AnnonsElectrolux Professional AB

Hur kan vår brf ställa krav på en entreprenör?

7 maj 2023

Som bostadsrättsförening finns det flera skäl till att vilja ställa krav på sin entreprenör. Föreningen kan t ex. vara mån om att entreprenadarbetena färdigställs inom en viss tid, vilja säkerhetsställa att entreprenören inte skadar föreningens träd i samband med entreprenadarbetena eller vilja förhindra att entreprenören lämnar byggmaterial som hindrar framkomsten för de boende. Kan en bostadsrättsförening ställa krav på entreprenören för att försöka säkerhetsställa att krav efterlevs? Vad finns det för påtryckningsmedel?

En beställning av ett entreprenadarbete skiljer sig från t ex. ett köp av en fastighet eller köp av en vara på så sätt att arbeten som utförs på entreprenad inte är reglerade via någon specifik lag. Varje entreprenad är en prototyp med unika förutsättningar och unika förhållanden. Parterna måste därför avtala om de villkor som ska gälla för den specifika entreprenaden.

Ofta väljer parterna att tillämpa någon av de standardavtal som används i branschen, AB 04 eller ABT 06. AB/ABT avtalen är dock frivilliga avtal som parterna måste välja att tillämpa genom att t ex. hänvisa till AB/ABT avtalet i kontraktet. AB/ABT avtalen innehåller inga tvingande bestämmelser utan avtalsfrihet gäller. Om parterna vill göra tillägg eller avsteg från bestämmelserna i ABT 06 eller AB 04 är detta således fullt möjligt och en möjlighet som ofta tillämpas i branschen.

När en bostadsrättsförening anlitar en entreprenör för att t ex. renovera fastighetens fasad, bygga nya balkonger, utföra stambyte m.m. gör föreningen därför rätt i att vara aktiv när avtal ska ingås. Då bestäms avtalets omfattning, d.v.s. vad parterna avtalar om för arbete som ska utföras och vilka villkor som ska gälla för entreprenören och entreprenörens arbete.

Som bostadsrättsförening bör man ta vara på möjligheten att anpassa entreprenadavtalet till föreningens specifika krav för att öka möjligheten att föreningen och dess medlemmar i slutändan är nöjd med entreprenaden och entreprenören. Ett vanligt exempel torde vara att bostadsrättsföreningen vill att arbetena ska färdigställas under en så kort tid som möjligt för att slippa den störning som entreprenadarbeten ofta innebär för de boende.

Ett annat exempel kan vara att föreningen har gamla och ståtliga träd på sin tomt som föreningen är rädd om. Ytterligare ett exempel kan vara att föreningen har många äldre eller rörelsehindrade som bor i fastigheten och lägger stor vikt vid att entreprenören inte lägger byggmaterial i vägen som hindrar framkomligheten. Det mesta går att avtala om men det förutsätter att bostadsrättsföreningen är aktiv vid kontraktsskrivning och framför föreningens vilja.

Ett bra påtryckningsmedel som bostadsrättsföreningen kan använda sig av är att avtala om specifika viten i kontraktet, t ex. vite om entreprenaden blir försenad, om vegetation skadas eller om byggmaterial ligger och skräpar. Vite måste dock specifikt avtalas om för att kunna utkrävas. Bostadsrättsföreningen måste därför se till att det skrivs in t ex. i kontraktet att vite kommer att utgå med ett visst belopp om entreprenaden är försenad, om entreprenören orsakar skador på vegetation, om entreprenören förhindrar framkomsten för boende inom fastigheten eller liknande för att förebygga att icke önskvärda situationer uppstår. Ta därför vara på avtalsfriheten och se som bostadsrättsförening till att vara aktiv vid kontraktsskrivningen och ställ de krav som är viktiga för just er förening!

Föregående artikel Så hanterar vi kniviga scenarier
Nästa artikel Marknadsdipp inget skäl för andrahandsuthyrning

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här