AnnonsFrågor och svar

Borätt Forum erbjuder ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Vi skickar en offert inom 24 timmar

Borätt Forum erbjuder ekonomisk förvaltning av brf i samarbete med Storholmen Förvaltning. Vi kallar erbjudandet ”Ekonomisk förvaltning – allt föreningen behöver” det innebär att vi, till ett fast pris per månad sköter föreningens ekonomi i samarbete med styrelsen. Föreningen får en ekonomisk förvaltare, som har stöd av sitt team – allt för att arbetet ska flyta på utan avbrott. Vi arbetar i ett transparent ärendesystem vilket innebär att ni kan följa arbetet i realtid.

Vi har även en webbaserad kö hantering för parkering och garage där era medlemmar enkelt kan ställa sig i kö samt se status på sin köplats i vår portal.

Inom den ekonomiska förvaltningen så följer vi några grundläggande ramar:

 • Snabb återkoppling, Borätt Forum svarar på telefon inom 40 sekunder mellan kl 07-21 måndag–fredag och återkopplar inom 2 timmar på mail.
 • Vi arbetar utan påslag på underentreprenörers fakturor. 0%.
 • Vi tar ej heller s.k. ”kick-backs” från leverantörer som vi förmedlar till föreningen.
 • Våra avtal är med 3 månaders löpande uppsägningstid.
 • Vi erbjuder ”Ekonomi Total” som har ett fast arvode och verkligen täcker det som föreningen behöver för att hantera ekonomin.

Följande tjänster kan ni även köpa till:

 • Uppsägningsförfarande av hyreskontrakt (t.ex. vid omförhandling).
 • Om- och nyregistrering av momsförhållanden.
 • Deltagande vid föreningsstämma.
 • Anpassning av standardpolicys, så som parkeringshantering, kölistor etc.
 • Rådgivning till styrelsen i bostadsrättsjuridiska frågor.
 • Fastighetstaxering vart tredje år.
 • Långsiktiga likviditetsprognoser.
 • Utredning av lokala nivåer på marknadshyror.
 • Upplånings- och placeringsverksamhet.
 • Obeståndshantering.
 • Hantering av juridiska tvister mellan föreningen och annan part.
 • Rådgivning till styrelsen i bostadsrättsjuridiska frågor.
 • Upphandling av försäkring.

  Offertförfrågan - fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er med en offert inom 24 timmar  P-platser/garageplatser

  Lokaler/hyreslägenheter


  Ladda ned Borätt Forums FAFF 

  (Förenklat avtal för fastighetsförvaltning)

  Ekonomiutbildning

  Borätt Forum erbjuder färdiga paket med kunskapshöjande kurser inom ekonomi. Kurserna kan läsas som ett helt utbildningsblock eller valda delar som är av intresse. Utbildningarna är digitala och du väljer själv när och hur du vill ta del av dessa. Utbildningarna kommer finnas tillgängliga på Borätt Forums hemsida.

  Analys av årsredovisning

  Borätt Forum erbjuder analys av bostadsrättsföreningars årsredovisning. Analysen riktar sig till dig som ska köpa eller sälja lägenhet och behöver råd och vägledning kring föreningens ekonomi. Analysen presenteras på ett lättförståeligt blad där du enkelt får en övergripande bild över viktiga nyckeltal. exempel på vad som kan ingå i analysen:

  • Belåning per kvm
  • Att avgifterna täcker de löpande kostnaderna
  • Föreningens sparande för framtida underhåll