AnnonsMiele

Granska alltid försäkringsvillkoren!

3 jun 2023

Vår förening bytte vid senaste årsskifte försäkringsbolag efter ett erbjudande om lägre premie. Kort därefter drabbades vi av en ny vattenskada. Vi har haft skador av samma typ som reglerats genom den gamla försäkringen och har då fått en självrisk på ca 40 000 kronor. Döm om vår förvåning när handläggaren i det nya bolaget meddelar att självrisken numera är cirka 65 000 kronor! Kan det verkligen skilja så mycket mellan två försäkringsbolag?

Eric Rubenson, försäkringsjurist, Bolander & Co.

Man tror ofta att försäkringsvillkoren är i stort sett  lika mellan olika försäkringsbolag och att man därför låter priset för försäkringen få bli helt avgörande i valet mellan flera alternativ. Många gånger är det därför i samband med en skada som man upptäcker att
viktiga skillnader finns. Även om väldigt mycket är lika i försäkringsbolagens villkor finns ett antal skillnader som kan ha stor ekonomisk betydelse för föreningen. Ett tydligt exempel på detta är självrisken vid vattenskador.

När man köper fastighetsförsäkringen bestäms priset bland annat efter hur hög grundsjälvrisk man som försäkringstagare är beredd att tåla vid en skada – ju lägre självrisk, desto högre försäkringspremie. Vissa bolag uttrycker självriskerna i prisbasbelopp, andra i ett fast belopp, men nivåerna är jämförbara. De vanligaste grundsjälvriskerna för en bostadsrättsförening är 0,5 prisbasbelopp (26 200 kr) eller 1,0 prisbasbelopp (52 500 kr).

Den grundsjälvrisk man väljer är det som gäller för de allra flesta skadehändelserna. Men det är inte hela sanningen, och det är här skillnaderna mellan olika försäkringsbolags villkor blir tydliga. När det gäller de allra vanligaste typerna av vattenskador, nämligen sådana som beror på antingen åldersförändringar i rör eller andra installationer eller skador pga. bristande våtrumsbeklädnader, får föreningen – utöver den valda grundsjälvrisken – betala ytterligare en självrisk. Detta gäller för alla försäkringsbolag, men den stora skillnaden är att de tillämpar olika nivåer av tilläggssjälvrisker för dessa skador.
Storleken på tilläggssjälvrisken kan variera mellan 26 000 kronor och 105 000 kronor! Om föreningen har en grundsjälvrisk på 26 000 kronor innebär detta att den totala självrisken
för en mycket vanlig vattenskada kan vara allt mellan 52 000 kronor och 130 000 kronor, beroende av vilket försäkringsbolag man har valt. Det gör också att många skador inte ersätts alls, eftersom återställandekostnaden ofta är lägre än självrisken.

Att försäkringsbolagen har valt att ha en högre självrisk vid just dessa skadetyper förklaras av att just vattenskador generellt är oerhört frekventa skadehändelser som kostar försäkringsbolagen stora pengar varje år och har stor premiepåverkan. De särskilda vattenskadetyperna som beskrivits ovan är dessutom sådana som mer än något annat beror på eftersatt underhåll eller dåligt utförda renoveringar. För att effekten på bolagens skadekostnader – och därmed också priset för försäkringarna – av sådana skadefall ska lindras har man valt att lägga en högre självrisk på dessa frekventa skadetyper.

Man inser snabbt att detta är en villkorsskillnad som har stor ekonomisk betydelse för föreningen. Eftersom alla föreningar, stora som små, förr eller senare får skador av den här typen, måste man därför väga in självriskskillnaden i sin bedömning av bästa försäkringsalternativ. Vinsten som en lägre premie innebär vid ett byte av försäkringsbolag kan bli en förlust redan vid den först inträffade skadan. Det finns många andra skillnader i bolagens villkor som är svåra för en lekman att upptäcka eller känna till. Storleken på försäkringsbolagets tilläggssjälvrisk vid de vanligaste vattenskadorna framgår till exempel aldrig av en offert, utan man måste ha god kännedom om respektive bolags försäkringsvillkor. En rekommendation är därför att ta hjälp av en oberoende försäkringsförmedlare, med kunskap om de speciella försäkringsbehov som bostadsrättsföreningar har, när man upphandlar sitt försäkringsskydd.

Föregående artikel Vi på redaktionen behöver tips från dig
Nästa artikel Här blir avfallet el och värme

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här