AnnonsElectrolux Professional AB

Skillnaden mellan olika entreprenader

28 jan 2023

Det finns två huvudtyper av entreprenadformer, totalentreprenad och utförande entreprenad. Vad är skillnaden och respektive för- och nackdelar med dessa entreprenadformer? Vad betyder begreppen?

Entreprenad är ett kontrakt där exempelvis ett företag ska utföra ett arbete inom en viss tid för ett bestämt pris. En entreprenad inkluderar ofta både arbete och material.
I Sverige finns i huvudsak två typer av entreprenad, totalentreprenad och utförandeentreprenad. Det är inte ovanligt att dessa två entreprenader kombineras.

Sammanfattningsvis kan sägas att det ofta krävs mer arbete och kunskap från beställarens sida för att driva en utförandeentreprenad, eftersom ansvaret för handlingar då ligger på beställaren. Foto: Adobe Stock.

I en totalentreprenad används standardavtalet ABT 06. I denna avtalsform är bostads-rättsföreningen beställare och entreprenören ansvarar för projektering och utförandet av entreprenaden. I en utförandeentreprenad används standardavtalet AB 04. Här är det beställaren, i det här fallet, bostadsrättsföreningen som svarar för projekteringen och entreprenören svarar bara för utförandet.

Sammanfattningsvis kan sägas att det ofta krävs mer arbete och kunskap från beställarens sida för att driva en utförandeentreprenad, eftersom ansvaret för handlingar då ligger på beställaren. Detta innebär att ansvaret för funktionen ligger på beställaren. Entreprenören utför bara det som föreskrivs i handlingarna. En av de främsta fördelarna med total-entreprenad är att man lämnar över hela ansvaret för projektet till ett företag som tar hand om allt och att beställaren har avtal med en entreprenör och inte flera motparter som kan skylla eventuella problem på varandra.

Det finns även nackdelar med entreprenadtypen, bland annat blir man helt beroende av en enda aktör. Skulle entreprenören gå i konkurs kan det innebära stora problem. Fördelen vad gäller utförandeentreprenad är att beställaren får ökad kontroll över slutresultatet, som material, funktion och tekniska lösningar, samt vem man ska anlita för vilken del av projektet vilket kan leda till lösningar av högre kvalitet och i vissa fall lägre driftskostnader.

Nackdelen är ansvarsfördelningen som innebär en större risk för beställaren. I en totalentreprenad har man avtal med en entreprenör (som i sin tur kan anlita underentreprenörer). En utförandeentreprenad handlas ofta upp som en delad entreprenad. Väljer man delad entreprenad, alltså avtal med flera olika entreprenörer som levererar olika delar av entreprenaden, kan det innebära att projektet blir mycket tidskrävande för beställaren.

Foto: Adobe Stock.

Föregående artikel Kö för solceller
Nästa artikel Mindre el, konsumtion och sparande

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här