AnnonsElectrolux Professional AB

Borätt forum Ekonomi

Borätt Forum Ekonomi vägleder styrelsen i frågor av ekonomisk karaktär och vi kan ge rådgivning i allt som rör er bostadsrättsförenings ekonomi.

Borätt forum Ekonomi hjälper till med rådgivning inom:

Vi hjälper även till med:

  • Upprättande av flerårig likviditetsprognos
  • Övergång till K3-regelverket

Utbildningar:

  • Styrelseutbildning, föreningens ekonomi

Hör av er till oss på ekonomi@borattforum.se om ni har några frågor rörande ekonomi så berättar vi hur vi kan hjälpa er!

    Kontakta Ekonomi