AnnonsElectrolux Professional AB

Ett bostadsrättsregister som ska förhindra brottslighet

7 jul 2022

Fasade Stockholm

Ett centralt bostadsrättsregister är nödvändigt för att hindra den ökande brottsligheten kring bostadsrättsföreningar, enligt Bengt Kjellson, tidigare generaldirektör vid Lantmäteriet. Han har arbetat på utredningen “Ett register för alla bostadsrätter” sedan 2020 och har nu överlämnat ett betänkande till regeringen.

Hindra penningtvätt och bedrägerier

Idag finns det inget nationellt register för bostadsrätter, i motsats till vad som gäller beträffande fastigheter. Uppgifter om bostadsrätter finns i stället på olika håll, främst hos bostadsrättsföreningarna och deras förvaltare. I dag går det alltså inte att veta om en viss person äger en bostadsrätt och om den personen kanske även äger fler bostäder. Det saknas helt enkelt en överblick över ägare, panter, värden och faktiska bostadsytor för 1,2 miljoner bostadsrätter med en sammanlagd bolånesumma av knappa 1300 miljarder kronor.

”Väl genomtänkt, planerad och organiserad”

Bengt Kjellson menar i sin sammanfattning av utredningen att detta ger spelrum för brottslighet, bland annat av penningtvätt och bedrägerier, exempelvis pantsättningar av bostadsrätter som inte finns i verkligheten med hjälp av förfalskade papper. Enligt Svenska Dagbladet beskriver han brottsligheten som ”väl genomtänkt, planerad och organiserad” samtidigt som ”förövarna utnyttjar föreningarnas okunskap, bristande engagemang och avsaknad av kontrollmöjligheter”. Ett talande exempel i utredningen är där en säljare kunde belåna sin nyss sålda bostad strax innan köparen fick tillträde. Säljaren flyttade utomlands med pengarna från både bolånet och köpeskillingen…

Stora svårigheter att utreda brott

Det är uppenbart att bristen på information om bostadsrätter och vem som innehar en bostadsrätt gör att det blir lättare att utnyttja bostadsrätter i olika brottsupplägg, menar han. Och det blir svårare för berörda myndigheter att förebygga och utreda brott och att återta brottsvinster. Till och med Kronofogden har enligt utredningen svårt att reda ut om skuldsatta äger bostadsrätter – något som kan utnyttjas i brottsupplägg.

Ett register för alla bostadsrätter

Ett offentligt register för bostadsrätter behövs och bör inrättas enligt enmansutredaren Bengt Kjellson. Registret ska vara statligt och Lantmäteriet ska ansvara för registret. Det ska omfatta landets samtliga bostadsrätter. Andelar i bostadsföreningar och bostadsaktiebolag ska inte ingå i registret. Registret ska innehålla uppgifter om bostadsrättslägenheten, bostadsrättsföreningen, bostadsrättshavaren, pantsättning och anteckning.

Betänkandet ska nu ut på remiss.

Föregående artikel Från grön omställning till hållbar inställning
Nästa artikel Tuff debatt om kriminalitet i byggbranschen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här