AnnonsElectrolux Professional AB

55+boenden har allvarliga byggfel

22 jun 2023

Lars Ottosson är en välmeriterad besiktningsman i Göteborg. Han är kritisk mot Riksbyggen som lämnar synpunkter från oberoende besiktning utan avseende.

Fönster är felmonterade, brevlådor strömförande och soprummet står på sluttande mark. Två av Riksbyggens 55+boenden i Göteborg saknar flera funktioner som krävs för ett tryggt boende för äldre.

Där finns också en del andra byggfel. Men slutbesiktningen samt även garantibesiktningen är gjord och allt är godkänt. Hur ska föreningarna få rätt?

Bostadsrättsföreningarna Ljusglimten och Ljuspunkten i Tuve utanför Göteborg stod färdiga  2017 respektive2018.   Redan tidigt stod det klart att husen var behäftade med en rad byggfel. Styrelsen i brf Ljusglimten hade flera anmärkningar vid slutbesiktningen och vid garantibesiktningen 2022 och 23, men dessa lämnades utan avseende av de besiktningspersoner som Riksbyggen hade utsett.

Allvarliga brister

För att få hjälp kopplade föreningarna in besiktningsmannen Lars Ottosson år 2020. Han gjorde en omfattande besiktning och skrev ett protokoll som är en i många stycken skrämmande läsning:

Soprum står delvis på en annan fastighet. Marken lutar så mycket att det blir omöjligt för den som använder rollator att öppna dörren och slänga sopor.

Fönstren kan inte öppnas helt och kan inte tillfredsställande säkras vid fönsterputs, brandluckor är felmonterade och branddörrar i garaget fungerar inte som de ska.

”Följt alla anvisningar”

– Riksbyggens kontrollansvariga intygar att både lägeskontroll, säkerhet och tillgänglighetskontroll gjorts, samt att man följt de tillgänglighetsanvisningar som gäller för bostäder för äldre, men det har uppenbarligen inte gjorts, säger Lars Ottosson till Borätt forum.

Redan under garantitiden anlitade föreningarna en tillgänglighetskonsult, som konstaterade bristerna, och detta framfördes inför garantibesiktningen. Vid besiktningen tog man inte notis om föreningens synpunkter.

Lars Ottosson förklarar att bygget är ett så kallat konceptbygge, det vill säga det ska vara anpassat för äldre med funktionsnedsättningar. Det är också en totalentreprenad med funktionsansvar – de funktioner som hör till entreprenaden får inte saknas. Därför menar han att ett protokoll från en slut- eller garanti-besiktning inte kan vara sista ordet – entreprenörens ansvar sträcker sig längre än så.

Partisk beställare

Det är inte unikt att grava byggfel slinker igenom vid slutbesiktning. Det har sina skäl.

– En besiktningsman ska vara opartisk och beakta både entreprenörens och beställarens intressen. Men eftersom beställaren är en så kallad byggstyrelse eller interimsstyrelse som är nära lierad med byggentreprenören, i det här fallet Riksbyggen, så kan beställaren bli partisk när det gäller att trycka på för att tillvarata de framtida boendes intressen, förklarar han.

Läs mer om byggfusk:https://borattforum.se/klockstapeln-overlevde-fran-kaos-till-valmaga-pa-fem-ar/

 

Föregående artikel Brf Pungpinan – ett av många udda namn
Nästa artikel GLAD MIDSOMMAR!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här