AnnonsElectrolux Professional AB

Få får anstånd med sin amortering

12 feb 2023

En het fråga på senare tid har varit bolåntagarnas möjligheter att få anstånd med amorteringar. Kort efter att Finansinspektionens chefekonom Henrik Braconier intervjuats i Sveriges radio den 20 september i år blev bankerna nedringda av kunder som ville ha anstånd med sina amorteringar. Anledningen var att Finansinspektionens chefekonom formulerat sig lite olyckligt över vilka regler som gäller för att få anstånd med sina amorteringar på bolån samtidigt som många radiolyssnare övertolkat vad han faktiskt sa.

Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Dagens amorteringskrav innebär att du måste amortera minst en procent av lånebeloppet om du tar ett nytt bolån och får en belåningsgrad över 50 procent. Tar du tar ett nytt bolån och får en belåningsgrad på över 70 procent måste du amortera minst två procent av det ursprungliga lånebeloppet. Har du en skuldsättning som innebär att du lånat mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt så måste du amortera ytterligare en procentenhet av det ursprungliga lånebeloppet. Undantag från dessa amorteringsregler kan dock medges om låntagaren uppfyller kriterierna för ”särskilda skäl”. Vad är då särskilda skäl? Finansinspektionen uppger att till exempel arbetslöshet, långvarig sjukdom och skilsmässa
kan vara skäl för att banken ska kunna bevilja anstånd med amorteringarna. Men det är alltid banken som ”til syvende og sidst” bestämmer om anstånd med amorteringar ska beviljas eller ej.

Banken har att ta ställning till kundens återbetalningsförmåga. Återbetalningsförmågan beror på många saker till exempel inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Så det är inte självklart att någon som precis blivit arbetslös beviljas anstånd med sina amorteringar. Viktigt att komma ihåg är att ett beviljat anstånd kan påverka en framtida kreditbedömning. Om du har det tufft ekonomiskt eller är orolig över din framtida ekonomi bör du kontakta din bank för finansiell rådgivning. Men innan du gör det är rådet att gå in på din banks hemsida och se vilken rådgivning som finns där. Idag har de allra flesta banker en omfattande digital rådgivning som du kommer långt med.

Börja med att göra en budget över dina inkomster, faktiska levnadskostnader och nödvändiga levnadskostnader. De flesta kommer att upptäcka att man kan minska sina faktiska levnadskostnader med 20 till 30 procent. Om det ändå visar sig att du inte får din budget i balans kan du kontakta din bank för vidare rådgivning. Det råder tuffa tider
nu. Hög inflation och stigande bolåneräntor pressar hushållen ekonomiskt. Sannolikt kommer både räntan och den allmänna prisutvecklingen stiga snabbare än vad många tidigare trott.

Räkna därför med att det kan bli värre innan det blir bättre. När det råder tuffa tider är det viktigare än någonsin att prioritera rätt både när det gäller både utgifter och sparande.
Amortering är ett sparande. Amortera gör du för din egen skull. Amorteringarna gör att dina räntekostnader sjunker, den totala kreditkostnaden minskar och sist men inte minst, amorteringarna ökar dina möjligheter att låna pengar i framtiden. Amortera är inte bara något en bostadsrättshavare behöver göra. Även en bostadsrättsförening behöver amortera. I takt med att föreningens byggnadskomponenter behöver bytas ut kommer förening behöva låna pengar. En bostadsrättsförening kan normalt sett inte ha en högre belåningsgrad än ca 20 till 25 procent. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att säkerställa den långsiktiga finansieringen. Genom att amortera ökar föreningens möjligheter att låna pengar av banken i framtiden. En möjlighet som kan vara stängd för
de föreningar som går med systematiska underskott och slarvar med amorteringarna.

Föregående artikel BORÄTT 1/2023 ute NU!
Nästa artikel ”Sund konkurrens” på väg att haverera?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här