AnnonsElectrolux Professional AB

Lönsamt att stödja tilläggsisolering av byggnader

13 okt 2022

 

Stöd till tilläggsisolering av byggnader minskar energianvändningen och är samhällsekonomiskt lönsamt. En till två decimeters extra isolering av väggar och tak halverar energiförlusterna och sparar över 2000 GWh energi, visar en rapport från Swedisol.

– Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol.

Idag värms över 40 procent av småhusen med el. Om småhusen i studien tilläggsisoleras motsvarar besparingen el från 80 vindkraftverk eller fyra gånger fjolårets rekordhöga elproduktion i Karlshamnsverket. Besparingen i flerbostadshusen motsvarar energianvändningen i 240 000 fjärrvärmeuppvärmda villor. Kostnaden uppgår till 40 miljarder, att jämföra med de 90 miljarderna i höstens aviserade stöd för att parera de höga energipriserna.

– Trots att potentialen är så stor så har svenska beslutsfattare haft lågt fokus på att stimulera energieffektivisering. En rad studier visar att det behövs stöd för att fastighetsägare ska investera i energieffektivisering snarare än att prioritera andra åtgärder. Regering behöver snarast införa långsiktiga styrmedel för energieffektivisering, säger Veronica Koutny Sochman.

 

Föregående artikel Bopriserna i Stockholm kan bli lägre än före pandemin
Nästa artikel Ny rapport från Borätt Forum

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här