AnnonsMiele

Fjärrvärmebolagens orimligt höga vinster betalar kunderna

14 dec 2023

Det är kunderna som drabbas av orimliga avgifter för fjärrvärme. En nyligen publicerad rapport från Fastighetsägarna avslöjar en orimligt hög lönsamhet inom fjärrvärmebolagen och pekar på dess påverkan på kunderna, som tvingas betala för höga avgifter.

Resultaten visar att vinsterna för många fjärrvärmebolag är fortsatt höga, där några har avkastningsnivåer över 15 procent, visar rapporten. Foto: Adobe Stock.

Fjärrvärmedistribution, som ofta fungerar som ett naturligt monopol, styrs ändå av affärsmässiga principer, vilket sätter kunderna i en svag position och understryker vikten av att granska branschens vinstnivåer.

Resultaten visar att vinsterna för många bolag är fortsatt höga, där några har avkastningsnivåer över 15 procent. Rapporten redovisar den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital för fjärrvärmebolag under perioden 2018 till 2022. Resultaten visar att vinsterna för många bolag är fortsatt höga, där några har avkastningsnivåer över 15 procent – en lönsamhet som normalt associeras med konkurrensutsatta marknader.

David Björnberg på Fastighetsägarna påpekar att höga avkastningar över en längre tid inte bör vara normalt för monopolföretag och att detta i praktiken innebär att fjärrvärmekunder ofta betalar för höga avgifter. Foto: Fastighetsägarna.

David Björnberg på Fastighetsägarna framhåller att företagets vinstmarginaler bör bedömas annorlunda på grund av deras monopolposition. Han påpekar att höga avkastningar över en längre tid inte bör vara normalt för monopolföretag och att detta i praktiken innebär att fjärrvärmekunder ofta betalar för höga avgifter. Rapporten identifierar Värmevärden i Hofors AB som det bolag med den högsta avkastningen, med i genomsnitt 26,2 procent under perioden. Även Adven Energilösningar AB, ägt av Adven, rankas som ett av de mest lönsamma bolagen. Många av dessa högt avkastande bolag har också en mycket god soliditet.

David Björnberg avfärdar argumentet från många bolag om att höga vinster behövs för att finansiera framtida investeringar och hävdar att dessa bolag har goda möjligheter att finansiera investeringar genom lån istället.

 

Föregående artikel Skillnaden mellan garage och parkeringsplats
Nästa artikel Undvik att hyra ut till bordeller

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här