AnnonsStyrelsesupport

Enkätsvar visar tillståndet i BRF-Sverige

5 okt 2021

Ekologisk hållbarhet, tekniska underhållsplaner, avgiftshöjningar och digitala möten är ämnena för Borätt Forums första styrelseenkät.

Nära hälften 49 procent av de tillfrågade styrelserna svarar att de planerar investeringar för att främja ekologisk hållbarhet eller klimat. Högst på listan ligger laddstolpar till elbilar och solceller, med 45 respektive 18 procent. Att åtgärda ventilationssystem, 7 procent, investera i bergvärme, 4 procent, införa källsortering 5,5 procent och matavfallsinsamling 4 procent kommer betydligt längre ner på listan.

– Intresset för laddstolpar är starkt efterfrågestyrt. Solpaneler är spännande med tanke på möjligheterna att få bidrag till energibesparingar. I diskussionerna vi har med bostadsrättsföreningarna märks intresset för energibesparande åtgärder tydligt. På senare tid har bankerna börjat intressera sig för energifrågorna – för fastigheter med lägre energiförbrukning finns bättre möjligheter att få billigare lån, säger Peter Niemeyer på Borätt Forum Rådgivning.

Avgiftshöjningar står inte så högt på agendan. Hela 77 procent svarar att de inte planerar att höja avgifterna.

– När man sätter avgifterna bör man ta höjd för att driftskostnader ökar, då de flesta avtal är indexjusterade, säger Måns Ahlberg på Storholmen.

Han framhåller att en låg avgift höjer lägenhetsvärdet, så det kan vara frestande att hålla avgiften lägre än den skulle behöva vara. En konstlat låg avgift kan dock komma surt efter.

– Man bör varken ligga för högt eller för lågt, för behöver avgiften chockhöjas kan en ny köpare både åka på hög avgift och se lägenhetsvärdet sjunka, säger han.

Nybyggda fastigheter har ofta låga avgifter eftersom underhållsbehovet är lågt. Många nya föreningar amorterar ner och sänker kostnaden vartefter. Då sjunker avgiften. Så länge man har amorterat finns det låneutrymme och när underhållsbehoven kommer är det bara räntekostnaderna som ökar, så avgifterna behöver inte höjas så mycket, säger han.

Få BRF:er, endast 17 procent, har en teknisk underhållsplan som sträcker sig 45 år eller längre framåt i tiden. Mer än 10 procent saknar underhållsplan helt och hållet, medan en övervägande majoritet, cirka 65 procent har mellan 5 och 25 år långa underhållsplaner och nästan 9 procent svarar att de inte vet.

Lars Svingdahl på Borätt Forum Styrelsesupport framhåller att underhållsplanen är ett oumbärligt verktyg för brf-styrelsen:

– Den visar vilka underhållsåtgärder som kommer att behöva göras framöver och i vilken ordning de ska tas. Den är också en hjälp när styrelsen planerar för finansieringen, säger han.

Han anser att den tekniska underhållsplanen bör vara på minst 50 år. Under pandemin har ungefär 40 procent haft digitala årsstämmor eller hybridstämmor, men det är inget som gett mersmak – endast 17 procent av dem som testat avser att fortsätta med digitala stämmor.

Borätt Forum Styrelsepanel består av cirka 250 styrelsemedlemmar och enkäten besvarades av 141 medlemmar. Nästa enkät skickas ut under senhösten.

Styrelsepanelen är ett viktigt verktyg för att ta reda på mer om vilka frågor som är viktiga och intressanta för styrelser och boende i bostadsrättsföreningar i hela landet.

Ambitionen är att styrelsepanelen ska engagera fler.

Gå in på borattforum.se och anmäl dig till panelen.

Den som deltagit i fyra enkäter är med i utlottning av trisslotter och hotellnätter.

Föregående artikel Solcellsinvestering kan ge 10 000 i lägre ränta
Nästa artikel Lägre och mer flexibel energianvändning

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här