AnnonsElectrolux Professional AB

Hur fungerar försäkringen för äldre lekplatser?

23 jun 2024

På föreningens fastighet har vi också en lekplats med bland annat gungor,
klätterställning, rutschkana. Utrustningen börjar få några år på nacken och
jag har börjat fundera på vad som skulle hända om någon skadar sig. Vilket
ansvar har föreningen och har vi något skydd i vår fastighetsförsäkring?

Eric Rubenson, försäkringsjurist, Bolander & Co

Ja, föreningen har ett ansvar för att sköta och underhålla sin fastighet så att man så långt som möjligt förhindrar att skador kan uppstå. Detta ansvar omfattar även lekplatsen. Föreningen behöver alltså underhålla denna och ha rutiner för att se över om det finns allvarliga brister och i så fall åtgärda dem.

Alla hoppas naturligtvis att det inte ska ske några olyckor, men om det ändå skulle ske och föreningen skulle få ett krav ställt emot sig så är det viktigt att göra en skadeanmälan till
fastighetsförsäkringen för att så snabbt som möjligt få hjälp av försäkringsbolaget att hantera frågan.

I fastighetsförsäkringen ingår alltid en ansvarsförsäkring för föreningen i egenskap av fastighetsägare. Det innebär att föreningen kan få hjälp från sitt försäkringsbolag att reda ut saker och ting. Genom ansvarsförsäkringen åtar sig försäkringsbolaget att:

• Utreda om skadeståndsansvar föreligger
• Förhandla med den som kräver skadestånd
• Företräda föreningen i domstol samt att
• Betala skäligt skadestånd om skadeståndsansvar anses föreligga.

Det är också viktigt att komma ihåg att inte själv ta på sig ett ansvar, vilket kan vara lätt eftersom man tycker synd om den drabbade. Risken med att göra det är att man i ett senare skede kan tvingas stå för skadan, trots att utredningen visar att inget juridiskt ansvar finns, eftersom man kan anses ha gjort en egen utfästelse om att ersätta skadan. Ett korrekt sätt att hantera situationen är istället att tala om för kravställaren att föreningen anmäler detta till sin ansvarsförsäkring för hantering och utredning och att man måste invänta försäkringsbolagets beslut.

Värt att påminna om är också att de flesta föreningar även har en olycksfallsförsäkring som täcker boende och besökare till föreningen. Omfattningen skiljer sig dock åt mellan försäkringsbolagen. I vissa fall gäller försäkringen endast inne i byggnadens allmänna utrymmen, men i andra bolag gäller den även för skador som uppkommer utomhus på föreningens fastighet. Många gånger kan en olycksfalls försäkring lämna full ersättning utan att man först måste utreda om olyckan beror på någons vårdslöshet eller försummelse och kan på det sättet göra att en ansvarsutredning aldrig behöver göras.

Föregående artikel Glad Midsommar!
Nästa artikel Underhållsplanering – fem vanliga misstag i BRF-Styrelser

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här