AnnonsFrågor och svar

Hyra ut i andra hand – även styrelsen kan ta ut en avgift

4 maj 2022

Många hyr ut sin bostadsrätt i andra hand och kan tjäna en slant men även föreningen vill ha en del av kakan. Har de rätt att ta ut en avgift och hur mycket? Det råder en viss osäkerhet kring frågan. Det ska framgå i föreningens stadgar vad som gäller vid uthyrning.

Sök alltid tillstånd hos styrelsen om du vill hyra ut din bostadsrätt – det ska framgå i stadgarna vad som gäller vid uthyrning. Dessutom kan föreningen ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen under förutsättning att det finns inskrivet i föreningens stadgar.

Hur stor avgift kan styrelsen ta? Avgiften får högst uppgå till tio procent av prisbasbeloppet (48 300 kr) och det är föreningen själv som bestämmer om avgiften ska betalas per år eller månad och i för- eller efterskott.

Sedan krävs det ett styrelsebeslut där styrelsen beslutar att börja ta ut avgift för andrahandsupplåtelsen. Det är upp till styrelsen att bestämma hur stor avgiften ska vara och att alla medlemmar behandlas lika utifrån den princip som ska gälla i föreningen.

Utöver stadgarna finns en rad lagar och regler som alla bostadsrättsföreningar och boende måste följa. Om föreningen nekar din ansökan för andrahandsupplåtelse kan du få den prövad i hyresnämnden. De lagar som en bostadsrättsförening berörs mest av är ”Bostadsrättslagen” och ”Lagen om ekonomiska föreningar”. Det kan också hända att föreningen har egna regler som gäller just er förening.

Föregående artikel Avvaktande bostadsmarknad i april
Nästa artikel Vårstädning – folkfest eller konflikt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här