AnnonsMiele

Stadgarna – föreningens viktigaste ramverk

Stadgar & lagstiftningen
Stadgarna tillsammans med gällande lagstiftning reglerar vad föreningen, styrelsen och dess medlemmar har att förhålla sig till. Ofta har stadgarna ett avsnitt som reglerar vad den enskilde medlemmen ansvarar för. Det kan t.ex. röra sig om vem som ansvarar för icke bärande innerväggar och ytterglaset på lägenhetens fönster.

Se över era stadgar
Som ledamot i styrelsen bör du ha kännedom om vad som står skrivet i er föreningens stadgar. Stadgarna bör ses över med ett visst intervall, t.ex. så kan det komma lagförändringar eller så kan föreningens stadgar vara skrivna för allt för länge sedan och ha ett omodernt språk och innehålla delar som är förlegade.

I Bostadsrättslagen regleras det en rad punkter som måste vara med i föreningens stadgar. Det rör sig bl.a. om att föreningens företagsnamn ska anges, huruvida olika avgifter kan tas ut och grunderna för hur de avgifterna ska beräknas, antalet ledamöter i styrelsen, hur en föreningsstämma ska sammankallas, grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas och hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta Styrelsesupport


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning