AnnonsElectrolux Professional AB

Föreningen gick i konkurs och innehavaren fick skadestånd

15 maj 2023

Brf:en gick i konkurs. Kvinnan som köpt lägenheten fick bara tillbaka en mindre del av beloppet hon tidigare betalat. Nu ger tingsrätten henne rätt till skadestånd då upplåtelsen av bostadsrätten bedöms ha skett i strid med bostadsrättslagen, enligt Bostadsrättsnytt.

Den nya bostadsrättsföreningen hade totalt nio lägenheter som var avsedda att upplåtas med bostadsrätt. Den 15 juni 2010 uppläts en av dessa till en kvinna. Insatsen för bostadsrätten låg på 2 800 000 kronor och lägenheten skulle, enligt avtalet, vara slutbesiktigad den 18 juni.

Den nybildade brf:en förvärvade fastigheten år 2010 och köpeskillingen uppgick till över 35 miljoner kronor. Föreningen finansierade köpet genom att överta banklån som bolaget hade på runt 23 miljoner kronor och skrev under en revers på drygt 12,6 miljoner kronor. Reversen justerades ned med totalt närmare 8,8 miljoner kronor i samband med att föreningen tog över bolagets skulder till två andra bolag.

Återstående belopp sattes ned till noll kronor genom ett antal avtal mellan säljare och köpare. Den 14 juni året därpå försattes bolaget som sålt fastigheten i konkurs.

När fastighetsöverlåtelsen ägde rum företräddes föreningen av en man som hade flera olika uppdrag med kopplingar till båda sidor av affären.

När fastighetsöverlåtelsen ägde rum företräddes föreningen av en man som hade flera olika uppdrag med kopplingar till båda sidor av affären. Förutom att han var en delgivningsbar person för bolaget som sålde fastigheten, skötte han dessutom bolagets bokföring via ett annat företag som var hans eget. Vidare satt han i bostadsrättsföreningens interimsstyrelse.

I samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet beviljades kvinnan medlemskap i föreningen. Sommaren 2012 valde hon dock att frånträda bostadsrätten genom uppsägning, och hösten samma år försattes föreningen i konkurs. Utsedd konkursförvaltare godkände uppsägningen och kvinnan fick 538 722 kronor för lägenheten.

Under första kvartalet i år prövades ett mål i Malmö tingsrätt där kvinnan yrkade på skadestånd från föreningen på 2 261 278 jämte ränta. I hennes utveckling av talan lyfts sådant som att upplåtelsen av bostadsrätten ska ha skett i strid med bostadsrättslagen, samt att den slutliga kostnaden för föreningens hus varken redovisats i den ekonomiska planen eller vid en föreningsstämma.

Domstolens slutsats var att mannens signering av upplåtelseavtalet å föreningens vägnar, fått som följd att bostadslägenheten ifråga olovligen upplåtits med bostadsrätt. Agerandet bedöms som oaktsamt och som en straffbar handling, vilket ger kvinnan rätt till skadestånd.

Realisationsförlusten hon lidit ska uppgå till 2 261 278 kronor, men eftersom hon inte deklarerat förlusten sattes skadeståndet ned med 250 000 kronor.

Föregående artikel Utnyttja er fastighets fulla värde
Nästa artikel Inflationen bromsar in och landar på 7,6 procent

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här