AnnonsElectrolux Professional AB

Häng med i den digitala utvecklingen

16 feb 2016

Som bostadsrättsstyrelse nns mycket att vinna på att ta tillvara de digitala möjligheterna� Framför allt kan man spara tid, e ektivisera styrelsearbetet och ge medlemmarna bättre och snabbare information�

Häng med i den digitala utvecklingen!

Som bostadsrättsstyrelse nns mycket att vinna på att ta tillvara de digitala möjligheterna� Framför allt kan man spara tid, e ektivisera styrelsearbetet och ge medlemmarna bättre och snabbare information�

påminnelser om kontrollronder nns inlagda, utan ritningar, kontrollpunkter för utrymningsvägar och brandpos-
ter är inlagda. Har man glömt något kommer systemet att larma den som är ansvarig. Det är ett digitalt nätbaserat SBA, Systematiskt BrandskyddsArbete.

Föregående artikel Projekt radhusinventering
Nästa artikel Skydda dig mot intrång

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här