AnnonsElectrolux Professional AB

Det är ett stort ansvar att sitta i en styrelse

2 sep 2022

Det finns några saker som en styrelseledamot alltid bör tänka på. Vad har jag för ansvar? Arbetsuppgifter? Om det är första gången du sitter i en brf-styrelse – då ska du läsa detta! 

Arbetsfördelning

Tydlig roll- och arbetsfördelning ska finnas. Detta garanterar ett effektivt styrelsearbete så att ledamöternas åtagande inte blir övermäktigt och ledamöternas kunskap och erfarenheter tillvaratas. Av flera olika anledningar är det viktigt att alla i styrelsen bidrar och att inte ordförande får dra det tyngsta lasset själv.

Styrelsemöten

Styrelsen måste hålla möten för att kunna fatta beslut kring frågor som rör föreningen och det är ordförandens uppgift att sammankalla till styrelsemötet. Alla möten ska protokollföras och protokollen ska numreras i nummerföljd och förvaras på säker plats.
Vanligt är att man kallar suppleanter till styrelsemöten men de har ingen rösträtt.

Föreningens stadgar

Stadgarna är ett av föreningens viktigaste dokument. Du som ledamot bör därför ha gått igenom dem för att veta vad som gäller för din förening. Det är bland annat viktigt för att veta hur föreningens stämma ska kallas och genomföras så att stämman inte kan klandras för till exempel felaktig kallelsetid.

Likhetsprincipen

Som styrelse måste man förhålla sig till likhetsprincipen. Detta innebär att man ej får gynna en enskild medlem eller vara orättvis. Styrelsen måste vara konsekvent i sina beslut gentemot sina medlemmar, till exempel kan man inte neka en medlem en andrahandsansökan med samma grunder som beviljats annan medlem.

Tystnadsplikt

Styrelsens ledamöter och suppleanter får ej föra vidare vad styrelsen diskuterar inom sig. Detta då man ibland som ledamot kan få information som kan vara till skada för föreningen eller en enskild medlem om den förs vidare. Därmed gäller att styrelsen ska vara varsam med den information som styrelsen får till sig.

Föregående artikel Efter stigande inflation – amorteringskravet ska ses över
Nästa artikel Höjda räntor och inflation påverkar brf-ekonomin

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här