AnnonsMiele

Hovrättsdom: Inget skadestånd till brf Ida

28 nov 2023

dom
Klagomålet kom försent så det blev inget skadestånd för Brf Ida som blåsts på flera hundra miljoner i Sveriges största brf-svindel.

Bostadsrättsföreningen Ida i Rosengård i Malmö plundrades på flera hundra miljoner under åren 2015–2017 av en bedräglig styrelse. Ekonomisk förvaltare var HSB Malmö, som trots misstankar om penningtvätt betalade ut pengarna. En nytillsatt styrelse stämde HSB Malmö, men tji – klagomålen kom för sent.

I april i år föll domen i Malmö tingsrätt. I domen finns en redogörelse för parternas affärsrelation och vad HSB Malmö hade för uppdrag.

Brf Ida: ”HSB Malmö har under åren 2015–2018 i princip haft en heltäckande förvaltningsfunktion för brf Ida /…/HSB Malmö har haft fullmakt att hantera brf Idas likvida medel och att företa rättshandlingar i brf Idas namn. Uppdragsförhållandet är därför att anse som ett sysslomannaskap som medfört särskild omsorgsplikt för HSB Malmö.”

Ändå släppte HSB Malmö igenom ospecificerade fakturor på miljontals kronor från bolag utan registreringsnummer. Visst misstänkte man penningtvätt, men kontrollerade inte fakturaställaren och kontaktade heller inte styrelsen i brf Ida. HSB Malmö förde dock anteckningar i en händelselogg.

Brf Ida anför att  ”HSB Malmös passivitet, trots dessa misstankar, har utgjort en total brist på omsorg om brf Ida.”

HSB Malmö hävdar å sin sida att inget fel som Brf Ida gör gällande stämmer.

Malmö tingsrätt dömde till HSB Malmös fördel. Brf Ida hade inkommit med klagomål för sent.

Brf Ida överklagade till hovrätten över Skåne och Blekinge. Också hovrätten fann att klagomålet kommit in för sent.

Lars Bjurstam, lagman, Hovrätten över Skåne och Blekinge, kommenterar domen:

– Enligt det standardavtal som fanns mellan HSB Malmö och Brf Ida skulle krav på skadestånd komma in inom tre månader efter det att skadan blivit känd. Den nya styrelsen i Brf Ida upptäckte skadan vid ett möte den 15 februari 2018. De klagade i en skrivelse som skickades till HSB Malmö den 28 juni samma år. Klagomålet kom alltså in för sent.

Han förklarar att det finns en skillnad mellan domen i tingsrätten och hovrättsdomen:

– Tingsrätten gjorde bedömningen att klagomålet borde ha kommit in redan när de bedrägliga fakturorna betalades, men det såg inte hovrätten som rimligt. Den gamla styrelsen var ju införstådd med upplägget. Hovrätten bedömde att preskriptionstiden borde gälla från den dag den nya styrelsen upptäckte felen, säger han.

­

Föregående artikel Inga krav på tvingande energieffektiviseringar
Nästa artikel Se Stora Styrelsedagen LIVE

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här