AnnonsElectrolux Professional AB

Batterier – framtiden väntar runt hörnet

9 jan 2023

Batterier, uppkopplade mot en solcellsanläggning, är fortfarande ovanliga i Sverige. Anledningen är enkel, idag är det inte lönsamt för en bostadsrättsförening att investera i batterier jämfört med modellen att sälja och köpa el. Men runt hörnet väntar ett helt nytt energilandskap där batteriet blir en viktig del. Dessutom finns det redan idag fördelar som gör att det ändå kan vara intressant att investera i batterilösningar.

Tyvärr måste vi börja vår spaning med att konstatera att det finns en orättvisa på marknaden. Villaägare får idag 50 procent i bidrag när de köper batterier, bostadsrättsföreningar får inget alls. Men det finns fler fördelar med batterier. Vattenfalls klimatcoach och energiexpert Lars Ejeklint lyfter fram några exempel.

Vattenfalls klimatcoach och energiexpert Lars Ejeklint. Foto Jeanette Hägglund.

─ Batterier ger en viss trygghet vid elavbrott. Det finns backup-system som kan hålla i gång kyl och frys, WiFi och belysning under en ganska lång tid, dock inte driva ett värmesystem.

Men ett batteri kan ju också användas på andra sätt, menar han. Har man ett timavtal, kan man använda sig av dygnsvariationerna och ladda sitt batteri när elen är som billigast. Kanske särskilt intressant under vinterhalvåret.

Spanar man sedan lite in i framtiden kan batterier ge ytterligare fördelar.

─ Många större förbrukare har idag avtal med exempelvis Svenska Kraftnät där de, med hjälp av batterier, förbinder sig att på kort varsel att avvara en del av sin belastning på nätet och omvänt snabbt kunna leverera viss kraft in på nätet. På sätt hjälper de till  elleverantören att hålla rätt balans i nätet och får då ersättning för detta. Lars Ejeklint ser, på ganska kort sikt, möjligheter att skapa kluster av elanvändare till exempel ett antal bostadsrättsföreningar som skulle kunna erbjuda samma sak och får intäkter.

Framtidens energilandskap kommer att innebära mycket mer av lokalt producerad el och el producerat av förnybara källor som inte kan leverera samma stadiga flöden som vatten- och kärnkraft.

─ Från att produktionen av el anpassats till konsumtionen kommer i stället att bli det omvända, säger han, vi anpassar oss efter produktionen. Då kommer batterier vara helt nödvändiga.

Tittar vi på storskaliga lösningar är Uppsala ett bra exempel. De har byggt upp ett batterilager som var störst i Sverige när det stod klart. Med hjälp av detta kan man kompensera för den begränsade nätkapaciteten som ju tar lång tid att bygga ut. Batterierna kompenserar vid brist och laddas när det är gott om el.

Något som också banar väg för batterier i brf:er är egna micronät inom en bostadsrättsförening. Solkraft från ett tak kan föras över till en annan fastighet vi ett eget nät. Det finns visserligen en begränsning, solcellsanläggningen får inte vara på mer än 500 kW. Över det måsta man betala elskatt. Men spanar vi mot framtiden menar han att vi kan komma se inte bara lokala nät inom en brf, utan i grupper om flera brf:er inom ett visst område eller kanske hela samhällen med sitt eget lokala nät.

─ Idag producerar solceller cirka en procent av Sveriges el, men i Tyskland är det tio procent, berättar han. I framtiden, med nya regelverk, kan till exempel en ny stadsdel med sitt lokala elnät, med hjälp av solkraft och batterier som balanserar systemet, optimera sin tillgång och efterfrågan på el innan de börjar köpa in el utifrån.

Massproduktionen av solceller har sänkt priserna radikalt, och samma sak kommer att hända med batterier.

─ Vi kommer antagligen att se betydligt lägre priser bara inom något år, säger han. Batterier kommer att vara en väldigt viktig pusselbit i det nya energilandskap som väntar runt hörnet.

 

 

 

 

 

 

 

Föregående artikel Föreningens ekonomi blir din ekonomi
Nästa artikel Norskt brf-koncept till Barkarby

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här