AnnonsMiele

Avdrag på avgiften för städdagar?

23 feb 2022

Det råder delade meningar kring möjligheterna att erbjuda medlemmar ett avdrag på avgiften mot att man deltar vid exempelvis städdagar eller andra enklare förvaltningssysslor. Det är dock fullt möjligt att göra detta även om det finns skattetekniska begränsningar. Så här går det till!

Städdagarna kan ibland vara ett irritationsmoment. Några hjälper till, andra håller sig undan, med eller utan giltiga skäl. Det kan lätt bli lite ”dålig stämning”. Ett sätt att undvika detta är att låta de medlemmar som deltar få en viss rabatt, ett avdrag på månadsavgiften, som ersättning för arbetsinsatsen. Då känner de som deltar att de får något för detta och de som avstår slipper ha dåligt samvete.

Ta ut avgift för att inte delta i städdagar är olagligt

Detta är fullt möjligt att göra utan att medlemmen behöver ta upp det som inkomst i sin deklaration eller att föreningen behöver göra någon särskild redovisning. Låt oss samtidigt också slå fast att det omvända, föreningen tar ut en avgift för de som väljer att inte delta, är däremot inte möjligt. Där sätter Bostadsrättslagen stopp. Enligt 7 kapitlet 14 paragrafen får en bostadsrättsförening inte ta ut andra avgifter än insats och årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning. De fyra sistnämnda kräver dessutom att föreningens stadgar har bestämmelser om det. Städningen anses ingå i den löpande skötseln av föreningen och ingår alltså i månadsavgiften.

BRF Glädjen har valt självförvaltning och spar dessutom pengar

En förening som sedan ett antal år valt att införa självförvaltning med ett avdrag på avgiften som ersättning är bostadsrättsföreningen Glädjen i Malmö som består av 29 lägenheter. – Det är ungefär hälften av medlemmarna som valt självförvaltning. Men i och med ersättningen behöver ingen ha dåligt samvete över att de inte vill eller kanske inte kan delta. Dessutom håller vi ju nere de externa kostnaderna, säger Joacim Lundberg, ordförande i föreningen. Utöver trädgårdsskötsel har man valt att själva också ta hand om snöskottning på gården, trappstädning med mera.

Tre saker krävs för att kunna göra en nedsättning

För att man ska få göra en nedsättning krävs dock tre saker; att det finns ett beslut på hur detta ska göras i föreningen, att alla som deltar får samma ersättning samt att avdraget inte överstiger den egna bostadens andel av den totala utgiften för dessa förvaltningsuppgifter. Rent principiellt handlar det alltså om att avdragen inte kan överstiga den kostnad föreningen skulle haft om de köpt upp tjänsterna externt. Vilket innebär att det ju finns ett visst mått av godtycke i beräkningsunderlaget. Samtidigt måste denna kostnad slås ut på samtliga bostadsrätter, även de som inte valt att delta i arbetet.

Så här räknar ni ut beloppen för nedsättning av avgiften

Här är ett enkelt exempel för tydlighetens skull. I en förening med 20 lägenheter deltar tio i självförvaltning. De tar hand om trappstädningen och all trädgårdsskötsel. Den uppskattade externa kostnaden för detta är 8000 kronor i månaden. Föreningen sparar alltså in 8000 kronor. Men besparingen ska först slås ut på alla lägenheter innan avdraget kan göras, vilket blir 8000 delat med 20, det vill säga 400 kronor. Detta blir det maximala skattefria beloppet per lägenhet i det här fallet. Totalt kan alltså 4000 kronor ges i avdrag. En medlems avdrag står alltid i proportion till sin del i det totala antalet lägenheter. Föreningen skulle kunna erbjuda ett fullt avdrag, det vill säga 800 kronor i månaden, men då kommer de överskjutande 400 kronorna att beskattas som inkomst av tjänst.

 

ENKLARE UPPGIFTER FÖR EGENFÖRVALTNING

Med enklare förvaltningsuppgifter menas sådant arbete som normalt kan utföras av alla hyresgäster och som inte kräver specialkompetens, till exempel:

• Trappstädning
• Trädgårdsskötsel
• Enklare reparationer
• Byte av glödlampor och annat förbrukningsmaterial
• Tillsyn av källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor med mera

1 Kommentar

  1. Hej
    Vad gäller om. Bri utför arbete som tex motorsåg (kapning av grenar) då föreningen bekostar motorsågsutbildning för denne.
    Föreningen är stort sett självförvaltande.
    Bri har egen motorsåg.
    Vi undrar över försäkringsfrågan vid tex olycksfall. Arbetsgivarfrågor? Inget avtal ingås förutom stadgarna. Ingen ersättning utgår för arbete.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här