AnnonsStyrelsesupport

Ekonomisk förvaltning med Borätt Forum

Få offert inom 24 timmar

Borätt Forum erbjuder i samarbete med Storholmen Förvaltning den moderna tidens ekonomiska förvaltning. Vi erbjuder en fullt digital tjänst för den ekonomiska förvaltningen – där ni som kund ser allt vi gör i realtid!

All handläggning och alla möten sker digitalt. Vi kallar erbjudandet ”Ekonomisk förvaltning – allt föreningen behöver” vilket innebär att till ett fast pris per månad så sköter den ekonomiska förvaltaren föreningens ekonomi tillsammans med styrelsen. Föreningen får en ekonomisk förvaltare, som med stöd av sitt team kan erbjuda återkoppling inom 2 timmar. Dessutom arbetar vi i ett transparent ärendesystem vilket innebär att arbetet går att följa i realtid.

Vi har även en webbaserad köhantering för parkering och garage där era medlemmar enkelt kan ställa sig i kö samt se status på sin köplats i vår portal.

Men, och det förtjänar att betonas, trots all IT så är den personliga kontakten viktigast. Och därför arbetar vi nära våra kunder, sätter dialogen i centrum och lyssnar aktivt på kundernas feedback.

Inom den ekonomiska förvaltningen följer vi några grundläggande ramar, dessa är följande:

 • Återkoppling, Borätt Forum svarar på telefon inom 40 sekunder mellan kl 07-21 måndag–fredag och återkopplar inom 2 timmar på mail.
 • Vi arbetar utan påslag på underentreprenörers fakturor. 0%.
 • Vi tar ej heller s.k. ”kick-backs” från leverantörer som vi förmedlar till föreningen.
 • Våra avtal är med 3 månaders löpande uppsägningstid.
 • Vi erbjuder ”Ekonomi Total” som har fast arvode och verkligen täcker det som föreningen behöver för att hantera ekonomin.

När ni behöver kan ni även köpa till:

 • Uppsägningsförfarande av hyreskontrakt (t.ex. vid omförhandling).
 • Om- och nyregistrering av momsförhållanden.
 • Deltagande vid föreningsstämma.
 • Anpassning av standardpolicys, så som parkeringshantering, kölistor etc.
 • Rådgivning till styrelsen i bostadsrättsjuridiska frågor.
 • Fastighetstaxering vart tredje år.
 • Långsiktiga likviditetsprognoser.
 • Utredning av lokala nivåer på marknadshyror.
 • Upplånings- och placeringsverksamhet.
 • Obeståndshantering.
 • Hantering av juridiska tvister mellan föreningen och annan part.
 • Rådgivning till styrelsen i bostadsrättsjuridiska frågor.
 • Upphandling av försäkring.

  Offertförfrågan - fyll i dokumentet så kontaktar vi dig  P-platser/garageplatser

  Lokaler/hyreslägenheter


  Ladda ned Borätt Forums FAFF 

  (Förenklat avtal för fastighetsförvaltning)

  Ekonomiutbildning

  Borätt Forum erbjuder färdiga paket med kunskapshöjande kurser inom ekonomi. Kurserna kan läsas som ett helt utbildningsblock eller valda delar som är av intresse. Utbildningarna är digitala och du väljer själv när och hur du vill ta del av dessa. Utbildningarna kommer finnas tillgängliga på Borätt Forums hemsida.

  Analys av årsredovisning

  Borätt Forum erbjuder analys av bostadsrättsföreningars årsredovisning. Analysen riktar sig till dig som ska köpa eller sälja lägenhet och behöver råd och vägledning kring föreningens ekonomi. Analysen presenteras på ett lättförståeligt blad där du enkelt får en övergripande bild över viktiga nyckeltal. exempel på vad som kan ingå i analysen:

  • Belåning per kvm
  • Att avgifterna täcker de löpande kostnaderna
  • Föreningens sparande för framtida underhåll