AnnonsElectrolux Professional AB

Hur engageras alla medlemmar i föreningen? – Tips till styrelsen

30 jan 2022

Vad är en bostadsrättsförening? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med syfte att till medlemmarna upplåta lägenheter, bostäder och/eller lokaler, med bostadsrätt i föreningens hus. Bostadsrätt utgörs av den rätt i föreningen som medlemmen har på grund av upplåtelsen. Denna rätt innefattar en evig nyttjanderätt till en viss lägenhet som är kopplad till medlemskap och andel i en bostadsrättsförening.

En bostadsrättsförening är en demokratiskt uppbyggd organisation. Föreningsstämman utgör högsta beslutande organ. Bostadsrättshavarna utövar, som medlemmar i föreningen, inflytande över de beslut som fattas. Styrelsen väljs som verkställande organ.

Vad är styrelsen roll?

Styrelsen har ett ansvar för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. De har även en skyldighet att fortlöpande bedöma den ekonomiska situationen. Bostadsrättsföreningens stadgar och föreningsstämman kan ge riktlinjer och direktiv.

Föreningen är alla medlemmars ansvar

Styrelse har ofta hög arbetsbelastning. För att få en rimlig arbetsbelastning i styrelsen kan en bra idé vara att engagera medlemmar genom arbetsgrupper. Som exempel på olika grupper kan nämnas trädgård, gårdsstädning, fest med mera. Grupperna minskar inte bara styrelsens arbetsbelastning utan blir även ett sätt att engagera alla medlemmar i föreningsarbetet och även ett trevligt sätt att lära känna varandra bättre.

Engagerade medlemmar, hur får man det?

Ett tips till styrelsen är att arbeta med att till övriga medlemmar i föreningen kommunicera värdena av att påverka: ekonomiska, trivselmässiga och demokratiska. En annan mycket användbar strategi är att vara transparent och informera medlemmar om vad styrelsen gör och om vad som händer i föreningen. Det kan många gånger avskräcka föreningens medlemmar att engagera sig om det uppfattas som att varje uppdrag är svårt och kräver mycket tid och arbete. Det går att förenkla och skräddarsy uppdrag för att locka fler att alla fall bidra med något.

Sista tipset – det bästa tipset!

Det sista tipset till föreningen är kanske det viktigaste och det trevligaste: Utnyttja varje tillfälle till sociala sammankomster, bjud på glöggmingel till lucia, gör årsstämman till något festligt där det bjuds på mat och dryck och låt städdagen avslutas med korvgrillning!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här