AnnonsElectrolux Professional AB

Så vill svenskar bo

20 jun 2023

Nära naturen vill vi bo, men vi vill också ha tillgång till en livlig stadskärna

En ny Novus-undersökning från White Arkitekter visar hur svenskar tycker om att bo och vad de prioriterar när de söker ett nytt boende. Natur, energieffektivitet och levande stadskärnor står högt på listan.

Ett intressant fynd är att dubbelt så många ungdomar i ålder 18-29 år vill flytta ut från staden, som de som vill flytta in till staden. Att bo nära natur lockar.

Så här prioriterar svenskarna (alla åldersgrupper) när de listar vad som är viktigt i boendet.

  1. Natur- och grönområden, 65 %
  2. En bra livsmedelsaffär, 63 %
  3. Goda förbindelse med kollektivtrafiken, 44 %
  4. Vatten (hav/sjö/å), 36 %
  5. Min arbetsplats, 30 %
  6. Attraktiv stadskärna/centrum, 26 %
  7. Bra skola/förskola, 24 %
  8. Vårdcentral/tandläkare/BVC, 23 %
  9. Bra shoppingmöjligheter, 15 %
  10. Varierat utbud av gym, träningsfaciliteter, 14 %

En fjärdedel har uppgett att det är viktigt att bo nära en attraktiv stadskärna. Det är inte alla som vill bo centralt, men städerna är ändå viktiga för vardagstrivseln. 60 procent uppger att de vistas i staden varje vecka, för att shoppa, gå på café eller restaurang och roa sig.

För att vara attraktiv bör staden ha mycket träd och parkmark, 48 procent har uppgett att de vill ha mer grönska i stadskärnan, fler mötesplatser vill 40 procent ha, kulturutbudet är viktigt för 22 procent. Uteserveringar, bra butiker, gym, bibliotek och annan kultur lockar till staden.

Det finns enligt rapporten en stor medvetenhet hos svenskarna om hållbarhetsfrågor och ekosystemtjänster.

Ur rapporten:

”Var fjärde svensk anser att deras kommun inte främjar ekosystemtjänster eller den biologiska mångfalden, t.ex. genom att integrera grönska i staden för att värna om djurs och insekters livsmiljöer, rena luften och lindra konsekvenser av klimatförändringarna.”

Undersökningen visar också att energieffektivitet är något som svenska folket prioriterar högt. 73 procent av svenskarna tycker att det är viktigt med en energieffektiv bostad om de skulle byta bostad idag.

Föregående artikel Bryt tystnaden kring byggfusk
Nästa artikel Hälften av svenskarna oroar sig för dataintrång

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här