AnnonsElectrolux Professional AB

Energibesparande åtgärder lyfte Brf Furan

23 sep 2022

Tack vare solcellerna har Brf Furan sparat 123,6 ton co2 motsvarande 3 170 träd sedan installationen. Foto: Torbjörn Johansson

Brf Furan i Oxelösund har vunnit flera miljö- och hållbarhetspriser.
Trots investeringar på närmare 22 miljoner kr har de inte höjt avgiften
på 11 år och har heller inga planer på att göra det.

Brf Furan ligger på Trädgårdsgatan 11, husen byggdes 1956–58 och består av 85 lägenheter i två huskroppar, ett hög- och ett låghus. Det hade det inte gjorts någon inves-tering i föreningen på mer än tolv år när ekonomen Boris Klintsjö flyttade dit för 18 år sedan. Han blev ordförande i styrelsen och tog tag i saker och ting. Det började med att han sålde av en fond i föreningen med en intäktsränta på 0,2 procent och i stället betalade av lånen (5 miljoner) som hade en ränta på 6,25 procent.

Vad har du för tips för att få en brf att blomstra?

– Se över alla gamla avtal, det kanske finns bättre villkor nu än för 30 år sedan, gör en plan för energibesparande åtgärder och amortera – spara inte, det är tre tips för att skapa ett tryggt boende, säger Boris, vice ordförande i föreningen.

Han sträcker stolt på sig och tillägger att han är duktig i ekonomi och att de har många bra kompetenser i styrelsen när det gäller övriga frågor.

Förra året fick Brf Furan med Boris Klintsjö i spetsen Oxelö Energi hållbarhetspris. Här tillsammans med ordförande Marléne Bergman. Foto: Torbjörn Dahlström

– När jag flyttade hit hade vi en bristfällig och oduglig underhållsplan. Vi bytte bank och tog nya lån med låg ränta. Vi bytte försäkringsbolag, redovisningsbyrå, skaffade nya avtal om fastighetsskötsel och med övriga leverantörer. Då kunde vi sätta i gång med våra investeringar och framför allt bygga upp en bra ekonomi. Vi bytte redovisningsmetod från K2 till K3. Vi gjorde radon- och PVC-mätning så inga oväntade kostnader skulle dyka upp. Vi tätade också fönstren och bytte säkerhetsdörrar.

Föreningen har idag en låg avgift (547 kr/kvm) och i den ingår bredband, TV, tilläggs-försäkring, elnätavgift och fiber. År 2015 lades nya tak och en solcellsanläggning installerades. Bland de tegelfärgade betongpannorna placerades drygt 200 solpaneler ut jämt över ett av taken. Vindarna i låg- och höghuset tilläggsisolerades.

– Under vintrarna frös de boende högst upp. Vi var tvungna att göra något och sparade mycket energi.

År 2013 datoriserades undercentralen. Samma år fick fastigheten fuktskador i källaren men i stället för att gräva upp och dränera monterades elektrodslingor som har fungerat ganska bra. Tre år senare vad det dags för fiber, en dyr investering som används av ett fåtal av
de boende, enligt Boris Klintsjö.

– Det var den sämsta investeringen vi gjort. Det blev ingen återbetalning på det. Vi slöt i stället ett kollektivt TV-och bredbandsavtal och slapp den fasta avgiften.

En annan avgift som de boende slipper är den fasta elavgiften. Solcellerna på taken gav ett stort överskott under sommaren så föreningen sålde 40 000 kWh till elbolaget.

– Det har varit oroligt i föreningen vad gäller elpriserna men vi berörs inte nu eftersom vi skrev ett 3-årigt fast avtal fram till 2025. Numera säljer vi elen till de boende i stället och vi har nog södra och mellersta Sveriges lägsta elkostnad med 1,35 kr per kWh inklusive moms, skatt och fast avgift.

Ökade energipriser och räntekänslighet är några oroskällor som ofta gör sig påminda. Brf Furan har betyget A++ vilket innebär mycket låg räntekänslighet och belåningsgraden är 2100 kr per kvm. Vad gäller energipriserna är de inte heller så känsliga eftersom förbruk-ningen har halverats. År 2016 installerades LED-armaturer i höghuset med rörelse-detektorer och LED-lampor i alla utrymmen. Sist men inte minst fick föreningen ett motionsrum.

– Den bästa investeringen och den som betalade sig snabbast är när vi skaffade
Bauersystemet – ett system som renar vattnet i radiatorerna. Vi hade tidigare svart vatten i radiatorerna och halvljumna element, i början tvingades vi byta filter varannan månad. Nu gör vi det en gång om året. En investering på 87 000 kr som var betald inom två år.

Föreningen har också installerat det ”rättvisa” IMD – Individuell Mätning och Debitering vilket innebär att de boende får betala för sin egen förbrukning av värme och vatten. Nu ligger värmen kring 21–22 grader vintertid.

– Vi har också bytt termostater, stamventiler och värmeväxlare i fastigheten, berättar Boris
Klintsjö. Inglasade balkonger finns sedan 14 år tillbaka.

– Den dyraste investeringen vi gjorde var isoleringen på vindarna i båda fastigheterna. Total energibesparing under dessa 16 år är 50 procent – en halvering av kostnaderna. Energibesparande utrustning i torkrummet i källaren har också installerats.

Det är stora skillnader mellan vattenförbrukningen idag, enligt honom, den som betalar minst betalar 7 kr och den som betalar mest 700 kr i månaden. Med IMD sparar de cirka 30 procent av vattenförbrukningen och 20 procent av fjärrvärmeförbrukningen jämfört med
tidigare.

Har ni några projekt kvar att göra?

– Vi har beställt installation av cirkulations- och tvillingpump och trycksystem. Det gör att vi kommer att ha den absolut senaste tekniken i värmecentralen – en investering på cirka 250 000 kr. En ny och härlig uteplats är också på väg att färdigställas.

Furan har uppmärksammats en hel del i Oxelösund.

– Vi vann Oxelö Energipris 2021 vad gäller hållbarhet och tidigare har vi fått två miljöpriser, ett från kommunen och det andra från Centerpartiet, avslutar Boris Klintsjö som ”aldrig” tänker flytta från föreningen. Under åren har jag lärt mig mycket om fastighetsfrågor genom att läsa tidningen ”Borätt” som är en god kunskapskälla.

Föregående artikel Fler kan gynnas av fallande bostadspriser
Nästa artikel Sommarfest och något att glädjas över behöver vi alla

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här