AnnonsElectrolux Professional AB

Om din dotter vill låna lägenheten i sommar

20 jul 2022

Sommaren är här och lägenheten står tom. När du åker bort på semester kanske din son eller dotter vill låna lägenheten? Det är inte ovanligt att lägenheten ”lånas ut” till någon närstående. Men är det tillåtet att låna ut din bostadsrätt utan styrelsens godkännande?

En bostadsrätt får inte upplåtas i andra hand utan styrelsens eller hyresnämndens samtycke. Foto: Adobe Stock

En bostadsrätt får inte upplåtas i andra hand utan styrelsens eller hyresnämndens samtycke. Om en bostadsrättshavare flyttar ut ur sin lägenhet en period medan någon annan flyttar in, kan det vara fråga om en andrahandsupplåtelse. Så kan vara fallet även om den som flyttar in är någon närstående till bostadsrättshavaren, exempelvis en vuxen dotter.

Med andrahandsupplåtelse avses dels uthyrning som sker mot betalning, dels upplåtelse utan ersättning. Det kan alltså vara fråga om en andrahandsupplåtelse även om lägenheten bara lånas ut utan ersättning. Några exempel på omständigheter som kan påverka bedömningen är hur ofta bostadsrättshavaren besöker lägenheten och om bostadsrättshavaren meddelar sin ankomst i förväg till den som lånar lägenheten. Om lägenheten inte används alls av bostadsrättshavaren lär det vara fråga om en andrahandsupplåtelse. Om du som bostadsrättshavare är osäker på om det är fråga om en andrahandsupplåtelse eller inte kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och ansöka om tillstånd hos styrelsen.

 

Tillstånd till andrahandsupplåtelse

Om det är fråga om en andrahandsupplåtelse ska bostadsrättshavaren ansöka om tillstånd hos föreningens styrelse. Enligt bostadsrättslagen ska tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för andrahandsupplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Utgångspunkten är att en bostadsrättshavare som vill kunna återvända till sin lägenhet ska ha relativt stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand under viss tid.

Längre vistelse på annan ort

En bostadsrättshavare som under sommaren vill låna ut sin lägenhet till en närstående kan tänkas ha flera giltiga skäl till andrahandsupplåtelse. För det första kan vistelse utomlands eller på annan ort i Sverige i sig utgöra ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelse. I många fall krävs det dock att det är fråga om en längre vistelse utomlands eller på annan ort för att detta skäl ska vara aktuellt. För det andra kan uthyrning till närstående anses vara ett giltigt skäl. Det är således ofta lättare att få tillstånd att låna ut lägenheten till exempelvis en vuxen dotter än till en kompis.

Källa/Text: BRF-Mappen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här