AnnonsElectrolux Professional AB

Borätts Styrelseenkät: Valberedningen är bästa rekryteringsverktyget

20 apr 2023

Lätt, svårt – eller närmast omöjligt? Det finns faktiskt föreningar där det är kö för att komma med i styrelsen. Men de är få.

Borätts Styrelseenkät 2023 visar att de allra flesta föreningar har svårigheter att rekrytera nya styrelseledamöter.  Över 40 procent anger att det är svårt, medan drygt 16 procent svarar mycket svårt och knappt 8 procent har kryssat i alternativet ”nästan omöjligt”. Det är färre än de 6 procent som har svarat ”lätt” på frågan om hur de ser på möjligheterna att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

Nyckeln tycks vara en vaken valberedning. Många av svaren indikerar att valberedningen inte är särskilt aktiv och inte förstår sin uppgift.

En förening har svarat att det är ”Ganska lätt. Valberedningen informerar på boendemöten och frågar alla boende”. En annan förening har svarat att valberedningen arbetar hela året med att hitta intresserade.

Anders Berg och Susanna Ogebjer utgör valberedningen i Brf Gåshaga Pirar 5 på Lidingö utanför Stockholm. I en intervju i Borätt 1/2023 berättar de om sina erfarenheter:

– Det bästa med att vara valberedning är att man får tillfälle att ta kontakt med alla medlemmar, säger Anders Berg.

Anders och Rosanna betonar också hur viktigt det är att ha en bra säljpitch för att få upp intresset för styrelsearbetet.

De betonar att styrelsearbetet bedrivs mycket professionellt i deras förening, att allt dokumenteras digitalt och att styrelsemötena är väl förberedda och hålls korta.

Kent Andersson, ordförande i brf Gåshaga Pirar 5 på Lidingö framhåller att styrelseordföranden behöver ha en bra dialog med valberedningen.

– Vi brukar ha ett heldags strategimöte i styrelsen varje år och då bjuder vi in valberedningen en timme så de kan sätta sig in i styrelsearbetet och känna av hur styrelsen fungerar. Det är också bra om valberedningen deltar i styrelsemöten emellanåt så att de ser vilka frågor som är aktuella, säger han.

En välfungerande valberedning kan också fånga upp medlemmar som kanske inte vill vara med i styrelsen, men som är intresserade av att bidra på annat sätt, exempelvis i en trädgårdsgrupp.

Styrelseenkäten presenteras i sin helhet på Borätt forums Stora Styrelsedag den 11 maj.

Läs mer om Stora Styrelsedagen här: https://borattforum.se/kommande-evenemang/stora-styrelsedagen/

 

 

Föregående artikel Klartecken för elstöd 2 – de flesta har sina pengar den 9 juni
Nästa artikel ”Det bör ställas högre krav på förvaltarna”

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här