AnnonsMiele

Kriminella portas från byggen

4 dec 2023

Tuffare för hantverkare
Kan bättre arbetsvillkor också höja kvaliteten på byggena? Bankernas initiativ Hållbar byggbransch syftar till att få bort arbetslivskriminaliet ur byggbranschen.

Sveriges största banker och byggbranschen har nu sjösatt sitt samarbete för att komma till rätta med den omfattande kriminaliteten inom byggbranschen. Bankerna ställer hårdare krav för att finansiera byggprojekt – detta ökar kontrollen på de företag som anlitas och det ska även följas upp på plats att reglerna följs.

Samarbetet kallat ”Hållbar byggbransch” innebär att Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna inför bankgemensamma särskilda villkor. Handelsbanken utvecklar egna villkor i linje med de övriga. Hållbar byggbransch skriver i ett pressmeddelande att andra banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig till samarbetet och de bankgemensamma särskilda villkoren som branschen och bankerna står bakom.

Initiativet riktar sig mot fastighets- och byggsektorn. Det kommer bland annat att omfatta nybyggnation av bostadsrättsfastigheter där byggentreprenören bildar en så kallad byggstyrelse som agerar byggherre.

Det har länge funnits problem inom byggindustrin med skattefusk, brott mot säkerhets- och arbetsmiljöregler.

Avreglering

Hållbar byggbransch skriver att många av problemen bottnar i att byggbranschen avreglerades vid millennieskiftet. Tanken var att öka konkurrensen genom att företag från andra länder kom in på den svenska marknaden, men kontroller och lagstiftning fanns inte på plats. Resultatet blev att skattefusket blev grövre och andra kriminella inslag som t ex arbetslivskriminalitet uppstod på byggarbetsplatserna.

Byggbolagens affärsmodell förändrades från att ha haft många anställda arbetare till att i stället anlita entreprenörer i flera led.

Målet är sund konkurrens i byggbranschen. Implementering i bankerna har delvis påbörjats och väntas få full effekt från 1 november 2024, då alla i byggsektorn förväntas ha implementerat kontrollsystem, som uppfyller kraven i de särskilda villkoren.

Det blir mer strikt

Sanktioner talar man ännu inte så mycket om.

Roger Germer, verksamhetsledare på Bankföreningen förklarar att bankerna under implementeringsperioden, alltså fram till november 2024 kommer att ha allvarliga samtal med kreditagare i de fall man inte vidtagit åtgärder mot avvikelser i entreprenörsleden.

Men visst kommer bankerna att bli mer strikta vid kreditgivning.

– Bankerna har en hög ambition kring hållbarhetsfrågorna, även social hållbarhet och mänskliga rättigheter. De kunder vi möter som inte följer den ambitionsnivån kommer att få mycket svårt att få bankfinansiering. Kredittagare som inte verkar i hållbar riktning kommer generellt få sämre villkor än de som arbetar mer hållbart, säger han.

Roger Germer förklarar att Hållbar byggbransch inte primärt adresserar problemen med fusk och slarv i nybyggnation och vid renoveringar.

Men eftersom dåliga arbetsvillkor, bristande kompetens och låg kvalitet hänger ihop skulle initiativet från bankerna ändå kunna ge förutsättningar att höja kvaliteten.

 

Föregående artikel Om du ångrar att du köpt din bostadsrätt
Nästa artikel Bolånebedragare dömda

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här