AnnonsMiele

Ska barnen åka till Mars eller?

25 nov 2023

En plats för barn? Torftiga lekplatser lockar inte barnen att röra på sig.Här kan man inte leka länge. Foto Dagmar Forne

 

KRÖNIKA av Mustafa Sherif, Stadsutvecklare AFRY

 

 

 

Det var ett barn som sa till mig: ”Om ni inte skapar plats till oss barn. vart ska vi då ta vägen? Det finns ingenstans att gå här, ska vi åka till Mars eller?”

Jag blir ledsen varje gång jag har dialog med barn och speciellt när jag får uppleva deras dagliga verklighet. Barnens plats i stadens olika rum prioriteras bort av vuxna. Jag får uppleva det varje gång jag träder in i dialog med vuxna. Alltför ofta verkar vuxna individer glömma en mycket viktig grupp i vårt samhälle, vilket självklart är våra barn. Vuxna människor eftersträvar tillfredställelse av sina egna behov före barnens. Jag minns särskilt en händelse där jag hade dialog gillande upprustning av en lekplats som var placerad mitt i ett bostadsområde. Dialogen började med en mängd klagomål som medförde diskussioner om att vuxna inte önskade en lekplats inom bostadsområdet över huvudtaget. Varför? ”Jo, för att barnen låter mycket vilket stör oss när vi är hemma i soffan, balkongen eller när vi jobbar hemifrån!”.

Ansvaret som stadsplanerare kräver ständig strävan efter att forma inkluderande och hållbara framtida städer och samhällen. I mitt vardagliga arbete eftersträvar jag detta genom starkt fokus på sociala frågor. Min vardag består av dialoger med människor från olika delar av samhället, där dialoger med barn ligger i fokus. Genom dialoger i samhället försöker jag uppskatta/förstå människor/individers behov och drömmar för den omgivande miljön. Jag strävar efter att vara deras röst i planeringsprocessen. Som stadsplanerare anser jag dialogprocessen som ett viktigt verktyg för att alltid sträva efter att göra människors/individers visioner till verklighet.

Vissa förespråkade till och med att ersätta lekplatsen med flertal parkeringsplatser för sina bilar. För dessa vuxna var det enklare att parkera precis framför sina lägenheter än att tänka på barnens behov. Vad krävs för att förändra vuxnas syn på barn och dess behov? Vilka verktyg kan samhällsaktörer tillämpa för att främja orättvis planering?

Men vad händer med oss vuxna?

Studier visar vikten av utemiljöns betydelse för barns utveckling. Inom en hållbar utemiljö kan barnen kommunicera med varandra, stimulerar sina fantasier, och utveckla sina språkkunskaper. Utemiljöer med god fysisk aktivitet är dessutom avgörande för barnens hälsa och välbefinnande. Aktivitet minskar barnens stressnivåer och resulterar till god hälsa och välbevarad kroppsform. Men om vi inte skapar en lockande utemiljö med bänkar, gungor, parker, cykel- och gångvägar kommer barnen att sitta instängda inomhus.

Vatten och pinnar. Barn behöver stimulerande utemiljöer där de får utlopp för sin fantasi. Foto:Dagmar Forne

Jag blir ledsen att höra barn säga att de tillbringar mer tid framför skärmar än utomhus. Den övervägande orsaken är att det inte finns attraktiva aktiviteter att utföra utomhus. Det är en mycket mer spännande värld på dator än det som finns ute. Detta är en kris för deras fysiska och psykiska hälsa. Samtliga aktörer inom stadsplanering/planering är ansvariga för att åtgärda förutsättningarna för den nya generationen. Vi måste fråga oss själva vilken generation vi eftersträvar att uppfostra. Är det en stressad generation som lider av dålig mental hälsa och social inkompetens med samarbetssvårigheter? Eller är det en generation som mår bra, är fysiskt frisk och har starka sociala kompetenser som kommer tillföra samhället positivt?

Spännande platser är inte alltid så välordnade. Foto: Dagmar Forne

Det är dags att vi vuxna, tillsammans med kommuner, fastighetsägare och företagare, tar ansvar och prioriterar våra barns behov i planering av offentliga rum. Det handlar inte bara om att skapa lekplatser, utan avsikten ska vara att skapa miljöer där barn kan växa och blomstra. Så nästa gång vi diskuterar stadsbyggnad och boende, låt oss komma ihåg att våra beslut påverkar inte bara oss själva utan även kommande generationer. Ska barnen åka till Mars eller ska de få möjligheten att utforska och utvecklas här på jorden? Det är upp till oss vuxna att bestämma. Men låt oss gärna inkludera barnen också i det som vi bestämmer!

Mustafa Sherif, Stadsutvecklare, AFRY
Föregående artikel Dags att fasa ut K2
Nästa artikel Fem snabba…till Göran Wahl, arkitekt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här