AnnonsElectrolux Professional AB

Bankerna i nytt samarbete mot kriminalitet

2 sep 2021

 

Nu skärper sju av de största bankerna i Sverige kraven på tydlighet, ordning och reda för att ge lån till större bygg- och renoveringsprojekt. Detta för att motverka att kriminella underentreprenörer nästlar sig in i projekten.

 

Satsningen kallas Hållbar Byggbransch och de banker som medverkar är Handelsbanken, SBAB, SE-banken, Swedbank, Sparbankerna, Danske Bank och Nordea.

Carl Lindståhl, hållbarhetsstrateg på SBAB, berättar att bankerna i dialog med ett flertal bygg- och fastighetsbolag samt tillhörande branschorganisationer har enats om gemensamma riktlinjer när det gäller lån till byggprojekt.

Ordning på bygget

– Digital uppföljning och kontroll är ett av kraven. Kunden ska använda ID06 eller motsvarande system för kontroll, uppföljning och rapportering. Detta för att få en bild av hela byggprojektet med alla underleverantörsled och därmed kunna hålla ordning på vilka leverantörer som anlitas på bygget, säger han.

Alla leverantörer och underleverantörer ska vara anmälda i den elektroniska personalliggaren som enligt lag ska finnas på alla byggarbetsplatser.

Fysiska kontroller ser mer

Genom ID06 kan kunden kontrollera att alla företag som knyts till projektet har svensk F-skattsedel. De får inte ha restförda skulder hos svenska myndigheter och de ska vara arbetsgivarregistrerade och betala arbetsgivaravgifter om det krävs enligt svensk lag.

Bankerna kan också ställa krav på fysiska arbetsplatskontroller enligt en standard som byggbolagen håller på att arbeta fram.

– Digitala system kan inte se sådant som skalskydd och arbetsmiljö, så fysiska kontroller krävs för att säkerställa att reglerna efterlevs, säger Carl Lindståhl.

Motverka kriminalitet

Han framhåller att Hållbar Byggbransch inledningsvis omfattar finansiering av projekt som drivs av professionella aktörer som bygg-, fastighets- eller utvecklingsbolag, och inte bostadsrättsföreningar som själva handlar upp för egen renovering. En enskild bank kan dock välja att utöka kravställningen om ökad kontroll till att även omfatta bostadsrättsföreningar. Men eftersom de stora byggbolagen står för en stor del av nyproduktionen av bostadsrättsfastigheter kommer det att innebära sundare konkurrens och i slutändan förhoppningsvis bättre kvalitet i byggandet.

– Bankinitiativet syftar till att motverka den undervegetation av grovt kriminella företag som finns i Sverige. Företag som betalar svartlöner, åsidosätter arbetarskydd och inte betalar skatter och avgifter skapar ett osunt klimat i byggbranschen.

 

 

 

 

 

 

Föregående artikel Kostnad för byggfusket = 50 000 nya bostäder per år
Nästa artikel Brf:er som installerat IMD får tillbaka momsen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här