AnnonsStyrelsesupport

”En medlem i vår förening har en spricka i sitt badrum – vad gäller?”

7 jun 2021

 

FOTO: iStock

En medlem i vår förening har en spricka i sitt badrum. Vi vet inte om det har blivit en vattenskada, men det finns en risk för det eller att det kommer att bli en vattenskada. Vi har anmält det till vår försäkring, men de vill inte göra något eftersom det inte är klart att det är en vattenskada. Vad är det som gäller? Vad ska vi göra?

Som alla vet finns ett delat ansvar för skador och underhåll i bostadsrättsföreningen enligt de regler som Bostadsrättslagen ger. I 7 kap 12 § regleras vilket ansvar medlemmen har och det handlar huvudsakligen om att medlemmen på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick. Gränsen för lägenheten har i praxis blivit väggarnas, golvets och takets ytskikt. I 7 kap 4 § regleras föreningens ansvar på enklast möjliga sätt när man konstaterar att föreningen har allt ansvar för byggnaden, förutom sådant som medlemmen ansvar för.

Såväl yt- som bakomliggande tätskikt i badrummet ligger under medlemmens ansvar. Men eftersom sprickan i badrumsväggen innebär en hög sannolikhet för att det finns en vattenskada i väggen så triggas föreningens ansvar. Det innebär i praktiken att föreningen måste ta reda på om så är fallet genom att göra en fuktutredning. Om denna utredning konstaterar att det är fuktigt i väggen, det vill sägsa förbi tätskiktet, så kan fastighetsförsäkringen aktualiseras igen.

”Generellt ersätter inte försäkringsbolaget det fel som har orsakat skadan.”
Eric Rubenson, Bolander & Co.

Däremot har medlemmen oftast inte mycket att hoppas på från sin bostadsrättsförsäkring. Generellt ersätter inte försäkringsbolaget det fel som har orsakat skadan. I det här fallet är det yt- och tätskikt som inte har fungerat och därför ersätts inte det nya yt- och tätskiktet genom försäkringen, utan detta blir en kostnad som medlemmen. Vissa bolag har dock mjukat upp denna princip. Enligt dessa bolag ersätts också det läckande yt- och tätskikten under vissa förutsättningar:

 

 

  • Arbetet med yt- och tätskikten ska ha utförts av en behörig entreprenör
  • Det ska finnas ett kvalitetsdokument
  • Kvalitetsdokumentet får inte vara äldre än 10 år

Ett annat försäkringsbolag har en försäkring som kallas Utökad bostadsrättsförsäkring och även i den versionen kan det läckande yt- och tätskiktet ersättas – om det inte bedöms vara ”uttjänt”, vilket tyvärr kan inbjuda till skönsmässiga bedömningar.

Föreningens fastighetsförsäkring kan lämna ersättning för de rivningskostnader som behövs, torkkostnader samt återställande fram till tätskikt. Där tar medlemmens kostnadsansvar över beträffande de nya yt- och tätskikten och återmontering av badrumsporslin och annan fast inredning. Föreningens största bekymmer härvidlag är att självrisken vid en skada som denna är hög. Utöver den grundsjälvrisk som gäller för fastighetsförsäkringen tillkommer ytterligare en självrisk. Denna extrasjälvrisk är olika stor beroende av vilket försäkringsbolag man har, men är vanligtvis 0,5 prisbasbelopp eller 1,0 prisbasbelopp. Många gånger innebär den höga självrisken i praktiken att föreningens kostnader inte överstiger självrisken och det därför inte blir något bidrag från fastighetsförsäkringen.

Föregående artikel Göteborg säger nej till laddplatser
Nästa artikel Borättkväll

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här