AnnonsMiele

Göteborgarna kan spara 58 miljoner på att slänga matavfallet rätt

28 mar 2023

Mat
Efter middagen. Alla slags matrester ska slängas i bruna påsen. Foto:Adobe Stock

En ny rapport från Kretslopp och vatten, Göteborg Stad, visar att göteborgska hushåll kan minska sina sopkostnader med 58 miljoner sammanlagt genom att slänga matavfall i rätt påse.

Matavfallet som Göteborgs Stad samlar in rötas till biogas och biogödsel. Det komposteras inte och därför går det mycket bra att lägga exempelvis köttrester och fiskrens i den bruna matavfallspåsen.

– En enda påse matavfall motsvarar två och en halv deciliter bensin när man använder det som fordonsbränsle. Men biogasen är mycket bättre för miljö och klimat, berättar Bo von Bahr, projektledare inom matavfall och biokol på Göteborgs Stad.

Kretslopp och vatten får in 25 000 ton matavfall från göteborgarna varje år. Om alla slängde allt matavfall i bruna påsen skulle man få in nästan dubbelt så mycket.

Den vanliga soppåsen vägs när den hämtas och man betalar per kilo sopor man slänger. Om man slänger matavfall i vanliga soppåsen betalar man alltså för många kilon i onödan.Bostadsrättsföreningar skulle kunna minska sina kostnader för sophantering om alla medlemmar slängde rätt.

Det blir obligatoriskt att sortera ut matavfall
Från januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall i hela EU. Det gäller både hushåll och verksamheter. Planeringen av hur det ska gå till praktiskt pågår för fullt på Kretslopp och vatten. Det är exempelvis många kärl som ska finnas på plats så att medborgarna kan sortera ut matavfallet.

Matavfall ska slängas i speciella papperspåsar. Bioplastpåsar får inte användas eftersom de inte bryts ner i rötningsprocessen.

Fakta – Matavfall

 • Matavfall är en viktig resurs och ska, precis som förpackningarna, sorteras ut från restavfallet.
 • Matavfall blir till energi i form av biogas och näring i form av biogödsel.
 • Biogas gjort på matavfall är bra för klimatet eftersom det inte ger tillskott av fossil koldioxid i atmosfären.
 • Göteborgarnas matavfall rötas, det komposteras inte.
 • Biogas bildas när organiskt avfall, till exempel matavfall, bryts ner av bakterier i en miljö som saknar syre. Processen kallas för rötning.
 • Biogas kan användas som klimatneutralt fordonsbränsle för bilar, bussar och lastbilar, eller som ersättning för naturgas inom processindustrin.
 • Ju mer biogas vi kan producera nationellt, desto mindre beroende blir vi av utländsk fossilgas, däribland rysk fossilgas.
 • Biogödsel är det som blir över efter rötningen.
 • Biogödsel kan användas för att ge näring till åkrar precis som vanligt gödsel.
 • När biogödsel sprids på åkermark tillförs nyttig växtnäring och bördighetshöjande kol.
 • Biogödsel är bra för miljö och klimat eftersom det ersätter konstgödsel som annars måste importeras. Biogödsel ger mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionell gödsling.
 • Biogödsel innehåller exempelvis fosfor som annars behöver brytas i gruvor. Fosfor är en ändlig resurs.

Föregående artikel 15 000 hushåll har fått amorteringsundantag
Nästa artikel Så ska styrelsen agera under oroliga ekonomiska tider

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här