AnnonsElectrolux Professional AB

Allt fler ansöker om skuldsanering

15 feb 2023

Personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Många som söker uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering.

Procentuellt sett får allt färre ja på sin ansökan till Kronofogden om skuldsanering. Foto: Adobe Stock

Under den första månaden 2023 har dock ansökningarna ökat igen.

–Vi vet inte om det är det är det ekonomiska läget i Sverige som gör att antalet ansökningar ökar just nu, det kan bero på flera faktorer, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Procentuellt sett får allt färre ja på sin ansökan. För fem år sedan var andelen beviljade ansökningar cirka 60 procent, förra året hade den siffran sjunkit till 35 procent.

För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den skuldsatta ha gjort tydliga ansträngningar för förbättra sin situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna. Ett annat kriterium är att personen inte kan betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid. Hur lång den perioden är varierar, men det kan handla om allt från sju till femton år beroende på personens situation.

– Du behöver både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder, och kunna visa att du ansträngt dig för att förbättra din situation, säger Per-Olof Lindh. Till exempel försökt öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk.

Kommunerna erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning. Dit kan den som funderar på att ansöka om skuldsanering vända sig.

– Vi ser ofta att ansökningar som gjorts med hjälp av budget- och skuldrådgivare är kompletta. Det har visat sig vara en framgångsfaktor både för att få och klara av en skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

På Kronofogdens webbplats finns ett skuldsaneringstest.

Föregående artikel Hur kan brf:er skydda sig och öka säkerheten? Direktsänt rundabordssamtal den 22/2 kl. 11:30
Nästa artikel Stämman bestämmer om arvodets storlek

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här