AnnonsElectrolux Professional AB

Ett större fokus på bostadsrättsföreningar

29 jun 2021

Anna Vikström är en socialdemokratisk riksdagspolitiker som också har ett långt förflutet inom kommunalpolitiken. När tidningen Hem & hyra avslöjade en bedrägerihärva i en nybildad bostadsrättsföreningen i hennes hemkommun Sollentuna kände hon att hon måste reagera.

– När jag läste att Boverkets externa granskare ansåg att de ekonomiska konsekvenserna för föreningen inte ens gick att överblicka, insåg jag att jag måste försöka göra vad jag kan för att lyfta den här frågan. Uppenbarligen innebar detta stora ekonomiska risker för föreningen och de boende. Ett köp av en bostadsrätt är kanske den största affären många gör i sitt liv och då måste man kunna känna sig trygg.

Minoritetsskyddet möjliggjorde en oberoende granskning

Bedrägeriet handlade om att styrelsen tagits över av personer med egna ekonomiska intressen och agendor.  Lägenheter har sålts till underpriser, lokaler har hyrts ut till aktörer som inte betalade någon hyra och på olika sätt försökte man tömma bolaget på ekonomiska tillgångar. Tack vare den nya lagstiftningen om minoritetsskydd kunde ett mindre antal av boende få till en oberoende granskning av föreningen vilket ledde till att bedrägeriet rullades upp. Nu är det hela ett polisärende.

Anna Vikström menar att det borde vara ett starkare fokus på bostadsrättsföreningar när det gäller risken för att drabbas av organiserad brottslighet.

– Vi politiker pratar ju jämt om att vi ska försöka stoppa finansieringen av kriminell verksamhet. Det här är kanske något som vi inte gett tillräcklig uppmärksamhet. Risken är stor att kriminella ser bostadsrättsföreningar som potentiella inkomstkällor. Några riktiga skräckexempel finns ju bland annat i Skåne, den så kallade kinesiska muren.

Kommuner bör ta ansvar vid utförsäljning

Hon tycker också att det är en kommunalpolitisk fråga att se till att vara medveten om dessa risker när man säljer ut kommunala hyresbestånd till nybildade föreningar. Man ska vara varsam vid ombildningar med tanke på att den nya styrelsen ofta är oerfaren.

– Men i det här fallet anser jag att Sollentuna kommun inte tagit sitt ansvar som de borde ha gjort. I stället har de bara slagit ifrån sig allt ansvar för den uppkomna situationen.

Anna Vikström frågade Justitieminister Morgan Johansson vid en frågestund i Riksdagen om vad som görs för att förhindra att styrelser korrumperas och kriminella utnyttjar föreningar.

– I just det här sammanhanget måste svaren hållas kort men han menade att det är en viktig fråga och att man arbetar för öka konsumentskyddet, skärpa kraven på föreningens ekonomiska plan, på intygsgivare och förhandsavtal.

Allt större engagemang från riksdagspolitikerna

Anna Vikström märker av ett allt större intresse och engagemang bland sina riksdagskollegor i frågan om en skärpt lagstiftning och uppdatering av bostadsrättslagen.

– Det är viktigt att förtroendet för bostadsrätt som boendeform upprätthålls och att alla nödvändiga åtgärder görs för att säkerställa detta, säger hon. Medvetenheten om den demokratiska institution som bostadsrättsföreningar utgör är ju någonting som vi måste lyfta av väldigt många olika skäl.

Fortsatt ökat byggande är viktigt

När jag frågar henne om bostadsmarknaden i stort så lyfter hon fram ett fortsatt ökat byggande där det statliga investeringsstödet spelar en viktig roll. Dessutom tycker hon att en förenkling av planprocessen, kommuners möjligheter att villkora markanvisningar till en speciell upplåtelseform och ett fokus på att komma åt svartkontrakt och otillåten uthyrning är viktiga steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad.

– Men det kommer att krävas ännu fler åtgärder framöver för att vi verkligen ska kunna leva upp till ett bra och tryggt boende för alla. Något som ju faktiskt är en grundlagsstadgad rättighet, avslutar Anna Vikström.

 

Föregående artikel Eftersatt underhåll orsakade vattenskada – nu döms brf att betala
Nästa artikel IMD krav träder i kraft 1 juli

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här