AnnonsElectrolux Professional AB

Missa inte söka stöd för energieffektivisering

21 sep 2021

Den 1 oktober kan bostadsrättsföreningar söka stöd för upp till 50 procent av kostnaden för investeringar inom energieffektivisering. Stödet söks hos Länsstyrelsen och är en enorm möjlighet för föreningar att sänka sina energikostnader och göra en god insats för miljön.

Stöd ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/ och år. 900 miljoner delas ut i år och ytterligare 4 miljarder har avsatts för 2022.

Lars Svingdahl hjälper bostadsrättsföreningar med teknisk rådgivning.

-Detta är en enorm möjlighet för bostadsrättsföreningar att rejält sänka sina energikostnader, uppnå uppsatta energimål och även bidra till bättre hållbarhet och lägre klimatpåverkan. Men det gäller att sätta igång nu så att ansökan kommer in så fort stödet är möjligt att söka, säger Lars Svingdahl, teknisk rådgivare på Borätt Forum.

Han menar att en behovsanalys bör göras utifrån fastighetens energisituation idag. Lämpliga investeringar kan vara större projekt som installering av solceller, bergvärme eller frånluftvärme, men även mindre åtgärder som effektivare belysning eller upprustning av tvättstugan.

-Tänk på att stöd inte delas ut för redan genomförda eller påbörjade åtgärder. Energieffektiviseringsåtgärderna och merkostnaderna måste också godkännas av en oberoende expert innan ansökan skickas in, säger Lars Svingdahl. 

 Mer information hos Boverket

Enligt Regeringskansliets pressmeddelande får högst 50 procent av det preliminära stödet betalas ut som förskottsbetalning i samband med beslut om stöd. Arbetet med att genomföra åtgärderna ska påbörjas senast sex månader från beslutet och färdigställas inom två år från start. Frågan om bygglov ska också vara utredd innan ansökan skickas in.

-Detta är ett unikt tillfälle. Ta kontakt med någon som är tekniskt kunnig om ni är osäkra på processen.

Föregående artikel Borätt Forums styrelsepanel: Många BRF:er saknar underhållsplan
Nästa artikel Solceller kan försvåra vid brand – det ska föreningen tänka på

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här