AnnonsElectrolux Professional AB

Krönika: Engagemang nödvändigt för att begränsa avgiftsökning

6 jan 2022

Stigande kostnader och därmed högre avgifter kan skapa missnöje och kritik mot sittande styrelse. Insikten bör vara att det senaste dryga decenniets tacksamma miljö med bland annat låga avgiftshöjningar närmar sig sitt slut. Det krävs engagemang, intresse och kompetens för att verka för medlemmars bästa. Ett viktigt område för framtida avgifter är hantering av räntekostnader.

En mycket viktig uppgift för varje styrelse är att besluta om lämplig räntebindningstid och därmed exponering för framtida ränteförändringar som kommer att påverka framtida avgiftsutveckling. Vi får inte lura oss av att räntekostnader i förhållande till total lånevolym minskat markant under lång tid. Det är högst sannolikt att vi befinner oss i en brytpunkt där räntor börjat stiga från bottennivåer och därmed att det är rimligt att räkna med långsamt stigande räntekostnader. Inflationen har stigit globalt och den stora frågan är om inflationen är övergående som centralbankerna förväntar sig. Kommer halvledarbrist, brist på insatsvaror, ökade transportkostnader och energipriser etcetera att sprida sig till högre löneökningar? Om det är så är risken uppenbar för stigande inflation och därmed stigande räntekostnader för låntagare. I USA är denna risk större än i Europa.

Flera centralbanker, de i USA, Norge, Australien och Storbritannien, kommer att höja sina styrräntor det närmaste året. Det finns redan nu små förväntningar om att Riksbanken kommer att börja höja redan nästa år även om Stefan Ingves signalerat att det inte händer förrän 2024. Detta kommer att avgöras av vad andra centralbanker gör och i synnerhet ECB men även av inflationsutvecklingen eftersom Riksbanken har ett mål om två procent. Det mest troliga är att ECB avvaktar med att höja sin styrränta vilket försvårar för Riksbanken att agera – åtminstone under 2022. Men sannolikheten har ökat för stigande räntor.

Figur: Riksbankens reporänta och svensk inflation.

Risken ligger definitivt i att framtida räntor är högre än lägre. Samtidigt är det mycket små skillnader i nuläget för att binda räntan på längre löptider jämfört med rörlig ränta. Det finns all anledning för styrelser att överväga en längre räntebindningstid samt självklart i bäst möjliga mån använda sin förhandlingskompetens med banker/kreditgivare när nya ränteförhandlingar ska genomföras.

Föregående artikel Byggföretagen vill se reformer – nu presenteras egna förslag
Nästa artikel Bostadskunder vågar köpa på ritning igen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här