AnnonsElectrolux Professional AB

Krisläge i fastighetssektorn om räntorna stiger

10 nov 2023

Riksbanken har utfärdat en varning angående den svenska fastighetssektorn och uppmanar bankerna att värna om sina buffertar. Om räntorna fortsätter vara höga, eller höjs, kan detta sätta press på högt belånade fastighetsbolag och försämra ekonomin ytterligare.

Även om bankerna bedöms ha tillräckligt med kapital för att hantera problem i fastighetssektorn, påpekar Riksbanken att det är viktigt att vara beredd på sämre scenarion.

Riksbankens chef, Erik Thedéen uppmanar bankerna att vara återhållsamma med aktieutdelningar och aktieåterköp.

Riksbanken uppmanar bankerna att fortsätta låna ut pengar till livskraftiga företag men understryker vikten av att ställa krav på företagen för att minska deras finansiella risker. Enligt Riksbankens rapport kan problemen för fastighetssektorn förvärras om höga räntor kvarstår under lång tid.

Riksbankens chef, Erik Thedéen, betonar att det är viktigt för bankerna att ha en god marginal till kapitalkraven och uppmanar dem att vara återhållsamma med aktieutdelningar och aktieåterköp. Även om bankerna har varit lönsamma, påpekar han att de senaste vinstökningarna inte är nödvändiga för att upprätthålla buffertarna och avstår från att motivera sådana vinstnivåer av stabilitetsskäl.

Riksbankens senaste stabilitetsrapport framhäver att en ökad risk för krisläge i fastighetssektorn kan uppstå om räntorna fortsätter stiga enligt Riksbankens egen räntebana.

Föregående artikel Sex av tio under 30 år har ingen hemförsäkring
Nästa artikel Hur fattar vi korrekta styrelsebeslut?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här