AnnonsMiele

Digitalisering och AI till nytta i styrelsearbetet

6 jan 2024

Bostadsrättsföreningar bör ta tillvara möjligheterna med digitalisering och AI, men det gäller att nyttja tekniken på ett ansvarsfullt sätt.

Artificiell intelligens har vuxit fram som den allra mest lovordade tekniken inom digitaliseringen för att åstadkomma stora effektiviseringar av arbetsuppgifter. Dokumentgranskande och generativa AI-verktyg står nu till många aktörers förfogande.

Dessa verktyg är mycket snabba på att kategorisera problem och används därför med fördel vid problem där komplexiteten och datamängden är stor. För styrelsens arbete i bostadsrättsföreningen finns redan idag flertalet möjligheter att dra nytta av AI-verktygen. AI kan exempelvis användas till att förutse underhållsbehov i en fastighet, analysera förbrukningsmönster för värme, el och vatten och föreslå effektiviseringar för att spara pengar eller för att sköta kommunikation med boende genom chattbotar.

Även andra aktörer på bostadsrättsmarknaden drar idag nytta av AI och digitala lösningar. AI-drivna system kan automatisera uppgifter som hyresförhandlingar, underhållsplanering och dokumenthantering, vilket frigör tid för fastighetsförvaltaren. Genom att analysera historiska data om fastighetens prestanda, driftskostnader och marknadsförändringar kan AI även hjälpa till att skapa budgetar och prognoser. Med digitaliseringen kommer dock inte enbart möjligheter utan även vissa risker. Det är tänkbart att förvaltare med hjälp av dessa system gör misstag i sin rådgivning som leder till att någon lider viss ekonomisk skada. Det är i dessa situationer möjligt att ansvarsrättsliga frågor aktualiseras.

Förvaltaren kan då sannolikt inte försvara sig genom att påpeka bristerna i det arbetsverktyg denne använt utan svarar sannolikt själv för resultatet av uppdraget denne utfört. Bedömningen i dessa situationer kommer ytterst handla om huruvida förvaltarens val av arbetsmetod och hjälpmedel kan sägas ha varit oaktsam eller ej. Sammanfattningsvis är det alltså för bostadsrättsföreningens del viktigt att tillvarata sina medlemmars intressen på bästa sätt genom att optimera sin verksamhet med de hjälpmedel och tjänster som står till buds. Samtidigt är det minst lika viktigt att användningen av dessa hjälpmedel sker på ett ansvarsfullt sätt.

Föregående artikel Brf stämmer Oscar Properties
Nästa artikel Att fundera på inför kommande renovering, till- eller nybyggnation

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här