erbjuder även utbildningar skräddarsydda efter er styrelse och bostadsrättsförenings behov.

  Kontakta Rådgivning

  Organisationsnummer  EMD – Energi, Miljö och Digitalisering

  EMD, energi, miljö & digitalisering av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.

  Följ med Borätt Forum och få information, råd, hjälp och stöd med de utmaningar ni står inför i er bostadsrättsförening.

  Underhållsplan

  FAFF- (Förenklat Avtal Fastighetsförvaltning)

  Borätt Forum Styrelsesupport

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning