AnnonsElectrolux Professional AB

Borätt Forum erbjuder i samarbete med Storholmen Förvaltning ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Vi skickar en offert inom 24 timmar

Borätt Forum erbjuder ekonomisk förvaltning av brf i samarbete med Storholmen Förvaltning. Erbjudandet heter ”Ekonomisk förvaltning – allt föreningen behöver” det innebär att Storholmen Förvaltning, till ett fast pris per månad sköter föreningens ekonomi i samarbete med styrelsen. Föreningen får en ekonomisk förvaltare, som har stöd av sitt team – allt för att arbetet ska flyta på utan avbrott. Vi arbetar i ett transparent ärendesystem vilket innebär att ni kan följa arbetet i realtid.

Storholmen Förvaltning erbjuder även en webbaserad kö hantering för parkering och garage där era medlemmar enkelt kan se status på sin köplats i deras portal.

Inom den ekonomiska förvaltningen så följer Storholmen Förvaltning några grundläggande ramar:

 • Snabb återkoppling, svarar på telefon inom 40 sekunder mellan kl 07-21 måndag–fredag och återkopplar inom 2 timmar på mail.
 • Arbetar utan påslag på underentreprenörers fakturor. 0%.
 • Tar ej heller s.k. ”kick-backs” från leverantörer som vi förmedlar till föreningen.
 • Har avtal med 3 månaders löpande uppsägningstid.
 • Erbjuder ”Ekonomi Total” som har ett fast arvode och verkligen täcker det som föreningen behöver för att hantera ekonomin.

Följande tjänster kan ni även köpa till:

 • Uppsägningsförfarande av hyreskontrakt (t.ex. vid omförhandling).
 • Om- och nyregistrering av momsförhållanden.
 • Deltagande vid föreningsstämma.
 • Anpassning av standardpolicys, så som parkeringshantering, kölistor etc.
 • Rådgivning till styrelsen i bostadsrättsjuridiska frågor.
 • Fastighetstaxering vart tredje år.
 • Långsiktiga likviditetsprognoser.
 • Utredning av lokala nivåer på marknadshyror.
 • Upplånings- och placeringsverksamhet.
 • Obeståndshantering.
 • Hantering av juridiska tvister mellan föreningen och annan part.
 • Rådgivning till styrelsen i bostadsrättsjuridiska frågor.
 • Upphandling av försäkring.

  Offertförfrågan - fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er med en offert inom 24 timmar  P-platser/garageplatser

  Lokaler/hyreslägenheter


  Ladda ned FAFF 

  Ekonomiutbildning

  Borätt Forum erbjuder färdiga paket med kunskapshöjande kurser inom ekonomi. Kurserna kan läsas som ett helt utbildningsblock eller valda delar som är av intresse. Utbildningarna är digitala och du väljer själv när och hur du vill ta del av dessa. Utbildningarna kommer finnas tillgängliga på Borätt Forums hemsida.