AnnonsMiele

EMD – Energi, Miljö och Digitalisering

Följ med Borätt Forum och få information, råd, hjälp och stöd med de utmaningar ni står inför i er bostadsrättsförening.

EMD, energi, miljö & digitalisering av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.

Räntehöjningar, kraftigt ökade kostnader för vatten, fjärrvärme och el spräcker tidigare kalkyler för hur er bostadsrättsförening ska tänka inför höstens budgetarbete! Flertalet föreningar måste höja sina avgifter, men med hur mycket?

Det finns fler svar än frågor och vi har valt att paketera ihop detta som ett EMD-område eftersom de olika delarna relaterar till varandra.

Det finns även statliga bidrag att söka för digitalisering och energibesparande åtgärder i sin fastighet.

Hur Borätt Forum jobbar med EMD – ekonomi, miljö & digitalisering:

  • Startmöte med bostadsrättsföreningens styrelse då vi tillsammans fattar ett inriktningsbeslut om vilken del av EMD som ni vill prioritera
  • Platsbesök, där vi har en genomgång och analys av befintliga system och historisk förbrukning
  • Avstämning, vad vi har funnit och hur vi tänker gå vidare
  • Vi tittar på vilka möjliga åtgärder som finns och bedömer lämplighet samt kostnadseffektivitet
  • Vi presenterar detta för styrelsen i bostadsrättsföreningen och fastställer en prioritetsordning
  • Workshop tillsammans med er
  • Vi genomför arbetet och följer upp och utvärderar

Bostadsrättsföreningens viktigaste dokument!

Den ”nya” verkligheten med ökade energi och materialpriser, höja räntor och längre ledtider gör att bostadsrättsföreningar står inför ett helt nytt läge att planera budget inför drift och planerat underhåll av fastigheten.

Detta gör det extra viktigt att föreningen har uppdaterad underhållsplan för att få en korrekt bild av kommande kostnader att planera och budgetera för och undvika obehagliga överraskningar. Vi rekommenderar även att investera i en likviditetsprognos där ni lätt kan få en 10 årig översikt över föreningens räntor och utgifter.

Nu behöver ni den!!!

Räntehöjningar, kraftigt ökade kostnader för vatten, fjärrvärme och el spräcker tidigare kalkyler för hur er bostadsrättsförening ska tänka inför höstens budgetarbete! Flertalet föreningar måste höja sina avgifter, men med hur mycket?

Den 10-åriga prognosen som visar hur föreningens kassa utvecklas och ger er svar på om ni måste höja avgiften eller inte!

Som Arturo Arques utryckte det under Borättkvällen den 31 augusti ”Det är en guldgrej! För mig är det här en ”no-brainer”!

Är er underhållsplan uppdaterad efter nuvarande dagspriser?

Underhållsplan är ett dokument där man sammanställer de planerade underhållsåtgärderna och dess kostnader för att föreningen ska budgetera för dessa med bl.a. avgifterna.

Underhållsplanen är ett levande dokument och bör sträcka sig över 50 år för att få med alla kommande större åtgärder såsom stambyten m.m.
Underhållsplanen bör också vara i Excel för att lätt kunna uppdateras efter rådande slitage och kostnader.

Det är inte alltid verkligheten följer planen och planerat underhåll kan både senareläggas eller behövas utföras innan plan beroende på slitage.

Få reda på hur vi kan hjälpa er förening, fyll i era kontaktuppgifter i formuläret nedan!

    EMD