AnnonsElectrolux Professional AB

En bra styrelse är ovärderlig

27 nov 2022

Att investera i en bra styrelse är bland det bästa en bostadsrättsförening kan göra. En styrelse som har en ekonom, jurist och någon teknisk sakkunnig brukar vara en bra förutsättning. Att sitta i en styrelse innebär krav av varierande karaktär. Allt ska protokollföras, justeras och distribueras.

Borätt Forums Styrelsesupport, från vänster Linn Gilbertsson, Jakob Bellstam, Ida Sandström och Veronica Karlén. Foto: David Moro.

Styrelsens ledamöter har inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner, utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen följer lagen.

– Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens ekonomi och även om man anlitar en ekonomisk förvaltare behöver styrelsen ha en förståelse för föreningens ekonomi, säger Jacob Bellstam, styrelsesupport, Borätt Forum. Det är lagkrav på att det ska finnas minst tre personer i en styrelse. Det brukar vara en ordförande och oftast en sekreterare och en ekonomiansvarig. För att få ett proffsigt styrelsearbete betonar Jacob ett antal punkter att ta fasta på:

• Skicka ut agendor i god tid och leverera på de punkter du har åtagit dig. De ska proto-kollskrivas, justeras och distribueras.

• Se till att arkivera och ha tydliga beslutsunderlag. Det ligger i en bostadsrättsförenings natur att styrelsen byts ut och det är därför viktigt att arkivera på ett bra sätt.

• Innan styrelsen fattar beslut se till att det finns utrymme för diskussioner innan, tydliga bra underlag och offerter som är beslutsmässiga.

• När det gäller olika projekt som exempelvis ett byggprojekt bilda en arbetsgrupp som sköter kontakterna med underleverantörerna.

• Ordföranden är sammankallande. I stadgarna står det oftast att det ska finnas 5-7 personer i styrelsen. Styrelsens ordförande ansvarar också för att driva styrelsemötet så att detta blir effektivt. Styrelsen måste följa stadgarna med hänsyn till lagen.

• Likhetsprincipen innebär att som namnet antyder att alla ska behandlas lika och det är styrelsens ansvar att likhetsprincipen efterföljs.

• Tänk långsiktigt kring ekonomi och underhåll.

–Sträva efter ekonomisk effektivitet och se över alla avtal och vad ni betalar för. Kan de omförhandlas eller kan vi byta förvaltare? Försök att pressa ner priserna. Avtalen har ofta nio månaders uppsägningstid och missar du det så löper  avtalet vidare i kanske ytterligare tre år.

Det är föreningens behov som styr vilka ansvarsområden och uppgifter som bör fördelas, sedan beslutar styrelsen om fördelningen. Bördan blir lättare om man delar den, brukar det heta.

–Det finns även andra positiva effekter av att fördela arbete och ansvar. Risken blir mindre att något faller mellan stolarna. Man kan på ett medvetet sätt dra nytta av allas kompetens, i stället för att slumpen ska avgöra vem som råkar få en viss uppgift på sin lott. På så sätt blir det större engagemang i styrelsen.

Föregående artikel Lär dig mer om nya Brf lagen
Nästa artikel Stor skillnad mellan dyraste och billigaste kommunen

1 Kommentar

  1. Jag måste säga efter ett antal år som ledamot i styrelsen, så är en teknisk/praktisk kunnig person som har lätt att sätta sig in i fastighetens olika funktioner och teknik väldans nyttig. Den personen sparar oftast in mycket pengar genom att inte alltid anlita leverantörer av olika slag, särskilt i akut skede.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här