AnnonsElectrolux

Från råttor till kackerlackor

30 jul 2022

Du är inte ensam hemma. Vägglöss, råttor, pälsängrar, silverfiskar, kackerlackor, mal, mjölbaggar och myror – vår fauna är stor och gör dig sällskap. När invasionen av skadedjur i din bostad är ett faktum kan det handla om sanering. För vad och när gäller din försäkring? Inte heller hemförsäkringen biter alla gånger – de flesta bolag är restriktiva när det gäller att betala för skadade ägodelar.

Det är svårt att skydda sig helt från råttor, men undvik att låta föda och vatten stå framme.

Dessutom ser villkoren olika ut beroende av vilken ohyra man har drabbats av i bostaden. Ett säkert kort kan vara att teckna en särskild tilläggsförsäkring. Kolla upp hur din försäkring ser ut.

Vägglöss

Beror på: Har främst ökat på grund av vårt flitiga resande. Sprids via föremål samt mellan lägenheter.

Upptäck: Små blodfläckar på inredning. När den biter sticks det en aning och bettet kan klia samt bli rött. Fullbildade insekter lämnar synliga skal.

Åtgärd: Kontakta din värd samt skadedjurssanerare vid misstanke. Undvik sovsalar och fullbelagda hotell. Ha resväskan stängd på rummet och inte på golvet. Se upp med att köpa begagnade möbler.

Täcker försäkringen? Sanering av bostad ingår som regel. Sanering av lös egendom kan omfattas hos vissa försäkringsbolag.

Råttor

Beror på: Har alltid levt nära människor. Svårt att skydda sig helt, men undvik att låta föda och vatten stå framme.

Upptäck: Man ser spillning eller tassavtryck på golvet eller hittar gnagmärken. Även råttorna kan skymtas.

Åtgärd: Har du fått in råttor i din lägenhet är det ett ärende för hyresvärden. Sanering krävs.

Täcker försäkringen? Sanering ingår i de flesta fall. Några få hemförsäkringar täcker även skador.

Silverfiskar

Beror på: Kan vara tecken på fuktskada om du hittar flera av dem.

Upptäck: Hittas på golvet. Någon enstaka då och då är naturligt att påträffa.

Åtgärd: Håll nere luftfuktigheten i bostaden, ha bra ventilation och dammsug ofta. Ställ inte bokhyllan och soffan direkt mot väggen. Kan stötas bort med hjälp av röd cederträolja. Vid stor förekomst: Sanering.

Täcker försäkringen? Sanering täcks men inte eventuella skador.

Pälsängrar

Beror på: Minsta fågelfjäder eller kadaver i ventilen kan locka fram dem. Beror oftast inte på fukt.

Upptäck: Små oregelbundna hål i kläder, larvskal efter att den ömsat skinn.

Åtgärd: Sanering av det drabbade utrymmet.

Täcker försäkringen? Saneringen täcks men normalt sett inte skador på kläder.

Kackerlacka

Beror på: Kommer in i våra hem genom mat, importvaror, resväskor och dåliga restauranger.

Upptäck: Spillning samt levande och döda djur.

Åtgärd: Sanering med kemiska medel, fällor samt tätning och fuktåtgärder.

Täcker försäkringen? Sanering täcks men inte uppkomna skador.

Klädesmal

Beror på: Flyger själva in i våra hem och livnär sig på textilier.

Upptäck: Små oregelbundna hål i kläder, larvskal efter att den ömsat skinn.

Åtgärd: I första hand: städa ordentligt. Därefter sanering med kemikalier.

Täcker försäkringen? Sanering och skador på textilier täcks oftast – dock sällan skador på kläder.

Mjölbaggar

Beror på: Sprids främst genom livsmedel och resande. Kan flyga in under sommaren.

Upptäck: Matvaror. Baggen är fem millimeter lång, larverna är gulaktiga. Avger en speciell skarp lukt.

Åtgärd: Släng livsmedlen som angripits av denna ohyra och städa av utrymmet. Tänk på att göra dig av med dammsugarpåsen.

Täcker försäkringen? Sanering täcks, men inte skadade livsmedel.

Myror

Beror på: De söker ibland föda i våra hem och bygger bo i våra konstruktioner.

Upptäck: Man ser dem eller hör ett rasslande i väggen.

Åtgärd: Rensa undan sopor, mat och spill Torka golv och bänk med våt trasa. Vid svåra problem bör en skadedjurssanerare kontaktas.

Täcker försäkringen? Om det är hästmyror täcks oftast sanering och skador på material. För andra arter är försäkringsskyddet sämre.

Källa: Hem&hyra

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other