AnnonsElectrolux Professional AB

Skapa hype kring energispar

8 jan 2023

Tvätta sent på kvällen eller natten, engagera föreningens tekniknördar i jakten på energitjuvar och fira de sparade kilowattimmarna, det är några råd från Erik Thornström på branschföreningen Energiföretagen.

Det är också viktigt att se över el-avtalet och jämföra priser. Foto: Adobe Stock.

Bostadsrättsföreningarna kommer att behöva fokusera på energisparande både på kort och längre sikt. EU:s ministerråd har nyligen ålagt medlemsstaterna att spara 10 procent av elanvändningen, denna vinter, varav 5 procent är tvingande med fokus på höglasttimmarna, så här har alla ett ansvar, säger han. Det första rådet är att göra en energigenomgång av fastigheten. Här kan man ta hjälp både av energileverantören och av fastighetsskötare för att justera in värme-, ventilations- och energisystemen.

Det är bra om någon ledamot eller medlem i föreningen aktivt tar sig an frågan, går med på energigenomgången för att upptäcka energitjuvarna och läser på för att kunna ställa rätt frågor till de aktörer som ska åtgärda problemen. Det är också viktigt att se över el-avtalet och jämföra priser.

– De flesta elleverantörerna har webbverktyg med timprisdata där man lätt kan se var höglasttimmarna ligger, så att man aktivt kan dra ner effektbehovet under de tiderna och även generellt följa upp sina elbesparingsåtgärder, säger Erik Thornström.

Man kan exempelvis lägga tvättider sena kvällar, om det inte stör grannarnas nattsömn för att spara energi. Foto: Adobe Stock.

Man kan exempelvis lägga tvättider sena kvällar, om det inte stör grannarnas nattsömn, och ladda elbilarna på natten. Men också uppmana till ett ”energismart” beteende som att vädra kort och diska med fulla diskmaskiner.

Erik Thornström arbetar som energiexpert på branschföreningen Energiföretagen. Andra lösningar som går att få till på kort sikt är närvarostyrd belysning i trapphuset, att dra ner lite på temperaturen i trapphuset och sänka temperaturen i lägenheterna. Att minska värmen i lägenheterna från 22 grader till 21 grader sparar cirka 5 procent av energiåtgången. Styrelsen kan skapa entusiasm kring detta om man informerar medlemmarna om hur mycket energi som föreningen sparar och hur mycket besparingarna är värda i reda pengar. Det kommer ju att synas på föreningens och därmed också hushållens kostnader.

Var tydlig med framgångarna och fira det gärna på något sätt, säger han. Han påminner också om att energisparande är en solidaritetshandling med resten av Europa.

– Vi befinner ju oss faktiskt i ett krig i Europa där energin används som vapen, säger han.
På lite längre sikt finns det en hel del att göra. Ska föreningen byta värmesystem, installera solceller eller göra andra större investeringar gäller det att anlita proffshjälp.

– För att göra en bra upphandling behöver föreningen ha någon eller några teknik- och miljöintresserade medlemmar som kan syna vilka man samarbetar med och som kan bedöma om det är realism i kalkylerna som olika aktörer presenterar, säger han till sist.

 

Föregående artikel Andrahandsuthyrning – vilka skäl gäller egentligen?
Nästa artikel Föreningens ekonomi blir din ekonomi

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här