AnnonsElectrolux Professional AB

Bli en digital brf på en vecka

18 nov 2022

 

Rikard Strid, ordförande KTC, vill hjälpa brf:er komma igång med digitaliseringsresan.

Digitalisering är ett hett ämne i Brf-Sverige. Inte bara då det gäller lås, bokningar, belysning utan också el, värme, varmvatten och ventilation. Men hur tar man första steget i den gröna digitala omställningsresan och fortsätter framåt utan snubbla? Rikard Strid, ordförande för KTC menar att det tar mindre än en vecka att vara på god väg mot en digitaliserad och effektivare framtid.

Många bostadsrättsföreningar har funderingar kring digitalisering, intresset finns, men frågorna är också många. Det känns inte lika konkret som säg en solcells- eller bergvärmeanläggning. Dessutom gäller det att vara så pass insatt att man kan visa för föreningens medlemmar att detta är något att satsa på.

– Jag skulle nog säga att det mest handlar om att komma i gång, menar Rikard Strid. Till att börja med ska man sätta sig in i hur fastighetens energisystem fungerar, vad det är som drar energi och hur mycket. I princip kan man dela upp digitaliseringsresan i ett antal steg.

– Först handlar det om att ta tempen på fastigheten genom att göra energikartläggning. Ta hjälp av er förvaltare eller någon annan samarbetspartner som har rätt kompetens och gå igenom fastigheten.

Viktigt med ett helhetsperspektiv

Redan från början är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på fastighetens hela värme/energisystem. I nästa steg börjar man samla in data. Sätta ut värmesensorer i ungefär var tredje lägenhet. Dessa kopplas ihop med automationen, styrsystemet i fastigheten, som trimmas och justeras in. Bara genom att styra värmen i fastigheten efter inomhustemperaturen i stället för utomhustemperaturen sparar man uppåt tio procent på energinotan och får ett bättre inomhusklimat på köpet.

– Efter det kan börja bli lite mer offensiv i sina ambitioner med att optimera sitt system. Exempelvis koppla det till väderprognoser, så kallad väderstyrning. Man använder fastighetens klimatskal som en termos och utnyttjar trögheten i den energi som finns lagrad i byggnaden och sänker temperaturen tidigare när prognosen pekar på varmare väder. Sedan kan man även koppla systemet till timtariffer om man har rörliga elavtal, se till att balansera sitt fjärrvärmesystem för att kapa effekttoppar med mera.

Besparingar på närmare 15 – 20 procent

– Detta är lågt hängande frukter för att snabbt digitalisera sin fastighet och få besparingar på uppåt 15 – 20 procent. En investering som i dagens läge har en payoff-tid på cirka två år. På frågan om vad som krävs av engagemang och medverkan av föreningen menar han att det fordras ett visst engagemang men att det allra viktigaste är att välja en förvaltare som har kompetensen och helhetstänket. Han återkommer till detta flera gånger – helhetsbilden, det holistiska perspektivet. Utan det kan det gå snett. Han ger ett varnande exempel.

– En brf var tidiga med att sätta ut laddstolpar och gjorde det på eget initiativ utan att prata med sin förvaltaren. Nu sitter föreningen på en laddarinfrastruktur som inte kan hantera spotpriser, timförbrukningar. Vilket gör att de inte kan använda sina laddare idag, eftersom de inte kan debitera för den faktiska kostnaden för laddningarna. Deras upplägg byggde på ett stabilt elpris och ett schablonpris för alla. Något som inte gäller i dag. En annat enkelt feltänk kan ju vara att man kör sin frånluftsåtervinnare där den faktiska vinsten i återvunnen energi understiger elkostnaden för återvinningen. Eller föreningen som skippade all fjärrvärme och satsade allt på bergvärme, de har det tufft just nu.

Placera ut sensorer är enklare idag

Men det här med att placera ut sensorer i var tredje lägenhet, menar jag, det är väl knappast gjort i en handvändning?

– Historiskt sett har det varit både knöligt, tidskrävande och dyrt, men ny teknik har gjort det så mycket enklare och billigare. Vi har ett samarbete med Telia där vi utnyttjar deras 5G-nät för att koppla upp de utvalda lägenheterna och då talar vi inte om många minuter per lägenhet, berättar han. Många föreningar förundras över hur lätt det är att samla in data. Egentligen behöver man inte ens ha en tekniker på plats för att placera ut sensorerna. Styrelsen kan själv göra det om de har tillgång till en bra instruktion.

Den gröna omställningsresan börja med att mäta och få kontroll

– Man ska dock ha respekt för att i takt med att man vill få en allt smartare och mer effektiv fastighet ökar komplexiteten, menar han. Då ställs det allt högre krav på den förvaltare/samarbetspartner man valt och givetvis också mer krav på styrelsen också. På frågan om detta fungerar för alla fastigheter menar han att effekten till viss del är beroende av byggår, typ av fasad och grad av isolering. Men alla gör vinster i spannet från sex till tjugo procent. Avslutningsvis menar Rikard att om du inte koll på ditt inomhusklimat så kan du inte göra någonting. Att mäta är att veta, helt enkelt. Du kör ju knappast runt i en bil utan bensinmätare eller hastighetsmätare, eller hur? Allas vår gröna omställningsresa börjar med att mäta och få kontroll och nyckelordet är digitalisering.

Föregående artikel Energimarknadsinspektionen ger grönt ljus för elstöd
Nästa artikel En tvättäkta miljökämpe!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här