AnnonsMiele

Kraftig ökning av obetalda skulder till Kronofogden

30 aug 2023

En oroande trend av ökande obetalda räkningar som hamnar hos Kronofogden har blivit tydligare. Skuldbeloppen har snabbt stigit till en rekordnivå och den senaste statistiken för årets första sex månader bekräftar detta.

Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, konstaterar att det är uppenbart att många har svårt att få sina ekonomier att gå ihop. Antalet inkomna krav och de totala skuldbeloppen är avsevärt högre jämfört med tidigare år.

-Det handlar om en bred variation av räkningar, inklusive inkassobolag, banker samt utgifter för boende och el. Denna utveckling framstår som mycket oroande, säger Davor Vuleta.

Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, understryker betydelsen av att omedelbart kontakta de man är skyldig pengar om betalningen inte är möjlig. Att våga be om hjälp och tala om sina ekonomiska problem rekommenderas starkt. Foto: Kronofogden.

Under första halvåret detta år mottog Kronofogden över 609 000 ansökningar om betalningsföreläggande gällande obetalda skulder. Jämfört med samma tidsperiod föregående år är detta en ökning med över 12 procent. Antalet individer som påverkas av dessa skulder har ökat med ungefär sex procent till cirka 268 000 personer.

Skuldbeloppen i dessa ansökningar har successivt ökat under flera år och denna trend accelererar nu. Jämfört med samma period 2022 har den totala skuldsiffran ökat med 3,8 miljarder kronor, motsvarande en ökning på 35 procent, och har nu nått en ny högsta nivå på 14,6 miljarder kronor.

Särskilt framträdande är ökningen av skulder mellan 100 000 och 500 000 kronor, som har ökat med 2 miljarder kronor jämfört med första halvåret 2022. Dessa skulder är ofta kopplade till olika former av lån utan säkerhet. Bakom denna ökning ligger banker, kreditföretag och företag som köper upp förfallna skulder.

Davor Vuleta påpekar att det finns indikationer på att långivarna inte alltid genomför tillräckligt noggranna bedömningar av individers ekonomiska situation innan de beviljar lån.

Nästan hälften av de skulder som rapporteras är på belopp under 3 000 kronor, inklusive avgifter. Davor Vuleta noterar att även mindre skulder kan snabbt eskalera när de hamnar hos Kronofogden och kan leda till en långvarig skuldsättning.

För de som står inför utmaningar med att få ekonomin att gå ihop är det av stor vikt att vara proaktiv och agera direkt för att minimera konsekvenserna och undvika att skulderna överlämnas till Kronofogden. Davor Vuleta understryker betydelsen av att omedelbart kontakta de man är skyldig pengar om betalningen inte är möjlig. Att våga be om hjälp och tala om sina ekonomiska problem rekommenderas starkt. Familjen eller kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge ovärderlig vägledning, och dessa tjänster är både kostnadsfria och anonyma.

Föregående artikel Swedbanks Boindex når en ny rekordlåg nivå
Nästa artikel Håll koll på förråden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här